ค่าความสำเร็จเป็นรางวัลแด่ผู้เล่นที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในการรบ ผู้เล่นจะได้รับการบันทึกเหรียญตราและยศเป็นผลงานส่วนตัวของรถถังและพลทหาร ในสถิติส่วนตัว ในหน้าของสถิติสามารถกดเลือกให้แสดงค่าความสำเร็จของรถถังแต่ละคันที่ใช้งาน โดยมันจะบันทึกข้อมูลไว้ตลอด ในการดูสถิติของผู้เล่นอื่น สามารถกด คลิกขวา ที่ชื่อผู้เล่นนั้นๆ ดูรายละเอียดรถถังเพื่อดูเหรียญตราที่เขาได้รับ

ความสำเร็จวีรบุรุษการรบ • เหรียญที่ละลึกความสำเร็จ ความสำเร็จเหรียญมหากาพย์
ความสำเร็จรางวัลประจำด่าน • ความสำเร็จพิเศษ - Titles of Honor •  ความสำเร็จ Rampage •พิเศษ •
ไม่มีในเกมแล้ว


 

ความสำเร็จวีรบุรุษการรบ

ยอดรรถัง

ทำลาย รถถังศัตรูมากกว่าสมาชิกร่วมทีม (อย่างน้อย 6 คัน) ถ้าผู้เล่น 2 คนหรือมากกว่านั้น ที่กำจัดศัตรูได้เท่ากัน ค่าความสำเร็จนี้จะตกอยู่กับผู้เล่นที่ได้รับค่าประสบการณ์มากกว่าในการ ต่อสู้ครั้งนั้น


ผู้ป้องกัน

ลดค่าแถบการยึดฐานจากศัตรูในฐานฝ่ายเรา 70 คะแนน หรือมากกว่า ถ้าผู้เล่น 2 คนหรือมากกว่านั้น ทำได้เท่ากัน ค่าความสำเร็จนี้จะให้กับคนที่ได้ค่าประสบการณ์มากกว่าในการต่อสู้ครั้งนั้น (รวมถึงจะได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ ID พรีเมี่ยม) ถ้าค่าประสบการณ์เท่ากันอีก ค่าความสำเร็จนี้จะไม่มีผู้ใดได้รับ


ผู้รุกราน

ยึดฐานด้วยจำนวนคะแนนของการยึดสูงสุด (ไม่น้อยกว่า 80). ค่าประสบการณ์นี้ ให้เมื่อประสบความสำเร็จในการยึดฐาน รวมทั้งคะแนนเฉพาะจากการยึดฐาน   ถ้ามีผู้เล่นที่ทำคะแนนการยีดฐานนี้เท่ากัน ค่าประสบการณ์นี้จะมอบให้แก่ผู้เล่นที่มีค่า XP มากกว่าในการรบ (รวมทั้งค่า XP ที่ให้แก่ผู้เล่นพรีเมี่ยม). ถ้าค่า XP เท่ากันอีก จะไม่มีใครได้รางวัลนี้


กำแพงเหล็ก

ได้รับการโจมตี (อย่างน้อย 11 ครั้ง) มากกว่าสมาชิกในทีม ด้วยการโจมตีที่สร้างความเสียหายรวม อย่างน้อย 1,000 HP แล้วรอดได้ ถ้าผู้เล่น 2 คนหรือมากกว่านั้น ทำได้เท่ากัน ค่าความสำเร็จนี้จะให้กับคนที่ได้ค่าประสบการณ์มากกว่าในการต่อสู้ครั้งนั้น (รวมถึงจะได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ ID พรีเมี่ยม) ถ้าค่าประสบการณ์เท่ากันอีก ค่าความสำเร็จนี้จะไม่มีผู้ใดได้รับ


สัทพันธมิตร

โจมตีรถถังศัตรูมากกว่าสมาชิกในทีม (อย่างน้อย 6 คน) ซึ่งรถถังนั้น จะถูกทำลายโดยสมาชิกคนอื่นในภายหลัง ถ้าผู้เล่น 2 คนหรือมากกว่านั้นทำได้เท่ากัน ค่าความสำเร็จนี้จะให้กับผู้ที่ได้ค่าประสบการณ์มากกว่าในการต่อสู้ครั้ง นั้น (รวมถึงจะได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ ID พรีเมี่ยม) ถ้าค่าประสบการณ์เท่ากันอีก ค่าความสำเร็จนี้จะไม่มีผู้ใดได้รับ


หน่วยลาดตระเวน

สำรวจ พบรถถังศัตรู และ รถถังอัตตาจรมากกว่าสมาชิกในทีม (อย่างน้อย 9 คน ) ค่าความสำเร็จนี้ให้กับทีมชนะเท่านั้น ถ้ามี 2 คนหรือมากกว่านั้นที่สำรวจพบศัตรูเท่ากัน ค่าความสำเร็จนี้จะให้กับผู้ที่ได้ค่าประสบการณ์มากกว่าในการต่อสู้ครั้ง นั้น (รวมถึงจะได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ ID พรีเมี่ยม) ถ้าค่าประสบการณ์เท่ากันอีก ค่าความสำเร็จนี้จะไม่มีผู้ใดได้รับ


ภารกิจลาดตระเวน

ช่วยเหลือทีมทำความเสียหายอย่างน้อย 6 คันในการส่อง ถ้ามี 2 คนหรือมากกว่านั้นที่สำรวจพบศัตรูเท่ากัน ค่าความสำเร็จนี้จะให้กับผู้ที่ได้ค่าประสบการณ์มากกว่าในการต่อสู้ครั้ง นั้นพี่น้องร่วมรบ

รางวัลแด่การเล่นแบบพลาทูนที่ทุกๆคนในพลาทูนสามารถทำลายรถถังอย่างน้อย 3 คันและรอดในการรบ ผู้เล่นแต่ละคนในพลาทูนจะได้รับค่าความสำเร็จนี้


การมีส่วนร่วมอย่างมาก

รางวัลแด่การเล่นแบบพลาทูนที่ทำลายรถถังอย่างน้อย 12 คันของศัตรูในหนึ่งการรบ ผู้เล่นแต่ละคนในพลาทูนจะได้รับค่าความสำเร็จนี้


