พลรถรถถังใน World of Tanks นั้นแสดงโดยพลรถถังเสมือน ไม่มียานพาหนะใดสามารถปฏิบัติการได้หากไม่มีพลรถที่สมบูรณ์ ความชำนาญของพลรถเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของพาหนะในสนามรบ

ตำแหน่งและหน้าที่ของพลรถ

พลรถสามารถมีได้ระหว่าง 2 ถึง 6 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทยานพาหนะ พลรถถังแต่ละคันมีคุณสมบัติหลักที่มีอิทธิพลต่อค่าพารามิเตอร์ของพาหนะบางอย่าง:

 • ผู้บังคับการ หัวหน้าพลรถในยานพาหนะใดๆ ก็ตาม ซึ่งระดับการฝึกนั้นมีอิทธิพลต่อระยะการมองเห็นของยานพาหนะและประสิทธิภาพทั่วไปของพลรถ
 • พลปืน ส่งผลต่อความเร็วการหมุนของปืน เวลาเล็งของวงเล็ง และความแม่นยำของปืน
 • พลขับ ส่งผลต่อความคล่องแคล่วของยานพาหนะ
 • พลวิทยุ ส่งผลต่อระยะการมองเห็นและสัญญาณของพาหนะ ซึ่งกำหนดระยะทางที่รถถังศัตรูจะแสดงในแผนที่ย่อ
 • พลบรรจุ ส่งผลต่อเวลาการบรรจุปืนและการสลับประเภทกระสุน

พลรถสามารถทำงานได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ผู้บัญชาการ I MS-1 ทำหน้าที่ของพลปืน, พลบรรจุและพลวิทยุ อิทธิพลของพลรถต่อลักษณะทางเทคนิคเพิ่มขึ้นด้วยระดับ คุณสมบัติหลักรวมไปถึงระดับความสามารถ

ถ้าพลรถหนึ่งคนหรือมากกว่าได้รับบาดเจ็บ คุณสมบัติทางเทคนิคของยานเกราะจะลดลงจนกว่าพลรถถังจะหายดี การโจมตีด้วยปืนใหญ่จะทำให้ลูกเรือของยานพาหนะมึนงงในช่วงเวลาหนึ่งและประสิทธิภาพของยานพาหนะจะลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ใช้ชุดปฐมพยาบาลเพื่อรักษาพลรถถังที่ได้รับบาดเจ็บหรือมึนงง หากพลรถทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ ยานพาหนะจะถือว่าถูกทำลาย

ภาพแบบโต้ตอบ คลิกที่พลรถเพื่อทำร้ายพวกเขา หากต้องการเพิ่มเอฟเฟกต์สตัน ให้คลิก ทำให้มึนงง ใช้ชุดปฐมพยาบาลเพื่อรักษาพลรถถัง

 
 
พลรถมึนงงเป็นเวลา
8วิ
อำนาจการยิง
 
 
ความสามารถในการอยู่รอด
 
 
ความคล่องตัว
 
 
การซ่อนตัว
 
 
การตรวจจับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำให้มึนงง
รักษาพลรถ

โปรดทราบว่าคุณลักษณะทางเทคนิคของพาหนะเป็นค่าโดยประมาณและแสดงไว้เมื่อมีพลรถที่ได้รับการฝึกฝนถึง 50% (ไม่รวมโบนัสของผู้การรถถัง)

การมอบหมายสมาชิกพลรถถังประจำพาหนะ

จะมีพลรถอยู่บนพาหนะระดับ I เมื่อเริ่มเกม เมื่อซื้อพาหนะ พลรถจะถูกเกณฑ์โดยอัตโนมัติตามมาตรฐาน

หากคุณดูที่ตัวเลือกการซื้อโดยไม่มีพลรถถังเมื่อซื้อรถถัง คุณสามารถ:

 • เกณฑ์พลรถไปยังยานพาหนะที่คุณมีอยู่แล้วในโรงรถ
 • ย้ายพลรถจากยานพาหนะอื่นโดยใช้ค่ายทหาร

ในการเกณฑ์พลรถในโรงรถ:

 1. คลิกช่องเกณฑ์พลรถในแผงพลรถที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
 2. คลิกที่ปุ่ม เกณฑ์ ทางด้านบนของหน้าจอ
 3. เลือกชนิดการฝึกสำหรับสมาชิกพลรถถังใหม่ของคุณแล้วคลิก เกณฑ์

คุณสามารถเลือกระดับการฝึกได้สามระดับ:

 1. หลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรเหล่านี้ฟรี แต่พลรถถังได้รับการฝึกฝนถึง 50% เท่านั้น
 2. โรงเรียนกรมทหาร พลรถได้รับการฝึกฝนถึง 75% สำหรับ20,000
 3. วิทยาลัยยานเกราะ พลรถได้รับการฝึกฝนถึง 100% สำหรับ200

หากคุณเลือกฝึกพลรถฟรีหรือจ่ายด้วยเงิน คุณสามารถฝึกคุณสมบัติหลักของเขาได้ถึง 100% ใน วิทยาลัยยานเกราะ เพื่อรับทองในภายหลังเมื่อใดก็ได้

การย้ายพลรถ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรบของยานพาหนะใหม่ของคุณที่ซื้อโดยไม่มีพลรถ คุณสามารถย้ายพลรถที่มีประสบการณ์จากพาหนะอื่นในโรงรถของคุณ หรือจากยานพาหนะที่ขายได้

เมื่อย้ายพลรถของคุณ ให้พิจารณา:

 • ประเทศของพาหนะ พลรถถังสามารถควบคุมยานพาหนะของประเทศของตนได้เท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะฝึก พลปืนจากสหรัฐฯ เพื่อควบคุมรถถังเยอรมันเป็นต้น
 • ประเภทของพาหนะ หากคุณย้ายพลรถถังไปเป็นพาหนะประเภทเดียวกัน ระดับคุณสมบัติหลักของพวกเขาจะลดลง 25%; เมื่อย้ายพลรถไปยังพาหนะประเภทอื่น ระดับคุณสมบัติหลักของพวกเขาจะลดลง 50% เพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงนี้ ควรฝึกพลรถของคุณใหม่ไปยังยานพาหนะใหม่ นอกจากนี้ เมื่อย้ายพลรถของคุณไปยังพาหนะอื่นโดยไม่ต้องฝึกใหม่ พวกเขาจะได้รับประสบการณ์น้อยลง 50%

ระดับคุณสมบัติจะไม่ลดลงเมื่อพลรถถูกโอนเปลี่ยนไปประจำพาหนะพิเศษ(หรือพาหนะช่วงพิเศษ)ในประเภทเดียวกันหรือจากพาหนะปกติไปยังพาหนะพิเศษ(หรือพาหนะช่วงพิเศษ)

ในการย้ายพลรถไปยังยานพาหนะอื่น:

 1. ในโรงรถ เลือกรถถังที่คุณต้องการย้ายพลรถถังไปสู่
 2. คลิกขวาที่พลรถถังบนแผงพลรถ และคลิกส่งไปยังค่ายทหาร
 3. เลือกยานเกราะในโรงรถที่คุณต้องการย้ายพลรถถัง
 4. คลิกช่องว่างสำหรับแผงพลรถ และเลือกพลรถถังที่ต้องการจากเมนู

หากคุณต้องการย้ายพลรถทั้งหมด คุณสามารถส่งพลรถทั้งหมดไปที่ ค่ายทหาร คลิก (ปฏิบัติการพลรถ) เหนือแผงพลรถและในส่วนของส่งพลรไปยังค่ายทหารคลิกส่ง พลรถถังจะถูกส่งไปยังค่ายทหาร

หากไม่มีเตียงในค่ายทหารสำหรับพลรถอย่างน้อยหนึ่งคน คุณจะไม่สามารถส่งพลรถไปที่ค่ายทหารได้

