พลรถรถถังใน World of Tanks นั้นแสดงโดยพลรถถังเสมือน ไม่มียานพาหนะใดสามารถปฏิบัติการได้หากไม่มีพลรถที่สมบูรณ์ ความชำนาญของพลรถเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของพาหนะในสนามรบ

ตำแหน่งและหน้าที่ของพลรถ

พลรถสามารถมีได้ระหว่าง 2 ถึง 6 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทยานพาหนะ พลรถถังแต่ละคันมีคุณสมบัติหลักที่มีอิทธิพลต่อค่าพารามิเตอร์ของพาหนะบางอย่าง:

 • ผู้บังคับการ หัวหน้าพลรถในยานพาหนะใดๆ ก็ตาม ซึ่งระดับการฝึกนั้นมีอิทธิพลต่อระยะการมองเห็นของยานพาหนะและประสิทธิภาพทั่วไปของพลรถ
 • พลปืน ส่งผลต่อความเร็วการหมุนของปืน เวลาเล็งของวงเล็ง และความแม่นยำของปืน
 • พลขับ ส่งผลต่อความคล่องแคล่วของยานพาหนะ
 • พลวิทยุ ส่งผลต่อระยะการมองระยะสัญญาณของพาหนะ ซึ่งกำหนดระยะทางที่รถถังศัตรูจะแสดงในแผนที่ย่อ
 • พลบรรจุ ส่งผลต่อเวลาการบรรจุปืนและการสลับประเภทกระสุน

พลรถสามารถทำงานได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ผู้บัญชาการ MS-1 ทำหน้าที่ของมือปืน พลบรรจุ และเจ้าหน้าที่วิทยุ อิทธิพลของพลรถต่อลักษณะทางเทคนิคเพิ่มขึ้นด้วยระดับ คุณสมบัติที่สำคัญเช่นเดียวกับระดับความสามารถและทักษะ

ถ้าพลรถหนึ่งคนหรือมากกว่าได้รับบาดเจ็บ คุณสมบัติทางเทคนิคของยานเกราะจะลดลงจนกว่าพลรถถังจะหายดี การโจมตีด้วยปืนใหญ่จะทำให้ลูกเรือของยานพาหนะมึนงงในช่วงเวลาหนึ่งและประสิทธิภาพของยานพาหนะจะลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ใช้ชุดปฐมพยาบาลเพื่อรักษาพลรถถังที่ได้รับบาดเจ็บหรือมึนงง หากพลรถทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ ยานพาหนะจะถือว่าถูกทำลาย

ภาพแบบตอบโต้ คลิกที่พลรถเพื่อทำร้ายพวกเขา หากต้องการเพิ่มเอฟเฟกต์สตัน ให้คลิก ทำให้มึนงง ใช้ชุดปฐมพยาบาลเพื่อรักษาพลรถถัง

 
 
พลรถมึนงงเป็นเวลา
8วิ
อำนาจการยิง
 
 
ความสามารถในการอยู่รอด
 
 
ความคล่องตัว
 
 
การซ่อนตัว
 
 
การตรวจจับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำให้มึนงง
รักษาพลรถ

โปรดทราบว่าลักษณะทางเทคนิคของพาหนะเป็นค่าโดยประมาณและมอบให้กับพลรถที่ได้รับการฝึกฝนเป็น 50% (ไม่พิจารณาโบนัสผู้บังคับการ)

การแต่งตั้งพลรถบนยานพาหนะ

มีพลรถอยู่บนยานพาหนะระดับ I เมื่อเริ่มเกม เมื่อซื้อยานพาหนะ พลรถจะถูกคัดเลือกโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น

หากคุณดูที่ตัวเลือกการซื้อโดยไม่มีพลรถเมื่อซื้อรถถัง คุณสามารถ:

 • เกณฑ์พลรถไปยังยานพาหนะที่คุณมีอยู่แล้วในโรงรถ
 • ย้ายพลรถจากยานพาหนะอื่นโดยใช้ค่ายทหาร

ในการเกณฑ์พลรถในโรงรถ:

 1. คลิกช่องเกณฑ์พลรถในแผงพลรถที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
 2. เลือกเกณฑ์ในเมนู
 3. เลือกระดับการศึกษาที่สำคัญในหน้าต่างเกณฑ์พลรถใหม่และคลิกเกณฑ์

คุณสามารถเลือกระดับการฝึกได้สามระดับ:

 1. หลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรเหล่านี้ฟรี แต่พลรถถังได้รับการฝึกฝนถึง 50% เท่านั้น
 2. โรงเรียนกรมทหาร พลรถได้รับการฝึกฝนถึง 75% สำหรับ 20,000
 3. วิทยาลัยยานเกราะ พลรถได้รับการฝึกฝนถึง 100% สำหรับ 200

