บัตรผ่านการรบเป็นกิจกรรมเกมแบบซี่ซั่น (ฤดูกาล) ซึ่งคุณจะสามารถเก็บคะแนนความก้าวหน้าในการรบแบบสุ่มและเลื่อนขั้นผ่านตามระดับขั้นต่างๆ เมื่อคุณขึ้นถึงขั้นใหม่ คุณจะได้รับรางวัลที่มีค่าเช่น ชิ้นส่วนพิมพ์เขียว, อุปกรณ์รางวัล, พลรถที่มาพร้อมกับลักษณะพิเศษ, และรูปแบบ 3 มิติพิเศษ

ความหมายต่างๆ

ขยาย

ซีซั่น (ฤดูกาล): กิจกรรมบัตรผ่านการรบจะมีระยะเวลาสามเดือน ระเบียบการและรางวัลนั้นอาจะะเปลี่ยนไปตามแต่ละซีซั่น

ความก้าวหน้า: จะมาในรูปแบบของด่านในบัตรผ่านการรบ เพื่อผ่านด่าน คุณจะต้องเก็บคะแนนความก้าวหน้า ระบบความก้าวหน้าจะประกอบไปด้วยสองส่วน: หลักและขั้นสูง

ความก้าวหน้าหลัก: เป็นส่วนแรกของความก้าวหน้า ซึ่งจะมี 45 ด่าน  คุณจะได้รับรางวัลหลักหลังจากผ่านด่านความก้าวหน้าหลักทั้งหมด

ความก้าวหน้าขั้นสูง: ส่วนที่สองของความก้าวหน้า จะปลดล็อคให้หลังจากทำส่วนความก้าวหน้าหลักสำเร็จ ในส่วนนี้จะมีทั้งหมด 100 ด่าน

ด่านในความก้าวหน้าหลัก: องค์ประกอบหลักของความก้าวหน้าหลัก ใรการผ่านด่าน คุณจะต้องเก็ยคะแนนให้ครบ 50 คะแนน คุณจะได้รับรางวัลหลังจากผ่านด่านเรียบร้อย ด้วยบัตรผ่านปรับปรุง คุณจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมสำหรับความก้าวหน้าหลัก ตุณสามารถซื้อด่านได้ด้วยทอง ด่านที่ซื้อนั้นจะถือว่าทำสำเร็จและจะได้รับรางวัลทันทีโดยไม่ต้องใช้คะแนน

ด่านในความก้าวหน้าขั้นสูง: องค์ประกอบหลักของความก้าวหน้าขั้นสูง เหมือนกับความก้าวหน้าหลัก คุณุุุุจะต้องเก็บคะแนนความก้าวหน้าเพื่อผ่าานในแต่ละด่านและรับรางวัลเมื่อผ่านด่าน ความแตกต่างคือคุณไม่สามารถซื้อด่านได้ในความก้าวหน้าชั้นสูง

คะแนนความก้าวหน้า: องก์ประกอบของความก้าวหน้าที่จะได้รับในการรบเพื่อผ่านด่าน เพื่อรับคะแนนความก้าวหน้า คุณจะต้องติด 3 อันดับสูงสุดหรือ 10 อันดับสูงสุดตามค่าประสบการร์ของทีมคุณเพื่อรับคะแนน ผู้ที่ติด 3 อันดับสูงสุดจะได้คะแนนสูงกว่า เพื่อผ่านด่านต่อไป คุณจะเก็คะแนนสะสมตามจำนวนนั้นๆ คะแนนความก้าวหน้าไม่สามารถเสียได้

การจำกัดคะแนน: จำนวนสูงสุดที่พาหนะคันนั้นสามารถเก็บได้มรช่วงแต่ละซีซั่น ถ้าภึงจำนวนจำกัดแล้ว คุณจะไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้อีกจากพาหนะคั้นั้นๆในซีซั่นนั้นๆ

พาหนะหลัก: สองพาหนะนั้นจะเป็นพาหนะพิเศษที่มีกฏการได้คะแนนความก้าวหน้าพิเศษ รวมไปถึงการจำกัดคะแนนที่เพิ่มขึ้น พาหนะลักจะเปลี่ยนไปทุกซีซั่น

รางวัลพื้นฐาน: รางวัลที่ได้จะการผ่านด่านความก้าวหน้าหลัก

รางวัลปรับปรุง: รางวัลที่ได้จากการผ่านด่านความก้าวหน้าหลักพร้อมกับบัตรผ่านปรับปรุง

