บทบาทของอุปกรณ์ใน World of Tanks

อุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ของระบบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบเพิ่มเติมที่สามารถปรับปรุงลักษณะการรบของพาหนะและลดจุดอ่อนให้น้อยที่สุด

ใน World of Tanks มีอุปกรณ์สี่ประเภท: พื้นฐาน, ปรับปรุง, รางวัล, และรุ่นทดลอง ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์สั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการได้รับแต่ละรายการ:

อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์มาตรฐานสามารถซื้อได้ด้วยสกุลเงินในเกม:เงิน นอกจากนี้ยังสามารถรับรางวัลสำหรับความสำเร็จบางอย่างและระหว่างกิจกรรมได้อีกด้วย

อุปกรณ์รุ่นปรับปรุง

อุปกรณ์นี้สามารถซื้อได้ด้วยพันธบัตร

อุปกรณ์เงินรางวัล (ความคล่องตัวและการลาดตระเวน)

อุปกรณ์นี้จะได้รับในบางกิจกรรมเช่นบัตรผ่านการรบ

อุปกรณ์รุ่นทดลอง

อุปกรณ์นี้ถูกมอบเป็นรางวัลสำหรับการทำภารกิจสำเร็จและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ในปัจจุบัน ไม่สามารถซื้อเครื่องอัดอากาศรุ่นปรับปรุงและอุปกรณ์ปรับปรุงที่เพิ่มความต้านทางต่อกระสุนด้วยพันธบัตรได้ คุณสามารถรับอุปกรณ์นี้เป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมในเกมเท่านั้น (เช่น การรบจัดอันดับ)

อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์ประเภทพื้นฐานนี้แบ่งออกเป็นหลายชั้นและหลายประเภท

ระดับชั้นของอุปกรณ์

อุปกรณ์มาตรฐานแบ่งออกเป็นสามประเภทขึ้นอยู่กับราคาและระดับยานพาหนะที่สามารถติดตั้งได้ ยิ่งระดับชั้นของอุปกรณ์สูงเท่าไหร่ ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ระดับของพาหนะส่วนใหญ่จะกำหนดประเภทของอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้:

 • อุปกรณ์ ชั้น 3สามารถติดตั้งได้บนพาหนะระดับ II–IV และพาหนะระดับ V หรือสูงกว่าบางคัน
 • อุปกรณ์ ชั้น 2สามารถติดตั้งได้บนพาหนะระดับ V–VII และพาหนะระดับ VIII หรือสูงกว่าบางคัน
 • อุปกรณ์ ชั้น 1สามารถติดตั้งได้บนพาหนะระดับ VIII–X

ข้อยกเว้นคือ ตาข่ายพราง และ แผงซับแรงระเบิด

ตาข่ายพรางตัวแบ่งออกเป็นชั้น 2 และชั้น 3: สามารถติดตั้งชั้น 3 บนพาหนะระดับ II–IV และชั้น 2 บนพาหนะระดับ V–X

แผงซับแรงระเบิดไม่มีระดับชั้น มีสี่รุ่นให้เลือกแตกต่างกัน แต่ละรุ่นเหมาะสำหรับพาหนะบางประเภทและระดับ ดังนี้:

 • แผงซับแรงระเบิดแบบเบาสามารถติดตั้งบนรถถังเบาระดับ V–X และยานพิฆาตรถถังเบาหรือ SPG ตามเพลารถของรถถังเบา
 • แผงซับแรงระเบิดแบบกลางสามารถติดตั้งได้บนรถถังหนักระดับ V–VII เช่นเดียวกับรถถังกลางระดับ V–X และยานพิฆาตรถถังกลางหรือ SPG ที่มีพื้นฐานมาจากรถถังกลาง
 • แผงซับแรงระเบิดแบบหนักสามารถติดตั้งบนรถถังหนักระดับ VIII–X และยานพิฆาตรถถัง หรือ SPG ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 75 ตัน
 • แผงซับแรงระเบิดแบบหนักมากสามารถติดตั้งบนรถถังหนักและยานเกราะพิฆาตรถถังระดับ VIII–X หรือ SPG ที่มีน้ำหนัก 75 ตันขึ้นไป

