ภารกิจส่วนตัวคือชุดของความท้าทายที่จะทดสอบทักษะการต่อสู้ของคุณกับพาหนะทุกประเภทและในสถานการณ์ต่างๆ หากคุณประสบความสำเร็จในภารกิจทั้งหมด คุณจะได้รับยานพาหนะที่ไม่เหมือนใคร พลรถหญิง และรางวัลอันทรงคุณค่าอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสามารถค้นหาภารกิจส่วนตัวในแท็บ สมรภูมิที่อยู่ด้านล่างปุ่มออกรบ!ในโรงรถของคุณ

ภาพรวมของภารกิจส่วนตัว

ภารกิจส่วนตัวแบ่งออกเป็นสองสมรภูมิ—กำลังเสริมที่รอมานาน และ สมรภูมิแนวรบที่สอง—แต่ละสมรภูมิจะมีภารกิจต่างๆ คุณสามารถเริ่มทำทั้งสองสมรภูมิพร้อมกันได้

การดำเนินการแต่ละครั้งได้รับการตั้งชื่อตามยานพาหนะเฉพาะที่คุณจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้น การดำเนินการจะเรียงลำดับตามระดับความยาก—ระดับแรกในสมรภูมิจะง่ายที่สุดเสมอ ในขณะที่ระดับสุดท้ายคือระดับที่ท้าทายที่สุด

การปฏิบัติการแต่ละครั้งประกอบด้วยชุดภารกิจที่จัดกลุ่มตามสาขาที่แตกต่างกัน

 • โดยประเภทของพาหนะในกำลังเสริมที่รอมานาน
 • โดยพาหนะในการสร้างชาติพันธมิตรในสมรภูมิแนวรบที่สอง

แต่ละสาขามี 14 ภารกิจหลักและภารกิจที่ 15 เป็นภารกิจสุดท้าย

เวลาในการทำให้สำเร็จไม่มีจำกัด และภารกิจทั้งหมดต้องการให้คุณพิสูจน์ทักษะการต่อสู้ของคุณ

ภารกิจส่วนตัวสามารถทำให้สำเร็จได้ในการรบสุ่ม(รวมถึงการรบใหญ่)

เงื่อนไขภารกิจ

แต่ละภารกิจมีเงื่อนไขหลักซึ่งจำเป็นสำหรับการทำให้สำเร็จ และเงื่อนไขรองซึ่งให้รางวัลเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถทำเงื่อนไขรองให้สำเร็จในการปฏิบัติครั้งแรก คุณสามารถกลับมาทำภารกิจให้สำเร็จ ทำภารกิจอย่างมีเกียรติ และรับรางวัลได้ในที่สุด

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายในสาขา คุณจะได้รับ:

 • ส่วนประกอบของพาหนะที่ไม่เหมือนใคร —หนึ่งในห้าชิ้นส่วน (ในกำลังเสริมที่รอมานาน) หรือพิมพ์เขียวของชิ้นส่วน (ในสมรภูมิแนวรบที่สอง)
 • พลรถหญิง 1 คน พร้อมเตียงเพิ่มเติมในค่ายทหาร
 • คำสั่ง 1 คำสั่ง ในการทำภารกิจได้สำเร็จอย่างมีเกียรติ

เมื่อได้รับส่วนประกอบรถทั้งหมด พาหนะจะเป็นของคุณ หลังจากที่คุณทำชุดภารกิจทั้งหมดสำเร็จแล้ว คุณยังจะได้รับพลรถหญิงที่สามารถเกณฑ์เข้าพาหนะใดก็ได้

คุณสามารถทำภารกิจจากทั้งสองแคมเปญพร้อมกันได้ หากยานพาหนะของคุณตรงตามข้อกำหนดของภารกิจเหล่านั้น

คำสั่ง

หากคุณเจอภารกิจที่ยากมาก ให้ใช้คำสั่งเพื่อทำให้เงื่อนไขหลักสำเร็จโดยอัตโนมัติ และข้ามไปเพื่อไปยังพาหนะและพลรถที่ไม่เหมือนใคร

คำสั่งนั้นจะได้รับเมื่อทำภารกิจสุดท้ายสำเร็จด้วยเกียรติ

วิธีการใช้คำสั่ง:

หากต้องการข้ามภารกิจตั้งแต่ 1 ถึง 14 คุณจะต้องมีคำสั่งหนึ่งคำสั่ง ในขณะที่ข้ามภารกิจสุดท้ายจะต้องใช้สี่คำสั่ง สำหรับ กำลังเสริมที่รอมานาน และสามคำสั่ง สำหรับ สมรภูมิแนวรบที่สอง

