คำสั่งคือกำลังสำรองส่วนตัวพิเศษซึ่งติดตั้งบนยานพาหนะระดับ V–X ก่อนการรบ พวกมันให้ความได้เปรียบเพิ่มเติมในระหว่างการต่อสู้

คำสั่งมีสองประเภท:

 • สำหรับอุปกรณ์ คำสั่งเหล่านี้เพิ่มผลกระทบของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง คุณสามารถซื้อมันได้ด้วยพันธบัตร
 • สำหรับพลรถถัง คำสั่งเหล่านี้ช่วยปรับปรุงทักษะ/ความสามารถของพลรถ หรือเปิดใช้งานผู้ที่ยังไม่ได้ฝึก คุณสามารถซื้อมันได้ด้วยเงิน
 • สำหรับอุปกรณ์
 • สำหรับพลรถถัง
การปรับศูนย์เล็ง
เอฟเฟค: +2.5% ให้กับความเร็วในการเล็งด้วยรางขับปืนรุ่นปรับปรุง รางขับปืนกันเสื่อม หรือรางขับปืนเงินรางวัลที่ติดตั้งไว้
ลดเวลาการเล็งของศูนย์เล็ง

 

รางกระสุนแบบเป็นระเบียบ
เอฟเฟค: −2.5% ให้กับเวลาในการโหลดโดยติดตั้ง เครื่องป้อนกระสุน, นวัตกรรมระบบป้อนกระสุน หรือ เครื่องป้อนกระสุนเงินรางวัล
ลดเวลาการบรรจุกระสุนปืน

 

หล่อลื่นตัวปรับเสถียร
เอฟเฟค:−5% ให้กับการกระจายหลังการยิงกับในระหว่างการเคลื่อนที่และหมุนป้อมปืนด้วยตัวปรับเสถียรแนวตั้ง, ระบบปรับเสถียรอุปกรณ์, หรือตัวปรับเสถียรเงินรางวัลที่ติดตั้งเอาไว้
ปรับปรุงการเล็ง: ลดการกระจายของศูนย์เล็งขณะยิง ขณะหมุนป้อมปืนหรือเคลื่อนพาหนะไปมา

 

การปรับกล้อง
เอฟเฟค: +2.5% ให้กับให้กับระยะการมองเห็น (ถึง 445 เมตร) ด้วยกล้องเคลือบผิวเลนส์, ชุดกล้องรุ่นทดลองหรือกล้องเล็งเงินรางวัลที่ได้ติดตั้งไว้
เพิ่มระยะการมองเห็นของพาหนะของคุณ ทำให้สามารถพบพาหนะข้าศึกได้ก่อน

 

ปล่อยระบายทิ้ง
เอฟเฟค: +2.5% ให้กับทักษะพลรถถังทั้งหมดพร้อมกับระบบระบายอากาศรุ่นปรับปรุง ระบบระบายอากาศหรือระบบระบายอากาศเงินรางวัลที่ติดตั้งไว้
ปรับปรุงทักษะพลรถถังที่มีผลต่อคุณลักษณะพาหนะ

 

การซ่อมบำรุงก่อนการรบ
เอฟเฟค: +10% ให้กับความเร็วการซ่อมด้วยการปรับแต่งดัดแปลง การปรับแต่งปรับปรุง หรือวิทยาการป้องกันเงินรางวัลที่ิติดตั้งเอาไว้
เพิ่มเวลาการซ่อมของชิ้นส่วนที่ถูกทำลายในการรบ

 

การเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง
เอฟเฟค: +4% ให้กับกำลังเครื่องยนต์เมื่อติดตั้งตัวอัดบรรจุอากาศเทอร์โบ (ชั้นใดก็ได้) หรือเครื่องอัดอากาศรุ่นปรับปรุงเอาไว้
เพิ่มกำลังเครื่องยนต์

 

เลนส์ขัดเงา
เอฟเฟค: −2% ให้กับขนาดวงการเล็งเมื่อติดตั้งการเล็งรุ่นปรับปรุง (ชั้นใดก็ได้) หรือระบบเล็งเงินรางวัลเอาไว้
ลดขนาดวงการเล็ง

 

การหุ้มฉนวนท่อไอเสีย
เอฟเฟค: +2% ให้กับการซ่อนตัวของพาหนะที่กำลังแล่นหรืออยู่กับที่ซึ่งติดตั้งระบบไอเสียเสียงเบา (ชั้นใดก็ได้) เอาไว้
เพิ่มการอำพรางตัวของพาหนะที่อยู่นิ่งหรือกำลังแล่น

ที่กำบังตามธรรมชาติ
ได้รับทักษะการปกปิดซึ่งลดทัศนวิสัยของยานพาหนะ
ทักษะไม่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:ให้พลรถทุกคนมีทักษะการปกปิดที่ฝึกฝนถึง 100%
ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:เพิ่มอีก 10% สำหรับการปกปิดตัวรถ

 

ความซับซ้อนของกระปุกเกียร์
ได้รับทักษะ การบังคับอย่างนุ่มนวล ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำเมื่อทำการยิงในขณะเคลื่อนที่
ทักษะไม่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:มอบทักษะ การบังคับอย่างนุ่มนวล ที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%
ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:เพิ่มเอฟเฟกต์ของทักษะ การบังคับอย่างนุ่มนวล เป็นสองเท่า