บัตรผ่านปรับปรุง: ความเป็นไปได้ที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมที่มาจากการผ่านด่านความก้าวหน้าหลัก บัตรผ่านปรับปรุงสามารถซื้อได้ด้วยทองตลอดเวลาในช่วงกิจกรรมบัตรผ่านการรบซีซั่นนั้นๆ เมื่อคุณได้ทำการซื้อบัตรผ่านปรับปรุง คุณจะได้รางวัลจากบัตรผ่านปรับปรุงด้วยแม้ว่าคุณจะผ่านด่านก่อนหน้านี้โดยที่ยังไม่มีก็ตาม

ย่อลง

ระบบซีซั่น

ระบบสำคัญของบัตรผ่านการรบซีซั่น 2:

 • ระยะเวลาซีซั่น: 12 มิถุนายน 10:00 UTC+7 ถึง 8 กันยายน 07:00 UTC+7 
 • ระดับของพาหนะ: คุณสามารถใช้พาหนะระดับ VI–X รวมถึงพาหนะเช่า ในการเก็บคะแนนบัตรผ่านการรบ
 • โหมดการรบ: คุณสามารถเก็บคะแนนความก้าวหน้าในทุกโหมดของการรบสุ่มยกเว้นการรบใหญ่

พาหนะหลัก

บางพาหนะจะมีสถานะพิเศษในแต่ละซีซั่นของบัตรผ่านการรบ

ลักษณะของพาหนะหลัก:

 • เพิ่มการจำกัดคะแนน: คุณสามารถเก็บคะแนนมากขึัน 300 คะแนนด้วยพาหนะหลักมากกว่าพาหนะในระดับเดียวกัน
 • กฏพิเศษในการได้รับคะแนน: คุณสามารถรับคะแนนต่อการรบได้มากขึ้นด้วยพาหนะหลักมากกว่าคันอื่นๆ

พาหนะหลักของซีซั่น 2

 

X M48A5 Patton  

เมื่อคุณเล่น M48A5 Patton คุณสามารถได้รับเพิ่ม 3 คะแนนเมื่อคุณติด 3 อันดับสูงสุดตามค่าประสบการณ์ของทีมคุณ

X TVP T 50/51  

เมื่อคุณเล่นใน TVP T 50/51 คุณสามารถได้รับเพิ่ม 1 คะแนนเมื่อคุณติด 10 อันดับสูงสุดตามค่าประสบการณ์ของทีมคุณ

ระบบความก้าวหน้า

ระบบความก้าวหน้าของบัตรผ่านการรบนั้นมีทั้งหมด 2 ช่่วง: หลักและขั้นสูง

 • ความก้าวหน้าหลัก: มีทั้งหมด 45 ด่าน ในการผ่านไปด่านถัดไป คุณจะต้องเก็บคะแนนให้ครับ 50 คะแนน
 • ความก้าวหน้าขั้นสูง: มีทั้งหมด 100 ด่าน ยิ่งคุณเข้าใกล้ด่านสุดท้ายเท่าไหร่ คุณจะต้องใช้คะแนนเพิ่มขึ้นในการผ่านด่านมากขึ้น

 ถ้าคุณได้ผ่านด้านเรียบร้อย คุณจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้ คุณจะได้รางวัลหลังจากผ่านด่านสำเร็จเรียบร้อย

คะแนนความก้าวหน้า

คะแนนความก้าวหน้าจะได้รับในการรบแบบสุ่มยกเว้นการรบใหญ่ จำนวนคะแนนที่จะได้รับนั้นจะเปลี่ยนตามอันดับที่คุณอยู่ตามค่าประสบการณ์ของทัมคุณ แม้ว้าคุณแพ้ คุณจะยังได้รับคะแนนความก้าวหน้าอยู่

อันดับของคุณตามค่าประสบการณ์ของทีม คะแนนเมื่อชนะ คะแนนเมื่อเสมอหรือแพ้
พาหนะระดับ VI–X  M48A5 Patton TVP T 50/51 พาหนะระดับ VI–X  M48A5 Patton TVP T 50/51
3 อันดับสูงสุด 10 
10 อันดับสูงสุด
ถ้าคุณไม่ติด 10 อันดับแรกของทัมคุณจะไม่ได้รับคะแนนและจะไม่เสียคะแนนเช่นกัน

การจำกัดคะแนน

พาหนะแต่ละคันนั้นจะมีการจำกัดของคะแนน พาหนะที่ระดับสูงขึ้นจะมีการจำกัดที่สูงขึ้นตาม เมื่อคะแนนเต็ม คุณยังคงสามารถเล่นพาหนะคันนั้นได้อยู่แต่จะไม่สามารถเก็ยคะแนนความก้าวหน้าเพิ่มเติมได้ คุณจะต้องเปลี่ยนภาหนะเพื่อที่จะเก็บคะแนนเพิ่ม

