9.18 เนื้อหาอัพเดท


เนื้อหาทั่วไป

  1. เนื้อหาเฉพาะของกลไกการจับคู่ใหม่:

    • การจับคู่ตามรูปแบบ การจับคู่ใหม่นี้ สำหรับการรบสุ่มตามรูปแบบที่กำหนดไว้ รูปแบบจะซับซ้อน ของคุณลักษณะของทีม รวมทั้งจำนวนของรถถังที่ส่วนบน กลาง ล่างของรายชื่อทีม จำนวนพลาทูน จำนวนของรถถังเบา กลาง หนัก พิฆาต และอัตตาจร ทีมจะสร้างขึ้นเสมอ ตามกฎต่อไปนี้: จำนวนของรถถังในรายการทีมด้านล่าง จะไม่เกินกว่าจำนวนของรถถังรถถังด้านบน หรือกลางของรายการทีม รูปแบบหลักสำหรับการรบแบบสามระดับ คือ 3-5-7; รูปแบบ สำหรับการรบสองระดับคือ 5-10. การรบหนึ่งระดับ จะอนุญาตภายใต้เงื่อนไข เมื่อรูปแบบอื่นๆ ไม่สามารถเป็นไปได้
    • พลาทูนระดับเดียวกันเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต
    • จำนวนของ SPG ต่อทีม จะไม่เกินกว่า สามคัน
    • การจำกัดของการใช้งาน SPG ในพลาทูน การเลือก SPG ในหน้าต่างพลาทูนจะปิดลง ผลของการจำกัด มีทั้งในพลาทูน ที่รวมไปถึงเฉพาะ SPG  และพลาทูน ที่รวมไปถึงรถถังประเภทอื่นๆ
    • การจับคู่ พิจารณา จำนวนของรถถังเบา และพิฆาต
    • ความแตกต่างในจำนวนของพลาทูน จะไม่เกินกว่าหนึ่งพลาทูนที่เต็มจำนวน (สามผู้เล่น).
    • การตั้งค่าของการแทนที่ผู้เล่นในรายชื่อบน /กลาง ของทีม ถ้าพกวเขาได้เล่นในการรบไปบ้างแล้ว ที่รายชื่อด้านล่างของทีม
    • ปรับปรุง กลไกการเลือกแผนที่ ที่ลดโอกาสของการเล่นในแผนที่เดียวกัน ภายในส่วนของเกม
  2. รูปแบบการเล่น SPG ใหม่:

    • การมึนงงชั่วคราว ลดคุณลักษณะทางเทคนิค ของรถถังศัตรูภายในรัศมีการระเบิ, เช่นเดียวกันกับ การมอบค่าประสบการณ์ และเงินในเกม สำหรับการทำดาเมจโดยเพื่อนในทีม ไปยังศัตรูที่ถูกสตั้นด้วย
      • SPG ตอนนี้สามารถทำให้ลูกเรือมึนงงได้
      • รถถังที่มึนงง มีการลดพลังการยิง และการเคลื่อนที่
      • เวลานับถอยหลัง ของการมึนงงนั้น จะแสดงไปยังผู้เล่นทุกคน ที่เห็นรถถังมึนงง
      • การมึนงง สามารถขจัดออกได้ โดยใช้ First Aid Kit, แม้ว่า ลูกเรือจะไม่บาดเจ็บก็ตาม
      • ดาเมจที่ทำในศัตรูที่ติดภาวะมึนงง จะได้รับรางวัลโดยกลไกที่คล้ายกับ “ดาเมจจากการส่อง”
    • ลดดาเมจของกระสุน SPG
    • ปรับปรุงความแม่นยำ และการเล็ง
    • ลดเวลาการบรรจุ
    •  เพิ่มรัศมีการระเบิด
    • ปรับแต่งโดยรวมของระยะการมองของ SPG
    • ทุกกระสุน ที่ไม่มีรัศมีการระเบิด (การเจาะเกราะ, AP Composite Rigid, และกระสุน HEAT ) ถูกนำออกจากทุก SPG
    • เพิ่มผลของการมึนงง ไปยัง SPG ที่มีปืน ของลำกล้องมากกว่า 150 mm
    • ตัวเล็งอัตตาจรทางเลือก “มุมมองวิถีโคจร”   ตัวควบคุมเบื้องต้น สำหรับสลับระหว่างโหมดที่ใช้งานปุ่ม G การเล็งอัตตาจร แสดงสนามรบในมุมของวิถีกระสุน นำผู้เล่นไปในการเล็งด้วยความคล้ายคลึงกับการเล็งสไนเปอร์มาตรฐาน
    • Target Area Marker แสดงพันธมิตรที่ ผู้เล่น SPG เฝ้าจับตา ในส่วนของแผนที่ไว้ (ปุ่ม T ตั้งต้น). การเล็งอัตตาจรใดๆ ก็สามารถแจ้งเพื่อนในทีมได้ โดยการกดปุ่มที่ระบุ เพื่อบอกจุดการเล็ง ระบุเป้าหมาย และ บอกการยิง ข้อมูลนี้ จะแสดงในแบบ 3-D, บนแผนที่ย่อ ในในการสนทนาการรบ ในเวลาเดียวกันด้วย
  3. ยุทโธปกรณ์ใช้ซ้ำ:

    • ทุก(มาตรฐาน และพิเศษ) ยุทธปัจจัย ที่ต้องกดใช้งาน (First Aid Kit, Repair Kits, Fire Extinguishers) กลายเป็ฯใช้ซ้ำได้
    • หลังจากใช้งานยุทโธปกรณ์แล้ว มันจะกลับมาใช้ได้อีกในชั่วขณะหนึ่ง
    • การชาร์จของยุทโธปกรณ์ปกติ อยู่ที่ 90 วินาที  ส่วนยุทโธปกรณ์พรีเมี่ยมจะอยู่ที่ 60 วินาที
    • เวลาการชาร์จ สำหรับแต่ละยุทโธปกรณ์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์อื่นๆที่สวมใส่
    • ถ้ายุทโธปกรณ์ที่ใช้แล้ว อย่างน้อยหนึ่งครั้งในการรบ อันใหม่จะมีให้ซื้อใช้งานได้ เหมือนแต่ก่อน
    • ถ้ายุทโธปกรณ์ ได้ใช้งานหลายครั้งในการรบ ราคายังคงเดิมไม่เปลี่ยน
  4. ปรับปรุงรางวัล:

    ในการใช้งานระบบจับคู่ใหม่นี้ ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงความต้องการไปยังตำแหน่งของทีม สำหรับเหตุผลนี้ บางรางวัลจะได้รับการเปลี่ยนไป ไปตามความเกี่ยวข้องของเงื่อนไขเกมใหม่.

    เงื่อนไข และคำอธิบายใหม่ ของรางวัลที่ปรับปรุง:

    For Counter-Battery Fire

    ในการรบ ทำลายทุกศัตรู SPG (อย่างน้อย 2) ด้วย SPG.

    • ผู้เล่นต้องไม่ทำลายรถถังในทีมตัวเอง
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

    Nicols's Medal

    ทำลายอย่างน้อย 4 รถถังศัตรู หรือรถถังพิฆาต ด้วยรถถังกลาง ในหนึ่งการรบ.

    • รถถังศัตรู ต้องมีหนึ่งคันที่เทียร์สูงกว่าเป็นอย่างน้อย
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

    Oskin's Medal

    ทำลาย 3 รถถังศัตรู หรือรถถังพิฆาต ด้วยรถถังกลางในหนึ่งการรบ

    • รถถังที่ถูกทำลาย ต้องมีหนึ่งคันที่เทียร์สูงกว่าเป็นอย่างน้อย
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

    Lehväslaiho's Medal

    ทำลาย 2 รถถังศัตรู หรือรถถังพิฆาต ด้วยรถถังกลางในหนึ่งการรบ

    • รถถังศัตรู ต้องมีหนึ่งคันที่เทียร์สูงกว่าเป็นอย่างน้อย
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

    Burda's Medal

    ทำลาย 3 SPG ในหนึ่งการรบ

    • ใช้งานรถถัง หรือรถถังพิฆาต
    • รถถังศัตรู ต้องมีหนึ่งคันที่เทียร์สูงกว่าเป็นอย่างน้อย
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

    Dumitru's Medal

    ทำลาย 3 SPG ในหนึ่งการรบ

    • ใช้งานรถถัง หรือรถถังพิฆาต
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

    Pascucci's Medal

    ทำลาย 2 SPG ในหนึ่งการรบ

    • ใช้งานรถถัง หรือรถถังพิฆาต
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

    Orlik's Medal

    ทำลายสองรถถังศัตรูหรือมากกว่า หรือรถถังพิฆาต ด้วยรถถังเบาในหนึ่งการรบ

    • รถถังศัตรู ต้องมีหนึ่งคันที่เทียร์สูงกว่าเป็นอย่างน้อย
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

    Yoshio Tamada's Medal

    ทำลายสองรถถัง SPG ศัตรูเป็นอย่างน้อย ด้วยรถถังเบาในหนึ่งการรบ

    • รอดจากการรบ
    • รถถังที่ถูกทำลาย  ต้องมีหนึ่งคันที่เทียร์สูงกว่า 2 ระดับเป็นอย่างน้อย
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

