รอบปฏิบัติการเป็นกิจกรรมในเกมถาวรสำหรับกองทัพ ในรูปแบบนี้ ผู้เล่นจะได้รับ ทรัพยากรอุตสาหกรรม และ คะแนนรอบปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติ ภารกิจรอบปฏิบัติการสำเร็จ คะแนนช่วยให้ผู้เล่นก้าวหน้าและได้รับรางวัลอันมีค่า คุณสามารถเล่นคนเดียวได้แต่ก็สิทธิประโยชน์ยอดเยี่ยมนั้นจะมีให้กับผู้ที่ออกรบกับเพื่อนร่วมกองทัพของตน

คำจำกัดความที่สำคัญ

ขยาย

สมรภูมิ: กลไกความก้าวหน้าในรอบปฏิบัติการนั้นประกอบด้วยการปฏิบัติการภารกิจรอบปฏิบัติการให้สำเร็จเพื่อให้ได้ทรัพยากรพิเศษเป็นคะแนนรอบปฏิบัติการ คะแนนเหล่านี้จะใช้สำหรับการปลดล็อคภูมิภาคใหม่

ภูมิภาค: ด่านของสมรภูมิรอบปฏิบัติการนั้นสามารถปลดล็อคได้ด้วยคะแนนรอบปฏิบัติการเพื่อรับรางวัลที่มีค่าต่างๆ

คะแนนรอบปฏิบัติการ:คะแนนที่ผู้เล่นได้รับจากการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ คะแนนรอบปฏิบัติการทำให้ผู้เล่นก้าวหน้าในสมรภูมิได้

ภารกิจรอบปฏิบัติการ: ชุดภารกิจที่มีหลากหลายภารกิจให้ปฏิบัติในทุกๆวัน การปฏิบัติภารกิจสำเร็จได้ทำให้คุณได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมและคะแนนรอบปฏิบัติการจำนวนหนึ่งซึ่งจะทำให้คุณก้าวหน้าในสมรภูมิได้

รางวัล: สิ่งของในเกมที่ทำให้ผู้เล่นได้รับภารกิจรอบปฏิบัติการ

ย่อลง

ภารกิจรอบปฏิบัติการ

สามภารกิจที่มีชุดเงื่อนไขต่างกันไปจะมีให้ในทุกๆวัน ภารกิจเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากส่วนรอบปฏิบัติการของแผงหน้าจอกองทัพ มีเพียงภารกิจแรกที่ปฏิบัติเพียงคนเดียวได้ แต่ทั้งสามภารกิจสามารถปฏิบัติให้สำเร็จด้วยหมวดรถถังหรือ กองเฉพาะกิจ:

 • คนเดียว(ภารกิจแรก) หรือหมวดรถถัง: คุณต้องมี หนึ่งในสามข้อกำหนด (กำหนดเอาไว้ในช่วงเริ่มการรบ)
 • กองเฉพาะกิจ: คุณจำเป็นต้องชนะการรบหนึ่งครั้ง

เหล่านี้จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกที่มี:

 • ภารกิจรอบปฏิบัติการ 1 ของวัน: สามารถปฏิบัติเพียงคนเดียว, ในหมวดรถถังหรือกองเฉพาะกิจ (คุณยังจำเป็นต้องเป็นสมาชิกกองทัพ)
 • ภารกิจรอบปฏิบัติการ 2 และ 3 ของวัน: สามารถปฏิบัติในหมวดรถถังหรือกองเฉพาะกิจพร้อมกับสมาชิกกองทัพของคุณอย่างน้อยหนึ่งคน
 • 1 จาก 1, 2 จาก 2, 3 จาก 3: ภารกิจรอบปฏิบัติการแรกสามารถปฏิบัติให้สำเร็จได้เพียงครั้งเดียว, ภารกิจที่สองได้สองครั้งและภารกิจสามได้สามครั้งต่อวัน คุณจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจรอบปฏิบัติการที่สองของวันสองครั้งและภารกิจสามของวันสามครั้งเพื่อให้ได้รับรางวัลที่มี
 • การรับด้วยตัวเอง: กดรับรางวัลภารกิจรอบปฏิบัติการในส่วนรอบปฏิบัติการของแผงหน้าจอกองทัพ
 • การรับก่อนก้าวหน้า: คุณสามารถเริ่มปฏิบัติภารกิจรอบปฏิบัติการของวันถัดไปหลังจากที่คุณได้รับรางวัลภารกิจรอบปฏิบัติการของวันก่อนหน้าที่ปฏิบัติสำเร็จไปแล้ว
 • ข้อกำหนดภารกิจ: มีเพียงหนึ่งข้อกำหนดเดียวต่อภารกิจใดๆเท่านั้น

นี่คือวิธีที่ภารกิจทำงานโดยขึ้นกับจำนวนผู้เล่นของคุณ:

 • คนเดียว
 • หมวดรถถัง
 • กองเฉพาะกิจ, หมวดรถถังใหญ่, การปะทะ
  ภารกิจ 1 ภารกิจ 2 ภารกิจ 3
สามารถปฏิบัติให้สำเร็จได้ (ครั้ง) 1 - -
รางวัล