ลำกล้องใหญ่

มอบให้แก่ผู้เล่นที่ทำค่าความเสียหายมากสุดในระหว่างการรบ ค่าความเสียหายที่ทำต้องไม่ต่ำกว่า 20 % ของผลรวมของพลังรถถังของทีมศัตรู และไม่น้อยกว่า 1,000 แต้ม ในการได้รับรางวัลนี้ คนในทีมต้องไม่โดนโจมตีโดยตรงเลย ถ้ามีผู้เล่น 2 คนหรือมากกว่าทำแต้มความเสียหายเท่ากัน ความสำเร็จนี้จะมอบให้กับผู้ที่ทำค่า XP มากกว่าในการรบนั้น รวมถึงค่า XP เพิ่มเติมที่ได้จากสมาชิกพรีเมี่ยม ถ้าจำนวนค่า XP เท่ากันอีก จะไม่มีใครได้ความสำเร็จนี้ไป


พลซุ่มยิงรถถัง

รางวัลสำหรับผู้เล่นที่ทำดาเมจมากสุดต่อการรบในระยะน้อยกว่า 300m. อย่างน้อย 8 นัดต้องยิงด้วยความแม่นยำอย่างน้อย 85% ต่อการรบ; และที่อย่างน้อย 80% ของการยิงโดนต้องทำดาเมจ, รวมทั้งดาเมจที่รถถังศัตรูและโมดุลย์ ดาเมจที่เกิดจากระยะที่มากกว่า 300 เมตร ต้องเกินกว่าพลังชีพของรถถังผุ้เล่น ที่อย่างน้อย 1,000 HP. ผู้เล่นต้องไม่ยิงรถถังพันธมิตรด้วยการยิงโดยตรง รางวัลนี้ไม่มีให้สำหรับรถถั SPG และสามารถทำได้ในการรบแบบสุ่ม


เหรียญที่ละลึกความสำเร็จ

ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิด

ทำลายรถถังศัตรูด้วยการทำให้กระสุนระเบิด ให้หนึ่งรางวัลต่อผู้เล่นต่อการรบเท่านั้น ได้รับในการรบแบบสุ่มเท่านั้น


นักวางเพลิง

ทำลายรถถังศัตรูด้วยการติดไฟ ให้หนึ่งรางวัลต่อผู้เล่นต่อการรบเท่านั้น ได้รับในการรบแบบสุ่มเท่านั้น


นักเลง

สร้างความเสียหายแก่โมดุลย์ และ/หรือ ทำให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย 5 ในการรบนั้นๆ โมดุลย์ต้องได้รับความเสียหายด้วยการยิงเท่านั้น ในการนับ ให้หนึ่งรางวัลต่อผู้เล่นต่อการรบเท่านั้น ได้รับในการรบแบบสุ่มเท่านั้น


หัตย์เทวะ

รอดและชนะในการรบ จากการรับความเสียหาย จากรถถังศัตรูอย่างน้อย 4 คัน เฉพาะการยิงโดนที่เกิดความเสียหายเท่านั้นในการนับ ให้หนึ่งรางวัลต่อผู้เล่นต่อการรบเท่านั้น ได้รับในการรบแบบสุ่มเท่านั้น


ตาต่อตา!

ทำลาย และถูกทำลายพร้อมๆกันโดยรถถังศัตรูคันเดียวกัน รถถังศัตรูที่ทำลายโดยการติดไฟ หรือ การชนก็นับในการนี้ ให้หนึ่งรางวัลต่อผู้เล่นต่อการรบเท่านั้น ได้รับในการรบแบบสุ่มเท่านั้น


ใจเย็น

รอดตายอย่างน้อย 10 ครั้งจากการถูกยิงแล้วสะท้อนกลับ และ เจาะเกราะไม่เข้าจากผู้เล่นในทีมศัตรู


โชคดี

พยานการทำลายของรถถังศัตรูโดยรถถังในทีมศัตรู ท่านต้องอยู่ห่างจากรถถังศัตรูที่ถูกทำลายไม่เกิน 10 เมตร


สปาตัน

รอดจากการสะท้อนกลับและเจาะเกราะไม่เข้าจากทีมศัตรู รถถังท่านต้องเหลือพลังน้อยกว่า 10%


ความสำเร็จเหรียญมหากาพย์

*โปรดจำไว้ว่าค่าความสำเร็จแบบ Epic ไม่ให้ในการทำสงครามแคลน

Radley Walter's Medal

มอบให้แก่รถถังระดับ V หรือมากกว่าในการทำลายรถถัง 8 หรือ 9 คันในการรบหนึ่งครั้งในการรบปกติ, เพชิญหน้า, การรบบุกทะลวง หรือ 12 คันในการรบใหญ่ ตราไม่มอบให้ในการทำสงครามแคลน

Sydney Valpy Radley-Walters เป็นชาวแคนาดาสังกัด 27th Armored Regiment. ปี 1944–1945 เขาทำลายรถถังเยอรมัน 18 คันด้วย Sherman Firefly.


Pool's Medal

มอบให้แก่รถถังระดับ V หรือมากกว่าในการทำลายรถถัง 10 หรือ 13 คันในการรบหนึ่งครั้งในการรบปกติ, เพชิญหน้า, การรบบุกทะลวง หรือ 13-20 คันในการรบใหญ่ ตราไม่ให้ในการทำสงครามแคลน.

Lafayette G. Pool เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักขับมือหนึ่งของกองยานเกราะสหรัฐด้วยการทำลายรถถัง 12 คัน และ 258 ยานเกราะรวมถึงอัตตราจร


Orlik's Medal

รางวัล สำหรับการทำลายศัตรูมากกว่า 2 คันโดยใช้รถถังเบาในหนึ่งการรบ เป้าหมายต้องมีระดับเท 1 ระดับสูงกว่าจากรถถังของผู้เล่น ตรานี้ไม่มอบให้ในการรบแบบแคลน

Roman Edmund Orlik เป็นทหารชาวโปแลนด์ พลรถถังผู้ที่สามารถทำลายรถถังของเยอรมันได้ 13 คันโดยใช้รถถังเบา TKS tankette ใน กันยายนปี 1939


Tamada Yoshio's Medal

มอบแก่ผู้เล่นที่ใช้รถถังเบาและทำลายอัตตราจร 2 คันในการรบหนึ่งครั้ง รถถังศัตรูต้องมีระดับมากกว่าผู้เล่นอย่างน้อย 1 ระดับ ในการได้รับรางวัล จะต้องไม่ตาย