รูปภาพโต้ตอบได้ คุณสามารถตรวจสอบขั้นสูงสุดที่จะได้รับในบัตรผ่านการรบตามพาหนะที่คุณมีในโรงรถ โดยการใช้battle pass reward และ battle pass reward ในการแยกพาหนะในแต่ละระดับของคุณ

 

แยกจำนวนพาหนะของคุณโดยใส่ตามระดับ
 
 
 
 
VI
+
คะแนนความก้าวหน้าสูงสุดในพาหนะระดับ VI หนึ่งคันนั้น จะจำกัดที่ 150 คะแนน เมื่อเก็บคะแนนความก้าวหน้าครบแล้ว คุณจะได้รับโบนัสหนึ่งครั้งอีก 15 คะแนน หลังจากนั้นแล้วพาหนะคันนั้นจะไม่สามารถเก็บคะแนนความก้าวหน้าได้อีกจนถึงซีซั่นใหม่
VII
+
คะแนนความก้าวหน้าสูงสุดในพาหนะระดับ VII หนึ่งคันนั้น จะจำกัดที่ 250 คะแนน เมื่อเก็บคะแนนความก้าวหน้าครบแล้ว คุณจะได้รับโบนัสหนึ่งครั้งอีก 20 คะแนน หลังจากนั้นแล้วพาหนะคันนั้นจะไม่สามารถเก็บคะแนนความก้าวหน้าได้อีกจนถึงซีซั่นใหม่
VIII
+
คะแนนความก้าวหน้าสูงสุดในพาหนะระดับ VIII หนึ่งคันนั้น จะจำกัดที่ 400 คะแนน เมื่อเก็บคะแนนความก้าวหน้าครบแล้ว คุณจะได้รับโบนัสหนึ่งครั้งอีก 25 คะแนน หลังจากนั้นแล้วพาหนะคันนั้นจะไม่สามารถเก็บคะแนนความก้าวหน้าได้อีกจนถึงซีซั่นใหม่
IX
+
คะแนนความก้าวหน้าสูงสุดในพาหนะระดับ IX หนึ่งคันนั้น จะจำกัดที่ 550 คะแนน เมื่อเก็บคะแนนความก้าวหน้าครบแล้ว คุณจะได้รับโบนัสหนึ่งครั้งอีก 30 คะแนน หลังจากนั้นแล้วพาหนะคันนั้นจะไม่สามารถเก็บคะแนนความก้าวหน้าได้อีกจนถึงซีซั่นใหม่
X
+
คะแนนความก้าวหน้าสูงสุดในพาหนะระดับ X หนึ่งคันนั้น จะจำกัดที่ 700 คะแนน เมื่อเก็บคะแนนความก้าวหน้าครบแล้ว คุณจะได้รับโบนัสหนึ่งครั้งอีก 35 คะแนน หลังจากนั้นแล้วพาหนะคันนั้นจะไม่สามารถเก็บคะแนนความก้าวหน้าได้อีกจนถึงซีซั่นใหม่
เลือกพาหนะถ้าคุณมี
 TVP T 50/51 และ M48A5 Patton จะมีการจำกัดคะแนนที่สูงกว่าพาหนะระดับ X คันอื่น. การจำกัดคะแนนความหน้าจะสูงกว่าปกติ 300 คะแนน
battle pass points
The maximum number of points that can be earned with the TVP T 50/51 is 1,000. Once you earn them, you get a one-time bonus of 35 points. This vehicle will then no longer be able to earn points within the season.
battle pass points battle pass points
X
TVP T 50/51
battle pass points
The maximum number of points that can be earned with the M48A5 Patton is 1,000. Once you earn them, you get a one-time bonus of 35 points. This vehicle will then no longer be able to earn points within the season.
battle pass points battle pass points
X
M48A5 Patton
คะแนนความก้าวหน้าสูงสุด:
0
0
0
ขั้นในส่วนหลักของบัตรผ่านการรบ
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

เริ่มใหม่

เมื่อคุณได้คะแนนเต็มจำนวนของพานหะนั้นๆแล้ว คุณจะได้คะแนนความก้าวหน้าเพิ่มเติม คะแนนเพิ่มเติมนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับของพาหนะนั้นๆ โปรดจำไว้ว่าคะแนนเพิ่มเติมสำหรับพาหนะหลักนั้นจะไม่ขึ้ยอยู่กับระดับของพาหนะหลัก