คำสั่งของแต่ละแคมเปญจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถส่งคำสั่งที่ได้รับจาก กำลังเสริมที่รอมานาน ไปยังภารกิจจาก สมรภูมิแนวรบที่

ในการส่งคำสั่งไปปฏิบัติภารกิจ:

 1. คลิกภารกิจที่คุณยังไม่ผ่านเงื่อนไขหลัก
 2. บนหน้าจอเงื่อนไขภารกิจ คลิก ทำให้สำเร็จด้วย
หากคุณกลับไปที่ภารกิจและทำสำเร็จอย่างมีเกียรติ คุณจะได้รับคำสั่งกลับมาและอาจใช้มันอีกครั้งเพื่อข้ามภารกิจอื่น สิ่งนี้ใช้ได้กับคำสั่งที่มุ่งมั่นในภารกิจสุดท้ายในสาขาด้วย

การติดตามความก้าวหน้าส่วนตัว

ในโรงรถ คุณสามารถดูภารกิจที่สามารถใช้ได้สำหรับยานพาหนะที่เลือก

วางเมาส์เหนือธงสีแดงด้านล่างปุ่ม ออกรบ! คลิกที่ธงเพื่อไปยังหน้าจอเงื่อนไขภารกิจ หากยานพาหนะที่เลือกไม่ตรงตามข้อกำหนดภารกิจ ธงจะแสดงเป็นไม่ใช้งาน

ความคืบหน้าภารกิจของคุณยังระบุไว้ที่ส่วนบนของหน้าจอการต่อสู้ของคุณ

คุณสามารถค้นหาเงื่อนไขภารกิจปัจจุบันได้ตลอดเวลา—กดแท็บและไปที่แท็บภารกิจ หรือกดN สลับไปมาระหว่างภารกิจในส่วนล่างของหน้าจอหากทำสองภารกิจสำเร็จพร้อมกัน

บางภารกิจมีข้อจำกัด:

 • เวลาที่จำกัด ในบางภารกิจ คุณสามารถบรรลุเงื่อนไขได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ทำลายพาหนะข้าศึกสองคันในช่วงสี่นาทีแรกของการรบ มิฉะนั้นจะไม่นับความคืบหน้า
 • ค่าน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างความเสียหายน้อยกว่าที่กำหนด คุณจะไม่ก้าวหน้าในภารกิจ

สมรภูมิ

 • กำลังเสริมที่รอมานาน
 • แนวรบที่สอง

กำลังเสริมที่รอมานานประกอบด้วยสี่ปฏิบัติการ แต่ละอย่างมีสาขาของภารกิจสำหรับยานพาหนะทุกประเภท คุณสามารถเริ่มทำภารกิจให้สำเร็จได้พร้อมกันห้าภารกิจ หนึ่งภารกิจจากแต่ละสาขา

ภารกิจในการปฏิบัติการแต่ละครั้งต้องมีระดับพาหนะที่แน่นอน:

 • StuG IV — ระดับ IV–X
 • Т28 Сoncept — ระดับ V–X
 • Т55A — ระดับ VI–X
 • Object 260 — ระดับ VI–X

จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามลำดับ คุณสามารถรับรถถังหนัก Object 260 ได้หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการสามครั้งก่อนหน้าเท่านั้น

แนวรบที่สอง ประกอบด้วยการปฏิบัติการสามอย่างซึ่งมีสาขาภารกิจสำหรับพาหนะในการสร้างชาติพันธมิตร:

 • พันธมิตร: โปแลนด์, อังกฤษ, สหรัฐฯ
 • กลุ่ม: เยอรมนี, ญี่ปุ่น
 • แนวร่วม: เชโกสโลวาเกีย, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวีเดน
 • สหภาพ: จีน, โซเวียต

นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีระดับพาหนะบางระดับสำหรับปฏิบัติการแต่ละครั้ง:

 • Excalibur — ระดับ VI–X
 • Chimera — ระดับ VII–X
 • Object 279 (e) — ระดับ VIII–X

แต่ละสาขาของ สมรภูมิแนวรบที่สอง มี 15 ภารกิจ 14 ภารกิจแรกสามารถสำเร็จในลำดับใดก็ได้ และภารกิจสุดท้ายจะใช้งานได้หลังจากภารกิจก่อนหน้าสำเร็จ