พันเอก Tamada Yoshio เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเกราะทหารราบที่ 4 ของกองทัพ กวางตุ้ง ในระหว่างการต่อสู้ในตอนกลางคืนของ Khalkhyn Gol เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 1939 เขาได้ทำลาย 4 รถถังปืนครก 122 มม. , ปืน 107 มม. 76.2 มม. ปืนสนาม 10 รถหุ้มเกราะ 2 เกราะรถราง, 7 ปืนต่อต้านรถถัง 5 ปืนครกและ 20 รถบรรทุกของศัตรู


Lehväslaiho's Medal

มอบแก่ผู้เล่นที่ใช้รถถังกลางในการทำลายรถถัง หรือ รถถังพิฆาติ 2 คัน รถถังศัตรูต้องมีเทียร์มากกว่าผู้เล่นอย่างน้อย 1 ระดับ ไม่ให้ในการรบสงครามแคลน

Reino Lehväslaiho เป็นชาวฟินแลนด์ที่ทำลายรถถัง 7 คัน รวมถึงรถถังพิฆาต


Oskin's Medal

รางวัลสำหรับการทำลายรถถังและยานเกราะพิฆาตรถถังของข้าศึก 3 คันโดยใช้รถถังกลาง เป้าหมายต้องมีระดับสูงกว่า 1 ระดับขึ้นไป  รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ในการรบแคลน

Alexander Oskin, เป็นวีรบุรุษของโซเวียต ผู้บัญชาการรถถังที่สามารถทำลาย King Tigers 3 คันด้วย T-34 ระหว่างปฎบัติการใกล้กับ Oglenduv ในวันที่ 11 สิงหาคมปี 1944


Nicols's Medal

มอบแก่ผู้เล่นที่ใช้รถถังกลางทำลายรถถังและยานเกราะพิฆาตรถถังอย่างน้อย 4 คันทั้งแบบ เป้าหมายต้องมีเทียร์ 1 ระดับขึ้นไป ไม่ให้ในสงครามแคลน รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ในการรบแคลลน

Alfie Nicols เป็นพลปืนรถถังอังกฤษ ระหว่างสงครามที่ Al Alamein เขาได้ทำลายรถถัง 14 คันของศัตรู


Kolobanov's Medal

รางวัลสำหรับผู้เล่นที่สู้กับรถถัง หรือรถถังอัตตาจร 5 คันหรือมากกว่าโดยเหลือลำพัง และชนะ รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ในการรบแคลน

Colonel Zinoviy Kolobanov เป็นพลรถถังโซเวียตที่ทำลายรถถังเยอรมัน 22 คัน ป้อมปืน 2 ป้อม และรถลำเลียง 2 คัน ด้วย KV-1 ในการต่อสู้ในวันที่ 19 สิงหาคมปี 1941


Halonen's Medal

รางวัลสำหรับการทำลายศัตรูมากกว่า 2 คันโดยใช้ยานเกราะพิฆาตรถถัง เป้าหมายต้องมีเทียร์ 2 ขึ้นไป และจะต้องมีเทียร์มากกว่ารถถังของผู้เล่น รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น

Erkki Halonen, พลทหารในกองทัพของฟินแลนด์, ทำลายรถถัง T-34 3คัน, KV-1 2 คัน, และ ISU-152 2 คันด้วย StuG III ในการต่อสู้ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมปี 1944


Fadin's Medal

รางวัลสำหรับการทำลายรถถังศัตรูคันสุดท้ายในสนามรบด้วยลูกปืนนัดสุดท้ายที่ผู้เล่นคนนั้นมี รางวัลยังคงนับเมื่อข้าศึกถูกทำลายด้วยไฟเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายเจาะเกราะ เกรียญนี้ยังรวมถึงรถถังที่มีระบบปืนออโต้โหลดและแบบปืนกล รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ในการรบแคลน

วีรบุรุษ โซเวียต Alexander Fadin เป็นผู้บัญชาการ T-34 สนับสนุนด้านกำลังพล Fadin ได้คำสั่งให้ยึดที่มั่น Dashukovka เป็นเวลา 5 ชั่วโมงด้วยรถถัง 1 คัน และได้ทำลายรถถัง 3 คัน รถลำเลียง 1 คัน รวมถึง 2 ปืนครก และ 12 ปืนกลหนัก ลูกเรือเขายังยิงเครื่องบินตกได้ใน นัดเดียวด้วยปืนกลบนรถถัง


Pascucci's Medal

รางวัลสำหรับการทำลายรถถัง SPG 2 คันในการต่อสู้ครั้งเดียวด้วยรถถังหรือยานเกราะพิฆาต รถถัง รางวัลนี้ไม่รวมผลในสงครามแคลน

ร้อย ตรี Arbib Pascucci เป็นผู้บัญชาการรถถังชาวอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาเข้าสู้รบกับ Ariete Tank Division ในแอฟริกาตอนเหนือ Pascucci ต่อสู้ในการรบครั้งที่ 2 ของ El Alamein ที่ซึ่งเขาสละชีพในแนวหน้าเพื่อช่วยให้เพื่อนๆและคนในกองนั้นหลบหนีออกมาได้


Dumitru's Medal

รางวัลสำหรับการทำลายรถถัง SPG ของศัตรู 3 คันโดยใช้รถถังหรือยานพิฆาตรถถัง ในการรบสุ่มและการรบใหญ๋ รางวัลนี้ไม่มีมอบให้ในสงครามแคลน

Ion S. Dumitru เป็นผู้นำของกองทัพรถถังโรมาเนีย เขาต่อสู้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แค่เพียง 25 วัน โดยอยู่ข้างเยอรมัน 5 วัน และหลังจากทางโรมาเนียได้เปลี่ยนข้าง 20 วันที่เหลือเขาก็รบกับทางเยอรมัน ในวันที่ 6 มีนาคม1945 Dumitru ได้จัดการรถถังพิฆาตขอศัตรูไป 6 คันรวมถึงยึดป้อมปืนขนาด 150 มม.