นอกจากพานหะหลักแล้ว การจำกัดคะแนนจะเพิ่มขึ้นสำหรับ  VII King Tiger (Captured).
ระดับของพาหนะ จำกัดคะแนน คะแนนเพิ่มเติม
VI 100  15 
VII 250  20 
VIII 400  25 
IX 550  30 
X 700  35 
King Tiger (Captured) 700  20 
พาหนะหลัก 1,000  35 

ยกตัวอย่าง:

สำหรับรถถึง IS-3 ที่อยู่ในระดับ VIII คุณสามารถเก็บคะแนนได้สูงสุด 400 คะแนน และหลังจากคุณได้คะแนนเต็มแล้ว คุณจะได้รับเพิ่ม 25 คะแนนที่เกินจากการจำกัดคะแนน ซึ่งจะมีผลรวมทั้งหมด 425 คะแนน และอาจจะไม่สามารถเก็บคะแนนกับพาหนะคันนี้ได้อีก

คุณยังสมารถรับคะแนนความก้าวหน้าบยพาหนะเช้าระดัย IX-X ได้ด้วย ถ้าคุณเช่าพาหนะนั้นตอนแรก และได้ซื้อกลับมา คะแนนความก้าวหน้าจะยังคงนับต่อจากการเช่า

โดยปกติ แผงพานหะจะแสดงพาหนะทุกคันในโรงรภคุณ ใช้ตัวกรอองในการหาพาหนะที่ยังคงสามารถเก็บคะแนนความหน้าได้โดยการกด  ตัวกรองตามค่า และเลือก  พาหนะบัตรผ่านการรบ

บนแผงพาหนะ พาหนะทุกคันที่สามารถเก็บคะแนนบัตรผ่านการรบได้จะมีเครื่องหมายที่แสดงถึงคะแนนที่เก็บได้สำหรับพาหนะนั้นๆและคะแนนที่เหลือ เมื่อคุณมีพาหนะที่มีคะแนนเต็มเรียบร้อยแล้ว พาหนะคันนั้นจะไม่แสดงขึ้นมาในแผงพาหนะอีกเมื่อได้ใช้งานตัวกรองแล้ว

ความก้าวหน้าหลัก

เมื่อผ่านไปในแต่ละด่านของความก้าวหน้าหลัก คุณจะได้รับรางวัลที่มีค่า รางวัลนั้นมีอยู่สองชนิด—พื้นฐานและปรับปรุง เพื่อจะรับรางวัลพื้นฐานทั้งหมด ผ่านด่าน 45 ด่านทั้งหมดในความก้าวหน้าหลัก เพื่อจะรับรางวลปรับปรุง คุณจะต้องซื้อบัตรผ่านปรับปรุง

ด่านที่คุณอยู่ในปัจจุบันนั้นจะแสดงบนหน้าจอในโรงรถของคุณ

บัตรผ่านปรับปรุง

คุณสามารถซื้อบัตรผ่านปรับปรุงได้ทุกเวลาและในช่วงด่านไหนก็ได้ระหว่างซีซั่นนั้นๆ เมื่อคุณได้ทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรางวัลปรับปรุงสำหรับด่านที่คุณผ่านมาทั้งหมด

ยกตัวอย่าง:

คุณได้ผ่านด่านถึงด่าน 30 ในความก้าวหน้าหลัก รับรางวัลพื้นฐานทั้งหมดแล้ว และตัดสินใจที่จะซื้อบัครผ่านปรับปรุง หลังจากที่คุณซื้อ คุณจะได้รับรางวัลปรับปรุงทั้ง 30 ด่านที่ผ่านมาทั้งหมด ในอนาคตนั้นคุณจะได้รับทั้งรางวัลพื้นฐานและปรับปรุงสำหรับการผ่านด่านความก้าวหน้าหลัก

ด้วยบัตรผ่านปรับปรุง คุณจะได้รูปแบบ 3 มิติทั้งสองชุดหลังจากกานผ่านด่านทั้งหมดในความก้าวหน้าหลักแทนที่จะได้เพียวหนึ่งชุด

วิธีการซื้อบัตรผ่านปรับปรุง:

 1. เลือกสัญลักษณ์บัตรผ่านการรบในโรงรถ
 2. บทหน้าจอของบัตรผ่านการรบ เลือกซื้อบัตรผ่านปรับปรุง
 3. บนหน้าจอที่แสดง เลือกบัตรผ่านปรับปรุง
 4. เลือก ซื้อ เพื่อทำการยืนยันการซื้อ 6,500 จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณสำหรับบัตรผ่านปรับปรุง

