เศรษฐกิจใน World of Tanks

ใน World of Tanks มีทรัพยากรและสกุลเงินในเกมสี่ประเภท

ค่าประสบการณ์ เป็นทรัพยากรในเกมที่ได้รับจากการออกรบ มีทั้งค่าประสบการณ์การการรบ, ค่าประสบการณ์อิสระ, และค่าประสบการณ์พลรถ ค่าประสบการณ์การการรบนั้นรวมค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากพาหนะที่วิจัยได้ และ พาหนะชึ้นยอด ค่าประสบการณ์การการรบจะได้รับในพาหนะแต่ละคันแยกกัน ค่าประสบการณ์การรบที่ได้รับจากยานเกราะที่วิจัยได้นั้นจะถูกนำไปใช้ในการวิจัยชิ้นส่วนของยานเกราะและพาหนะที่ตามมาในสายวิจัย ยานเกราะพิเศษและยานพาหนะที่มีทุกชิ้นส่วนและยานพาหนะที่วิจัยต่อมาจะมีสถานะเป็นพาหนะยอด ค่าประสบการณ์การการรบที่ได้รับจากพาหนะชั้นยอดสามารถใช้เพื่อ เร่งการฝึกพลรถ หรือถูกแปลงค่า เป็น ค่าประสบการณ์ อิสระ ค่าประสบการณ์พลรถ นั้นใช้สำหรับ การฝึกพลรถ

 

เงินเป็นสกุลเงินหลักของเกม เงินจะใช้ในการซื้อยานเกราะ, ชิ้นส่วน, ยุทธปัจจัย, และอุปกรณ์ที่วิจัยได้ เช่นเดียวกับการซ่อมยานเกราะและฝึกพลรถของคุณ

 

ทอง เป็นสกุลเงินในเกมที่สามารถเร่งความก้าวหน้าในเกมของคุณ ทองใช้เพื่อซื้อยานพาหนะพิเศษและบัญชีพิเศษ, แปลงค่าประสบการณ์การรบเป็นค่าประสบการณ์อิสระ, และทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมาย

 

พันธบัตร เป็นสกุลเงินพิเศษในเกมที่ได้รับในโหมดการต่อสู้พิเศษและกิจกรรมในเกมบางอย่าง พันธบัตรใช้สำหรับซื้อยานพาหนะ, อุปกรณ์รุ่นปรับปรุง, และคำสั่งสำหรับอุปกรณ์ในร้านค้าในเกมผ่านทางส่วนของ(ไอเท็มที่ซื้อได้ด้วยพันธบัตร)

คุณสามารถดูทรัพยากรและสกุลเงินของคุณได้ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

ทรัพยากรและสกุลเงิน

วิธีหลักในการรับค่าประสบการณ์, เงิน, และพันธบัตร คือการเข้าร่วมการรบ คุณสามารถซื้อทองได้จาก ร้านค้าพรีเมี่ยมหรือรับได้โดยเข้าร่วมใน สงครามกองทัพ ในกิจกรรม แผนที่โลก