การปฏิบัติการแต่ละครั้งมีข้อกำหนดภารกิจพิเศษ:

 • ปฏิบัติการ Excalibur: ภารกิจสะสมที่สามารถทำได้ภายในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น สร้างความเสียหายโดยรวม 10,000 หน่วย ภายในจำนวนการรบที่ไม่จำกัด
 • ปฏิบัติการ Chimera:ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในหนึ่งการรบ เช่นในภารกิจกำลังเสริมที่รอมานาน
 • ปฏิบัติการ Object 279 (e):ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในจำนวนการรบที่กำหนด หากคุณล้มเหลว ความคืบหน้าจะถูกเคลียร์ และภารกิจเสร็จสิ้นจะเริ่มต้นใหม่

คุณสามารถทำภารกิจให้สำเร็จด้วยยานพาหนะประเภทใดก็ได้ของชาติที่ต้องการ

การเข้าถึงแคมเปญ สมรภูมิแนวรบที่สอง จะไม่ได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์ของคุณใน กำลังเสริมที่รอมานาน คุณสามารถเริ่มทำทั้งสองสมรภูมิพร้อมกันได้


รางวัลของภารกิจส่วนตัว

พาหนะเฉพาะ

เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการแต่ละครั้ง คุณจะได้รับพาหนะพิเศษที่สามารถรับได้เฉพาะในภารกิจส่วนตัวเท่านั้น

