แผ่นพิมพ์เขียวพาหนะ

แผ่นพิมพ์เขียวพาหนะ คือไอเท็มพิเศษที่มอบส่วนลดค่าการวิจัยสำหรับพาหนะระดับ II–X ในสายวิจัย

แต่ละแผ่นพิมพ์เขียวจะประกอบด้วยเศษแผ่นพิมพ์เขียวที่คุณจะได้รับจากวิธีต่างๆดังนี้:

ชิ้นส่วนพิมพ์เขียวแต่ละชิ้นจะให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับการวิจัยและด้วยพิมพ์เขียวที่ประกอบอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถวิจัยพาหนะได้โดยไม่ต้องเสียค่าประสบการณ์ใดๆเลย

ส่วนลดจะใช้ได้กับค่าวิจัยพาหนะ แต่ไม่รวมชิ้นส่วนของพาหนะ ในการวิจัยพาหนะด้วยส่วนลดนั้น คุณควรมีพาหนะก่อนหน้าและชิ้นสวนที่จำเป็นทั้งหมดในสายวิจัยนั้นๆ

การดำเนินการทั้งหมดด้วยพิมพ์เขียวสามารถทำได้ในแท็บผังวิทยาการซึ่งอยู่ด้านล่างของปุ่มออกรบ!ในโรงรถของคุณ หากต้องการสลับมาใช้โหมดแผ่นพิมพ์เขียว ให้คลิกที่ ซึ่งอยู่ด้านบนซ้ายของหน้าผังวิทยาการ

ปะเภทของเศษแผ่นพิมพ์เขียว

เศษแผ่นพิมพ์เขียวมี 3 ประเภทในเกมนี้

 

เศษแผ่นพิมพ์เขียวพาหนะที่สอดคล้องกับพาหนะนั้นๆ และถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนการวิจัยในทันที

 

เศษแผ่นพิมพ์เขียวประจำชาติที่ใช้สร้างเศษแผ่นพิมพ์เขียวสำหรับพาหนะของประเทศใดประเทศหนึ่ง

 

เศษแผ่นพิมพ์เขียวสากลที่ใช้สร้างเศษแผ่นพิมพ์เขียวสำหรับพาหนะของประเทศใดก็ได้

แผ่นพิมพ์เขียวของพาหนะที่ประกอบแล้วที่ซ้ำกัน จะเปลี่ยนเป็นเศษแผ่นพิมพ์เขียวประจำชาติหรือสากลโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถเปลี่ยนเศษแผ่นพิมพ์เขียวพาหนะที่ไม่ซ้ำกัน เป็นเศษแผ่นพิมพ์เขียวประจำชาติหรือสากลได้ด้วยตัวเอง

เศษแผ่นพิมพ์เขียวประจำชาติและสากลจะไม่ให้ส่วนลดจนกว่าจะถูกแปลงเป็นเศษแผ่นพิมพ์เขียวของพาหนะนั้นๆ

ในการทำสิ่งนี้คุณจะต้องมีเศษแผ่นแต่ละประเภทจำนวนหนึ่ง:

 • ระดับ II–IV: 1 เศษแผ่นประจำชาติ + 4 เศษแผ่นสากล
 • ระดับ V–VI: 2 เศษแผ่นประจำชาติ + 6 เศษแผ่นสากล
 • ระดับ VII: 3 เศษแผ่นประจำชาติ + 8 เศษแผ่นสากล
 • ระดับ VIII: 3 เศษแผ่นประจำชาติ + 10 เศษแผ่นสากล
 • ระดับ IX: 3 เศษแผ่นประจำชาติ + 12 เศษแผ่นสากล
 • ระดับ X: 4 เศษแผ่นประจำชาติ + 12 เศษแผ่นสากล

ภาพแบบตอบโต้ รวบรวมแผ่นพิมพ์เขียวและรับส่วนลดสำหรับการวิจัยพาหนะสูงสุด 100% ใช้ หรือ เพื่อใช้เศษแผ่นพิมพ์เขียวประเภทต่างๆ เมื่อต้องการวิจัยพาหนะ ให้คลิก (วิจัย)
ในโรงเก็บ:
16
20
เศษแผ่นพิมพ์เขียวพาหนะ
สอดคล้องกับพาหนะนั้นๆ และถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนการวิจัยพาหนะทันที
1
+
เศษแผ่นพิมพ์เขียวสากล
สามารถใช้เพื่อสร้างเศษแผ่นพิมพ์เขียวสำหรับพาหนะของประเทศใดก็ได้ เศษแผ่นพิมพ์เขียวพาหนะที่ซ้ำกันจะถูกแปลงเป็นเศษแผ่นสากลหรือประจำชาติโดยอัตโนมัติ
0
+
เศษแผ่นพิมพ์เขียวประจำชาติ
สามารถใช้เพื่อสร้างเศษแผ่นพิมพ์เขียวสำหรับพาหนะของประเทศใดประเทศหนึ่ง เศษแผ่นพิมพ์เขียวพาหนะที่ซ้ำกันจะถูกแปลงเป็นเศษแผ่นสากลหรือประจำชาติโดยอัตโนมัติ
0
+
 
