พลรถรถถังใน World of Tanks นั้นแสดงโดยพลรถถังเสมือน ไม่มียานพาหนะใดสามารถปฏิบัติการได้หากไม่มีพลรถที่สมบูรณ์ ความชำนาญของพลรถเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของพาหนะในสนามรบ

ตำแหน่งและหน้าที่ของพลรถ

พลรถสามารถมีได้ระหว่าง 2 ถึง 6 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทยานพาหนะ พลรถถังแต่ละคันมีคุณสมบัติหลักที่มีอิทธิพลต่อค่าพารามิเตอร์ของพาหนะบางอย่าง:

 • ผู้บังคับการ หัวหน้าพลรถในยานพาหนะใดๆ ก็ตาม ซึ่งระดับการฝึกนั้นมีอิทธิพลต่อระยะการมองเห็นของยานพาหนะและประสิทธิภาพทั่วไปของพลรถ
 • พลปืน ส่งผลต่อความเร็วการหมุนของปืน เวลาเล็งของวงเล็ง และความแม่นยำของปืน
 • พลขับ ส่งผลต่อความคล่องแคล่วของยานพาหนะ
 • พลวิทยุ ส่งผลต่อระยะการมองเห็นและสัญญาณของพาหนะ ซึ่งกำหนดระยะทางที่รถถังศัตรูจะแสดงในแผนที่ย่อ
 • พลบรรจุ ส่งผลต่อเวลาการบรรจุปืนและการสลับประเภทกระสุน

พลรถสามารถทำงานได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ผู้บัญชาการ I MS-1 ทำหน้าที่ของพลปืน, พลบรรจุและพลวิทยุ อิทธิพลของพลรถต่อลักษณะทางเทคนิคเพิ่มขึ้นด้วยระดับ คุณสมบัติหลักรวมไปถึงระดับความสามารถ

ถ้าพลรถหนึ่งคนหรือมากกว่าได้รับบาดเจ็บ คุณสมบัติทางเทคนิคของยานเกราะจะลดลงจนกว่าพลรถถังจะหายดี การโจมตีด้วยปืนใหญ่จะทำให้ลูกเรือของยานพาหนะมึนงงในช่วงเวลาหนึ่งและประสิทธิภาพของยานพาหนะจะลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ใช้ชุดปฐมพยาบาลเพื่อรักษาพลรถถังที่ได้รับบาดเจ็บหรือมึนงง หากพลรถทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ ยานพาหนะจะถือว่าถูกทำลาย

ภาพแบบโต้ตอบ คลิกที่พลรถเพื่อทำร้ายพวกเขา หากต้องการเพิ่มเอฟเฟกต์สตัน ให้คลิก ทำให้มึนงง ใช้ชุดปฐมพยาบาลเพื่อรักษาพลรถถัง

 
 
พลรถมึนงงเป็นเวลา
8วิ
อำนาจการยิง
 
 
ความสามารถในการอยู่รอด
 
 
ความคล่องตัว
 
 
การซ่อนตัว
 
 
การตรวจจับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำให้มึนงง
รักษาพลรถ

โปรดทราบว่าคุณลักษณะทางเทคนิคของพาหนะเป็นค่าโดยประมาณและแสดงไว้เมื่อมีพลรถที่ได้รับการฝึกฝนถึง 50% (ไม่รวมโบนัสของผู้การรถถัง)

การมอบหมายสมาชิกพลรถถังประจำพาหนะ

จะมีพลรถอยู่บนพาหนะระดับ I เมื่อเริ่มเกม เมื่อซื้อพาหนะ พลรถจะถูกเกณฑ์โดยอัตโนมัติตามมาตรฐาน

หากคุณดูที่ตัวเลือกการซื้อโดยไม่มีพลรถถังเมื่อซื้อรถถัง คุณสามารถ:

