การแลกเปลี่ยนสกุลเงินและการแปลงทรัพยากร

ใน World of Tanks คุณสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินและแปลงทรัพยากรต่อไปนี้:

 • แลกเปลี่ยนทองเป็นเงิน
  ที่อัตรา: 1 → 400
 • ค่าประสบการณ์การรบที่ได้จากพาหนะชั้นยอดสามารถแปลงเป็นค่าประสบการณ์อิสระ คุณสามารถใช้ค่าประสบการณ์อิสระในการวิจัยพาหนะหรือชิ้นส่วนใดๆก็ได้ ค่าประสบการณ์การรบถูกแปลงด้วยทอง
  ที่อัตรา:  25 + 1 →  25

การแลกเปลี่ยนทองเป็นเงิน

มีบางสถานการณ์เมื่อคุณได้ทำการวิจัยยานเกราะหรือชิ้นส่วนแต่ต้องการเงินเพิ่มเติมเพื่อซื้อพวกมัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถรับเงินตามจำนวนที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนทอง

เพื่อแลกเปลี่ยนทองเป็นเงิน:

 1. คลิกแปลงที่มุมบนขวาของหน้าจอ
 2. ในหน้าต่างการยืนยัน กำหนดจำนวนทองที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนหรือเงินที่คุณต้องการรับหลังจากทำธุรกรรม จากนั้น คลิก แปลง

การแปลงค่าประสบการณ์การรบเป็นค่าประสบการณ์อิสระ

ยานเกราะพรีเมี่ยมและยานพาหนะที่มีทุกชิ้นส่วนที่วิจัยแล้วจะมีสถานะเป็นพาหนะชั้นยอด ใช้ทองเพื่อแปลงค่าประสบการณ์การรบที่ได้รับในพาหนะชั้นยอดเป็นค่าประสบการณ์อิสระที่สามารถใช้ในการวิจัยยานเกราะหรือชิ้นส่วนต่างๆ ได้ เช่นเดียวกัน การเพิ่มระดับความสามารถหรือทักษะของพลรถ

เพื่อแปลงค่าประสบการณ์การรบที่ได้รับจากพาหนะชั้นยอดเป็นค่าประสบการณ์อิสระ:

 1. คลิก แปลง ที่มุมบนขวาของหน้าจอ
 2. ในหน้าต่างการยืนยัน เลือกพาหนะที่คุณต้องการแปลงค่าประสบการณ์การการรบสู้หรือเลือกพาหนะทุกคันเพื่อแปลงค่าประสบการณ์การการรบจากพาหนะชั้นยอดทั้งหมดที่คุณมี คุณยังสามารถกำหนดจำนวนค่าประสบการณ์การรบที่คุณต้องการแปลงหรือทองที่คุณต้องการใช้สำหรับการทำธุรกรรมได้
 3. คลิก แปลง

อัตราการแปลงทรัพยากรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกิจกรรมในเกมและรายการพิเศษ
ปิด