 

มือนิ่ง
ได้รับทักษะ ยิงเร็ว ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำระหว่างการหมุนป้อมปืน
ทักษะไม่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:มอบทักษะ ยิงเร็ว ที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%
ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:เพิ่มเอฟเฟกต์ของทักษะ ยิงเร็ว เป็นสองเท่า

 

วิชาการรบ
ได้รับทักษะ การเบรคด้วยคลัทช์ ซึ่งเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ
ทักษะไม่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:มอบทักษะ การเบรคด้วยคลัทช์ ที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%
ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:เพิ่มเอฟเฟกต์ของทักษะ การเบรคด้วยคลัทช์ เป็นสองเท่า

 

การจัดกระสุน
มอบทักษะ การเก็บอย่างปลอดภัย ซึ่งเพิ่มความทนทานของชั้นวางกระสุน: กระสุนจะไม่สัมผัสกัน
ทักษะไม่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:มอบทักษะ การเก็บอย่างปลอดภัย ที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%
ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:เพิ่มความทนทาน 37.5% ให้กับชั้นวางกระสุน

 

เพ่งสมาธิ
สัมผัสที่หก คุณสมบัติพิเศษของผู้บังคับการ ช่วยให้คุณระบุได้ว่ายานเกราะของคุณถูกศัตรูตรวจพบหรือไม่
ด้วยคำสั่งนี้ สัมผัสที่หกสามารถเปิดใช้งานได้เร็วกว่า 1 วินาที

 

หน้าที่สำคัญที่สุด
ได้รับทักษะ เพลิงแค้น ซึ่งช่วยให้พลวิทยุที่รอดชีวิตจากการถูกทำลายของยานพาหนะของเขาสามารถรายงานตำแหน่งของศัตรูได้เป็นเวลา 2 วินาที (รวม 12 วินาที)
ทักษะไม่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:มอบทักษะ เพลิงแค้น ที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%
ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:เพิ่มเวลา 3 วินาทีให้กับพลวิทยุที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อพาหนะที่ประจำถูกทำลายเพื่อรายงานตำแหน่งข้าศึกให้พันธมิตรรู้ (รวมทั้งหมด 13 วินาที)

 

เพ่งไปที่เป้าหมาย
ให้ทักษะ เป้าหมายที่ระบุไว้ ซึ่งทำให้ยานเกราะเป้าหมายมองเห็นได้เป็นเวลา 2 วินาทีเพิ่มเติม
ทักษะไม่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:มอบทักษะ เป้าหมายที่ระบุไว้ ที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%
ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:พาหนะศัตรูเป้าหมายจะถูกมองเห็นได้เพิ่มอีก 2 วินาที

 

นักดับเพลิงมีประสบการณ์
ได้รับทักษะ การดับเพลิง ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการดับเพลิง
ทักษะไม่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:ให้พลรถทุกคนมีทักษะการดับเพลิงที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%
ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนถึง 100%:เพิ่ม 50% ให้กับทักษะ การดับเพลิง

 


คำสั่งการติดตั้ง

คุณสามารถติดตั้งคำสั่งเดียวบนยานพาหนะของคุณก่อนการรบ คำสั่งติดตั้งมีผลในหนึ่งการรบ

ในการติดตั้งคำสั่งนั้น:

 1. คลิกที่ช่องคำสั่ง
 2. เลือกคำสั่งที่ต้องการและคลิกที่คำสั่งนั้น
 3. คลิกใช้ คำสั่งนั้นๆจะถูกซื้อและติดตั้งบนพาหนะที่เลือก หากมีการซื้อคำสั่งแล้ว คำสั่งนั้นจะถูกติดตั้งบนรถที่เลือกจากโรงเก็บ

คุณสามารถซื้อคำสั่งได้มากกว่าหนึ่งคำสั่งโดยคลิก(ซื้อ) ที่อยู่ด้านล่างของชื่อ คำสั่งสำรองจะถูกเก็บไว้ในโรงเก็บในส่วนของคลังเก็บที่อยู่ในแท็บยุทธปัจจัย

ในการเติมเสบียงและติดตั้งคำสั่งที่เลือกโดยอัตโนมัติหลังจากถูกใช้ในการรบแล้ว ให้คลิกที่ช่องการเติมอัตโนมัติ

ในปัจจุบัน คำสั่งบางอย่างสามารถรับได้ในปริมาณจำกัดเพื่อเป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมในเกมเท่านั้น คำสั่งต่อไปนี้ไม่สามารถซื้อได้:

 • การเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง
 • เลนส์ขัดเงา
 • การหุ้มฉนวนท่อไอเสีย

คำสั่งเหล่านี้จะได้รับการจัดหาใหม่โดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีอยู่ในโรงเก็บเท่านั้น

คำสั่งการปลด

ในการลบคำสั่งที่ติดตั้ง:

 1. คลิกที่ช่องคำสั่ง
 2. คลิก(ส่งไปยังโรงเก็บ)ภายใต้ชื่อของคำสั่งที่ติดตั้ง
 3. คลิกใช้ คำสั่งถูกส่งไปยังโรงเก็บและสามารถติดตั้งกับพาหนะคันอื่นได้
โปรดทราบว่าไม่สามารถขายคำสั่งได้

ปิด