 • เกณฑ์พลรถไปยังยานพาหนะที่คุณมีอยู่แล้วในโรงรถ
 • ย้ายพลรถจากยานพาหนะอื่นโดยใช้ค่ายทหาร

นี่คือวิธีการในการเกณฑ์พลรถในโรงรถ:

 1. คลิกช่องสมาชิกพลรถถังในแผงสมาชิกพลรถถังที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
 2. คลิกที่ปุ่ม เกณฑ์ ที่อยู่ด้านบนของจอ
 3. เลือกชนิดการฝึกของสมาชิกพลรถถังใหม่แล้วคลิก เกณฑ์

พลรถถังที่เกณฑ์มาจะมี ประสิทธิภาพพลรถถัง 100% และประสบการณ์ 0% สำหรับความสามารถแรก

การย้ายพลรถ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรบของยานพาหนะใหม่ที่ซื้อโดยไม่มีพลรถ คุณสามารถย้ายพลรถถังที่มีประสบการณ์จากพาหนะอื่นในโรงรถของคุณ หรือจากยานพาหนะที่ขายไปแล้ว

เมื่อย้ายพลรถของคุณ ให้พิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ประเทศของพาหนะ: พลรถถังสามารถบัญชาการพาหนะของประเทศตัวเองเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เป็นไปไม่ได้ที่จะฝึก พลปืนจากสหรัฐฯ เพื่อควบคุมรถถังเยอรมัน
 • ชนิดพาหนะ: ถ้าคุณโอนพลรถถังของชนิดพาหนะเดียวกันหรือชนิดพาหนะอื่นที่ต่างโดยสิ้นเชิง ประสิทธิภาพพลรถถังจะยังคงอยู่ที่ 100% แต่ความสามารถทั้งหมดจะถูกปิดเอาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการลด ควรฝึกพลรถของคุณใหม่ไปยังยานพาหนะใหม่

ในการฝึกพลรถถังใหม่เป็นพาหนะใหม่ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. ในโรงรถ ให้เลือกพาหนะที่คุณต้องการโอนพลรถถังไป
 2. บนแผงสมาชิกพลรถถัง คลิกขวาที่พลรถถังที่คุณต้องการฝึกใหม่และเลือกฝึกใหม่
 3. เลือกระดับการฝึกของพลรถถังของคุณ (หลักสูตรเร่งด่วน, โรงเรียนกรมทหาร หรือวิทยาลัยยานเกราะ) และคลิกฝึกใหม่

คุณสามารถเลือกหนึ่งในระดับการฝึกได้สามระดับ:

 • หลักสูตรเร่งด่วน: หลักสูตรนี้ฟรีแต่ประสิทธิภาพความสามารถของพลรถถังจะลดลง 30%
 • โรงเรียนกรมทหาร: การฝึกสมาชิกพลรถถังใหม่ด้วยเงิน 20,000 เหรียญจะทำให้คุณเปลี่ยนคุณสมบัติหลักได้ด้วย
  • ประสิทธิภาพความสามารถลดลงเป็น 60% ถ้าสมาชิกพลรถถังฝึกไว้สำหรับพาหนะที่ต่างออกไปโดยไม่เปลี่ยนบทบาท
  • ประสิทธิภาพความสามารถลดลงเป็น 40% ถ้าสมาชิกพลรถถังฝึกไว้สำหรับพาหนะที่ต่างออกไปโดยเปลี่ยนบทบาท
 • วิทยาลัยยานเกราะ: พลรถถังจะฝึกใหม่สำหรับพาหนะใหม่โดยไม่มีข้อเสียด้วยทอง 200 เหรียญ