หมวดหมู่อุปกรณ์และช่อง

นอกจากระดับชั้นแล้ว อุปกรณ์มาตรฐานยังแบ่งออกเป็นสี่ประเภทต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละประเภทจะช่วยปรับปรุงหนึ่งในคุณลักษณะของยานพาหนะ:

 • อำนาจการยิง
 • ความสามารถในการอยู่รอด
 • ความคล่องตัว
 • การลาดตระเวน

แต่ละรายการของอุปกรณ์มาตรฐานถูกกำหนดให้กับหนึ่งในหมวดหมู่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่รวมถึงกลไกการหมุนปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับสองประเภท อำนาจการยิงและความคล่องตัว และการระบายอากาศปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับทั้งสี่ประเภท

อุปกรณ์จะติดตั้งในช่องที่มีให้โดยเริ่มจากพาหนะระดับ II จำนวนช่องที่มีขึ้นอยู่กับระดับของพาหนะ

เริ่มจากระดับ VI หมวดหมู่เฉพาะจะถูกกำหนดให้กับช่องแรกตามประเภทรถถัง ดังนี้:

 • ความอยู่รอดของรถถังหนัก
 • ความคล่องตัวสำหรับรถถังกลาง
 • การสอดแนมสำหรับรถถังเบา
 • อำนาจการยิงสำหรับยานพิฆาตรถถังและปืนอัตตาจร

หากประเภทของอุปกรณ์ตรงกับหมวดหมู่ของช่องที่มีติดตั้งไว้ อุปกรณ์ดังกล่าวจะมอบโบนัสเพิ่มเติมให้กับพาหนะของคุณ ซึ่งไม่มีโบนัสเพิ่มขึ้น หากหมวดหมู่ไม่ตรงกัน หรือช่องไม่มีหมวดหมู่ อุปกรณ์จะให้เอฟเฟกต์มาตรฐาน

เลือกแท็บหมวดหมู่อุปกรณ์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอฟเฟกต์และราคาของอุปกรณ์บางอย่าง ในคำอธิบายอุปกรณ์ ค่าแรกคือเอฟเฟกต์มาตรฐาน และค่าที่สองคือเอฟเฟกต์ที่เพิ่มขึ้น (เมื่อหมวดหมู่อุปกรณ์และช่องตรงกัน)
 