25 คะแนนรอบปฏิบัติการ

100 ทรัพยากรอุตสาหกรรม

- -
ระดับพาหนะ VI - X - -
ความต้องการ

ความเสียหายรวม 2200 หน่วย (ทำ+ช่วยทำ)

หรือ

ประสบการณ์ฐาน 650 หน่วย

หรือ

ทำลายข้าศึก 2 คัน

- -

 

  ภารกิจ 1 ภารกิจ 2 ภารกิจ 3
สามารถปฏิบัติให้สำเร็จได้ (ครั้ง) 1 2 3
รางวัล

25 คะแนนรอบปฏิบัติการ

100 ทรัพยากรอุตสาหกรรม

50 คะแนนรอบปฏิบัติการ

150 ทรัพยากรอุตสาหกรรม

75 คะแนนรอบปฏิบัติการ

250 ทรัพยากรอุตสาหกรรม

ระดับพาหนะ VI - X VIII - X VIII - X
ข้อกำหนด (ร่วมกัน)

ความเสียหายรวม 2200 หน่วย (ทำ+ช่วยทำ)

หรือ

ประสบการณ์ฐาน 650 หน่วย

หรือ

ทำลายข้าศึก 2 คัน

ความเสียหายรวม 5000 หน่วย (ทำ+ช่วยทำ)

หรือ

ประสบการณ์ฐาน 1450 หน่วย

หรือ

ทำลายข้าศึก 3 คัน

ความเสียหายรวม 5500 หน่วย (ทำ+ช่วยทำ)

หรือ

ประสบการณ์ฐาน 1600 หน่วย

หรือ

ทำลายข้าศึก 3 คัน

 

  ภารกิจ 1 ภารกิจ 2 ภารกิจ 3
สามารถปฏิบัติให้สำเร็จได้ (ครั้ง) 1 2 3
รางวัล

25 คะแนนรอบปฏิบัติการ

100 ทรัพยากรอุตสาหกรรม

50 คะแนนรอบปฏิบัติการ

150 ทรัพยากรอุตสาหกรรม

75 คะแนนรอบปฏิบัติการ

250 ทรัพยากรอุตสาหกรรม

ระดับพาหนะ VI - X VIII - X VIII - X
ความต้องการ

ชนะ 1 ครั้ง

ชนะ 1 ครั้ง

ชนะ 1 ครั้ง

กองเฉพาะกิจ นั้นเป็น:

 • หมวดรถถังใหญ่ในรูปแบบ การบุกรุก
 • ทีมใน ทัวร์นาเมนต์การบุกรุก
 • ทีมในการปะทะและการรบรุกคืบในฐานที่มั่น
 • ทีมในการรบแผนที่โลก

ในการปฏิบัติภารกิจรอบปฏิบัติการที่สองและสามให้สำเร็จคุณจำเป็นต้องมีผู้เล่นอย่างน้อยสองคนจากกองทัพเดียวกันในกองเฉพาะกิจ ยกตัวอย่างว่าเรามีหมวดรถถังใหญ่หรือทีมฐานที่มั่นที่มีผู้เล่นจากกองทัพเดียวกัน ถ้าทีมดังกล่าวชนะ ภารกิจดังกล่าวจะถือว่าสำเร็จสำหรับผู้เล่นสองคนนี้

รางวัลสำหรับทุกภารกิจรอบปฏิบัติการจะเป็นทรัพยากรอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งและคะแนนรอบปฏิบัติการ คุณจำเป็นต้องใช้คะแนนรอบปฏิบัติการเพื่อก้าวหน้าในสมรภูมิ

ภูมิภาค

ก้าวหน้าใน สมรภูมิรอบปฏิบัติการ ด้วยการสะสม คะแนนรอบปฏิบัติการ และปลดล็อค ภูมิภาค คุณสามารถเลือกเส้นทางของคุณเองได้!

Interactive image. Hover the cursor over the highlighted areas to view additional information.
Complete clan missions to earn Tour Points.
Use Tour Points to unlock new regions and progress across the map.
Claim valuable rewards for each unlocked region.
Receive a Tier X vehicle after unlocking the final region.

รางวัล

แต่ละภูมิภาคใหม่ที่คุณปลดล็อคจะทำให้คุณได้รับรางวัลหลายอย่างด้วยกัน นี่คือรายการเด่นๆที่มี:

 • X Carro da Combattimento 45 t พร้อมรูปแบบสามมิติพรอสเซอร์พินา
 • 4 รางวัลรูปแบบสองมิติ: คำพยากรณ์, เพลิง, การล้างแค้น และ มัจจุราช
 • วันบัญชีพิเศษ WoT
 • 3 ชุดของ อุปกรณ์รุ่นทดลอง พร้อมกับชิ้นส่วนต่างๆ
 • สมาชิกพลรถถัง
 • กำลังสำรองส่วนตัวและคำสั่งต่อสู้จำนวนมาก
 • เงิน

รายการรางวัลแบบเต็ม

ขยาย

ข้างล่างจะมีรายการรางวัลตามภูมิภาคที่ได้ปลดล็อค:

ภูมิภาค รางวัล
1

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +50% ให้กับค่าประสบการณ์การรบ เป็นเวลา 1 ชม.