Burda's Medal

รางวัลสำหรับการทำลายรถถังอัตตาจร 3 คัน และต่องมีปืนอัตตาจรที่ถูกทำลายมีระดับสูงกว่าหนึ่งระดับ

Guards Colonel Alexander Burda เป็นพลรถถังและวีรบุรุษของโซเวียต เนื่องด้วย ในวันที่ 4 ตุลาคม 1941 Burda จัดกองรบและทำลายศัตรูทั้งแนวรวมถึงรถถังกลาง และรถถังเล็ก 10 คัน 2 รถบรรทุกที่มีปืนต่อต้านรถถังและ รถขนทหาร 5 คัน


Billotte's Medal

รางวัล สำหรับผู้เล่นที่ทำลายรถถังอย่างน้อย 2 คันและยังรอดในสนามรบจนได้รับชัยชนะ โดยได้รับความเสียหายแบบหนัก 5 ครั้ง และเสียพลังรถไป 80% หรือมากกว่า นับพาหนะหลังจากที่ได้รับความเสียหาย และต้องชนะเท่านั้น รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ในการรบแคลน

Pierre Billotte เป็นกัปตันในกองทัพฝรั่งเศสผู้ทำลาย 2 PzKpfw IV 2 คัน PzKpfw III 11 คัน และ 2 ป้อมปืน ด้วย Char B1bis ในวันที่ 16 พฤษภาคม 1940


Bruno's Medal

รางวัล สำหรับผู้เล่นที่ทำลายรถถัง 3 หรือ 4 คันและรอดในการรบได้จนได้รับชัยชนะ และยังได้รับความเสียหายอย่างน้อย 5 การโจมตีรุนแรง และเสียพลังไป 80% หรือมากกว่านั้น นับพาหนะหลังจากที่ได้รับความเสียหาย และต้องชนะเท่านั้น รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ในการรบแคลน

Pietro Bruno เป็นพลรถถังของอิตาลี สำหรับความกล้าหาญของเขานั้น คือการเผชิญหน้าศัตรู จนะได้รับเหรียญ Gold Medal of Military Valor (Medaglia d'oro al Valore Militare) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของกองทัพอิตาลี


Tarczay's Medal

รางวัล สำหรับผู้เล่นที่ทำลายรถถังอย่างน้อย 5 คัน และรอดมาได้่จนได้รับชัยชนะ หลังจากได้รับความเสียหายอย่างน้อย 5 การโจมตีรุนแรง และเสียพลังไป 80% หรือมากกว่านั้น นับพาหนะหลังจากที่ได้รับความเสียหาย และต้องชนะเท่านั้น รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ในการรบแคลน

Ervin Tarczay เป๋นผลขับของทัพฮังการี เขาเข้วร่วมกับกองกำลัง Hungarian 2nd Armored Division และได้ทำลายรถถังศัตรูไม่ต่ำกว่า 10 คันด้วยกัน


Raseiniai Heroes Medal

รางวัลสำหรับผู้เล่นที่ทำลายรถถังศัตรูทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวอย่างน้อย 14 คันในการรบปกติ หรือ 21 คันในการรบใหญ่

ในเดือนมิถุนายน 1941 ที่เมือง Raseiniai ใน Lithuanian ที่มีรถถัง KV 20 คันของกองทัพ Soviet 3rd Mechanized Corps เผชิญหน้ากับ 6th Panzer Division ที่มียานพาหนะมากกว่า 100 คัน ด้วย KV-2 ที่มีนั้นสามารถจัดการรถถังเยอรมันในหนึ่งวันเต็มๆ โดยโดนระดมยิงด้วยปืนต่อต้านรถถังมากมาย จนในที่สุด KV-2 กระสุนหมด และถูกจัดการในท้ายที่สุด


De Langlade's Medal

รางวัลมอบให้แก่ผุ้เล่นที่ทำลายศัตรู 4 คันในหนึ่งการรบภายในวงกลมของฐาน ในขณะที่พวกเขากำลังยึดฐาน รถถังศัตรูต้องกำลังยึดฐานในขณะนั้น

Paul Girot de Langlade เป็นพันเอกของ กองทัพฝรั่งเศสในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองและเดือนกันยายนปี 1943 ได้รับการเลื่อนยศ ผู้บัญชาการอันดับ 2 ภายใต้นายพล Leclerc. เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 1944 ทีมการต่อรบ ภายใต้คำสั่งของ Langlade ได้กวาดล้าง Panzerbrigade 112 ในการต่อสู้ของ Dompaire, ฝรั่งเศส เพียง 4 จาก 45 รถถัง Panther ที่ได้รอดชีวิตจากการรบ


Naidin's Medal

มอบให้แก่ผู้เล่นที่ทำลายรถถังเบาของศัตรูทั้งหมดในการรบ (ในทีมศัตรูต้องมีรถถังเบาอย่างน้อย 3 คัน). ใช้ไมได้ในการรบพิเศษ หรือสงครามแคลน

Grigory Nikolaevich Naidin เป็นเจ้าหน้าที่ที่บัญชาการรถถัง BT-7 และเป็นฮีโร่ของฝั่งโซเวียต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 1941 ใกล้กับทางหมู่บ้าน Rudyashki (ลิทัวเนีย), เขาได้ทำลายแนวของศัตรูที่มีรถถัง 15 คัน และ 10 ปืนของ 19th Wehrmacht Tank Brigade. การหยุดยั้งครั้งนี้ทำให้กองทัพของเยอรมันไปไหนไม่ได้ถึงสองวัน ทำให้ทางโซเวียตมีเวลาในการป้องกันเมือง Vilno .


Stark's Medal

มอบให้กับผู้เล่นที่ใช้ปืนอัตตาจรและรอดจากการทำลายพาหนะข้าศึกอย่างน้อย 2 คันหลังจากโดนยิงจากข้าศึกอย่างน้อยสองนัดที่สร้างความเสียหายหรือป้องกันได้ ค่าความเสียหายที่โดนต้องมากกว่า 2/3 ของความทนทานทั้งหมดของพาหนะ รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ในการรบแคลน

พันเอก Alexander Stark เป็นผุ้บังคับการกองรบร่วมฝรั่งเศส-อเมริกันป้องกันการแนวช่องเขาแคสเซอรีนในตูเนเซีย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1943 กองรบ Stark ได้ทำการระดมยิงปืนใหญ่จากที่สูงรอบเขาและสามารถชะลอการรุดคืบกองพันรถถังและกองพันทหารสองกองพันของทหารเยอรมันในหน่วยแอฟฟริกา เป็นการบังคับให้พวกเขาขอความช่วยเหลือ


Gore's Medal

มอบให้กับปืนอัตตาจรที่ทำความเสียหายมากกว่าความทนทานของตนเองมากกว่า 8 เท่า (ขั้นต่ำ 2000 หน่วย) และห้ามทำลายพาหนะของพันธมิตร รับเหรียญภายในการรบแบบสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ในการรบแคลน