ภาพแบบตอบโต้ เลือกแท็บที่มีทรัพยากรหรือสกุลเงินเพื่อดูวิธีรับและใช้งาน

ประสบการณ์การรบ
ประสบการณ์การรบ
ค่าประสบการณ์อิสระ
ค่าประสบการณ์พลรถถัง
เงิน
ทอง
พันธบัตร
การรับค่าประสบการณ์การรบ
การรบ
รับค่าประสบการณ์การรบจากการออกรบด้วยยานเกราะที่วิจัยได้
พาหนะพรีเมี่ยม
รับค่าประสบการณ์การต่อสู้เพิ่มขึ้นสูงสุด 70% ขึ้นอยู่กับระดับของ พาหนะพรีเมี่ยม ของคุณ
บัญชีพิเศษ
รับค่าประสบการณ์การต่อสู้เพิ่มขึ้น 50% ต่อการต่อสู้ด้วยบัญชีพิเศษ บัญชีพรีเมียมของ WoT ช่วยให้มั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์มากขึ้นในการรบในแต่ละวัน คุณสามารถใช้มันกับการรบสุ่มที่ได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายของพาหนะที่เลือกผ่านหน้าต่างผลการรบ คุณสามารถใช้ได้หลายครั้งต่อวัน
กำลังสำรองส่วนตัว
ด้วยการเปิดใช้กำลังสำรองส่วนตัวคุณได้รับค่าประสบการณ์การการรบเพิ่มขึ้นสูงสุด 100% ต่อการรบในช่วงเวลาของกำลังสำรองส่วนตัว
ชัยชนะแรกของวัน
ค่าประสบการณ์การรบจะทวีคูณสำหรับชัยชนะครั้งแรกของวัน
โบนัสหมวดรถถัง
การเล่นในหมวดรถถัง จะทำให้คุณได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 15%
การใช้ค่าประสบการณ์การรบ
วิจัย
ค่าประสบการณ์การรบที่ได้รับจากยานเกราะที่วิจัยได้นั้นจะถูกนำไปใช้ในการวิจัยชิ้นส่วนของยานเกราะและพาหนะที่ตามมาในสายวิจัย
พลฝึก
ใช้ค่าประสบการณ์การการรบที่ได้รับจากพาหนะชั้นยอดในการเร่งการฝึกพลรถ
การแปลงทรัพยากร
แปลง ค่าประสบการณ์การรบที่ได้รับจากพาหนะชั้นยอดเป็นประสบการณ์ฟรีเพื่อวิจัยยานเกราะหรือชิ้นส่วนใดๆ
การปรับแต่งภาคสนาม
ใช้ค่าประสบการณ์การรบกับการปรับแต่งภาคสนามของพาหนะในสถานะชั้นยอด
การรับค่าประสบการณ์อิสระ
การรบ
รับค่าประสบการณ์อิสระในแต่ละการต่อสู้ 5% ของค่าประสบการณ์การต่อสู้ที่ได้รับจะถูกแปลงเป็นค่าประสบการณ์อิสระ
การแปลงทรัพยากร
ใช้ทองเพื่อแปลงค่าประสบการณ์การรบที่ได้รับจากพาหนะชั้นยอดเป็นค่าประสบการณ์อิสระ
ภารกิจ
รับประสบการณ์อิสระเป็นรางวัลสำหรับการปฏิบัติภารกิจประจำวันให้สำเร็จ
กำลังสำรองส่วนตัว
ด้วยการเปิดใช้กำลังสำรองส่วนตัวคุณได้รับค่าประสบการณ์การการรบเพิ่มขึ้นสูงสุด 300% ต่อการรบในช่วงเวลาของกำลังสำรองส่วนตัว
ภารกิจส่วนตัว
รับค่าประสบการณ์อิสระจากการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวให้สำเร็จในสมรภูมิต่างๆ
การใช้ค่าประสบการณ์อิสระ
วิจัย
คุณสามารถใช้ค่าประสบการณ์อิสระในการวิจัยพาหนะหรือชิ้นส่วนใดๆก็ได้
พลฝึก
เร่งการฝึกความสามารถสำหรับยานพาหนะใดๆ
การปรับแต่งภาคสนาม
ใช้ค่าประสบการณ์อิสระกับการปรับแต่งภาคสนามของพาหนะในสถานะชั้นยอด
การรับค่าประสบการณ์พลรถถัง
การรบ
พลรถแต่ละคนได้รับค่าประสบการณ์เท่ากับพาหนะต่อการรบ
หนังสือพลรถถัง
พลรถได้รับประสบการณ์การเพิ่มเติมจากการศึกษาหนังสือพลรถถัง
กำลังสำรองส่วนตัว
ด้วยการเปิดใช้กำลังสำรองส่วนตัว คุณได้รับค่าประสบการณ์การพลรถเพิ่มขึ้นสูงสุด 300% ต่อการรบในช่วงเวลาของกำลังสำรองส่วนตัว