หากคุณเลือกฝึกพลรถฟรีหรือจ่ายด้วยเงิน คุณสามารถฝึกคุณสมบัติหลักของเขาได้ถึง 100% ใน วิทยาลัยยานเกราะ เพื่อรับทองในภายหลังเมื่อใดก็ได้

การย้ายพลรถ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรบของยานพาหนะใหม่ของคุณที่ซื้อโดยไม่มีพลรถ คุณสามารถย้ายพลรถที่มีประสบการณ์จากพาหนะอื่นในโรงรถของคุณ หรือจากยานพาหนะที่ขายได้

เมื่อย้ายพลรถของคุณ ให้พิจารณา:

 • ประเทศของพาหนะ พลรถถังสามารถควบคุมยานพาหนะของประเทศของตนได้เท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะฝึก พลปืนจากสหรัฐฯ เพื่อควบคุมรถถังเยอรมันเป็นต้น
 • ประเภทของพาหนะ หากคุณย้ายพลรถถังไปเป็นพาหนะประเภทเดียวกัน ระดับคุณสมบัติหลักของพวกเขาจะลดลง 25%; เมื่อย้ายพลรถไปยังพาหนะประเภทอื่น ระดับคุณสมบัติหลักของพวกเขาจะลดลง 50% เพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงนี้ ควรฝึกพลรถของคุณใหม่ไปยังยานพาหนะใหม่ นอกจากนี้ เมื่อย้ายพลรถของคุณไปยังพาหนะอื่นโดยไม่ต้องฝึกใหม่ พวกเขาจะได้รับประสบการณ์น้อยลง 50%

ระดับคุณสมบัติไม่ลดลงเมื่อพลรถถูกย้ายระหว่างพาหนะพิเศษในประเภทเดียวกันหรือจากมาตรฐานไปยังพาหนะพิเศษ

ในการย้ายพลรถไปยังยานพาหนะอื่น:

 1. ในโรงรถ เลือกรถถังที่คุณต้องการย้ายพลรถถังไปสู่
 2. คลิกขวาที่พลรถถังบนแผงพลรถ และคลิกส่งไปยังค่ายทหาร
 3. เลือกยานเกราะในโรงรถที่คุณต้องการย้ายพลรถถัง
 4. คลิกช่องว่างสำหรับแผงพลรถ และเลือกพลรถถังที่ต้องการจากเมนู

หากคุณต้องการย้ายพลรถทั้งหมด คุณสามารถส่งพลรถทั้งหมดไปที่ ค่ายทหาร คลิก (ปฏิบัติการพลรถ) เหนือแผงพลรถและในส่วนของส่งพลรไปยังค่ายทหารคลิกส่ง พลรถถังจะถูกส่งไปยังค่ายทหาร

หากไม่มีเตียงในค่ายทหารสำหรับพลรถอย่างน้อยหนึ่งคน คุณจะไม่สามารถส่งพลรถไปที่ค่ายทหารได้

การฝึกใหม่พลรถถัง

เมื่อถ่ายโอนไปยังยานพาหนะที่ไม่คุ้นเคย ระดับคุณสมบัติหลักของพลรถจะลดลง เมื่อทำการโอนพลรถถังไปยังพาหนะอื่น โปรดจำไว้ว่าพลรถถังดังกล่าวจะปฏิบัติงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพหากไม่ได้ทำการฝึกใหม่ก่อน

ในการฝึกพลรถถังใหม่เป็นพาหนะใหม่:

 1. ในโรงรถ เลือกพาหนะที่พลรถถูกย้ายไป
 2. บนแผงพลรถ คลิกขวาที่พลรถถังที่คุณต้องการฝึกใหม่และเลือกไฟล์ส่วนตัว
 3. ไปยังแท็บการฝึกในหน้าต่างไฟล์ส่วนตัวและคลิกพาหนะปัจจุบัน
 4. เลือกระดับการฝึกของพลรถถังของคุณ (หลักสูตรเร่งด่วน, โรงเรียนเฉพาะทาง หรือสถาบันยานเกราะ) และคลิกฝึก

คุณยังสามารถฝึกพลรถทั้งหมดที่ย้ายไปยังยานพาหนะใหม่ได้ในคราวเดียว คลิก (ปฏิบัติการพลรถ) และคลิก การฝึกใหม่ ในส่วนของ การฝึกใหม่พลรถถัง ที่หน้าต่างการฝึกพลรถใหม่เลือกระดับการฝึกขึ้นใหม่แล้วคลิกฝึกใหม่ พลรถทุกคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนสำหรับยานพาหนะประเภทนี้ จะถูกฝึกใหม่

คืนพลรถถังไปยังยานเกราะ

ในการคืนพลรถของคุณไปยังรถที่คุณย้ายมา:

 1. เลือกรถถังในโรงรถ
 2. คลิก (ปฏิบัติการของพลรถถัง) และในส่วน คืนพลรถถังไปยังยานเกราะ คลิก คืน
เมื่อฝึกพลรถกับยานพาหนะอื่น ความสามารถในการควบคุมรถคันก่อนหน้าจะหายไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อส่งพลรถของคุณกลับไปที่รถที่คุณได้ย้ายมา คุณจะต้องฝึกพลรถของคุณใหม่

เปลี่ยนคุณสมบัติพลรถ

ในค่ายทหาร คุณอาจมีพลรถที่มีประสบการณ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่มีคุณสมบัติเหลือหลังจากขายยานพาหนะของคุณหรือหลังจากโอนพลรถของคุณไปยังพาหนะอื่น คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติเพื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะสมาชิกของทีมอื่นๆ

วิธีเปลี่ยนคุณสมบัติหลักของพลรถ:

 1. ไปยังแท็ม ค่ายทหาร ที่อยู่ด้านล่างปุ่ม ออกรบ! ในโรงรถ
 2. ในหน้าต่าง ค่ายทหาร เลือกการกรอง ในค่ายทหาร ที่แผงด้านซ้าย
 3. คลิกขวาที่รูปภาพของพลรถถังที่คุณสนใจ ไปยังส่วน คุณสมบัติหลัก ในหน้าต่าง แฟ้มประจำตัว และคลิกเปลี่ยน
 4. ในหน้าต่าง เปลี่ยนคุณสมบัติ เลือกประเภทของพาหนะ, รุ่นยานเกราะ, และคุณสมบัติใหม่ แล้วเลือก เปลี่ยน

ระดับของคุณสมบัติใหม่คือ 100% ความสามารถและทักษะทั้งหมดที่ฝึกฝนมาก่อนจะถูกรีเซ็ตฟรีสำหรับการจัดเรียงใหม่เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติใหม่ ความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้องจะมีให้สำหรับพลรถถัง

เมื่อเปลี่ยนคุณสมบัติ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนสัญชาติของพลรถถังของคุณได้

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 500 ราคาจะถูกกำหนดโดยการกระทำสามอย่างที่คุณทำในคลิกเดียว: การเปลี่ยนพาหนะ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และการรีเซ็ตความสามารถและทักษะ

ค่ายทหาร

ค่ายทหารใช้สำหรับรักษา เกณฑ์ และเลิกจ้างพลรถถังของคุณ ค่ายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเรียกร้องให้มีหน่วยงานราชการของคุณ ไปยังแท็บ ค่ายทหาร ที่อยู่ด้านล่างปุ่ม ออกรบ! ในโรงรถ

ในค่ายทหาร คุณสามารถ:

 • รองรับพลรถหลังจากขายยานพาหนะหรือเมื่อโอนไปยังยานพาหนะอื่น ควรมีเตียงสองชั้นเพียงพอในค่ายทหาร
 • ปลดพลรถถังที่ไม่จำเป็น
 • รับสมัครพลรถพิเศษที่เรียกว่า การเกณฑ์ ที่ได้รับจากภารกิจพิเศษ, กิจกรรม, หรือรายการพิเศษ
 • ขยาย ค่ายทหารเพื่อรักษานักรบที่มีประสบการณ์เพิ่มเติมหรือเพื่อย้ายทีมระหว่างยานพาหนะอย่างอิสระ

การส่งพลรถไปที่ค่ายทหารเมื่อขายยานพาหนะ

เมื่อขายยานพาหนะ ขอแนะนำให้ส่งพลรถที่มีประสบการณ์ไปยัง ค่ายทหาร และฝึกพวกเขาในพาหนะใหม่ กล่องส่งพลรถไปยังค่ายทหารจะถูกเลือกโดยปริยายเมื่อขายรถ

หากไม่มีที่ว่าง คุณสามารถขยายค่ายทหารด้วยทองหรือยกเลิกพลรถถังที่ไม่จำเป็น

การปลดพลรถ

คุณสามารถยกเลิกพลรถที่ยังไม่ถูกเกณฑ์ได้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เมื่อขายยานเกราะของคุณ หรือคุณสามารถยกเลิกพลรถถังในค่ายทหารได้

ในการเลิกจ้างพลรถเมื่อขายยานพาหนะ:

 1. บนแผงยานพาหนะในโรงรถ ให้คลิกขวาที่ยานพาหนะที่คุณต้องการขายแล้วเลือกขาย
 2. ในส่วน พลรถ คลิก ปลด
 3. เพื่อยืนยัน ป้อนราคาลด หากจำเป็น แล้วคลิกขาย

