เชื่อมไอดีเข้ากับมือถือ


 

โดยการเชื่อมไอดีของท่านเข้ากับมือถือ  นั้นจะทำให้ท่านเข้าสู่ไอดีของ่านได้โดยไร้ปัญหาใดๆ ถ้าท่านมีระบบการใช้งานนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยใช้การยืนยันรหัสผ่านทางมือถือของท่าน เพื่อความปลอดภัยในอีกระดับนึง

เมื่อท่านเชื่อมมือถือของท่านกับไอดีแล้ว เบอร์โทรของท่านจะใช้งานแค่การส่ง SMS จากเราด้วยโค๊ตเท่านั้น เราจะไม่ใช้การติดต่อท่านผ่านเบอร์นี้โดยวิธีการอื่น และจากบุคคลอื่นๆนอกจากเรา
ระบบการใช้งานในการเชื่อมต่อไอดีไปยังมือถือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นบริการเสริมแบบบฟรี
  1. ในการเชื่อมต่อไปยังไอดีท่านกับมือถือ
  2. เปลี่ยนเบอร์มือถือ
  3. ยกเลิกการเชื่อมต่อมือถือ

1. เชื่อมไอดีไปยังมือถือ

ขั้นที่ 1. ในหน้าการจัดการไอดี คลิกที่ "เพิ่มการจัดการเบอร์โทรศัพท์".

ขั้นที่ 2. ทำตามลิงค์ที่ให้มาซึ่งจะทำการส่งไปยังอีเมลย์ของท่านที่ใช้งานในไอดีของท่าน:

ขั้นที่ 3. ใส่รหัสผ่าน และกด "ยืนยัน":

ขั้นที่ 4. ใส่ประเทศที่ท่านอาศัย และเบอร์มือถือของท่าน จากนั้นกด"ต่อไป":

ขั้นที่ 5. ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องไหม จากนั้นกดที่ "ร้องขอโค๊ต":

ข้อควรระวัง! ถ้าท่านใส่เบอร์ผิดพลาด ท่านสามารถเปลี่นนได้หลังจาก 24 ชั่วโมงแล้ว

ขั้นที่ 6. ข้อความ SMS จะมาพร้อมรหัสยืนยันจะส่งไปยังมือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ กดที่โค๊ตในช่องการยืนยันโค๊ต และกด"ใช้งาน":

ท่านสามารถขอโค๊ตได้อีกครั้ง แต่ขอได้ 2 ครั้งต่อวัน และไม่เร็วไปกว่า 15 นาทีจากการขอครั้งแรก

ขั้นที่ 7. เมื่อเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นกด"โอเค".

เชื่อมต่อไอดีเข้ามือถือ


2. เปลี่ยนเบอร์มือถือ

ข้อควรระวัง! ท่านสามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือมากกว่า 1 ครั้งได้ แต่ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี

ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อมือถือของท่านได้ ท่านต้องทำการร้องขอไปยังผู้ให้บริการมือถือในการนำกลับเบอร์มือถือของท่าน

ขั้นที่ 1. ใส่เบอร์มือถือใหม่ และกดดำเนินการต่อ:

ขั้นที่ 2. ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องไหม แล้วกด "ร้องขอโค๊ต" เพื่อรับข้อความ SMS:

ขั้นที่ 3. กดรหัสยืนยัน ที่ส่งไปยังเบอร์มือถือใหม่ จากนั้นกดใช้งาน:

ขั้นที่ 4. กดใช้งานรหัสยืนยันที่ส่งไปยังมือถือที่เชื่อมต่อกับไอดี จาดนั้นกด "ยืนยัน":

ขั้นที่ 5. เมื่อท่านทำการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดที่ปุ่ม "โอเค"


3. ยกเลิกการเชื่อมต่อไอดีกับมือถือ

ข้อควรระวัง! การยกเลิกการเชื่อมต่อไม่สามารถทำได้ในหนึ่งเดือนหลังจากเชื่อมต่อ และไม่มากกว่า 3 ครั้งต่อปี

ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อมือถือของท่านได้ ท่านต้องทำการร้องขอไปยังผู้ให้บริการมือถือในการนำกลับเบอร์มือถือของท่าน

ขั้นที่ 1.  ในการยืนยันการยกเลิกการเชื่อมต่อ ท่านต้องการที่ปุ่ม "ดำเนินการต่อไป"

ขั้นที่ 2. กดที่รหัสยืนยันที่ส่งไปยังมือถือของท่านใน SMS จากนั้นกดยกเลิก:

ขั้นที่ 3. เมื่อท่านทำการยกเลิกการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว กดปุ่ม "โอเค"

To link your phone to your account

ปิด