บัญชีพิเศษ
รับค่าประสบการณ์การพลรถเพิ่มขึ้น 50% ต่อการต่อสู้ด้วยบัญชีพิเศษ
WoT Plus
ด้วยการเป็นสมาชิกรายเดือนของWoT Plusพลรถที่คุณเลือกจะได้รับประสบการณ์พลรถเพิ่มเติมแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในเกมก็ตาม
การใช้ค่าประสบการณ์พลรถถัง
พลฝึก
ใช้ค่าประสบการณ์พลรถถังเพื่อฝึกคุณสมบัติหลักและความสามารถ
การรับเงิน
การรบ
รับเงินจากการเข้าร่วมการต่อสู้และเพื่อความสำเร็จในการต่อสู้
ภารกิจ
รับเงินเป็นรางวัลสำหรับการปฏิบัติภารกิจประจำวันให้สำเร็จ
การขายไอเทม
รับเงินจากการขายยานพาหนะ, ชิ้นส่วน, อุปกรณ์, กระสุน, ยุทธปัจจัย, และลวดลาย อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า ราคาที่คุณขายเพื่อจะน้อยกว่าราคาที่คุณซื้อ
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินในเกม
รับเงินจากการแลกด้วยทอง
บัญชีพิเศษ
รับเงินเพิ่มขึ้น 50% ต่อการต่อสู้ด้วยบัญชีพิเศษ ด้วยบัญชีพิเศษ WoT คุณได้รับโบนัส 10% ให้กับเงินเพื่อเติมกำลังสำรองของคุณ นอกจากนี้ หากผู้เล่นอย่างน้อยหนึ่งคนในหมวดรถถังที่มีบัญชีพิเศษ WoT ผู้เล่นนั้นจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น 15% ผู้ที่ไม่มีบัญชีพิเศษ WoT จะได้รับเงินเพิ่มขึ้น 10%
กำลังสำรองส่วนตัว
ด้วยการเปิดใช้กำลังสำรองส่วนตัว คุณได้รับเงินเพิ่มขึ้นสูงสุด 50%ต่อการรบในช่วงเวลาของกำลังสำรองส่วนตัว
การใช้เงิน
วิจัย
ใช้เงินเพื่อซื้อยานเกราะและชิ้นส่วนที่วิจัยได้
กระสุน
ใช้เงินเพื่อซื้อกระสุนประเภทที่ต่างกัน
ซ่อม
ซ่อมแซมยานพาหนะที่เสียหายหรือถูกทำลายของคุณ ค่าซ่อมขึ้นอยู่กับประเภทและระดับของรถ คุณไม่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยยานพาหนะที่เสียหายได้
คำสั่ง
ใช้เงินเพื่อซื้อคำสั่งสำหรับพลรถ
อุปกรณ์
ใช้เงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติของพาหนะ คุณสามารถซื้อได้ในร้านค้าในเกมผ่านทางส่วน(บริการ)
ยกระดับอุปกรณ์เงินรางวัล
ใช้เงินเพื่ออัปเกรดคุณสมบัติของอุปกรณ์เงินรางวัลของคุณ
ยุทธปัจจัย
ใช้เงินเพื่อซื้อยุทธปัจจัยที่ซ่อมแซมความเสียหายระหว่างการรบ, ปรับปรุงคุณลักษณะของพาหนะ , หรือเพิ่มประสิทธิภาพของพลรถ
รูปแบบเช่า
ใช้เงินเพื่อซื้อรูปแบบเช่าสำหรับยานพาหนะใดๆ สำหรับการรบจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้งานส่วนขยายอัตโนมัติสำหรับรูปแบบการเช่าได้อีกด้วย
พลฝึก
ใช้เงินเพื่อฝึกพลรถในโรงเรียนเฉพาะทาง
หนังสือพลรถถัง
ใช้เงินเพื่อซื้อคู่มือการฝึกเพื่อเร่งการฝึกความสามารถ
ช่องโรงรถ
ใช้เงินเพื่อซื้อช่องเพิ่มเติมในโรงรถของคุณ
พาหนะนักสะสม
ใช้เงินในการซื้อยานพาหนะของนักสะสมในร้านค้าในเกมผ่านส่วน(พาหนะของนักสะสม)
การกู้คืนพาหนะ
ใช้เงินเพื่อกู้คืนยานเกราะพรีเมี่ยมและรางวัลภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากขาย สามารถกู้คืนได้ไม่จำกัดสำหรับพาหนะพรีเมี่ยมบางคัน ต้องมีช่องว่างในโรงรถของคุณเพื่อให้การกู้คืนยานพาหนะทำได้สำเร็จ
การกู้คือพลรถ
