การเปลี่ยนแปลงหลัก

การเปลี่ยนแปลงกับแผนที่

ในพื้นที่ส่วนตะวันออกเฉียงใต้ของแผนที่เส้นแมนเนอร์ไฮม์ (เขต J8 และ K6) ภูมิประเทศไม่ราบเรียบที่ทำให้พาหนะไถลลงน้ำถูกปรับให้ดีขึ้น ส่วนของพื้นลาดที่พาหนะจะเสียแรงยึดผิวจะแสดงด้วยพื้นผิวเฉพาะเอาไว้

การปรับแต่งภาคสนาม

ตอนนี้สามารถปิดการเลือกของการตั้งค่าตัวเลือกที่ปรากฎขึ้นก่อนเริ่มการรบได้แล้ว การตั้งค่านั้นจะแยกเอาไว้เฉพาะพาหนะแต่ละคัน ซึ่งสามารถทำได้โดยตรงจากในหน้าจอการปรับแต่งภาคสนามของพาหนะหรือจากที่แยกไว้ในการติดตั้งหลัก (ยุทธปัจจัยและกระสุน) และในการติดตั้งช่วย (อุปกรณ์และคำสั่ง)

ทำการเพิ่มการใช้งานในการเปลี่ยนชนิดกระสุนบนหน้าจอโหลดการรบเข้าสู่เกม

ทำการเพิ่มการใช้งานการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วระหว่างการปรับแต่งแบบคู่ในหน้าจอการปรับแต่งภาคสนาม การปรับแต่งแบบคู่ที่ใช้ก่อนหน้าตอนนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

เวบท่า WoT: ตอนนี้ผู้เล่นสามารถใช้ตัวกรองบทบาทเมื่อทำการค้นหาและจัดเรียงพาหนะได้แล้ว

ฟิสิกส์การแล่นของยานเกราะ

ทำการเพิ่มกลไกตีนตะขาบสำรองเข้ามา

ทำการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวของชิ้นตีนตะขาบที่เสียหายสำหรับพาหนะที่มีระบบตีนตะขาบสำรองเข้ามา

ทำการเพิ่มค่าความเร็วการซ่อมระบบช่วงล่างเข้าในรายการคุณลักษณะทางเทคนิค

ทำการเพิ่มทักษะการซ่อมแซมเข้าในรายการเปรียบเทียบพาหนะ

ตัวเลือกรูปแบบการรบ

ทำการเพิ่มขนาดใหม่สำหรับแผ่นการเลือกรูปแบบ

แผ่นรูปแบบการรบซึ่งสามารถหาคะแนนบัตรผ่านการรบได้จะมีการทำเครื่องหมายเอาไว้อย่างถูกต้องแล้ว

แผงโต้ตอบ

การจับเวลาบรรจุกระสุนตอนนี้จะแสดงเป็นมิลลิวินาที

สำหรับพาหนะบางคัน จำนวนกระสุนปกติในรางกระสุนจะถูกเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ในเกมมากขึ้น ส่วนกระสุนที่บรรจุไว้แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การเปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะทางเทคนิคของพาหนะดังต่อไปนี้