V StuG IV
แคมเปญกำลังเสริมที่รอมานาน
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
38/10 กม./ชม.
ความทนทาน
ความทนทาน 470 หน่วย
ระยะการมองเห็น
310 ม.
การเบี่ยงเบนกระสุนที่ 100 ม.
0.35 ม.
เวลาบรรจุปืน
3.7 วิ
การเจาะเกราะเฉลี่ย
110/158/38 มม.
ความเสียหายเฉลี่ย
110/110/175 HP
มุมกด/มุมยกปืน
-6/20°
ยานพิฆาตรถถังนี้มีลักษณะตัวถังต่ำ การปกปิดที่สมบูรณ์แบบ และปืนที่มีการเจาะและอัตราการยิงสูง ซึ่งทำให้ StuG IV เป็นพาหนะซุ่มยิงที่สมบูรณ์แบบ เห็นได้ชัดว่ามันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเล่นในระยะไกล การเผชิญหน้าระยะประชิดนั้นค่อนข้างเสี่ยง เนื่องจากยานเกราะไม่มีป้อมปืนและความเร็วถอยหลังค่อนข้างต่ำ เกราะที่สูงถึง 80 มม. ช่วยได้เมื่อเผชิญหน้ายานเกราะข้าศึกในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่า แม้ว่าการพึ่งพาเกราะนั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
VII T28 Concept
แคมเปญกำลังเสริมที่รอมานาน
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
29/10 กม./ชม.
ความทนทาน
ความทนทาน 880 หน่วย
ระยะการมองเห็น
370 ม.
การเบี่ยงเบนกระสุนที่ 100 ม.
0.4 ม.
เวลาบรรจุปืน
10 วิ
การเจาะเกราะเฉลี่ย
181/224/53 มม.
ความเสียหายเฉลี่ย
320/320/420 HP
มุมกด/มุมยกปืน
-4.4/15°
T28 Concept เป็นนักรบผู้ช่ำชองที่เหมาะสำหรับการป้องกันเลน มันมีปืนและเกราะที่ดี ซึ่งช่วยให้สามารถยับยั้งรถถังข้าศึกที่เหนือกว่าในพื้นที่แคบได้ รถมีมุมการยิง 60 องศา จึงสามารถใช้ที่กำบังในการยิงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งของตัวถัง เมื่อเผชิญหน้ากับพาหนะระดับเดียวกันหรือสูงกว่า กลยุทธ์การซุ่มโจมตีและการสนับสนุนจะทำงานได้ดี
IX T 55A
แคมเปญกำลังเสริมที่รอมานาน
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
50/20 กม./ชม.
ความทนทาน
ความทนทาน 1,750 หน่วย
ระยะการมองเห็น
395 ม.
การเบี่ยงเบนกระสุนที่ 100 ม.
0.33 ม.
เวลาบรรจุปืน
7.7 วิ
การเจาะเกราะเฉลี่ย
221/330/50 มม.
ความเสียหายเฉลี่ย
320/320/420 HP
มุมกด/มุมยกปืน
-5/14.25°
T-55A เป็นรถถังกลางมาตรฐาน คล้ายกับพี่ชายคนโตของมัน - Soviet T-54 ใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่ไม่ปกติ และป้อมปืนที่แข็งแรงของคุณจะเบี่ยงเบนกระสุนของศัตรูได้อย่างง่ายดาย ปืนของพาหนะนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับรถถังหนักระดับสูงและยานพิฆาตรถถัง อย่างไรก็ตาม มันแม่นยำพอที่จะเล็งไปที่จุดอ่อน นอกจากนี้ รถถังยังมีความคล่องตัวและอัตราการยิงที่ดี จึงสามารถโจมตีศัตรูด้านข้างและด้านหลังได้ เข้ายึดตำแหน่งสำคัญและค้นหาเป้าหมายสำหรับพันธมิตรของคุณ สร้างความเสียหายให้กับรถถังหนักที่เคลื่อนที่ช้า และโจมตีศัตรูร่วมกับพาหนะพันธมิตรอื่นๆ
X Object 260
แคมเปญกำลังเสริมที่รอมานาน
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
60/15 กม/ชม
ความทนทาน
ความทนทาน 2,100 หน่วย
ระยะการมองเห็น
400 ม.
การเบี่ยงเบนกระสุนที่ 100 ม.
0.35 ม.
เวลาบรรจุปืน
11 วิ
การเจาะเกราะเฉลี่ย
260/340/68 มม.
ความเสียหายเฉลี่ย
440/440/530 HP
มุมกด/มุมยกปืน
-6/15°
Object 260 เป็นรถถังหนักอเนกประสงค์ที่มีความคล่องตัวค่อนข้างดี มันสามารถต่อสู้ร่วมกับรถถังกลางของพันธมิตร สับเปลี่ยนข้างโจมตี หรือกลับไปที่ฐานเพื่อปกป้องมัน Object 260 มีเกราะที่ไว้ใจได้ 'จมูกหอก' ของมันประกอบด้วยแผ่นเกราะลาดเอียง ในขณะที่ตัวถังที่เพรียวบางและหน้าจอด้านข้างอาจทำให้ศัตรูของคุณประหลาดใจ แม้ว่าการเจาะจะดูเหมือนจวนตัว ยิ่งไปกว่านั้น รถถังหนักคันนี้มีป้อมปืนที่ทนทานพร้อมเกราะด้านหน้าที่สูงถึง 350 มม.
VI Excalibur
แคมเปญแนวรบที่สอง:
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
50/15 กม./ชม.
ความทนทาน
ความทนทาน 840 หน่วย
ระยะการมองเห็น
360 ม.
การเบี่ยงเบนกระสุนที่ 100 ม.
0.3 ม.
เวลาบรรจุปืน
4.5 วิ
การเจาะเกราะเฉลี่ย
165/192/70 มม.
ความเสียหายเฉลี่ย
150/150/190 HP
มุมกด/มุมยกปืน
-10/20°
อย่าถูกหลอกโดยรูปลักษณ์ภายนอกที่ตลกขบขันของรถคันนี้ แม้ว่าในตอนแรกจะดูไร้สาระ แต่ยานพิฆาตรถถังนี้เป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขาม แม้กระทั่งสำหรับพาหนะระดับสูงกว่า ต้องขอบคุณการปกปิดที่ยอดเยี่ยมและปืนที่มีอัตราการยิง การเจาะ และความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม ด้วยความคล่องตัวที่ดี Excalibur สามารถปรับให้เข้ากับทุกสถานการณ์การต่อสู้ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยานพิฆาตรถถังยังมีส่วนโค้งของการยิงที่ 200 องศา ปรับปรุงการปกปิดของคุณ ใช้ประโยชน์จากความผิดปกติของพืชพรรณและภูมิประเทศบนแผนที่ และทำอย่างเต็มที่เพื่อใช้ประโยชน์ของยานพาหนะ
VIII Chimera
แคมเปญแนวรบที่สอง:
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
50/20 กม./ชม.
ความทนทาน
ความทนทาน 1,400 หน่วย
ระยะการมองเห็น
380 ม.
การเบี่ยงเบนกระสุนที่ 100 ม.
0.36 ม.
เวลาบรรจุปืน
15.5 วิ
การเจาะเกราะเฉลี่ย
218/252/64 มม.
ความเสียหายเฉลี่ย
440/440/530 HP
มุมกด/มุมยกปืน
-10/20°
พาหนะนี้ติดตั้งปืนทรงพลังที่สร้างความเสียหาย 440 หน่วย ต่อครั้ง แม้แต่รถถังหนักระดับ VIII ก็ยังอวดค่าความเสียต่อนัดเท่านี้ได้ ใครก็ตามที่กล้าที่จะท้าทายคุณจะต้องคิดอีกครั้งหลังจากเสียค่าความทนทานมากมายนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ปืนยังมีการเจาะที่ดี 218 มม. ซึ่งทำให้การเจาะศัตรูง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความแม่นยําต่ำ เวลาเล็งนาน และความเสียหายปานกลางต่อนาที สร้างสมดุลระหว่างความเสียหายมหาศาลต่อการโจมตีและการเจาะ ในขณะเดียวกัน Chimera มีมุมกดที่ดีที่ -10 องศา ซึ่งช่วยให้รถถังสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่ไม่ปกติได้ เห็นได้ชัดว่า รถถังกลางคันนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในฐานะพาหนะสนับสนุนในการเผชิญหน้าระยะกลาง
X Object 279 early
แคมเปญแนวรบที่สอง:
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
40/13 กม./ชม.
ความทนทาน
ความทนทาน 2,400 หน่วย
ระยะการมองเห็น
400 ม.
การเบี่ยงเบนกระสุนที่ 100 ม.
0.36 ม.
เวลาบรรจุปืน
10.5 วิ
การเจาะเกราะเฉลี่ย
258/340/68 มม.
ความเสียหายเฉลี่ย
440/440/530 HP
มุมกด/มุมยกปืน
-5/15°
ภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์และเพลารถสี่แทร็กไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติที่โดดเด่นของพาหนะระดับ X จากโซเวียตนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีปืนที่ดีและเกราะหน้าที่เชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้สามารถป้องกันยานพาหนะข้าศึกโดยใช้ภูมิประเทศที่ไม่ปกติและบุกทะลวงแนวป้องกันของข้าศึกได้ รถถังหนักธรรมดาสามารถยิงเจาะเข้าไปในแผ่นเกราะด้านล่างได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับ Object 279 (e) เนื่องจากไม่มีแผงเกราะนี้ ความคล่องตัวค่อนข้างดีเป็นหนึ่งในข้อดีอื่นๆ ของรถคันนี้
   