คุณยังสามารถซื้อบัตรผ่านปรับปรุงได้ในร้านในเกมในแถบ  (ดีที่สุด)

หนึ่งในชุดสินค้าจะเปิดให้ซื้อเพิ่มเติมหลักขากการซื้อบัตรผ่านปรับปรุง:

 • ชุดสินค้าที่พร้อมกับ 20 ด่านให้อัตโนมัติสำหรับ 5,000 ในช่วงสองเกือนแรกของซีซั่น (12 มิถุนายน 2020–7 สิงหาคม 2020) ยิ่งเหลือด่านน้อยเท่าไหร่ในความก้าวหน้าหลัก ด่านในชุดสินค้านั้นจะน้อยลงตามและแน่นอน ราคาก็จะลดตามด้วย เมื่อคุณซื้อชุดสินค้านี้ คุณจะได้รับรางวัลทั้งพื้ฐานและปรังปรุงทันทีสำหรับดานที่ซื้อไป และด่านนั้นจะถือว่าทำสำเร็จเรียบร้อย ชุดสินค้านี้จะถือว่าคุณผ่านด่านทั้งหมดที่ซื้อโดยไม่คำนึงถึงคะแนนในด่านนั้นแม้ว่าคุณจะมีคะแนนเหลือค้างไว้อยู่

ยกตัวอย่าง:

คุณทำสำเร็จไปแล้ว 40 ด่านในความก้าวหน้าหลักและมี 25 คะแนนเพิ่ม เหลือเพียง 5 ด่านที่ยังไม่ผ่านเท่านั้น คุณเลือกที่จะเร่งการทำบัตรผ่านการรบให้สำเร็จโดยการซื้อชุดสินค้าพิเศษนี้  ราคาที่เหลือขอ 5 ด่านหนี้จะต้องใช้  1,250 เพราะ 25 คะแนนที่เหลือจะไม่มีผลกับราคา

 • ด่านจำนวนใดก็ได้ในความก้าวหน้าหลักในช่วงเดือนที่สามของซีซั่น (7 กรกฎาคม 2020–8 กันยายน 2020) หนึ่งด่านจะมีราคา 250 ด่านนั้นสามารถซื้อกี่ครั้งก็ได้หลังจากความก้าวหน้าหลักเสร็จสิ้นแล้ว

ยกตัวอย่าง:

คุณได้ทำเสร็จแล้ว 25 ด่านในความก้าวหน้าหลักและซื้อเพิ่มอีก 10 ด่าน และหลังจากนั้น คุณได้ทำสำเร็จเพิ่มอีก 3 ด่านและซื้อเพิ่มอีก 7 ด่าน เพื่อให้ความก้าวหน้าหลักสำเร็จ โดยรวทั้งหมดคุณได้ซื้อ 2 ครั้งรวม 17 ด่าน

เหมือนกับบัตรผ่านปรับปรุง คุณยังสามารถซื้อด่านได้ในร้านในเกมในแถบ  (ดีที่สุด)

 

รางวัลในความก้าวหน้าหลัก

เมื่อคณผ่านด่านในความก้าวหน้าหลัก คุณจะได้รางวัลที่มีค่า

รางวัลบางอย่างจะได้รับจากการผ่านด่านพิเศษ

Base Reward
Improved Reward
0
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 

ภูติภูเขา

รูปแบบสำหรับทุกฤดูซึ่งเป็นรางวัลพื้นฐานให้กับกานผ่านด่านที่ 1 ในความก้าวหน้าหลัก ภูติภูเขา เป็นรูปแบบตามประวัติศาสตร์ที่สามารถใช้กับพาหนะระดับไหนก็ได้

ทหารม้าของคิลมอร์

รูปแบบสำหรับทุกฤดูซึ่งเป็นรางวัลพื้นฐานให้กับกานผ่านด่านที่ 40 ในความก้าวหน้าหลัก ทหารม้าของคิลมอร์ เป็นรูปแบบตามประวัติศาสตร์ที่สามารถใช้กับพาหนะระดับไหนก็ได้

ลวดลาย

ลวดลายเป็นรางวัลพื้นฐานสำหรับการผ่านด่าน 10 และ 20 ของความก้าวหน้าหลัก ลวดลายเหล่านี้ไม่เป็นนไปตามประวัติศาสตร์และสามารถใช้งานบนพาหนะคันไหนก็ได้