    Halonen's Medal

    ทำลายสองรถถังศัตรูหรือมากกว่า หรือรถถังพิฆาต ด้วยรถถังพิฆาตในหนึ่งการรบ

    • เป้าหมายต้องสูงกว่า 2 ระดับเป็นอย่างน้อย จากระดับของรถถังพิฆาตของผู้เล่นเอง
    • สามารถรับได้จากการรบสุ่มเท่านั้น

พาหนะ

เปลี่ยนแปลงระดับ:

  • รถถังเบาใหม่ ได้ขยายฐานในสายวิจัยรถถังโซเวียต เยอรมัน อเมริกา ฝรั่งเศศ และจีน ไปยังระดับ X.
  • รถถังเบาบางคันมีการเปลี่ยนแปลงระดับ

การเปลี่ยนแปลงทั่วไป ในสายวิจัย:

  • รถถังเบาใหม่ได้แนะนำเข้ามาในเกมนี้ สายวิจัยของรถถังเบาขยายไปยังระดับ X. 
  • ในบางกรณี รถถังเบาใหม่ได้เพิ่มเข้ามา; ในกรณีอื่นๆ, สายวิจัยได้ขยายออกไป โดยการโยกย้ายรถถังที่มีไประดับที่สูงกว่า

ทำใหม่ในรถถังต่อไปนี้ ในคุณภาพ HD :

  • T7 Combat Car
  • Т92 HMC
  • T1E6
  • M40/M43
  • Sexton I
  • Ram II
  • FV 3805
  • AT8
  • D2
  • Lorraine 155 mle. 50
  • Lorraine 155 mle. 51
  • NC-31
  • Renault Otsu
  • Pz.Kpfw.I
  • Pz.Kpfw.IV Ausf.A
  • WZ132
  • BT-2
  • BT-SV
  • T-60
  • T-70
  • Т-50
  • T-54 ltwt.
  • А-44
  • SU-101
  • Object 430 Version II
  • Object 261

การเปลี่ยนแปลงในสายวิจัยต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงในพาหนะประเทศ อเมริกา:

  • นับแต่รถถังใหม่ได้เข้ามาในสายวิจัยนี้ การวิจัยของสายวิจัยของ T57 Heavy และ T49/XM551 Sheridan ได้เปลี่ยนไป

เปลี่ยนแปลงในพาหนะประเทศ ฝรั่งเศส:

  • นับแต่รถถังใหม่ได้เข้ามาในสายวิจัยนี้ การวิจัยของสายวิจัยของ Bat.-Châtillon 25 t และAMX 30 B  ได้เปลี่ยนไป

เปลี่ยนแปลงในพาหนะประเทศ โซเวียต:

  • นับแต่รถถังใหม่ได้เข้ามาในสายวิจัยนี้ การวิจัยของสายวิจัยของ Т62А และObject 430  ได้เปลี่ยนไป

เปลี่นยแปลงในเงื่อนไข ของการชดเชยสำหรับรถถังเบา:

T-54 ltwt.

ถ้า T-54 ltwt. ถูกวิจัยแล้ว:

  • ถ้ารถถัง LTTB ไม่มีอยู่ในโรงรถ, เพิ่ม LTTB พร้อมช่องโรงรถ และ ลูกเรือที่ฝึกแล้วในระดับ 50%.
  • ถ้ารถถัง LTTB มีอยู่ในโรงรถ, ทำการชดเชย ในจำนวน 1,205,000 เงินในเกม

Ru 251

ถ้ารถถัง Ru 251 ถูกวิจัยแล้ว:

  • รถถัง HWK 12 พร้อมช่องโรงรถ กับลูกเรือที่ฝึกระดับ 50% ได้เพิ่มเข้าไปในบัญชี

T49

ถ้ารถถัง T49 ถูกวิจัยแล้ว.

  • ถ้ารถถัง  M41 Bulldog ไม่มีอยู่ในโรงรถ, เพิ่ม M41 Bulldog พร้อมช่องโรงรถ กับลูกเรือที่ฝึกระดับ 50% 
  • ถ้ารถถัง  M41 Bulldog มีมีอยู่ในโรงรถทำการชดเชย ในจำนวน 1,200,000 เงินในเกม

AMX 13 90

ถ้ารถถัง  AMX 13 90 ถูกวิจัยแล้ว:

  • รถถัง Batignolles-Chatillon 12t พร้อมช่องโรงรถ กับลูกเรือที่ฝึกระดับ 50% ได้เพิ่มเข้าไปในบัญชี
ปิด