อำนาจการยิง
 
ความสามารถในการอยู่รอด
 
ความคล่องตัว
 
การลาดตระเวน
อำนาจการยิง
ระบบระบายอากาศรุ่นปรับปรุง
+5% / +6% ให้ทักษะพลรถถังทั้งหมด
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
เครื่องป้อนกระสุน
–10% / –11.5% ให้เวลาบรรจุ
ราคา
ชั้น 2:
300,000
ชั้น 1:
600,000
เครื่องขับรางปืนรุ่นปรับปรุง
+10% / +11.5% ให้ความเร็วในการเล็ง
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
ตัวปรับเสถียรแนวตั้ง
–20% ให้กับการกระจายเมื่อพาหนะแล่นหรือหมุนตัว
ราคา
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
การเล็งรุ่นปรับปรุง
–5% / –7% ให้กับขนาดวงกลมการเล็ง
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
กลไกการหมุนรุ่นปรับปรุง
+10% / +12.5% ให้ความเร็วการหมุนป้อมปืนหรือการหมุนปืนสำหรับพาหนะที่ไม่มีป้อมปืน
+10% / +12.5% ให้ความเร็วการหมุนตัวพาหนะ
–10% / –12.5% ให้กับการกระจายขของกระสุนหากยิงขณะแล่นหรือหมนุนตัวถัง, การยิงขณะหมุนปืน, หรือหลังการยิง
ราคา
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
ความสามารถในการอยู่รอด
ระบบระบายอากาศรุ่นปรับปรุง
+5% / +6% ให้ทักษะพลรถถังทั้งหมด
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
แผงซับแรงระเบิด
–50% / –60%ให้ความเสียหายของกระสุนหัวระเบิด(HE)ที่เกราะจะซับเอาไว้ รวมไปถึงความเสียหายจากการพุ่งชน
+50% / +60%ในการป้องกันพลรถถังจากการได้รับบาดเจ็บ
–10% / –15%ให้เวลามึนงง
–20% / –25% ให้เวลามึนงงเพิ่มเติมถ้าพลรถมึนงงอยู่แล้ว
ราคา
เบา:
50,000
กลาง:
200,000
หนัก:
500,000
หนักมาก:
750,000
การเสริมความแข็งแรง
คืนความทนทานระบบช่วงล่างโดยสมบูรณ์หลังการซ่อม
+8% / +10%ให้ความทนทานพาหนะ
+50% / +65% ให้ความทนทานของช่วงล่าง
+15% / +20%ให้กับความเร็วการซ่อมช่วงล่าง
+10% / +10% ให้กับพิกัดบรรทุกของช่วงล่าง
–50% / –65% ให้ความเสียหายตัวถังที่เกิดจากช่วงล่างเมื่อมีการกระแทก
ราคา
ชั้น 3
40,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
การปรับแต่งดัดแปลง
ป้องกันการเกิดไฟไหม้ถังเชื้อเพลิง รางกระสุนระเบิด และเครื่องยนต์ถูกทำลายหนึ่งครั้งในการรบหากหนึ่งในชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกทำลาย
+25% / +35% ให้กับความเร็วการซ่อม
+100% / +150%ให้ความทนทานรางกระสุน ถังเชื้อเพลิง และเครื่องยนต์
–50% / –65%ให้กับผลเสียเวลาบรรจุและการเสียกำลังเครื่องยนต์เมื่อชิ้นส่วนเสียหาย
–50% / –65% ให้โอกาสเครื่องยนต์ไฟไหม้
ราคา
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
ความคล่องตัว
ระบบระบายอากาศรุ่นปรับปรุง
+5% / +6% ให้ทักษะพลรถถังทั้งหมด
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
ตีนตะขาบเสริม
+15% / +20% ให้ความเร็วการหมุนตัวพาหนะ
+10% / +15% ให้การรักษาความเร็วเมื่อแล่นข้ามทุกภูมิประเทศ
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
250,000
ชั้น 1:
500,000
กลไกการหมุนรุ่นปรับปรุง
+10% / +12.5% ให้ความเร็วการหมุนป้อมปืนหรือการหมุนปืนสำหรับพาหนะที่ไม่มีป้อมปืน
+10% / +12.5% ให้ความเร็วการหมุนตัวพาหนะ
–10% / –12.5%–10% / –12.5% ให้การกระจายกระสุนขณะพาหนะกำลังหมุนหรือแล่น รวมไปถึงระหว่างหมุนป้อมปืนด้วย
ราคา
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
ตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ
+7.5% / +10%ให้กำลังเครื่องยนต์
+4 กม./ชม. / +5 กม./ชม. ให้ความเร็วเดินหน้าสูงสุด
+2 กม./ชม. / +3 กม./ชม. ให้ความถอยหลังสูงสุด
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
การลาดตระเวน
ระบบระบายอากาศรุ่นปรับปรุง
+5% / +6% ให้ทักษะพลรถถังทั้งหมด
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
กล้องโทรทัศน์สองตา
+25% / +27.5%ให้ระยะการมองเห็นของพาหนะอยู่นิ่ง (ถึง 445 ม.)
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
ตาข่ายพรางตัว
เพิ่มการอำพรางของพาหนะที่กำลังอยู่นิ่ง:
+5% / +7.5%
+10% / +12.5%
+15% / +17.5%
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
100,000
ระบบไอเสียเสียงเบา
เพิ่มการอำพรางตัวของพาหนะที่อยู่นิ่งหรือกำลังแล่น:
+3% / +4%
+6% / +8%
+5% / +6%
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
กล้องเคลือบผิวเลนส์
+10% / +11.5%ให้กับระยะการมองเห็น (ถึง 445 ม.)
ราคา
ชั้น 3
50,000
ชั้น 2:
200,000
ชั้น 1:
600,000
อุปกรณ์วิทยุรุ่นปรับปรุง
+1.5 วิ / +2 วิ ให้กับระยะเวลาปรากฎของพาหนะข้าศึก
–1.5 วิ / –2 วิ ให้ระยะเวลาพาหนะของคุณปรากฎต่อข้าศึก
ราคา
600,000
ระบบสังเกตการณ์ผู้บังคับการ
–15% / –20%ให้การซ่อนตัวของพาหนะข้าศึกหลังพุ่มไม้
–10% / –12.5%ให้การซ่อนตัวของพาหนะข้าศึกขณะแล่น
ราคา
600,000