มาร์ตินา

ไล่ตามอุโมงค์คลื่นน้ำ


คำจารึก

คำจารึกจะได้รับจากรางวัลปรับปรุงหลังจากผ่านด่าน 32 และ 42 ของความก้าวหน้าหลัก คำจารึกเป็นไปตามประวัติศาสตร์และสามารถใช้งานบนพาหนะคันไหนก็ได้

เป็นเพลิงส่องแสงให้ประชา

สายน้ำตาของฉัน


ตราสัญลักษณ์ทหารม้าของคิลมอร์

ตราสัญลักษณ์นี้เป็นรางวัลพื้นฐานสำหรับการผ่านด่าน 42 ของความก้าวหน้าหลัก ตราสัญลักษณ์นี้เป็นไปตามประวัติศาสตร์และสามารถใช้งานบนพาหนะคันไหนก็ได้


ลายพลงรถ

คุณจะได้รับลายพลรถเป็นรางวัลปรับปรุงสำหรับการผ่านด่าน 40 ของความก้าวหน้าหลัก ลายเหล่านี้ไม่เป็นไปตามประวัติศาสตร์และสามารถใช้งานกับพลรถของชาติที่ลายและตามทักษะหลักกำหนดให้

Karl Vojtěch

เพื่อนสนิทของพ่อ Angela เขาเป็นช่างเทคนิคที่คอยมองหาวิธรการออกแบบใหม่ๆเพื่ออัปเกรดพาหนะของเขาในสนามรบ

ชาติ: เชคโกสโลวาเกีย

Enrique Ramírez

หนึ่งในผู้บังคับการรถถังที่เก่งที่สุดภายใต้การสั่งการของ เดมอน คิลมอร์ และเป็นเพื่อนโต้คลื่นของเขาด้วย พวกเขามาที่นี่เพื่อถล่มคู่ต่อสู้และเละหัดโต้คลื่นด้วย แต่ตอนนี้เขายังห่างจากมหาสมุทรอีกไกลเลย

ชาติ: สหรัฐอเมริกา


อุปกรณ์รางวัล

ในบัตรผ่านการรบซีซั่น 2 นี้ คุณจะได้รับกล้องเล็งรางวัล (รางปรับปรุงสำหรับการผ่านด่าน 20 ของความก้าวหน้าหลัก) และ ตัวปรับเสถียรรางวัล (รางวสัลพื้นฐานสำหรับการผ่านด่าน 30 ของความก้าวหน้าหลัก)

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์รางวัลนั้นจะเหมือนกับอุปกรณ์พื้นฐาน และอุปกรณ์รางวัลสามารถอัปเกรดได้โดยใช้ 3,000,000 อุปกรณ์รางวัลสามารถถอนการติดตั้งได้โดยใช้ 10 หรือใช้ชุดเครื่องมือปลด อุปกรณ์รางวัลที่ปลดจะถูกส่งไปยังโรงเก็บและสามารถขายได้ 50,000 ถ้าคุณอยากเรียนรูปเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์รางวัล สามารถดูได้ที่การแนะนำอุปกรณ์

กล้องเล็งรางวัล

ผลก่อนการอัปเกรด: +10% ระยะการมอง (สูงสุดที่ 445 ม.)
ผลหลังจากการอัปเกรด: +12.5% ระยะการมอง (สูงสุดที่ 445 ม.)

เพิ่มระยะการมองของพาหนะ ทำให้ตรวจจับข้าศึกได้ง่ายขึ้น

ตัวปรับเสถียรรางวัล

ผลก่อนการอัปเกรด: -20% ค่าความเบี่ยงระหว่างการเคลื่อนที่และการหมุนป้อม
ผลหลังจากการอัปเกรด: -25% ค่าความเบี่ยงระหว่างการเคลื่อนที่และการหมุนป้อม

ปรับการเล็งให้ดีขึ้นโดยการลดค่าเบี่ยงกระสุนระหว่างยิง, หมุนป้อม, หรือการเคลื่อนที่ของพาหนะ


รางวัลสำหรับด่านสุกท้านในความก้าวหน้า

รางวัลที่มีค่าที่สุดและเป็นรางวัลหลักของซีซั่นจะมอบให้หลังจากเมื่อคุฯผ่านด่านที่ 45 ของความก้าวหน้าหลักสำเร็จ

หนทางสู่เกรียติยศอันยาวไกล

รางวัลของคุณสำหรับการผ่านด่านทั้งหมดของความก้าวหลัก หมายเลขบนเหรียญจะบ่งบอกถึงซีซั่นของบัตรผ่านการรบที่ทำสำเร็จ