จีน

 • Type 59, Type 59 G
  • เปลี่ยนการกระจายของกระสุนจาก 0.39 เป็น 0.35 ม.
  • เปลี่ยนเวลาบรรจุจาก 8.4 เป็น 7.9 วิ
  • เพิ่มความเร็วสูงสุดจาก 56 เป็น 60 กม./ชม.
 • Type T-34
  • ลดการกระจายของกระสุนเมื่อยิงขณะกำลังแล่นหรือหมุนตัวถังลงอีก 8%
  • ลดการกระจายของกระสุนของปืน 57 mm 55-57FG ขณะหมุนป้อมปืนลงอีก 29%
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งของปืน 57 mm 55-57FG จาก 2.3 เป็น 2 วิ
 • Type 58
  • เปลี่ยนการกระจายของกระสุนของปืน 85 mm 56-85JT จาก 0.38 เป็น 0.36 ม.
  • เปลี่ยนเวลาบรรจุกระสุนของปืน 85 mm 56-85JT จาก 5 เป็น 4.8 วิ
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งของปืน 85 mm 56-85JT จาก 2.3 เป็น 2 วิ
 • T-34-1
  • ลดการกระจายของกระสุนขณะกำลังแล่นและหมุนตัวถังของระบบช่วงล่าง T-34-1 อีก 8%
  • ลดการกระจายของกระสุนขณะกำลังแล่นและหมุนตัวถังสำหรับช่วงล่าง T-34-1 model 2 อีก 9%
  • เปลี่ยนการกระจายของกระสุนของปืน 85 mm 56-85JT จาก 0.38 เป็น 0.36 ม.
  • เปลี่ยนเวลาบรรจุกระสุนของปืน 85 mm 56-85JT บนป้อมปืน T-34-1 จาก 5 เป็น 4.8 วิ
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งปืน 100 mm 44-100JT จาก 2.7 เป็น 2.5 วิ
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งปืน 85 mm 56-85JT บนป้อมปืน T-34-1 จาก 2.9 เป็น 2 วิ
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งปืน 85 mm 56-85JT บนป้อมปืน T-34-1 model 2 จาก 2.3 เป็น 2 วิ
 • T-34-2
  • เปลี่ยนการกระจายของกระสุนของปืน 122 mm 371-122JTX จาก 0.44 เป็น 0.43 ม.
  • เปลี่ยนการกระจายของกระสุนของปืน 85 mm 56-85JT จาก 0.38 เป็น 0.36 ม.
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งของปืน 85 mm 56-85JT จาก 2.3 เป็น 2 วิ
  • เปลี่ยนค่าการเจาะเกราะของกระสุน Po-411RH ที่ใช้กับปืน 122 mm 371-122JTX จาก 250 เป็น 280 มม.
  • เปลี่ยนค่าการเจาะเกราะของกระสุน Chuan bei-411CJ ที่ใช้กับปืน 122 mm 371-122JTX จาก 190 เป็น 212 มม.
  • เพิ่มความเร็วสูงสุดจาก 50 เป็น 56 กม./ชม.
 • WZ-120
  • ลดการกระจายของกระสุนขณะกำลังแล่นและหมุนตัวถังของระบบช่วงล่าง WZ-120 อีก 11%
  • ลดการกระจายของกระสุนขณะกำลังแล่นและหมุนตัวถังสำหรับช่วงล่าง WZ-120 model 3 อีก 12%
  • เปลี่ยนการกระจายของกระสุนของปืน 100 mm 62-100T จาก 0.38 เป็น 0.36 ม.
  • ลดการกระจายของกระสุนของปืน 122 mm 60-122T ขณะหมุนป้อมปืนลงอีก 14%
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งปืน 122 mm 60-122T จาก 3.4 เป็น 2.7 วิ
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งปืน 100 mm 62-100T จาก 2.9 เป็น 2.5 วิ
 • 121
  • ลดการกระจายของการยิงขณะหมุนป้อมปืนลง 17%
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งจาก 2.7 เป็น 2.5 วิ
 • 110
  • ลดการกระจายของกระสุนขณะกำลังแล่นและหมุนตัวถังของระบบช่วงล่าง 110 อีก 20%
  • ลดการกระจายของกระสุนขณะกำลังแล่นและหมุนตัวถังของระบบช่วงล่าง 110-1 อีก 22%
  • เปลี่ยนการกระจายของกระสุนของปืน 100 mm 62-100T จาก 0.38 เป็น 0.36 ม.
  • เปลี่ยนเวลาการเล็งปืน 100 mm 62-100T จาก 2.9 เป็น 2.5 วิ

อังกฤษ

 • Cruiser Mk. I, Cruiser Mk. II
  • กระสุน AP Mk. 1T สำหรับปืนต้นแบบ QF 2-pdr Mk. IX ที่ถูกแทนที่ด้วยกระสุน AP Mk. 1Tp แต่ค่าของกระสุนยังไม่มีการเปลี่ยน

ทำการเพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้ผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวดได้ทำการทดสอบ: Caliban

โซเวียต

 • ทำการเพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้ผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวดได้ทำการทดสอบ: KV-1 shielded
 • ทำการเพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้ผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวดได้ทำการทดสอบ: Object 590

สหรัฐฯ

 • พาหนะต่อไปนี้ถูกเพิ่มให้กับการทดสอบโดยผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวด: M-IV-Y
 • ทำการเพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้ผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวดได้ทำการทดสอบ: Convert Medium Tank T3