อุปกรณ์รุ่นปรับปรุง

อุปกรณ์รุ่นปรับปรุงเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าซึ่งมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ผูกติดอยู่กับอุปกรณ์ทั้งสี่ประเภท หมายความว่าจะไม่ได้รับโบนัสเพิ่มเติมจากการวางในช่องพิเศษ

โบนัสจากอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงจะมากกว่าโบนัสที่ได้รับจากการวางอุปกรณ์มาตรฐานในช่องที่เกี่ยวข้อง

ระบบระบายอากาศ
ผล:+8.5% ให้ทักษะพลรถถังทั้งหมด
ปรับปรุงทักษะพลรถถังที่มีผลต่อคุณลักษณะพาหนะ

 

ระบบปรับเสถียรอุปกรณ์
ผล:−27.5% ให้กับการกระจายเมื่อพาหนะแล่นหรือหมุนตัว
ลดการกระจายของปืนระหว่างการเคลื่อนที่และการหมุน, ระหว่างการหมุนป้อมปืน, และหลังการยิง

 

นวัตกรรมระบบป้อนกระสุน
ผล:−13.5% ให้เวลาบรรจุ
ลดเวลาการบรรจุกระสุนปืน

 

รางขับปืนกันเสื่อมสภาพ
ผล:+13.5% ให้ความเร็วการเล็ง
เพิ่มความเร็วการเล็งของศูนย์เล็ง

 

ชุดกล้องรุ่นทดลอง
ผล:+13.5% ให้กับระยะการมองเห็น (ถึง 445 ม.)
เพิ่มระยะการมองเห็นของพาหนะของคุณ ทำให้สามารถพบพาหนะข้าศึกได้ก่อน

 

การปรับแต่งปรับปรุง
ผล: 
 • +40% ให้ความเร็วการซ่อม
 • +150% ให้ความทนทานรางกระสุน ถังเชื้อเพลิง และเครื่องยนต์
 • −70% ให้กับผลเสียเวลาบรรจุและการเสียกำลังเครื่องยนต์เมื่อชิ้นส่วนเสียหาย
 • −70% ให้โอกาสเครื่องยนต์ไฟไหม้
ป้องกันการเกิดไฟไหม้ถังเชื้อเพลิง รางกระสุนระเบิด และเครื่องยนต์ถูกทำลายหนึ่งครั้งในการรบหากหนึ่งในชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกทำลาย

 

เครื่องอัดอากาศรุ่นปรับปรุง
ผล:
 • +12.5% ให้กำลังเครื่องยนต์
 • +6 กม/ชม ให้ความเร็วเดินหน้า
 • +4 กม/ชม ให้ความเร็วถอยหลัง
เพิ่มกำลังเครื่องยนต์และความเร็วสูงสุด

 