การฝึกใหม่พลรถถัง

เมื่อถ่ายโอนไปยังยานพาหนะที่ไม่คุ้นเคย ระดับคุณสมบัติหลักของพลรถจะลดลง เมื่อทำการโอนพลรถถังไปยังพาหนะอื่น โปรดจำไว้ว่าพลรถถังดังกล่าวจะปฏิบัติงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพหากไม่ได้ทำการฝึกใหม่ก่อน

ในการฝึกพลรถถังใหม่เป็นพาหนะใหม่:

 1. ในโรงรถ เลือกพาหนะที่พลรถถูกย้ายไป
 2. บนแผงสมาชิกพลรถถัง คลิกขวาที่พลรถถังที่คุณต้องการฝึกใหม่และเลือกฝึกใหม่
 3. เลือกระดับการฝึกของพลรถถังของคุณ (หลักสูตรเร่งด่วน, โรงเรียนกรมทหาร หรือวิทยาลัยยานเกราะ) และคลิกฝึกใหม่

คุณยังสามารถฝึกพลรถทั้งหมดที่ย้ายไปยังยานพาหนะใหม่ได้ในคราวเดียว คลิก (ปฏิบัติการของพลรถถัง) และคลิก การฝึกใหม่พลรถถัง ที่หน้าต่างการฝึกพลรถใหม่เลือกระดับการฝึกขึ้นใหม่แล้วคลิกฝึกใหม่ พลรถทุกคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนสำหรับยานพาหนะประเภทนี้ จะถูกฝึกใหม่

คืนพลรถถังไปยังยานเกราะ

ในการคืนพลรถของคุณไปยังรถที่คุณย้ายมา:

 1. เลือกรถถังในโรงรถ
 2. คลิก (ปฏิบัติการของพลรถถัง) และในส่วน คืนพลรถถังไปยังยานเกราะ คลิก คืน

เมื่อฝึกพลรถกับยานพาหนะอื่น ความสามารถในการควบคุมรถคันก่อนหน้าจะหายไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อส่งพลรถของคุณกลับไปที่รถที่คุณได้ย้ายมา คุณจะต้องฝึกพลรถของคุณใหม่

เปลี่ยนคุณสมบัติพลรถ

ถ้าคุณขาดสมาชิกพลรถถังที่มีคุณสมบัติเฉพาะ คุณสามารถฝึกใหม่พลรถถังคนใดก็ได้เพื่อให้พวกเขามีคุณสมบัติต่างออกไป:

 1. ในหน้าต่างสมาชิกพลรถถังให้คลิกซ้ายที่ช่องคุณสมบัติที่ว่างอยู่
 2. Using the Filter button in the upper right hand corner of the screen, pick any other available crew member with a different qualification. เมื่อใช้ปุ่มตัวกรองที่มุมขวาบนของหน้าจอ ให้เลือกสมาชิกพลรถถังที่มีคนใดก็ได้ที่มีคุณสมบัติต่างออกไป
 3. คลิกปุ่ม เปลี่ยน เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

คุณจะต้องจ่ายในราคา 500 และสมาชิกพลรถถังจะมีคุณสมบัติใหม่และทำการตั้งความสามารถเพิ่มเติมที่มีทั้งหมด

เมื่อเปลี่ยนคุณสมบัติ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนสัญชาติของพลรถถังของคุณได้

การจัดการความสามารถ

พลรถถังแต่ละคนมีความสามารถเพิ่มเติมที่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนได้ ในการจัดการส่วนนี้ คุณควรเข้าสู่ ประวัติย่อ ของพลรถถังแล้วเลือกการดำเนินการที่ต้องการ

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงทักษะของพลรถถัง ให้คลิกที่ปุ่ม ปรับปรุง ในการทำเช่นนี้คุณจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์อิสระหรืออุปกรณ์ฝึกเช่นคู่มือสากล

คุณยังสามารถตั้งความสามารถพลรถถังใหม่เมื่อใดก็ตามด้วยการคลิกที่ปุ่ม ตั้งใหม่ และเลือกหนึ่งในสี่ตัวเลือกสำหรับการดำเนินการนี้

