หอเกียรติยศ  คืออะไร?

หอเกียรติยศ คือส่วนของการจัดอันดับผู้เล่น ท่านสามารถดูรายละเอียดของการรบที่ได้ผ่านมา เทียบกับของท่านเองกับผู้เล่นอื่นๆ

ทำอย่างไรจะได้อยู่ใน หอเกียรติยศ ?

ในการเข้าไปสู่ หอเกียรติยศ  ท่านต้องมีผลงานการรบตามที่ระบุไว้ในแต่ละช่วงดังต่อไปนี้:

ระยะเวลา

การรบที่ต้องการ

ทั้งหมด 1,000 การรบตั้งแต่ไอดีถูกสร้าง
4 สัปดาห์ 100 การรบในช่วง 28 วันล่าสุด
7 วัน 20 การรบในช่วง 7 วันล่าสุด
1 วัน 5 การรบในช่วง 24 ชั่วงโมงล่าสุด

 

สิ่งใดใช้ตัดสินในตำแหน่งการจัดอันดับ?

ผู้เล่นจะได้อันดับตามหัวข้อต่อไปนี้:

 • จำนวนการรบที่ผ่านมา
 • ค่าเฉลี่ยประสบการณ์ต่อการรบ
 • ค่าประสบการณ์สูงสุดต่อการรบ
 • ค่าประสบการณ์รวมที่ได้รับ
 • ค่าความเสียหายที่ทำได้ทั้งหมด
 • จำนวนเฉลี่ยของรถถังที่ทำลายต่อการรบ
 • จำนวนรถถังที่ทำลายได้ทั้งหมด
 • จำนวนเฉลี่ยของรถถังที่ส่องได้ต่อการรบ
 • จำนวนรถถังที่ส่องได้ทั้งหมด
 • เปอร์เซ็นต์การรอดตายจากสนามรบ
 • ค่าชนะ/แพ้
 • ค่าการยิงโดน/พลาดเป้า

รายการแต่ละหัวข้อจะแสดงตามระยะเวลาที่อันดับได้เลือกไว้แล้ว ในการดูค่ารายการในแต่ละข้อของผู้เล่นอื่นๆ, กดที่หัวข้อตามชื่อในตาราง.

ระยะเวลาของการจัดอันดับสิ้นสุดตอนไหน?

ช่วงเวลาของการจัดอันดับใน Hall of Fame เป็นดังนี้:

 • ทั้งหมด
 • 4 สัปดาห์
 • 7 วัน
 • 1 วัน

ในการดูชื่อผู้เล่นอื่นในช่วงเวลาการจัดอันดับ การที่ช่วงเวลาที่ต้องการ

การอัพเดทอันดับจะบ่อยแค่ไหน?

อันดับจะมีการอัพเดททุกวัน โดยแสดงผลของท่านในวันที่ผ่านมา ค่าความสำเร็จในแต่ละวันจะถูกรวมกันในวันถัดไป

จะเห็นตำแหน่งของตัวเองได้อย่างไร?

ชื่อของท่านจะถูกไฮไลท์ไว้เมื่อท่านเข้าสู้หน้าเวบไซต์

จะดูได้ไงว่าตำแหน่งมีการขยับไหม?

นอกจากการแสดงผลอันดับแล้ว ยังร่วมถึงการแสดงผลแบบล่าสุดด้วย:

 • เขียว- อันดับขึ้นจากเดิม
 • แดง- อันดับลงจากเดิม

ยังมีรายการแสดงว่าท่านได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากวันก่อน ตารางส่วนนี้จะอัพเดทวันต่อวันด้วยอันดับ

ทำไมถึงหลุดอันดับในเมื่อคะแนนเท่ากับผุ้อื่นที่ติดอันดับ?

ถ้ามีผู้เล่นสองคน หรือมากกว่า ผู้เล่นที่สร้างไอดีก่อนจะได้อันดับดีกว่า

จะหาชื่อผู้เล่นอื่นๆในอันดับได้อย่างไร?

ในการหาผู้เล่นอื่นในอันดับ กดพิมพ์ชื่อผู้เล่นลงในช่องค้นหาแล้วกด Enter.

ทำอย่างไรจะเห็นอันดับของเพื่อนที่มี?

ในการดูอันดับของเพื่อน หรือสมาชิกในแคลย กดที่ เพื่อน

ปิด