รูปแบบ 3 มิติ

หลังจากผ่านด่านสุดท้ายได้สำเร็จในความก้าวหน้าหลัก คุณจะมีสิทธิ์เลือกหนึ่งในสองรูปแบบสามมิติหรือทั้งสองได้ด้วยบัตรผ่านปรับปรุง รูปแบบนี้ถูกออกแบบพิเศษฌแพาะพาหนะหลักเหล่านี้: M48А5 Patton และ TVP T 50/51

พลรถพิเศษ

หลังจากผ่านด่านความก้าวหน้าหลักทั้งหมดสำเร็จแล้ว คุณสามารถเลือกหนึ่งในสองของผู้บังคับการได้พร้อมกับความสามารถพี่น้องร่วมรบที่ถูกฝึกมา 100% และมีค่าประสบการณืที่เพียงพอกับอีกสองทักษะหรือความสามารถ คุณสามารถเกณฑ์พลรถที่เลือกนี่ได้ในหน้าทหารเกณฑ์ของโรงทหารคุณ

Damon Kilmore

ผู้บังคับการมากประสบการณ์ที่มีความสุขุมเยือกเย็นตลอดเวลา ในช่วงตลอดที่ผ่านมา 20 ปีที่ได้อยู่ในกองทัพ เขาได้ผ่านความท้าทายมากมาย ทั้งได้เป็นผู้บังคับการในขณะที่ได้รับความเคารพจากเพื่อนที่ร่วมรบของเขา เขาชอบที่ชระด้วยมีเกรียติและยังอยูู่ในระเบียบวินัยและทำตามกฏ ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของกลุ่มเขา หมวดของคิลมอร์นั้นเหมือนจะเป็นตำนาน เจาเป็นผุ้ที่ชื่นชอบการโต้คลื่น เขาจะมีกระดานโต้คลื่นอยู่ข้างตัวตลอดเพราะเขาเชื่อว่าเป็นเครื่องรางโชคดีของเขา

ชาติ: สหรัฐอเมริกา

Angela Milotova

เธอเป็นผู้หญิงที่มุ่งมั่นและดื้อดึง ในช่วงวัยเด็กของเธอ เธอได้เรียนรู้ในการใช้รถถังสู้รับจากพ่อของเธอ แต่อย่างไรก็ตามในต่อมาเธอได้ตามรอยแม่ของเธอในการศึกษาเกี่ยวกับยา และหลังจบจากโรงเรียน เธอมีประวัติที่ดีในโรงพยาบาลภาคสนามแต่ยืนยันที่จะย้ายไปหน่วยรถถังที่เธอหวังว่าจะที่ที่เธอสามารถแสดงความสามารถการเป็นผู้บังคับการรถังที่ดีได้

ชาติ: เชคโกสโลวาเกีย

เพื่อรับลายพราง 3 มิติและพลรถนั้น เมื่อผ่านด่านที่ 45 ของความก้าวหน้าหลักแล้ว เลือกรางวัลที่คุณชอบตามที่ต้องการได้

ด้วยบัตรผ่านปรับปรุง คุณจะได้รับรูปแบบ 3 มิติทั้งสองพาหนะ แต่คุณจะได้พลรถเพียงหนึ่งคนเท่านั้น

ถ้าคุณยังไม่มี M48А5 Patton หรือ TVP T 50/51คุณสามารถทำการวิจัยได้โดยใช้ชิ้นส่วนพิมพ์เขียวที่ได้รับจากเป็นรางวัลจากช่วงกิจกรรม

หลงัจากจบซีซั่น ผลคะแนนจัถูกนับทั้งหมดและพหนะที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เลือกนนั้นจะได้เป็นอันดับแรก โดยไม่นับว่าพาหนะไหนนะก็ตาม ผู้เล่นทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับโบนัสเหล่านี้—ภารกิจการรบพิเศษในระหว่างสัปดาห์:

 • ทีมที่ชนะจากการเลือกนั้น จะได้รับภารกิจพิเศษ x2 ค่าประสบการณ์ที่สามารถทำซ้ำได้ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ สำหรับพาหนะตั้งแต่ระดับ IV-X ในโรงรถทั้งหมด
 • ทีมที่แพ้จากการเลือกนั้น จะได้รับภารกิจพิเศษ x2 ค่าประสบการณ์พลรถที่สามารถทำซ้ำได้ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ สำหรับพาหนะตั้งแต่ระดับ IV-X ในโรงรถทั้งหม