 • หลักสูตรเร่งรัด: ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่คุณสมบัติหลักจะมีขั้นลดลงเป็น 80%
 • โรงเรียนกรมทหาร: 20,000 คุณสมบัติหลักจะลดลงเป็น 90%
 • วิทยาลัยยานเกราะ: 200 จะไม่เปลี่ยนขั้นคุณสมบัติหลักที่มีอยู่
 • การฝึกใหม่: จำเป็นต้องมีคำสั่งฝึกใหม่แต่จะไม่เปลี่ยนขั้นคุณสมบัติหลักที่มีอยู่

ค่ายทหาร

ค่ายทหารใช้สำหรับรักษา เกณฑ์ และเลิกจ้างพลรถถังของคุณ ค่ายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเรียกร้องให้มีหน่วยงานราชการของคุณ ไปยังแท็บ ค่ายทหาร ที่อยู่ด้านล่างปุ่ม ออกรบ! ในโรงรถ

ในค่ายทหาร คุณสามารถ:

 • รองรับพลรถหลังจากขายยานพาหนะหรือเมื่อโอนไปยังยานพาหนะอื่น ควรมีเตียงสองชั้นเพียงพอในค่ายทหาร
 • ปลดพลรถถังที่ไม่จำเป็น
 • รับสมัครพลรถพิเศษที่เรียกว่า การเกณฑ์ ที่ได้รับจากภารกิจพิเศษ, กิจกรรม, หรือรายการพิเศษ
 • ขยาย ค่ายทหารเพื่อรักษานักรบที่มีประสบการณ์เพิ่มเติมหรือเพื่อย้ายทีมระหว่างยานพาหนะอย่างอิสระ

การส่งพลรถไปที่ค่ายทหารเมื่อขายยานพาหนะ

เมื่อขายยานพาหนะ ขอแนะนำให้ส่งพลรถที่มีประสบการณ์ไปยัง ค่ายทหาร และฝึกพวกเขาในพาหนะใหม่ กล่องส่งพลรถไปยังค่ายทหารจะถูกเลือกโดยปริยายเมื่อขายรถ

หากไม่มีที่ว่าง คุณสามารถขยายค่ายทหารด้วยทองหรือยกเลิกพลรถถังที่ไม่จำเป็น

การปลดพลรถ

คุณสามารถยกเลิกพลรถที่ยังไม่ถูกเกณฑ์ได้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เมื่อขายยานเกราะของคุณ หรือคุณสามารถยกเลิกพลรถถังในค่ายทหารได้

ในการเลิกจ้างพลรถเมื่อขายยานพาหนะ:

 1. บนแผงยานพาหนะในโรงรถ ให้คลิกขวาที่ยานพาหนะที่คุณต้องการขายแล้วเลือกขาย
 2. ในส่วน พลรถ คลิก ปลด
 3. เพื่อยืนยัน ป้อนราคาลด หากจำเป็น แล้วคลิกขาย

เฉพาะพลรถที่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะฝึกฝนอย่างน้อยหนึ่งความสามารถ 100% เท่านั้นที่จะรวมอยู่ในส่วนถูกปลดในค่ายทหาร คุณสามารถกู้คืนพลรถเหล่านี้ได้ภายในระยะเวลา 32 วัน: ฟรี—ภายใน 2 วันหลังจากเลิกจ้าง สำหรับ60,000—ในช่วง 30 วันหลังจากเลิกจ้าง

พลรถที่ได้รับการฝึกฝนน้อยจะถูกไล่ออกทันที แม้ว่าพลรถถังต้องการเพียงสองสามเปอร์เซ็นต์เพื่อฝึกฝนความสามารถนั้นถึง 100% ปฏิบัติต่อพลรถของคุณอย่างระมัดระวัง

ขนาดของค่ายทหาร

ขนาดของค่ายทหารของคุณจะกำหนดจำนวนพลรถถังที่คุณสามารถเก็บไว้ได้หลังจากขายยานเกราะ และคุณจะโอนพลรถถังของคุณได้อย่างอิสระแค่ไหนจากรถหนึ่งไปอีกคันหนึ่ง มีเตียง 16 เตียงในค่ายทหารโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถขยายค่ายทหารของคุณโดยเพิ่มเตียงสองชั้น โปรดทราบว่าค่ายทหารสามารถขยายได้ 16 เตียงสำหรับ 300

