การเปลี่ยนแปลงต่อคุณลักษณะทางเทตนิคของพาหนะต่อไปนี้

เยอรมนี

 • เพิ่ม Pz.Sfl. IC ไปยังทรัพยากรเกม

จีน

 • เพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้กับผู้เล่น Supertest สำหรับการทดสอบ:

122 TM

ปัญหาที่พบ:

 • เวลาในการย้ายไปยังโรงรถหลังจากใช้งานองค์ประกอบของตกแต่งเพิ่มขึ้น
 • เงื่อนไขของภารกิจส่วนตัวไม่แสดงหลังจากกดปุ่ม N ในการรบใหญ๋
 • เมื่อใช้งานคำสั่ง ":กำลังเคลื่อนที่ไปยังจุดนี้!" บนเครื่องหมายก่อนการรบ ช่องพูดคุยไม่แสดงข้อความที่ถูกต้อง
 • หน้าจอผลการรบไม่แสดงผลเกี่ยวกับภารกิจล่าสุดที่อยู้ในชุดภารกิจ
 • เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กล้องรุ่นทดลอง ค่าระยะการมองถูกปัดเศษลง
 • เมื่อกระสุนตกบนพื้นในระยะมากกว่า 500 ม. เอฟเฟ็กต์การยิงจะแสดงหน้ารถถังที่ทำการยิงกระสุนนัดนั้น
 • ในบางกรณี การจัดวางรายงานของความเสียหายไม่เรียงเรียบร้อย
 • โปรแกรมลูกข่ายไม่สามารถขยายเต็มหน้าจอได้ขณะที่ผู้เล่นใช้งาน Skype call
 • ในบางกรณี ต้อนไม้ร่วงทะลุพื้นผิว
 • ยุทธปัจจัยจะไม่ถูกเติมจากโรงเก็บถ้าหากผู้เล่นมีคำนวนเครดิตไม่พอกับการเติมกระสุนอัตโนมัติ 
 • เมื่อผ่านภารกิจ พันธมิตร-14 ในปฏิบัติการ Chimera สัญลักษณ์ไม่ผ่านจะแสดงหลังจบการรบ 

การแก้ไขและปรับปรุง

 • แก้ไขปัญหาระดับการจมน้ำของ Lorraine 155 mle. 50 ต่ำไป
 • ลวดลายสามารถใช้งานได้กับเกราะแผ่นล่างของ SU-122-44
 • ความเสียหายที่สร้างจากการมึนงงข้าศึกนั้นไปยัง "ค่าความเสียหายเฉลี่ย" 
 • แก้ไขปัญหาเมื่อวงการเล็งเขย้าเมื่อเข้าใช้งานโหมดต่อสู้ในการซูม  16x และ 25x ช่วงในการรบแนวหน้า
 • ก็ไขปัญหาช่องพูดคุยกระพริบเมื่อข้อความที่อ่านแล้วยังคงแสดงว่ายังไม่ได้อ่าน
 • การรบแนวหน้าแสดงรางวัลจากภารกิจแล้ว
 • แก้ไขปัญหาเมื่อกล้องในโรงรถทะลุไปยังพื้นของพาหนะ
 • เมื่อซื้อพาหนะสะสมเป็นครั้งแรก หน้าต่างฉลองยินดีจะแสดงเป็นปกติ
 • ถอนความสามารถในการย้ายไปยังหน้าต่างร้านค้าหรือโรงรถเมื่อรอติวการรบ
 • ปรับปรุงรูปแบบของวัตถุบางชิ้นบนแผนที่
ปิด