พันเอก  Adrian Clements Gore ของกองทัพสหราชอณาจักรนั้นได้รับหน้าที่รบที่คุ้มกันแนวช่องเขาแคสเซอรีนในตูเนเซีย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 1943 กองกำลังของเขาประกอบไปด้วยหมู่รถถังหนึ่งหมู๋ กองร้อยทหารหนึ่งกอยร้อย และชุดปืนใหญ่สนับสนุนทหารราบที่ทำการต้านเหล่าทหารเยอรมันในหน่วยแอฟฟริกา ที่ประกอบไปด้วยกองพันทหารห้ากองและกองพันรถถังหนึ่งกองพัน ฝ่ายเยอรมันสูญเสียรถถัง 11 คันในการสู้ครั้งนี้ 


สมรภูมิ: ปฏิบัติการปลุกวสันต์

ชนะการรบอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยเข้าร่วมทั้งสองฝ่ายด้วยยานเกราะที่ได้เข้าร่วมในการรบจริง

จะได้รับจากการรบตามประวัติศาสตร์เท่านั้น


สนามรบ: การรบแห่ง Kursk

ชนะการรบอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยเข้าร่วมทั้งสองฝ่ายด้วยยานเกราะที่ได้เข้าร่วมในการรบจริง

จะได้รับจากการรบตามประวัติศาสตร์เท่านั้น

 


สมรภูมิ: การรบที่ Bulge (1944)

ชนะการรบอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยเข้าร่วมทั้งสองฝ่ายด้วยยานเกราะที่ได้เข้าร่วมในการรบจริง

จะได้รับจากการรบตามประวัติศาสตร์เท่านั้น


Step Achievements

Abrams' Medal (IV–I class)

รางวัล ให้ 1 ใน 4 แบบชั้นสำหรับจำนวนของทีมที่ชนะของบุคคลที่รอดในการรบ: ชั้น4 - ชนะ5 ครั้ง, ชั้น 3 – ชนะ 50 ครั้ง, ชั้น 2 – ชนะ 500 ครั้ง, ชั้น 1 – ชนะ 5,000 ครั้ง

General Creighton Abrams บัญชาการกองยานรบอเมริกาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และในสงครามเวียดนาม ได้รับการเชิดชูว่าเป็น คนกล้าหาญและประสบความสำเร็จมากในการรบ


Ekins' Medal (IV–I class)

รางวัลให้ 1 ใน 4 แบบชั้นสำหรับการทำลายรถถังเทียร์ 8, 9 หรือ 10 ของศัตรู และ รถถังอัตตาจร : ชั้น4 – 3 คัน, ชั้น 3 – 30 คัน, ชั้น 2 –300 คัน, ชั้น 1 – 3,000 คัน

Joe Ekins เป็นพลทหารในหน่วย Northamptonshire Division แห่งกองทัพสหราชอาณาจักร ข้อมูลจำนวนมากระบุว่า Akins คือผู้สังหาร ผู้มีชื่อเสียงแห่งกองรถถังเยอรมัน Michael Wittmann


Carius' Medal (IV–I class)

รางวัลสำหรับการทำลายรถถังศัตรูและรถถังอัตตาจรใน 4 ชั้น: ชั้น4 – 10 คัน, ชั้น 3 – 100 คัน, ชั้น 2 –1,000 คัน, ชั้น 1 – 10,000 คัน

Otto Carius เป็นดั่งพลรถถังที่ยิ่งใหญ่มากในสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาบัญชาการรถถัง PzKpfw 38(t), PzKpfw VI Tiger และ Jagdtiger ยานเกราะพิฆาตรถถังตลอดอายุการรบ


Knispel's Medal (IV–I class)

รางวัลสำหรับค่าความเสียหายที่ได้รับใน 4 ชั้น : ชั้น4 – 10,000 HP, ชั้น 3 – 100,000 HP , ชั้น 2 –1,000,000 HP, ชั้น 1 – 10,000,000 HP

Kurt Knispel พลรถถังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้าร่วมการรบทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกด้วยการสู้รบบน PzKpfw II, PzKpfw III, PzKpfw IV, PzKpfw VI Tiger, และ PzKpfw VI Ausf. B Tiger II


Popel's Medal (IV–I class)

รางวัลสำหรับการตรวจพบรถถังศัตรู และรถถังอัตตราจรใน 4 ชั้น : ชั้น4 – 20 คัน, ชั้น 3 – 200 คัน, ชั้น 2 –2,000 คัน, ชั้น 1 – 20,000 คัน

Lieutenant General Nikolay Popel ผู้นำแห่งกองทัพทหารโซเวียต และนักการเมืองผู้ทำงานอย่างหนัก จัดตั้งกองกำลังต่อสู้ศัตรูโดยการยึดรถถังศัตรูระหว่างการรบที่ Dubno ในหน้าร้อนปี 1941


Leclerc's Medal (IV–I class)

รางวัลสำหรับการตรวจพบรถถังศัตรูและอัตตราจรใน 4 ชั้น: ชั้น4 – 20 คัน, ชั้น 3 – 200 คัน, ชั้น 2 –2,000 คัน, ชั้น 1 – 20,000 คัน ผู้เล่นชนะการรบ รางวัลมอบให้ตามจำนวนแต้มยึดฐาน สุงสุกที่ 100 แต้ม การยึดฐานที่ไม่สำเร็จหรือโดนลดแต้มยึดฐานนั้นจะไม่นับร่วม รางวัลนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้น: ชั้น 4 – 30 แต้ม, ชั้น 3 – 300 แต้ม, ชั้น 2 –3,000 แต้ม, ชั้น 1 –30,000 แต้ม

Philippe Leclerc เป็นผู้การแห่งกองทัพฝรั่งเศส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นหนึ่งในผู้นำของการปลดแอกฝรั่งเศส


Lavrinenko's Medal (IV–I class)

รางวัล สำหรับจำนวนการลดแต้มแถบการยึดฐานจากฝ่ายศัตรูจากฐานเรา สูงสุด 100 แต้ม ในการรบหนึ่งครั้ง รางวัลแบ่งเป็น 4 ชั้น : ชั้น 4 – 30 แต้ม, ชั้น 3 – 300 แต้ม, ชั้น 2 –3,000 แต้ม, ชั้น 1 –30,000 แต้ม