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +200% ประสบการณ์อิสระและพลรถถังเป็นเวลา 1 ชม.

เงิน 150,000 เหรียญ

2

ชุดเสริมความสามารถอยู่รอด T1

20 คำสั่งรางกระสุนแบบเป็นระเบียบ

20 คำสั่งการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

20 คำสั่งปล่อยระบายทิ้ง

3

3 วันบัญชีพิเศษ WoT

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +50% ให้เงินเป็นเวลา 1 ชม.

4

พลรถถังมีประสบการณ์พอฝึกสองความสามารถ

เงิน 150,000 เหรียญ

ส่วนประกอบ 300 ชิ้น

5

รูปแบบสองมิติเพลิง

เงิน 150,000 เหรียญ

ส่วนประกอบ 300 ชิ้น

6

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +50% ให้กับค่าประสบการณ์การรบ เป็นเวลา 1 ชม.

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +200% ประสบการณ์อิสระและพลรถถังเป็นเวลา 1 ชม.

เงิน 150,000 เหรียญ

7

ระบบปรับปรุงความคล่องตัว T1

20 คำสั่งรางกระสุนแบบเป็นระเบียบ

20 คำสั่งการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

20 คำสั่งปล่อยระบายทิ้ง

8

3 วันบัญชีพิเศษ WoT

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +50% เงินเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

9

พลรถถังมีประสบการณ์พอฝึกสองความสามารถ

เงิน 150,000 เหรียญ

ส่วนประกอบ 300 ชิ้น

10

รูปแบบสองมิติการล้างแค้น

เงิน 150,000 เหรียญ

ส่วนประกอบ 300 ชิ้น

11

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +50% ให้กับค่าประสบการณ์การรบ เป็นเวลา 1 ชม.

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +200% ประสบการณ์อิสระและพลรถถังเป็นเวลา 1 ชม.

เงิน 150,000 เหรียญ

12

ระบบควบคุมการยิง T1

20 คำสั่งรางกระสุนแบบเป็นระเบียบ

20 คำสั่งการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

20 คำสั่งปล่อยระบายทิ้ง

13

3 วันบัญชีพิเศษ WoT

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +50% เงินเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

14

พลรถถังมีประสบการณ์พอฝึกสองความสามารถ

เงิน 150,000 เหรียญ

ส่วนประกอบ 300 ชิ้น

15

รูปแบบสองมิติการล้างแค้น

เงิน 150,000 เหรียญ

ส่วนประกอบ 300 ชิ้น

16

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +50% ให้กับค่าประสบการณ์การรบ เป็นเวลา 1 ชม.

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +200% ประสบการณ์อิสระและพลรถถังเป็นเวลา 1 ชม.

เงิน 150,000 เหรียญ

17

ระบบปรับปรุงความคล่องตัว T1

20 คำสั่งรางกระสุนแบบเป็นระเบียบ

20 คำสั่งการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

20 คำสั่งปล่อยระบายทิ้ง

18

3 วันบัญชีพิเศษ WoT

3 กำลังสำรองส่วนตัว: +50% เงินเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

19

พลรถถังมีประสบการณ์พอฝึกสองความสามารถ

เงิน 150,000 เหรียญ

ส่วนประกอบ 300 ชิ้น

20

รูปแบบสองมิติมัจจุราช

เงิน 150,000 เหรียญ

ส่วนประกอบ 300 ชิ้น

21

Carro da Combattimento 45 t + พลรถถัง 100% + ช่องเก็บโรงรถ
-หรือ- เงิน 4,500,000 เหรียญถ้ามีรถถังอยู่แล้ว

รูปแบบสามมิติพรอสเซอร์พินา -หรือ- เงิน 4,500,000 เหรียญถ้ามีอยู่แล้ว

ย่อลง

ดูส่วนอื่นๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทัพ

หากคุณยังใหม่ต่อโลกของกองทัพ เข้าไปที่ Fคำถามที่พบบ่อยน sในพอร์ทัลกองทัพ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเข้าร่วมกลุ่ม สร้างของคุณเอง หรือรับสมัครผู้เล่นที่เหมาะสม

หากคุณต้องการรับโบนัสเพิ่มเติมในการต่อสู้และเข้าร่วมในเกมสงคราม ให้พัฒนาฐานที่มั่น และเตรียมกำลังสำรองกองทัพ

หากคุณพร้อมที่จะสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับกลุ่มอื่น ยึดดินแดนใหม่และปกป้องทรัพย์สินของคุณ ลองเสี่ยงโชคในการต่อสู้บนแผนที่โลก

ขอให้คุณโชคดีในสนามรบ!

ปิด