ใช้เงินเพื่อกู้คืนพลรถที่ถูกปลด
กองทัพ
สร้างกองทัพและเป็นผู้บังคับบัญชา
การปรับแต่งภาคสนาม
ใช้เงินเพื่อซื้อการปรับแต่งแบบคู่เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะของยานพาหนะของคุณ
การรับทอง
ซื้อ
ซื้อทองโดยใช้เงินจริงในร้านค้าในเกมผ่านส่วน(ทอง) หรือในร้านค้าพรีเมี่ยม
การรบ
รับทองจากการเข้าร่วมสงครามกองทัพในกิจกรรมแผนที่โลกและยึดจังหวัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ
การแข่งขัน
รับทองจากการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยนักพัฒนาผ่านทาง เว็บไซต์ทางการ, ชุมชน, และสื่อสังคม ต่างๆ
เหตุการณ์
รับทองจากการเข้าร่วมกิจกรรมในเกม
WoT Plus
รับทองจากการเป็นสมาชิกรายเดือนWoT Plus
การใช้ทอง
พาหนะพรีเมี่ยม
ใช้ทองเพื่อซื้อยานพาหนะพิเศษในร้านค้าในเกมผ่านทางส่วน(พาหนะ) หรือแท็บสายวิจัยใต้ปุ่มออกรบ!ในโรงรถของคุณ
บัญชีพิเศษ
ใช้ทองเพื่อซื้อบัญชีพรีเมี่ยมในร้านค้าในเกมผ่านทางส่วน(บัญชีพิเศษ WoT)
การปลดอุปกรณ์
ใช้ทองเพื่อปลดอุปกรณ์ที่ซับซ้อนจากรถของคุณ
ขยายค่ายทหาร
ใช้ทองเพื่อซื้อเตียงเพิ่มให้กับพลรถมในค่ายทหาร
พลฝึก
ใช้ทองเพื่อฝึกพลรถใน Tank Academy หรือ ฝึกซ้ำสำหรับพาหนะคันอื่นๆ
ตั้งความสามารถใหม่
ใช้ทองเพื่อรีเซ็ตความสามารถของพลรถพื่อให้สามารถจัดเรียงใหม่ได้
การเปลี่ยนคุณสมบัติหลัก
ใช้ทองเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติหลักของพลรถ
การปรับแต่งพาหนะ
ใช้ทองเพื่อปรับแต่งพาหนะของคุณ: ใช้สี, ลายพราง, ตราสัญลักษณ์, คำจารึก, เอฟเฟกต์, รูปแบบ, และลวดลาย
การเปลี่ยนชื่อ
ใช้ทองเพื่อเปลี่ยนชื่อเล่นของคุณใน Wargaming.net(ใช้ได้ทุกๆ 14 วัน)
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินในเกม
แปลงทองเป็นเงิน
การแปลงทรัพยากร
ใช้ทองเพื่อแปลงค่าประสบการณ์การรบที่ได้รับจากพาหนะชั้นยอดเป็นค่าประสบการณ์อิสระ
การเปลี่ยนชื่อกองทัพ
ใช้ทองในการเปลี่ยนชื่อกองทัพ, ตราสัญลักษณ์, หรือป้ายชื่อ ของคุณ
กำลังสำรองส่วนตัว
ใช้ทองเพื่อซื้อกำลังสำรองส่วนตัวเพื่อเร่งความคืบหน้าในเกม
การรับพันธบัตร
การรบ
รับพันธบัตรในการรบใหญ่หรือการรบสุ่มโดยใช้พาหนะระดับ X และพาหนะพรีเมียมระดับ IX พร้อมตัวบ่งชี้ที่เปิดใช้งานสำหรับการรับพันธบัตร
ภารกิจ
รับพันธบัตรเป็นรางวัลสำหรับการปฏิบัติภารกิจประจำวันให้สำเร็จ
การรบ
รับพันธบัตรสำหรับคลังของกองทัพในกิจกรรม แผนที่โลก
โครงการอ้างอิง
รับพันธบัตรเป็นรางวัลสำหรับการปฏิบัติภารกิจในกิจกรรม โครงการอ้างอิง ให้สำเร็จ
การใช้พันธบัตร
อุปกรณ์
ใช้พันธบัตรเพื่อซื้ออุปกรณ์รุ่นปรับปรุงที่ช่วยเพิ่มคุณลักษณะของรถถังของคุณ
การปลดอุปกรณ์
ใช้พันธบัตรเพื่อปลดอุปกรณ์รุ่นปรับปรุงจากรถของคุณ
คำสั่ง
ใช้พันธบัตรเพื่อซื้อคำสั่งที่ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
ซื้อพาหนะ
ใช้พันธบัตรเพื่อซื้อยานพาหนะในร้านค้าในเกมผ่านทางส่วน(ไอเท็มที่ซื้อได้ด้วยพันธบัตร)
รูปแบบ
ใช้พันธบัตรเพื่อซื้อรูปแบบให้กับพาหนะของคุณ

ปิด