Guards Lieutenant Dmitry Lavrinenko เป็นวีรบุรุษแห่งโซเวียต และพลรถถังผู้มีกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโซเวียต ทำลายรถถัง 52 คันในการรบ 28 ครั้งโดยใช้เวลาเพียง 2 เดือน


Kay's Medal (IV–I class)

รางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Battle Hero แบ่งเป็น 4 ชั้น : ชั้น4 – 1 ครั้ง, ชั้น 3 – 10 ครั้ง, ชั้น 2 –100 ครั้ง, ชั้น 1 – 1,000 ครั้ง

พล ปืนรถถัง Sherman Firefly Douglas Kay พลทหารแห่งกองทัพสหราชอาณาจักร เข้าร่วมการรบกับฝั่งสัมพันธมิตรใน Normandy และมีชื่อเสียงมากในประวิตศาสตร์ของการรบด้วยรถถัง


ความสำเร็จพิเศษ - Titles of Honor

กันกระสุน

มีค่าการบล็อคจากการทำลายโดยรวมจากเกราะ เกินกว่าค่าพลังชีวิตรวมทั้งหมดของรถถังท่าน และรอดตายจากการรบ เฉพาะการรบแบบสุ่มเท่านั้น


คู่หูการรบ

ไม่เกิดความเสียหายใดๆกับรถถังของเพื่อนในทีมอย่างน้อย 50 การรบ ยิงโดนโมดุลย์ที่ไม่เกิดความเสียหาย การเด้งออกของกระสุน รวมทั้ง การเจาะไม่เข้า จะไม่ถูกนับ และไม่ทำให้การรับหยุดลง  การนับนี้ ดำเนินต่อไปในการใช้งานของทุกรถถัง เฉพาะการรบแบบสุ่มเท่านั้น


ผู้ชีเป้า

ส่องรถถังศัตรู และให้เพื่อนร่วมทีมทำอย่างน้อย 1,000 ค่าความเสียหายในหนึ่งการรับที่ได้รับชัย  การหยุดของการนับในทุกๆ 1,000 ความเสียหายจากการส่อง และเฉพาะการนับที่ยาวนานที่สุดเท่านั้น ทุกๆรถถังมีการรับของตนเอง  เฉพาะการรบแบบสุ่มเท่านั้น


ยิงหวังผล

ทำความเสียหายจำนวนมากต่อรถถังศัตรูมากกว่าจำนวนรวมของ พลังชีวิตของรถถังตัวเองในการรบ  ความเสียหายจากการชน และการติดไฟ ก็จะนับรวมด้วย SPG จะไม่สามารถได้รับความสำเร็จนี้ เฉพาะการรบแบบสุ่มเท่านั้น


นักสู้

ทำลาย 4 – 5 รถถังศัตรูในการรบ เฉพาะการรบแบบสุ่มเท่านั้นจอมดวล

ทำลายอย่างน้อย 2 รถถังศัตรู ซึ่งมีการทำควาเสียหายต่อรถถังของท่านในการรบที่มี  ความเสียหายต่อโมดุลย์ก็ถูกนับด้วย แต่การเด้งออก และเจาะไม่เข้า จะไม่รับรวม เฉพาะการรบแบบสุ่มเท่านั้น


นักล่า

ทำลายรถถัง 100 คัน หรือมากกว่า : Pz.Kpfw. Panther, Panther II, Panther M10, Panther mit 8,8 cm L/71, Jagdpanther, Jagdpanther II, G.W. Panther, VK 45.03, Pz.Kpfw. VI Tiger, Pz.Kpfw. VI Tiger (P), Tiger II, Jagdtiger, 8.8 cm Pak43 JagdTiger, G.W. Tiger, G.W. Tiger (P), Tiger 131, Löwe, Leopard Prototyp A, Leopard 1

นับพาหนะทุกคันรวมกัน รางวัลที่ได้รับใหม่จะนับเพิ่มขึ้นอีก นับรวมทั้งการรบแบบาสุ่ม, การรุกคืบ, การรบจัดอันดับและการรบนแผนที่โลก, และโหมดแนวหน้า


นักแม่นปืน

ยิงรถถังศัตรู 10 ครั้งหรือมากกว่าติดต่อกันโดยไม่พลาด ผลของการยิงยังต่อไปถึงเกมต่อไปถ้าไม่พลาดเลย การนับนับแต่ละรถถังแยกกัน โดยนับตามจำนวนต่อเนื่องที่ยาวนาน


โจรปล้นสดมภ์

ยุกฐานศัตรู และไม่โดนตรวจพบจนหมดการรบ ตรานี้ให้แม้ว่าจะโดนยิงหรือมีความเสียหาย


กับดักหนู

ทำลาย 10 หรือมากกว่า ในรถถัง PzKpfw VIII Maus ผลรวมจากทุกรถถังที่ใช้ผู้รอดชีวิต

รอดตาย 20 ครั้งหรือมากกว่าในการรบติดต่อกัน โดยนับในรถถังเดียวกันตามที่ได้เล่นไป แยกตามรถถัง นับเฉพาะที่รอด การรบกับรถถังอัตตราจรจะไม่นับ


คามิกาเซ

ทำลายรถถังศัตรูเทียร์สูงกว่าของตัวเอง ตรานี้จะให้ครั้งเดียวในการรบที่มีมัจจุราช

ทำลาย 3 คันหรือมากกว่าในรถถังศัตรูติดต่อกัน ด้วยกระสุนหนึ่งนัดในแต่ละคัน ตรานี้ให้เมื่อทำสำเร็จ ทำต่อเนื่องในเกมต่อไปได้ด้วยรถถังคันเดิม แยกตามรถถังที่ทำ นับเฉพาะที่ทำต่อเนื่อง


หุบเขา Patton

ทำลาย รถถัง 100 Patton ทั้ง M46 Patton, M46 Patton KR, M48A5 Patton, M48A2/T54E2/T123E6, และ M60 ก็นับในการคำนวนนี้

นับพาหนะทุกคันรวมกัน รางวัลที่ได้รับใหม่จะนับเพิ่มขึ้นอีก นับรวมทั้งการรบแบบาสุ่ม, การรุกคืบ, การรบจัดอันดับและการรบนแผนที่โลก, และโหมดแนวหน้า


ต้นปืน

ทำคะแนนด้วยการเจาะเกราะอย่างน้อย 5 ครั้งติดต่อกัน จนกว่าจะมีการพลาดหรือไม่เจาะ หรือเด้งออก นับตามรถถังแยกจากกัน นับเฉพาะความต่อเนื่อง