ในการขยายค่ายทหาร:

 1. ในโรงรถ ไปยังแท็บค่ายทหารบนแผงใต้ปุ่มออกรบ!
 2. ด้านบนของหน้าต่างค่ายทหาร คลิกขยายค่ายทหาร
 3. ในหน้าต่างยืนยัน คลิกขยาย

ค่ายทหารของคุณจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 16 เตียงสำหรับ 300

ทหารเกณฑ์

ทหารเกณฑ์คือพลรถที่ได้รับจากภารกิจ กิจกรรม หรือโหมดพิเศษ ทหารเกณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในส่วนของทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร

เมื่อทำการเกณฑ์ คุณสามารถเลือกประเทศของทหารเกณฑ์ดังกล่าวได้ ตามกฎแล้ว การรับสมัครมีประสบการณ์เพียงพอที่จะเริ่มฝึกความสามารถและ/หรือมีความสามารถฝึกไว้แล้ว นอกจากนี้ ในบรรดาการเกณฑ์นั้นยังมีพลรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมข้อมูลส่วนตัวพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัวพลรถถัง

ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชื่อ นามสกุล และภาพของพลรถ คุณสามารถดูค่าทั้งหมดเหล่านี้ได้ในแถบ ข้อมูลส่วนตัว ของพลรถถังของคุณ

ชื่อ นามสกุล และภาพของพลรถจะถูกสุ่มเลือกเมื่อทำการเกณฑ์ ข้อมูลส่วนตัวไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของพลรถถังของคุณ คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลส่วนตัวของพลรถถังของคุณได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และรูปภาพได้ฟรี

เพื่อแทนที่ข้อมูลส่วนตัวของพลรถของคุณ:

 1. คลิกซ้ายที่รูปพลรถถังในค่ายทหารหรือโรงรถของคุณ ในหน้าต่างใหม่ ให้ไปยังแถบ ข้อมูลส่วนตัว
 2. เลือกภาพใหม่ที่ต้องการสำหรับสมาชิกพลรถถังดังกล่าว คุณจะได้รับข้อเสนอให้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ด้วย โปรดทราบว่าทุกประเทศมีชื่อ นามสกุล และชุดรูปภาพของตนเอง
 3. คลิก เปลี่ยน

คุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวสำหรับสมาชิกพลรถถังเฉพาะที่ได้รับในช่วงพิเศษหรือในช่วงกิจกรรมเกมได้

ลายพลรถถัง

ลายพลรถถังนั้นเป็นชุดข้อมูลส่วนตัวพิเศษที่มี:

 • ภาพเฉพาะตัว
 • ชื่อและนามสกุลที่มีเอกลักษณ์
 • คำอธิบายสั้น ๆ

คุณสามารถเปลี่ยนสมาชิกในทีมของคุณด้วยบุคคลตามประวัติศาสตร์, สมัยใหม่, เป็นที่นิยมหรือตัวละครที่ไม่ธรรมดา

ลายพลรถถังทั้งหมดสามารถลบออกและนำไปใช้กับพลรถคนอื่นได้ ลายพลรถถังประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ แต่ลายพลรถถังที่ไม่ใช่แบบประวัติศาสตร์ใช้ได้กับทุกประเทศ ภาพที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในแถบ ข้อมูลส่วนตัว

การใช้ลายพลรถถัง:

 1. เปิด ข้อมูลส่วนตัว ของสมาชิกพลรถถังของคุณ
 2. เลือกลายพลรถถัง และคลิกใช้งาน

คุณไม่สามารถใช้ลายพลรถถังกับสมาชิกพลรถถังเฉพาะที่ได้รับในช่วงพิเศษหรือในช่วงกิจกรรมเกมได้

ลายพลรถถังถูกนำไปใช้ฟรี มันจะเปลี่ยนเฉพาะรูปลักษณ์ของพลรถถัง ในขณะที่ประสบการณ์และความสามารถยังคงเหมือนเดิม

ปิด