V
StuG IV
VII
T28 Concept
IX
T 55A
X
Object 260
VI
Excalibur
VIII
Chimera
X
Object 279 early

พลรถถังหญิง

หลังจากผ่านเงื่อนไขหลักของภารกิจสุดท้ายในแต่ละเซ็ต คุณจะได้รับลูกเรือหญิงที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งคุณสามารถเลือกประเทศ ประเภทยานพาหน สรุป การทำทั้งสองแคมเปญให้สำเร็จจะตอบแทนคุณด้วยพรถหญิง 32 คน

พลรถหญิงมาพร้อมกับโบนัสที่สำคัญ:

 

ระดับคุณสมบัติหลัก 100%

 

ประสบการณ์เพียงพอที่จะฝึกฝนหนึ่งทักษะหรือความสามารถถึง 100%

 

เตียงในค่ายทหารฟรี

 

ความสามารถ "เริ่มต้น" พี่น้องร่วมรบ ที่ผ่านการฝึกฝน 100% ซึ่งไม่ส่งผลต่อความเร็วในการฝึกฝนของทักษะหรือความสามารถถัดไป

รางวัลเพิ่มเติม

ความสำเร็จของคุณในภารกิจจะนำรางวัลอันมีค่ามาด้วย เช่น เหรียญตรา, ตราและตราสัญลักษณ์, เงิน, พันธบัตร, ค่าปรัสบการณ์อิสระ, ยุทธปัจจัย, อุปกรณ์, คำสั่ง, ช่องโรงรถ, และบัญชีพรีเมียม WoT

หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ คุณยังได้รับชุดลายพรางเฉพาะ หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเท่านั้นในทุกภารกิจ ลายพรางจะใช้ได้เฉพาะกับพาหนะรางวัลของปฏิบัติการนี้เท่านั้น หากคุณทำภารกิจทั้งหมดสำเร็จอย่างมีเกียรติ คุณจะสามารถซื้อชุดลายพรางนี้สำหรับยานพาหนะใดๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง

ท้าทายตัวเอง พิสูจน์ทักษะของคุณและรับรางวัลที่คู่ควร!

ปิด