การเพิ่มความต้านทานกระสุน
ผล:
 • คืนความทนทานระบบช่วงล่างโดยสมบูรณ์หลังการซ่อม
 • +12.5% ให้ความทนทานพาหนะ
 • +75% ให้กับความทนทานช่วงล่าง
 • +30% ให้กับความเร็วการซ่อมช่วงล่าง
 • +10% ให้กับพิกัดบรรทุกของช่วงล่าง
 • -75% ให้ความเสียหายตัวถังที่เกิดจากช่วงล่างเมื่อมีการกระแทก
ปกป้องระบบกันสะเทือน เพิ่มความทนทานของรถและความสามารถในการบรรทุก

อุปกรณ์เงินรางวัล (ความคล่องตัวและการลาดตระเวน)

หน่วยของอุปกรณ์รางวัลแรกมีพารามิเตอร์เดียวกันกับหน่วยอุปกรณ์มาตรฐาน อุปกรณ์รางวัลไม่ผูกติดอยู่กับหมวดหมู่ใด ๆ ในสี่ประเภท ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ได้รับประโยชน์จากช่องพิเศษ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์รางวัลสามารถอัปเกรดได้ด้วยเงิน

โบนัสจากอุปกรณ์เงินรางวัลจะมากกว่าโบนัสที่ได้รับจากการวางอุปกรณ์มาตรฐานในช่องที่เกี่ยวข้อง

ระบบเล็งรางวัล
ผลก่อนการอัพเกรด:5% ให้ขนาดวงเล็ง
ผลหลังการอัพเกรด:8% ให้ขนาดวงเล็ง
ปรับปรุงความแม่นยำโดยการลดวงการเล็ง

 

เครื่องป้อนกระสุนรางวัล
ผลก่อนการอัพเกรด: −10% ให้เวลาบรรจุ
ผลหลังการอัพเกรด: −12.5% ให้เวลาบรรจุ
ลดเวลาการบรรจุกระสุนปืน

 

รางขับปืนรางวัล
ผลก่อนการอัพเกรด: +10% ให้ความเร็วการเล็ง
ผลหลังการอัพเกรด: +12.5% ให้ความเร็วการเล็ง
ลดเวลาการเล็งของศูนย์เล็ง

 

กล้องเล็งรางวัล
ผลก่อนการอัพเกรด: +10% ให้กับระยะการมองเห็น (ถึง 445 ม.)
ผลหลังการอัพเกรด: +12.5% ให้กับระยะการมองเห็น (ถึง 445 ม.)
เพิ่มระยะการมองเห็นของพาหนะของคุณ ทำให้สามารถพบพาหนะข้าศึกได้ก่อน

 

ตัวปรับเสถียรรางวัล
ผลก่อนการอัพเกรด: −20% ให้การกระจายระหว่างการเคลื่อนที่และการหมุนป้อมปืน
ผลหลังการอัพเกรด: −25% ให้การกระจายระหว่างการเคลื่อนที่และการหมุนป้อมปืน
ปรับปรุงการเล็งโดยลดการกระจายขณะพาหนะกำลังหมุนหรือแล่น ตลอดจนระหว่างการหมุนป้อมปืน

 

วิทยาการป้องกันรางวัล:
ผลก่อนการอัพเกรด 
 • +25% ให้เวลาการซ่อม
 • +100% ให้ความทนทานรางกระสุน ถังเชื้อเพลิง และเครื่องยนต์
 • −50% ให้กับผลเสียเวลาบรรจุและการเสียกำลังเครื่องยนต์เมื่อชิ้นส่วนเสียหาย
 • −50% ให้โอกาสเครื่องยนต์ไฟไหม้
ผลหลังการอัพเกรด: 
 • +40% ให้ความเร็วการซ่อม
 • +150% ให้ความทนทานรางกระสุน ถังเชื้อเพลิง และเครื่องยนต์
 • −70% ให้กับผลเสียเวลาบรรจุและการเสียกำลังเครื่องยนต์เมื่อชิ้นส่วนเสียหาย
 • −70% ให้โอกาสเครื่องยนต์ไฟไหม้
ป้องกันการเกิดไฟไหม้ถังเชื้อเพลิง รางกระสุนระเบิด และเครื่องยนต์ถูกทำลายหนึ่งครั้งในการรบหากหนึ่งในชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกทำลาย

 

ระบบระบายอากาศรางวัล
ผลก่อนการอัพเกรด: +5% ให้ทักษะพลรถทั้งหมด
ผลหลังการอัพเกรด: +7.5% ให้ทักษะพลรถทั้งหมด
ปรับปรุงทักษะพลรถถังที่มีผลต่อคุณลักษณะพาหนะ

 

ตัวอัดอากาศเทอร์โบเงินรางวัล
ผลก่อนการอัพเกรด:
 • +7.5% ให้กับกำลังเครื่องยนต์
 • +4 กม/ชม ให้กับความเร็วเดินหน้า
 • +2 กม/ชม ให้กับความเร็วถอยหลัง
ผลหลังการอัพเกรด:
 • +12% ให้กับกำลังเครื่องยนต์
 • +5 กม/ชม ให้กับความเร็วเดินหน้า
 • +3 กม/ชม ให้กับความเร็วถอยหลัง
 เพิ่มกำลังเครื่องยนต์และความเร็วสูงสุด

 

กลไกการหมุนรางวัล
ผลก่อนการอัพเกรด 
 • −10% ให้การกระจายกระสุนขณะพาหนะกำลังหมุนหรือแล่น รวมไปถึงระหว่างหมุนป้อมปืนด้วย
 • +10% ความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวถังและป้อมปืน
ผลหลังการอัพเกรด:
 • −15% ให้การกระจายกระสุนขณะพาหนะกำลังหมุนหรือแล่น รวมไปถึงระหว่างหมุนป้อมปืนด้วย
 • +15% ความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวถังและป้อมปืน
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวถังและป้อมปืนสำหรับรถถังที่มีป้อมปืน เพิ่มความเร็วการหมุนตัวถังและปืนสำหรับรถถังที่มีห้องโดยสารอยู่กับที่ ลดการกระจายของปืนระหว่างการเคลื่อนที่ของพาหนะ, ระหว่างการหมุนตัวถังและป้อมปืน, และหลังการยิง

 

ระบบไอเสียรางวัล
เพิ่มค่าการซ่อนตัวของพาหนะที่จอดอยู่หรือเคลื่อนที่ (ค่าแรกคือเอฟเฟกต์ก่อนการอัพเกรด และค่าที่สองคือเอฟเฟกต์หลังการอัพเกรด):
       +6% / +9%
          +5% / +7%
       +3% / +5%
 

อุปกรณ์รุ่นทดลอง

อุปกรณ์ประเภทนี้จะรวมคุณสมบัติของอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ สองอย่างขึ้นไปในเกม อุปกรณ์รุ่นทดลองไม่สามารถซื้อได้ แต่จะได้รับจากการทำภารกิจการต่อสู้ให้สำเร็จและเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างแทน

ไม่สามารถซื้อหรือทำลายได้ แต่สามารถถอดประกอบได้ฟรี แต่คุณจะได้รับ ส่วนประกอบที่สามารถใช้เพื่ออัปเกรดหรือถอดมันออก

ระบบปรับปรุงความคล่องตัว
+5%/+6%/+8% ให้กับกำลังเครื่องยนต์
+4%/+5%/+6% ให้ความเร็วการหมุนป้อมปืนหรือการหมุนปืนสำหรับพาหนะที่ไม่มีป้อมปืน
+4%/+5%/+6% ให้กับความเร็วในการหมุน
-4%/-5%/-6% ให้กับการกระจายระหว่างการเคลื่อนที่ของยานพาหนะและการหมุนตัวถังป้อมปืน
+4/+4/+5 กม./ม. ให้กับความเร็วสูงสุด
+2/+3/+3 กม./ม.ให้กับความเร็วถอยหลัง
ชุดปรับปรุงการอยู่รอด
คืนความทนทานระบบช่วงล่างโดยสมบูรณ์หลังการซ่อม
+6%/+7%/+9% ให้กับความทนทานของพาหนะ
+50%/+70%/+100% ให้ความทนทานรางกระสุน ถังเชื้อเพลิง และเครื่องยนต์
+30%/+40%/+50% ให้กับความทนทานของระบบช่วงล่าง
+10%/+15%/+20% ให้กับความเร็วการซ่อมแซมระบบช่วงล่าง
-30%/-40%/-50% ให้กับผลเสียเวลาบรรจุและการเสียกำลังเครื่องยนต์เมื่อชิ้นส่วนเสียหาย
ระบบควบคุมอัคคีภัย
+6%/+7%/+9% ให้กับความเร็วการเล็ง
-7%/-9%/-11% ให้กับการกระจายระหว่างการเคลื่อนที่ของยานพาหนะและการหมุนตัวถังและป้อมปืน