อมตะ

รอดตาย 5 ครั้งหรือมากกว่าในการรบติดต่อกัน โดยนับในรถถังเดียวกันตามที่ได้เล่นไป แยกตามรถถัง นับเฉพาะที่รอด การรบกับรถถังอัตตราจรจะไม่นับ นับเฉพาะที่ยาวนานที่สุด


ราชสีห์แห่งซีนาย

ทำลายรถถัง 100 คันในตระกูล IS โดนมีรายชื่อดังนี้:
IS; IS-3; IS-4; IS-6; IS-7; IS-8; ISU-152; Object 261, Object 263, Object 268, Object 704

นับพาหนะทุกคันรวมกัน รางวัลที่ได้รับใหม่จะนับเพิ่มขึ้นอีก นับรวมทั้งการรบแบบาสุ่ม, การรุกคืบ, การรบจัดอันดับและการรบนแผนที่โลก, และโหมดแนวหน้า


ทหารปืนใหญ่

ทำลายรถถังศัตรู 2 คันด้วยกระสุน 1 นัด


วิศกรเทคนิคตามชาติ

วิจัยรถถังทั้งหมดอย่างน้อย 1 ชาติของสายการวิจัยที่มี ในกรณีที่มีรถถังใหม่มาในสายวิจัย รางวัลนี้จะหายไปจนกว่าจะได้วิจัยรถถังใหม่แล้วทั้งหมดวิศกรเทคนิคอวุโส

วิจัยรถถังทั้งหมดในทุกๆชาติของสายการวิจัย ในกรณีที่มีรถถังใหม่มาในสายวิจัย รางวัลนี้จะหายไปจนกว่าจะได้วิจัยรถถังใหม่แล้วทั้งหมด


ผู้เชี่ยวชาญ

ทำลายรถถังอย่างน้อยหนึ่งคันในแต่ละชาติวิจัย เป็นไปได้ที่จะได้รับตรา expert สำหรับแต่ละชาติในเกม ในกิจกรรมที่รถถังใหม่เข้ามาในสายวิจัย รางวัลจะหายไปจนกว่ารถถังใหม่จะโดนยิง


ยอดพลรถถัง

ทำลายย่างน้อยหนึ่งคันของทุกประเภทรถถังที่มีในเกม ถ้ามีรถถังใหม่เข้า รางวัลจะหายไป


ความสำเร็จ Rampage

United We Stand

ทำลายอย่างน้อย 12 รถถังศัตรู ระหว่างพลาทูน ในการรบ Steel Hunt รางวัลมอบให้กับสมาชิกทุกคนในพลาทูน พลาทูนต้องทำอย่างน้อย 30,000 ดาเมจ ในรถถังศัตรู ดาเมจจากกองหนุนการรบก็ใช้นับด้วย


I Stand Alone!

ระหว่างการรบ Steel Hunt ในการเล่นแบบเดี่ยว, ทำดาเมจสูงที่สุด ในรถถังของศัตรู ในการรบ ในการรับรางวัลนี้  ผู้เล่นต้องทำอย่างน้อย 10,000 ดาเมจ ในรถถังศัตรู ดาเมจจากกองหนุนการรบก็ใช้นับด้วย


Fallen Flags

ระหว่างการรบ Steel Hunt ในการเล่นแบบเดี่ยว, ทำลายธงศัตรู มากกว่าการส่งโดยพลาทูน ในการรับรางวัลนี้  ผู้เล่นต้องทำลายอย่างน้อยสี่ธง


Valkyrie

รางวัลสำหรับจำนวนรถถังศัตรู ที่ทำลายด้วยกองหนุนการรบ

ระดับ IV: 10   |   ระดับ III: 100   |   ระดับ II: 500   |   ระดับ I: 1,000


Effective Support

ระหว่างการรบ Steel Hunt, ทำดาเมจมากที่สุด ในรถถังศัตรู โดยใช้กองหนุนการรบ  ในการรับรางวัลนี้, ผู้เล่นต้องทำอย่างน้อย 2,000 ดาเมจในรถถังศัตรู รถถังศัตรู ที่ถูกทำลาย โดยไฟที่เกิดจากกองหนุนการรบ ก็ใช้นับด้วย รถถังศัตรูที่ถูกทำลายโดยรถถังของผู้เล่น จะไม่ใช้นับ


Unbreakable

ระหว่างการรบ โดมิเนชั่น, ไม่เสียรถถังเลยในการรบ ในการรับรางวัลนี้ ผู้เล่นต้องทำอย่างน้อย 10,000 ดาเมจในรถถังศัตรู และ ต้องทำลายอย่างน้อย 5 รถถังศัตรู ดาเมจที่เกิดผลให้ศัตรูถูกทำลายโดยใช้กองหนุนการรบก็ใช้นับด้วย


V For Victory

รางวัลสำหรับจำนวนแต้มชัยชนะที่ได้รับ

ระดับ IV: 1,000   |   ระดับ III: 10,000   |   ระดับ II: 100,000   |   ระดับ I: 1,000,000


Predator

ระหว่างการรบ โดมิเนชั่น, ทำลายอย่างน้อย ห้ารถถังศัตรู รถถังศัตรูที่ถูกทำลายด้วยกองหนุนการรบก็ใช้นับด้วย.


Hail to the King, Baby!

ระหว่างการรบ โดมิเนชั่น, รับแต้มชัยชนะมากกว่าผู้เล่นอื่นๆRambo

ระหว่างการรบ Steel Hunt ในการเล่นแบบเดี่ยว, ทำลายอย่างน้อย 5 รถถังศัตรู และ 3 ธง ดาเมจที่ทำในรถถังศัตรู ต้องรวมแล้วอย่างน้อย 10,000. ใช้งานกองหนุนการรบ ก็นับในการรวมของรถถัง และธงที่ทำลาย และทำดาเมจด้วย


Streak of Colour

ระหว่างการรบ Steel Hunt ดั่งสมาชิกพลาทูน ส่งอย่างน้อย 4 ธงไปยังฐาน  ผลคะแนนส่วนตัวจะใช้นับ


Lone Wolf

ชนะการรบ Steel Hunt ในการเล่นแบบเดี่ยว รางวัลไปยังผู้ชนะ ที่เล่นในพลาทูน ในการรบระหว่างช่วงเวลากิจกรรม เฉพาะหนึ่งรางวัลสำหรับการรบทั้งหมดที่ทำ ที่สามารถรับได้