ความก้าวหน้าชั้นยอด

การเดินทางขอคุณไม่ได้จบลงเพียงในความก้าวหน้าหลักเท่านั้นหลังจากจบด่านที่ 45 ความก้าวหน้าชั้นสูงจะถูกเปิกให้ใช้งาน และผู้เล่นที่อุทิศตนเท่านั้นถึงจะสามารภทำสำเร็จได้ ความก้าวหน้าขั้นสูงนั้นจะมีทั้งหมด 100 ด่านซึ่งคุณจะได้ใช้ความสามารถในการรบของคุณเพื่อที่จะทำทั้งหมดให้สำเร็จ

เหมือนกับความก้าวหน้าหลัก คุณจะต้องเก็บคะแนนในการผ่านด่านต่อไป กฏการได้คะแนนยังคงเหมือนเดิม แต่คะแนนที่ต้องการในการผ่านด่านนั้นจะเพิ่มขึ้นตามด่านถัดๆไป ความก้าวหน้าขั้นสูงนั้นจะมีให้กับทุกผู้เล่นแม้ว่าจะซื้อบัตรผ่านปรับปรุงหรือไม่ก็ตาม

เพิ่มพาหนะในโรงรถของคุณ: พานหะที่ถึงเก็บคะแนนเต็มจำนวนแล้วจะไม่ถูกนับใหม่ ถ้าคุณได้เก็บคะแนนพาหนะคันนั้นเต็มนั้นในช่วงความก้าวหน้าหกลัก คุณจะไม่สามารถเก็บยบคะแนนด้วยพาหนะคันเดิมในความก้าวหน้าขั้นสูงได้

รางวัลในความก้าวหน้าขั้นสูง

พันธบัตร

เมื่อคุณถึงความก้าวหน้าขั้นสูง คุณได้จะรับเงินตราพิเศษ—พันธบัตร ใใช้พันธบัตรในการซื้ออุปกรณ์ปรับปรุง, คำสั่ง, และพาหนะบางชนิด

ตราที่เปลี่ยนตามขั้น "บั้งขั้นสูง"

 รางวัลของคุณสำหรับการผ่านด่านแรกในความก้าวหน้าขั้นสูงเป็นตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ตรานี้จะแสดงด่านที่คุณทำอยู่ ตัวเลขนี้จะเพิ่มอัติโนมัติขึ้นเมื่อคุณได้ผ่านนั้นๆสำเร็จ

 เมื่อคุณผ่านด่านทั้งหมดในความก้าวหน้าขั้นสูงของซีซั่นนั้น ตรานั้นจะแสดงรูปรถถังแทนหมายเลขของด่าน

ตรานั้นต้องใช้งานด้วยตัวเองซึ่งหมายเลขด่านนั้นจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ ในระหว่างการรบ ตรานั้นจะสามรถเห็นได้ทั้งสองทีม และเมื่อจบซีซั่นบัตรผ่านการรบนั้น ตรานี้จะถูกถอนออกจากบัญชีของคุณ

ลวดลายตามด่าน

หลังจากผ่าด่านความก้าวขั้นสูง  20, 40, 60, 80, และ 100, คุณจะได้รับลวดลายเฉพาะ (3 ชิ้นต่อขั้น) ที่คุณสามารถติดตั้งบนพาหนะของคุณเพื่อแสดงความสำเร็จให้กับผู้เล่นอื่นๆได้รับชม ลวดลายนี้จะไม่ถูกถอนหลังจากซีซั่นของบัตรผ่านการรบจบลง

สิ้นสุดซีซั่น

เมื่อซีซั่นของบัตรผ่านการรบสิ้นสุด:

 • ความก้าวหน้าทุกอย่างจะทุกเริ่มใหม่หมด คะแนนความก้าวหน้าของแต่ละด่านนั้นจะเริ่มใหม่เป็นศูนย์หมด
 • บัตรผ่านปรับปรุงและซื้อด่านความก้าวหน้าจะไม่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ถ้าคุณผ่านด่านทั้งหมดในความก้าวหน้าหลักแต่ไม่ได้เลือกรางวัลตอนสิ้นสุดดของซีซั่น คุณจะได้รับหนึ่งในรูปแบบ 3 มิติและพลรถของพาหนะหลักอัตโนมัติในครั้งไปที่คุณเข้าใช้งานบัญชีภายใน 1 ปีหลังจากซีซั่นได้สิ้นสุด
 • ด้วยบัตรผ่านปรับปรุง คุณจะได้รับณุปแบบ 3 มิติทั้งสองในครั้งต่อไปที่คุณเข้าใช้งานบัญชีายใน 1 ปีหลังจากซีซั่นได้สิ้นสุด
 • พลรถนั้นสามารถเกณฑ์ได้ตลอดเวลาและไม่มีเวลาจำกัด
ปิด