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ คุณไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ทดลองสองชิ้นที่มีโบนัสหลักเหมือนกันในพาหนะหนึ่งคัน แม้ว่าโบนัสเหล่านี้จะมาจากอุปกรณ์ประเภทต่างๆ กันก็ตาม

อุปกรณ์ทดลองยังสืบทอดข้อจำกัดอื่นๆ จากอุปกรณ์ดั้งเดิมที่ให้โบนัสหลักหรือโบนัสเพิ่มเติม มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทดลองในบทความนี้

การติดตั้งอุปกรณ์

จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งบนพาหนะได้ขึ้นอยู่กับระดับของพาหนะนั้น ดังต่อไปนี้:

 • ระดับ II: สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้หนึ่งรายการ
 • ระดับ III: สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้สองรายการ
 • ระดับ IV–X: สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้สูงสุดสามรายการ

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์:

 1. เลือกรถที่คุณต้องการติดตั้งอุปกรณ์ และคลิกช่องอุปกรณ์ที่ว่างบนแผงรถ เลื่อนเมาส์ไปเหนือรายการอุปกรณ์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ
 2. เลือกอุปกรณ์และคลิกใช้ มีการซื้ออุปกรณ์และติดตั้งบนรถของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะแสดงในช่องอุปกรณ์ของยานพาหนะช่องใดช่องหนึ่ง

คุณไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์หลายชิ้นที่มีผลเหมือนกันได้ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของอุปกรณ์

การยกระดับอุปกรณ์

อุปกรณ์เงินรางวัลและทดลองเป็นอุปกรณ์สองประเภทเท่านั้นที่สามารถอัปเกรดได้ อุปกรณ์เงินรางวัลสามารถอัปเกรดได้เพียงครั้งเดียว ในขณะที่อุปกรณ์ทดลองสามารถอัปเกรดได้จากระดับ I ถึง III

 • อัปเกรดอุปกรณ์เงินรางวัล
 • อัปเกรดอุปกรณ์รุ่นทดลอง
 1. จาก โรงรถของคุณ คลิกช่องอุปกรณ์ใดๆ เหนือแผงรถ
 2. ไปยังแท็บ เงินรางวัลเลือกรายการอุปกรณ์ แล้วคลิก(อัปเกรด)
 3. บนหน้าจอที่แสดง คลิกอัปเกรดเพื่อยืนยัน ยอดรวมของเงินที่ต้องจ่ายจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ

คุณยังสามารถอัปเกรดอุปกรณ์รางวัลใด ๆ ที่เก็บไว้ในส่วน คลังจากโรงเก็บ คลิกขวาที่รายการอุปกรณ์เงินรางวัลแล้วเลือกอัปเกรดในเมนูที่แสดง


 1. จาก โรงรถของคุณ คลิกช่องอุปกรณ์ใดๆ เหนือแผงรถ
 2. ไปยังแท็บรุ่นทดลองเลือกประเภทอุปกรณ์แล้วคลิก (ระดับปัจจุบันของอุปกรณ์จะแสดงขึ้น)
 3. บนหน้าจอที่แสดง คลิกอัปเกรดเพื่อยืนยัน ยอดรวมของส่วนประกอบที่ต้องใช้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ

อุปกรณ์

ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการอัปเกรด
ระดับ I → II ระดับ II → III
ระบบควบคุมอัคคีภัย 400 2,000
ระบบปรับปรุงความคล่องตัว

400

2,000

ชุดปรับปรุงการอยู่รอด

400

2,000

 • ผลรวมของอุปกรณ์ระดับ I จะเท่ากับอุปกรณ์มาตรฐาน

 • ระดับ II ได้รับการอัปเกรดอุปกรณ์รางวัล

 • ระดับ III เป็นอุปกรณ์รุ่นปรับปรุง (อุปกรณ์ที่ซื้อได้ด้วยพันธบัตร)

รายการอัปเกรดของอุปกรณ์ทดลองที่ไม่ได้ติดตั้งจะไม่ติดตั้งบนยานพาหนะโดยอัตโนมัติ อย่าลืมติดตั้งเองก่อนการต่อสู้!

การถอดส่วนประกอบอุปกรณ์

อุปกรณ์ทดลองเป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวที่สามารถถอดประกอบได้ เมื่อถอดชิ้นส่วน คุณจะได้รับส่วนประกอบ จำนวนส่วนประกอบที่แน่นอนที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับระดับการอัปเกรดของอุปกรณ์ที่แยกชิ้นส่วน ตามตารางด้านล่าง:

อุปกรณ์ ส่วนประกอบที่ได้มาจากการถอดประกอบ
ขั้น I ขั้น II ขั้น III
ระบบควบคุมอัคคีภัย 100 400 1,600
ระบบปรับปรุงความคล่องตัว 100 400 1,600
ชุดปรับปรุงการอยู่รอด 100 400 1,600

การปลดอุปกรณ์

อุปกรณ์ทุกประเภทสามารถถอดออกได้

 • อุปกรณ์มาตรฐานและเงินรางวัล ถอดได้ในราคา ทองหรือใช้ ชุดเครื่องมือปลด;
 • อุปกรณ์รุ่นปรับปรุง ใช้พันธบัตรใบ;
 • อุปกรณ์รุ่นทดลองราคา ทองหรือใช้ ชุดเครื่องมือปลดและส่วนประกอบ ชิ้น;

ชุดเครื่องมือปลด

ชุดเครื่องมือปลดให้คุณถอดอุปกรณ์หนึ่งชิ้นได้ฟรี ชุดเครื่องมือปลดจะถูกใช้เมื่อเปิดใช้งานและสามารถรับได้เป็นรางวัลเมื่อทำ ภารกิจประจำวันสำเร็จ

ชุดเครื่องมือปลดที่ได้รับหรือซื้อมาจะถูกจัดเก็บไว้ในโรงเก็บอย่างถาวร คุณสามารถดูชุดเครื่องมือปลดที่มีอยู่ได้ผ่านทางแท็บยุทธปัจจัยในส่วนของคลังสำรอง

โปรดทราบว่าไม่สามารถขายชุดเครื่องมือปลดได้

วิธีถอดอุปกรณ์ของคุณด้วยชุดเครื่องมือปลด:

 1. ในโรงรถของคุณ เลือกยานพาหนะที่คุณต้องการถอดอุปกรณ์และคลิกช่องอุปกรณ์ที่จำเป็น
 2. คลิก(ปลด)
 3. ในหน้าต่างยืนยัน ให้เลือกชุดเครื่องมือปลดแล้วคลิกปลด

ชุดเครื่องมือปลดหนึ่งชุดจะถูกใช้และอุปกรณ์ที่ถอดออกจะถูกส่งไปยังโรงเก็บ คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่ถอดแล้วกับยานพาหนะอื่นได้

การถอดอุปกรณ์รุ่นทดลองขึ้นอยู่กับระดับการอัปเกรด จำนวนทรัพยากรที่ต้องการมีดังนี้:

 • ระดับ I: ชุดเครื่องมือปลด 1 ชุดหรือ 10

 • ระดับ II: ส่วนประกอบ 50 ชิ้น

 • ระดับ III: ส่วนประกอบ 100 ชิ้น

ปิด