Pack Mentality

ชนะการรบ Steel Hunt ในการเล่นแบบพลาทูน รางวัลไปยังผู้ชนะ ที่เล่นในพลาทูน ในการรบระหว่างช่วงเวลากิจกรรม   เฉพาะหนึ่งรางวัลสำหรับการรบทั้งหมดที่ทำ ที่สามารถรับได้


Steel Hunter

เข้าร่วมในการรบ Steel Hunt รางวัลสำหรับผู้เล่นทุกคนที่เสร็จสิ้นการรบ Steel Hunt ระหว่างช่วงเวลากิจกรม เฉพาะหนึ่งรางวัลสำหรับการรบทั้งหมดที่ทำ ที่สามารถรับได้


Glorious Victory

ชนะการรบ โดมิเนชั่น: การรบ Supply Swarm . รางวัลสำหรับสมาชิกในทีมที่ชนะ ระหว่างช่วงเวลากิจกรรม เฉพาะหนึ่งรางวัลสำหรับการรบทั้งหมดที่ทำ ที่สามารถรับได้


Battle Hardened

รางวัลสำหรับผู้เล่นทุกท่าน ที่ชนะอย่างน้อยหนึ่งการรบ ระหว่างกิจกรรมพิเศษ Rampage รางวัลนี้ให้เพียงหนึ่งครั้งระหว่างกิจกรรมเท่านั้น

 


พิเศษ

ลูกเล่น

ชนะการรบในช่วงกิจกรรมพิเศษพระจันทร์โกลาหล มอบให้กับสมาชิกทีมที่ชนะทุกคนในช่วงกิจกรรมพิเศษ จะมอบให้หนึ่งรางวัลสำหรับการรบทั้งหมดที่เข้าร่วม
 


Domination Hero

ชนะการรบในโหมด Domination รางวัลมอบกับผู้เล่นทั้งหมดในทีมที่ชนะระหว่างเวลากิจกรรมไม่มีในเกมแล้ว

ความสำเร็จนี้ถูกถอนออกตั้งแต่อัพเดท 1.6 พร้อมกับการถอนโหมดการรบแบบทีม

หมาป่าในฝูงแกะ

รางวัลมอบให้แก่ผู้เล่นที่เป็นอันดับสูงในค่าการทำลายในการรบทั้ง 100 ครั้ง ผลรวมของการคำนวนตลอดระยะเวลาการเล่นที่ได้ทำได้ เฉพาะในการรบแบบทีมเท่านั้น

 


หมัดหุ้มเกราะ

รางวัลมอบให้กับสมาชิกในทีมที่ทำลายศัตรูได้ทุกคันโดยไม่เสียรถถังในทีมตังเองเลยแม้แต่คันเดียว สำหรับการรบแบบทีมเท่านั้น

 


For Strategic Operations

สำหรับจำนวนชัยชนะของทีมถาวร มีเฉพาะในโหมดทีมการรบ

 


King of the Hill

มอบให้แก่ผู้เล่นที่รถของเขารอดตายเพียงหนึ่งเดียวในการรบนั้น ในการรับรางวัล ต้องเล่นรถถังพิฆาต และอยู่ในทีมการรบเท่านั้น

 


อัจฉริยะสงคราม

มอบให้แก่ผู้เล่นที่ชนะอย่างน้อย 3 การรบติดกันด้วยรถถังคันเดียวกันในการรบแบบสุ่ม การนับจะนับเฉพาะรถคันนั้นเท่านั้น ในการได้รับรางวัลนี้เฉพาะรถถังคนเดิมเท่านั้น และใช้ในการทีมการรบ

 


Tactical Superiority

ทำลายรถถังศัตรู ระหว่างเสียรถถังเพื่อนหนึ่งคันเท่านั้น มีเฉพาะในโหมดทีมการรบ

 


Victory March

รางวัลจะได้รับสำหรับชัยชนะการรบต่อเนื่องของสมาชิกของทีมถาวร ในการรับรางวัล ชนะ 3 การรบหรือมากกว่าติดต่อกัน มีเฉพาะในโหมดทีมการรบ

 

Tactical Supremacy

ชนะการรบโดยการทำลายรถถังศัตรูทั้งหมดโดยไม่เสียรถถังในทีมเลย มีเฉพาะในโหมดทีมการรบ

 


Sudden Strike

ชนะการรบโดยการยึดฐานของศัตรูด้วยกลุ่มรถถังในทีมอย่างน้อย 2 คัน มีเฉพาะในโหมดทีมการรบ

 


ค่าความสำเร็จ จะใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ อัพเดท 8.11 หรือ ล่าสุด

Sniper

ยิงโดนอย่างน้อย 85% ของการยิง 10 ครั้งโดยมีค่าการทำลายที่ 1,000 HP หรือมากกว่า การยิงไม่เจาะเกราะก็นับในนี้ด้วย ถ้าผู้เล่น 2 คนหรือมากกว่านั้น ที่มีอัตรการยิงศัตรูได้เท่ากัน ค่าความสำเร็จนี้จะตกอยู่กับผู้เล่นที่ได้รับค่าประสบการณ์มากกว่าในการ ต่อสู้ครั้งนั้น รวมถึงจะได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ ID พรีเมี่ยม ถ้าค่าประสบการณ์เท่ากันอีก ค่าความสำเร็จนี้จะไม่มีผู้ใดได้รับ การชนหรือโจมตีพวกตัวเองจะได้รับโทษและไม่ได้รางวัล


Ranger

ทำลายรถถังเบาของศัตรู (อย่างน้อย 3 คัน) ในการสู้ 1 ครั้ง
Boelter's Medal (ไม่ได้อยู่ในเกมนับตั้งแต่ อัพเดท 8.0 )

รางวัล ในการทำลายศัตรูจำนวน 7 คันหรือมากกว่านั้น ทั้งรถถัง รถถังอัตตราจร ยานเกราะพิฆาตรถถัง หรือทำลายรถถังที่มีปืนแบบอัตตาจรมากกว่า 10 คันในการรบ 1 ครั้ง เป้าหมายจะต้องมี เทียร์ 4 เป็นอย่างน้อย

Hans Boelter เป็นหนึ่งในพลรถถังที่ประสบความสำเร็จมากของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2 เขาเข้าร่วมการรบหลายครั้งในโปแลนด์ ฝรั่งเศส กรีก และโซเวียต และยังป้องกันฝรั่งเศสได้ด้วย

ปิด