ตัวอย่าง พลบรรจุมีความสามารถพี่น้องร่วมรบ 100% และการอำพราง 80% จะถูกฝึกใหม่ด้วยเงิน จะมีข้อเสีย 40% กับประสิทธิภาพความสามารถและลดผลของความสามารถทั้งหมดลง ตัวอย่าง ตอนนี้ความสามารถพี่น้องร่วมรบจะมีโบนัสเพียง 3% และการอำพรางจะมีผลลดลงครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ต้องใช้ประสบการณ์พลรถถัง 40,000 หน่วยเพื่อคืนกลับสู่ประสิทธิภาพเต็มที่เดิม หลังจากที่ได้สะสมประสบการณ์พลรถถัง 19,000 หน่วยในการรบแล้ว ประสิทธิภาพความสามารถจะอยู่ที่ 79%

เมื่อสมาชิกพลรถถังถูกโอนไปยังพาหนะพิเศษของชนิดเดียวกันหรือจากพาหนะปกติไปยังพาหนะพิเศษก็จะไม่มีความจำเป็นในการฝึกใหม่

ในการย้ายพลรถไปยังยานพาหนะอื่น:

 1. ในโรงรถ เลือกรถถังที่คุณต้องการย้ายพลรถถังไปสู่
 2. คลิกขวาที่พลรถถังบนแผงพลรถ และคลิกส่งไปยังค่ายทหาร
 3. เลือกยานเกราะในโรงรถที่คุณต้องการย้ายพลรถถัง
 4. คลิกช่องว่างสำหรับแผงพลรถ และเลือกพลรถถังที่ต้องการจากเมนู

หากคุณต้องการย้ายพลรถทั้งหมด คุณสามารถส่งพลรถทั้งหมดไปที่ ค่ายทหาร คลิก (ปฏิบัติการพลรถ) เหนือแผงพลรถและในส่วนของส่งพลรไปยังค่ายทหารคลิกส่ง พลรถถังจะถูกส่งไปยังค่ายทหาร

หากไม่มีเตียงในค่ายทหารสำหรับพลรถอย่างน้อยหนึ่งคน คุณจะไม่สามารถส่งพลรถไปที่ค่ายทหารได้

คืนพลรถถังไปยังยานเกราะ

ในการคืนพลรถของคุณไปยังรถที่คุณย้ายมา:

 1. เลือกรถถังในโรงรถ
 2. คลิก (ปฏิบัติการของพลรถถัง) และในส่วน คืนพลรถถังไปยังยานเกราะ คลิก คืน

เมื่อฝึกพลรถกับยานพาหนะอื่น ความสามารถในการควบคุมรถคันก่อนหน้าจะหายไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อส่งพลรถของคุณกลับไปที่รถที่คุณได้ย้ายมา คุณจะต้องฝึกพลรถของคุณใหม่

การจัดการความสามารถ

พลรถถังแต่ละคนมีความสามารถเพิ่มเติมที่สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนได้ ในการจัดการส่วนนี้ คุณควรเข้าสู่ ประวัติย่อ ของพลรถถังแล้วเลือกการดำเนินการที่ต้องการ

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงทักษะของพลรถถัง ให้คลิกที่ปุ่ม ปรับปรุง ในการทำเช่นนี้คุณจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์อิสระหรืออุปกรณ์ฝึกเช่นคู่มือสากล

คุณยังสามารถตั้งความสามารถพลรถถังที่มีอยู่ใหม่เมื่อใดก็ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม ตั้งใหม่ และเลือกหนึ่งในตัวเลือกสี่ตัวเลือกที่มีให้:

 • หลักสูตรเร่งรัด: ฟรี แต่ประสบการณ์ความสามารถทั้งหมดลดลง 20%
 • โรงเรียนกรมทหาร: ราคาเงิน 20,000 เหรียญแต่ประสบการณ์ความสามารถทั้งหมดลดลง 10%
 • วิทยาลัยยานเกราะ: ราคาทอง 200 เหรียญและไม่เปลี่ยนประสบการณ์ความสามารถทั้งหมด
 • การฝึกใหม่: จำเป็นต้องมีคำสั่งฝึกใหม่แต่จะไม่เปลี่ยนประสบการณ์ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่