เฉพาะพลรถที่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะฝึกฝนอย่างน้อยหนึ่งทักษะหรือความสามารถ 100% เท่านั้นที่จะรวมอยู่ในส่วนถูกปลดในค่ายทหาร คุณสามารถกู้คืนพลรถเหล่านี้ได้ภายในระยะเวลา 32 วัน: ฟรี—ภายใน 2 วันหลังจากเลิกจ้าง สำหรับ 60,000—ในช่วง 30 วันหลังจากเลิกจ้าง

พลรถที่ได้รับการฝึกฝนน้อยจะถูกไล่ออกทันที แม้ว่าพลรถถังต้องการเพียงสองสามเปอร์เซ็นต์เพื่อฝึกฝนความสามารถพิเศษหรือทักษะนั้นถึง 100% ปฏิบัติต่อพลรถของคุณอย่างระมัดระวัง

ขนาดของค่ายทหาร

ขนาดของค่ายทหารของคุณจะกำหนดจำนวนพลรถถังที่คุณสามารถเก็บไว้ได้หลังจากขายยานเกราะ และคุณจะโอนพลรถถังของคุณได้อย่างอิสระแค่ไหนจากรถหนึ่งไปอีกคันหนึ่ง มีเตียง 16 เตียงในค่ายทหารโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถขยายค่ายทหารของคุณโดยเพิ่มเตียงสองชั้น โปรดทราบว่าค่ายทหารสามารถขยายได้ 16 เตียงสำหรับ 300

ในการขยายค่ายทหาร:

 1. ในโรงรถ ไปยังแท็บค่ายทหารบนแผงใต้ปุ่มออกรบ!
 2. ด้านบนของหน้าต่างค่ายทหาร คลิกขยายค่ายทหาร
 3. ในหน้าต่างยืนยัน คลิกขยาย

ค่ายทหารของคุณจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 16 เตียงสำหรับ 300

ทหารเกณฑ์

ทหารเกณฑ์คือพลรถที่ได้รับจากภารกิจ กิจกรรม หรือโหมดพิเศษ การเกณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในส่วนของการเกณฑ์ในค่ายทหาร

เมื่อทำการสรรหา คุณสามารถเลือกประเทศที่รับสมัครของคุณ ตามกฎแล้ว การรับสมัครมีประสบการณ์เพียงพอที่จะเริ่มฝึกทักษะพิเศษและ/หรือฝึกฝนทักษะพิเศษหรือทักษะแล้ว นอกจากนี้ ในบรรดาการเกณฑ์นั้นยังมีพลรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมข้อมูลส่วนตัวพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัวพลรถถัง

ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชื่อ นามสกุล และภาพของพลรถ คุณสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวในแท็บข้อมูลส่วนตัวของพลรถในแฟ้มประจำตัว

ชื่อ นามสกุล และภาพของพลรถจะถูกสุ่มเลือกเมื่อทำการเกณฑ์ ข้อมูลส่วนตัวไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของพลรถถังของคุณ คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลส่วนตัวของพลรถถังของคุณได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และรูปภาพได้ฟรี

เพื่อแทนที่ข้อมูลส่วนตัวของพลรถของคุณ:

 1. คลิกขวาที่รูปพลรถถังในค่ายทหารหรือโรงรถของคุณ แล้วเลือก แฟ้มประจำตัว ในหน้าต่าง แฟ้มประจำตัว ไปยังแท็บ ข้อมูลส่วนตัว
 2. เลือกชื่อ นามสกุล และรูปภาพใหม่สำหรับพลรถ โปรดทราบว่าทุกประเทศมีชื่อ นามสกุล และชุดรูปภาพของตนเอง
 3. คลิก เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว

ลายพลรถถัง

ลายพลรถถัง เป็นชุดข้อมูลส่วนบุคคลพิเศษที่ประกอบด้วย:

 • เอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ชื่อและนามสกุลที่มีเอกลักษณ์
 • คำอธิบายสั้น ๆ

ตอนนี้คุณสามารถแทนที่สมาชิกในทีมของคุณด้วยบุคคลในประวัติศาสตร์ที่แท้จริง หรือตัวละครที่ทันสมัย ​​เป็นที่นิยม หรือแม้กระทั่งผิดปกติ

ลายพลรถถังทั้งหมดสามารถลบออกและนำไปใช้กับพลรถคนอื่นได้ ลายพลรถถังประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ แต่ลายพลรถถังที่ไม่ใช่แบบประวัติศาสตร์ใช้ได้กับทุกประเทศ ภาพที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดจะแสดงในแฟ้มประจำตัว

การใช้ลายพลรถถัง:

 1. เปิด แฟ้มประจำตัว ของพลรถถังและไปทมี่แท็บ ลายพลรถถัง
 2. เลือกลายพลรถถัง และคลิกใช้งาน

ลายพลรถถังถูกนำไปใช้ฟรี มันเปลี่ยนเฉพาะรูปลักษณ์ของพลรถถัง ในขณะที่ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะยังคงเหมือนเดิม

ปิด