IV
 
1/4
3120
 
V
0/6
 
VI
0/6
 
แผ่นพิมพ์เขียว
IV P26/40
เศษแผ่นพิมพ์เขียว:
ที่สะสมไว้:
1 / 4
 
ส่วนลดในการวิจัย:
25%
หรือ 1040
วิจัยโดยไม่ใช้ค่าประสบการณ์
วิธีการรวบรวม:
จากรางวัลที่ได้รับเมื่อทำภารกิจรายวันสำเร็จ
เศษแผ่นพิมพ์เขียวดังต่อไปนี้ จะถูกแปลงโดยอัตโนมัติ:
สากล
ประจำชาติ
หรือ
4
+
1
=
เศษแผ่นพิมพ์เขียว
รวบรวมแผ่นพิมพ์เขียวได้บางส่วน
รวบรวมแผ่นพิมพ์เขียวแล้ว
IV P26/40
คุณได้วิจัยพาหนะแล้ว!
ส่วนลดในการวิจัย:25%
ค่าประสบการณ์ที่ใช้: 3120หน่วย
เริ่มใหม่

เศษแผ่นพิมพ์เขียวทุกประเภทจะถูกเก็บไว้ในโรงเก็บในส่วนของแผ่นพิมพเขียวของพาหนะที่ยังไม่ได้วิจัย
เศษแผ่นพิมพ์เขียวของพาหนะที่สามารถวิจัยได้จะมีไอคอนพิเศษกำกับไว้

หากต้องการดูเฉพาะพิมพ์เขียวที่คุณสามารถสร้างเศษแผ่นเพิ่มเติมได้ ใหเลือกพร้อมใช้งานสำหรับการสร้างเศษแผ่นพิมพ์เขียว

การประกอบแผ่นพิมพ์เขียว

หากคุณมีเศษแผ่นประจำชาติและสากลเพียงพอ คุณสามารภใช้มันเพื่อสร้างเศษแผ่นที่ขาดหายไปของแผ่นพิมพ์เขียวพาหนะ

การสร้างเศษแผ่นพิมพ์เขียวพาหนะ

 1. ไปที่แท็บผังวิทยาการในโรงรถของคุณแล้วคลิก ที่อยู่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
 2. พาหนะที่คุณสามารถสร้างเศษแผ่นพิมพ์เขียวได้จะมีไอคอนพิเศษกำกับไว้ เลือกพาหนะและคลิกแผ่นพิมพ์เขียว บนหน้าจอการวิจัย
 3. บนหน้าจอ คลิกที่ช่องเศษแผ่นพิมพ์เขียวที่มีให้แล้วคลิกสร้าง จำนวนเศษแผ่นประจำชาติและสากลที่ต้องการจะถูกถอนออก
  หากคุณมีเศษแผ่นประจำชาติและสากลมากมาย ให้คลิกสร้างสูงสุดที่อยู่ด้านล่างขวาของหน้าจอ จำนวนเศษแผ่นสูงสุดที่สร้างได้สำหรับพาหนะที่เลือกจะถูกสร้างขึ้น

เรียบร้อย! ทันทีที่คุณมีเศษแผ่นพิมพ์เขียวสำหรับพาหนะอย่างน้อยหนึ่งชิ้นแล้ว คุณจะได้รับส่วนลดการวิจัย พาหนะที่มีส่วนลดจะถูกกำกับด้วยไอคอนพิเศษในผังวิทยาการ

คุณสามารถวิจัยพาหนะด้วยส่วนลดในขั้นตอนใดก็ได้ของการประกอบแผ่นพิมพ์เขียวเมื่อคุณมีพาหนะรุ่นก่อนหน้าและชิ้นส่วนที่จำเป็นในสายวิจัยทั้งหมด

หากต้องการติดตามความคืบหน้าของการประกอบแผ่นพิมพ์เขียว ให้เปลี่ยนไปใช้โหมดแผ่นพิมพ์เขียวในสายวิจัยของคุณ แล้ววางเมาส์เหนือรูปภาพของพาหนะ

เครื่องมือที่แสดงขึ้นจะมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด:

 1. สถานะปัจจุบันของแผ่นพิมพ์เขียว
 2. ส่วนลดการวิจัยปัจจุบัน
 3. อัตราแลกเปลี่ยน:จำนวนเศษแผ่นประจำชาติและสากลที่จำเป็นในการสร้างเศษแผ่นพิมพ์เขียวสำหรับพาหนะคันนี้

ภาพพาหนะในสายวิจัยมีแถบความคืบหน้าสีฟ้าพิเศษที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยในขณะที่คุณประกอบแผนพิมพ์เขียว พาหนะที่ถูกวิจัยแล้วทั้งหมดในสายวิจัย จะมีเครื่องหมายกำกับไว้

คุณลักษณะแผ่นพิมพ์เขียวใหม่กำลังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ World of Tanks เพื่อติดตามการปรับเปลี่ยนทั้งหมด!
ปิด