สวีเดน

 • ทำการเพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้ผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวดได้ทำการทดสอบ: Bofors Tornvagn

ปัญหาที่ทางทีมทราบอยู่

ความคืบหน้าของการรบจัดอันดับจะไม่ปรากฏในลวดลายแบบโปรเกรสซีฟ "Ranked Charge"

ผู้เล่นบางคนอาจประสบปัญหากับสถานการณ์ที่ไม่แสดงเมื่อเข้าสู่โหมดภูมิประเทศ ปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการสลับตัวกรองสถานการณ์

ในบางกรณี ลำดับเหตุการณ์บันทึกความเสียหายอาจจะไม่ตรง

ในบางกรณีต้นไม้ล้มจะหายไปในพื้นดิน

เมื่อปฏิบัติภารกิจพันธมิตร-14 ได้สำเร็จในช่วงปฏิบัติการ Chimera ระบบจะทำการแสดงไอคอนภารกิจล้มเหลวหลังจากการรบครั้งดังกล่าว

หน้าจอผลการรบไม่มีการแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจล่าสุดในชุดสำเร็จ

เมื่อทำการยิงพื้นดินจากระยะเกินกว่า 500 เมตรเอฟเฟคกระสุนกระทบจะแสดงถัดจากพาหนะที่ทำการยิงนัดดังกล่าว

เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์กล้องรุ่นทดลอง ค่าระยะการมองเห็นถูกปัดลง

เงื่อนไขการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวไม่แสดงเมื่อทำการกดปุ่ม N ในการรบใหญ่

เมื่อใช้คำสั่ง "แล่นไปที่ตำแหน่ง!" บนเครื่องหมายก่อนการรบ ช่องสนทนาจะไม่แสดงข้อความตามคำสั่ง

บนแผนที่นอร์มังดีของรูปแบบแนวรบ ยานพิฆาตรถถังสวีเดนบางคันอาจจะเกิดบนอีกฝั่ง

ในแผงทีม ชื่อพาหนะนั้นแสดงด้วยฟอนต์ที่ต่างออกไป

การแจ้งเตือนเสียงที่ขาดไปเมื่อยิงเข้าและพาหนะข้าศึกถูกทำลายในเวลาต่อมา

ปัญหาที่แก้ไขแล้วและการปรับปรุง

แก้ปัญหาที่ผู้เล่นซึ่งมีคอมพิวเตอร์ตามความต้องการระบบที่เหมาะสมเห็นข้อความเกี่ยวกับสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ที่ต่ำในรูปแบบแนวรบ

แก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนเหตุการณ์การรบที่ค้างอยู่ในรูปแบบแนวรบ

แก้ไขปัญหาของข้อความ กำลังแย่งชิง ที่แสดงขึ้นหลังจากได้ยึดบางเขตของรูปแบบแนวรบแล้ว

แก้ไขปัญหาที่ทำให้เหตุผลการถูกลงโทษไม่แสดงในรูปแบบแนวรบ

แก้ไขปัญหาตัวกรองพาหนะหลักถูกตั้งใหม่เมื่อทำการเลือกพาหนะบนแผงพาหนะของรูปแบบแนวรบ

แก้ไขปัญหาขั้นความก้าวหน้าของผู้เล่นไม่แสดงการเปลี่ยนให้เห็นหลังจากได้เริ่มด่านใหม่ของรูปแบบแนวรบแล้ว

แก้ไขปัญหาในช่วงการดูภาพตัวอย่างรูปแบบสามมิติที่รูปทรงพาหนะเปลี่ยนไปเป็นพาหนะที่เพิ่งกลับจากการรบ

แก้ไขปัญหาการเวียนรอบแผนที่ซ้ำกันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

แก้ไขปัญหาข้อความยิงไม่เข้าเกราะแสดงขึ้นเมื่อทำลายพาหนะข้าศึกได้

แก้ไขปัญหาที่ไม่ค่อยพบเมื่อทำการจัดทีมซึ่งมีความแตกต่างในระดับพาหนะอย่างมาก

แก้ไขคำอธิบายคำจารึกชนะข้าศึกเพียงคนเดียว

ปิด