ความปลอดภัยของ ID

Title

การป้องกันบัญชี

เรียนผู้ใช้บริการ เนื่องด้วยเกิดการโจรกรรมข้อมูล ID เกม บ่อยครั้งขึ้นใน World of Tanks ทีมงานจึงมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะแนะนำให้คุณทำความเข้าใจใน เอกสารนี้ เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณจากการโจรกรรม

 

คำถามลับ

World of Tanks ได้เพิ่มระบบคำถามลับ เพื่อช่วยให้คุณป้องกันบัญชีของตนเองจากการโจรกรรม โดยบรรจุทางเลือกให้ใช้คำถามลับในหน้าเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนของ World of Tanks ระบบอนุญาตให้ผู้เล่นสามารถตั้งคำถามลับ ซึ่งมีเพียงเฉพาะผู้เล่นคนเดียวเท่านั้นที่ทราบคำตอบ ลักษณะเฉพาะนี้ (Feature) จะช่วยให้คุณกู้ข้อมูล ID เกม หรือทั้ง ID เกม และ e-mail ที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียน ในกรณีถูกโจรกรรม กรุณาอ่านและทำความเข้าใจใน เอกสารนี้

 

การขาย ID เกม ถือเป็นความผิด

เรียนผู้ใช้บริการ เนื่องด้วยมีการขาย ID เกม World of Tanks มากขึ้น ทีมงานจึงมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่า ID เกมที่มีการซื้อขายกันนั้นถือเป็นความผิด ดังนั้น ทีมงานจึงมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะแนะนำให้คุณอ่าน ข้อมูลต่อไปนี้ ข้อความต่อไปนี้ ซึ่งจะอธิบายว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติเช่นนั้น

 

ความปลอดภัยของอีเมล์

การโจรกรรมบัญชีไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับ ID เกมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง อีเมล์ ที่เชื่อมต่อกับ ID เกม World of Tanks ด้วย การปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะช่วยให้บัญชีของคุณปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ

ปิด