ค่ายทหาร

ค่ายทหารใช้สำหรับรักษา เกณฑ์ และเลิกจ้างพลรถถังของคุณ ค่ายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเรียกร้องให้มีหน่วยงานราชการของคุณ ไปยังแท็บ ค่ายทหาร ที่อยู่ด้านล่างปุ่ม ออกรบ! ในโรงรถ

ในค่ายทหาร คุณสามารถ:

 • รองรับพลรถหลังจากขายยานพาหนะหรือเมื่อโอนไปยังยานพาหนะอื่น ควรมีเตียงสองชั้นเพียงพอในค่ายทหาร
 • ปลดพลรถถังที่ไม่จำเป็น
 • รับสมัครพลรถพิเศษที่เรียกว่า การเกณฑ์ ที่ได้รับจากภารกิจพิเศษ, กิจกรรม, หรือรายการพิเศษ
 • ขยาย ค่ายทหารเพื่อรักษานักรบที่มีประสบการณ์เพิ่มเติมหรือเพื่อย้ายทีมระหว่างยานพาหนะอย่างอิสระ

การส่งพลรถไปที่ค่ายทหารเมื่อขายยานพาหนะ

เมื่อขายยานพาหนะ ขอแนะนำให้ส่งพลรถที่มีประสบการณ์ไปยัง ค่ายทหาร และฝึกพวกเขาในพาหนะใหม่ กล่องส่งพลรถไปยังค่ายทหารจะถูกเลือกโดยปริยายเมื่อขายรถ

หากไม่มีที่ว่าง คุณสามารถขยายค่ายทหารด้วยทองหรือยกเลิกพลรถถังที่ไม่จำเป็น

การปลดพลรถ

คุณสามารถยกเลิกพลรถที่ยังไม่ถูกเกณฑ์ได้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เมื่อขายยานเกราะของคุณ หรือคุณสามารถยกเลิกพลรถถังในค่ายทหารได้

ในการเลิกจ้างพลรถเมื่อขายยานพาหนะ:

 1. บนแผงยานพาหนะในโรงรถ ให้คลิกขวาที่ยานพาหนะที่คุณต้องการขายแล้วเลือกขาย
 2. ในส่วน พลรถ คลิก ปลด
 3. เพื่อยืนยัน ป้อนราคาลด หากจำเป็น แล้วคลิกขาย

เฉพาะพลรถที่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะฝึกฝนอย่างน้อยหนึ่งความสามารถ 100% เท่านั้นที่จะรวมอยู่ในส่วนถูกปลดในค่ายทหาร คุณสามารถกู้คืนพลรถเหล่านี้ได้ภายในระยะเวลา 32 วัน: ฟรี—ภายใน 2 วันหลังจากเลิกจ้าง สำหรับ60,000—ในช่วง 30 วันหลังจากเลิกจ้าง

พลรถที่ได้รับการฝึกฝนน้อยจะถูกไล่ออกทันที แม้ว่าพลรถถังต้องการเพียงสองสามเปอร์เซ็นต์เพื่อฝึกฝนความสามารถนั้นถึง 100% ปฏิบัติต่อพลรถของคุณอย่างระมัดระวัง

ขนาดของค่ายทหาร

ขนาดของค่ายทหารของคุณจะกำหนดจำนวนพลรถถังที่คุณสามารถเก็บไว้ได้หลังจากขายยานเกราะ และคุณจะโอนพลรถถังของคุณได้อย่างอิสระแค่ไหนจากรถหนึ่งไปอีกคันหนึ่ง มีเตียง 16 เตียงในค่ายทหารโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถขยายค่ายทหารของคุณโดยเพิ่มเตียงสองชั้น โปรดทราบว่าค่ายทหารสามารถขยายได้ 16 เตียงสำหรับ 300

ในการขยายค่ายทหาร:

 1. ในโรงรถ ไปยังแท็บค่ายทหารบนแผงใต้ปุ่มออกรบ!
 2. ด้านบนของหน้าต่างค่ายทหาร คลิกขยายค่ายทหาร
 3. ในหน้าต่างยืนยัน คลิกขยาย

ค่ายทหารของคุณจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 16 เตียงสำหรับ 300

ทหารเกณฑ์

ทหารเกณฑ์คือพลรถที่ได้รับจากภารกิจ กิจกรรม หรือโหมดพิเศษ ทหารเกณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในส่วนของทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร

เมื่อทำการเกณฑ์ คุณสามารถเลือกประเทศของทหารเกณฑ์ดังกล่าวได้ ตามกฎแล้ว การรับสมัครมีประสบการณ์เพียงพอที่จะเริ่มฝึกความสามารถและ/หรือมีความสามารถฝึกไว้แล้ว นอกจากนี้ ในบรรดาการเกณฑ์นั้นยังมีพลรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมข้อมูลส่วนตัวพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัวพลรถถัง

ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชื่อ นามสกุล และภาพของพลรถ คุณสามารถดูค่าทั้งหมดเหล่านี้ได้ในแถบ ข้อมูลส่วนตัว ของพลรถถังของคุณ

ชื่อ นามสกุล และภาพของพลรถจะถูกสุ่มเลือกเมื่อทำการเกณฑ์ ข้อมูลส่วนตัวไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของพลรถถังของคุณ คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลส่วนตัวของพลรถถังของคุณได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และรูปภาพได้ฟรี

เพื่อแทนที่ข้อมูลส่วนตัวของพลรถของคุณ:

 1. คลิกซ้ายที่รูปพลรถถังในค่ายทหารหรือโรงรถของคุณ ในหน้าต่างใหม่ ให้ไปยังแถบ ข้อมูลส่วนตัว
 2. เลือกภาพใหม่ที่ต้องการสำหรับสมาชิกพลรถถังดังกล่าว คุณจะได้รับข้อเสนอให้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ด้วย โปรดทราบว่าทุกประเทศมีชื่อ นามสกุล และชุดรูปภาพของตนเอง
 3. คลิก เปลี่ยน

คุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวสำหรับสมาชิกพลรถถังเฉพาะที่ได้รับในช่วงพิเศษหรือในช่วงกิจกรรมเกมได้

ลายพลรถถัง

ลายพลรถถังนั้นเป็นชุดข้อมูลส่วนตัวพิเศษที่มี:

 • ภาพเฉพาะตัว
 • ชื่อและนามสกุลที่มีเอกลักษณ์
 • คำอธิบายสั้น ๆ

คุณสามารถเปลี่ยนสมาชิกในทีมของคุณด้วยบุคคลตามประวัติศาสตร์, สมัยใหม่, เป็นที่นิยมหรือตัวละครที่ไม่ธรรมดา

ลายพลรถถังทั้งหมดสามารถลบออกและนำไปใช้กับพลรถคนอื่นได้ ลายพลรถถังประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ แต่ลายพลรถถังที่ไม่ใช่แบบประวัติศาสตร์ใช้ได้กับทุกประเทศ ภาพที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในแถบ ข้อมูลส่วนตัว

การใช้ลายพลรถถัง:

 1. เปิด ข้อมูลส่วนตัว ของสมาชิกพลรถถังของคุณ
 2. เลือกลายพลรถถัง และคลิกใช้งาน

คุณไม่สามารถใช้ลายพลรถถังกับสมาชิกพลรถถังเฉพาะที่ได้รับในช่วงพิเศษหรือในช่วงกิจกรรมเกมได้

ลายพลรถถังถูกนำไปใช้ฟรี มันจะเปลี่ยนเฉพาะรูปลักษณ์ของพลรถถัง ในขณะที่ประสบการณ์และความสามารถยังคงเหมือนเดิม

ปิด