การเปลี่ยนแปลงค่า

ท่านผู้บัญชาการ!

การอัพเดท 8.6 มาถึงแล้วพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมากมายใน World of Tanks. เพื่อความสนุกของท่านในการเล่น เราอยากให้ท่านรับรู้ข้อมูลต่างๆของการเปลียนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก่อน เข้าล๊อกอิน ด้านล่างนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นโดยเราแยกหน้าออกไปส่วนๆเพื่อ ให้ง่ายต่อการค้นหาและบอกเล่าข้อมูลได้ครบ ท่านสามารถกดที่ลิงค์ในแต่ละหัวข้อเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ท่านต้องการได้โดย ตรง

เนื้อหา


เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนใน SPG มากมายในสายวิจัย ดังนั้นจึงมีการปรับค่าต่างๆในการวิจัยและการติดตั้งอุปกรณ์

 • ถ้า  М37 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Twin Cadillac 42series, ดังนั้น М37 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Twin Cadillac series 44T4
 • ถ้า  М37 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Twin Cadillac 42series, จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น, Twin Cadillac series 44T4
 • ถ้า  М41 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Twin Cadillac 42series, ดังนั้น М37 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Twin Cadillac series 44T4
 • ถ้า  М41 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Twin Cadillac 42series, จะถูกแทนที่การวิจัยเป็น, Twin Cadillac series 44T4
 • ถ้า  М37 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: SCR 506, ดังนั้น М37 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: SCR 610 and SCR 619
 • ถ้า  М37 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: SCR 506, จะถูกแทนที่ด้วย, module SCR 619
 • ถ้า  T57 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Continental W-670, ดังนั้น T57 จะถูกวิจัยเป็น «stock» Continental W-670-12
 • ถ้า  T57 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Continental W-670, จะถูกแทนที่การวิจัยเป็น, «stock» Continental W-670-12
 • ถ้า  T57 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Continental R-975-C1, ดังนั้น T57 จะถูกวิจัยเป็น «stock» Wright Continental R-975C1
 • ถ้า  T57 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Continental R-975-C1, จะถูกแทนที่การวิจัยเป็น, «stock» Wright Continental R-975C1
 • ถ้า  M7 Priest ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Ford GAA, ดังนั้น M7 Priest จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Ford GAA R
 • ถ้า  M7 Priest ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Ford GAA, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Ford GAA R
 • ถ้า  M12 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Crysler A57, ดังนั้น M12 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Ford GAA R and Wright Continental R-975C4
 • ถ้า  M12 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Crysler A57, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Ford GAA R
 • ถ้า  M40M43 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Wright Continental R-975C4, ดังนั้น M40M43 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Ford GAA R
 • ถ้า  M40M43 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Wright Continental R-975C1, ดังนั้น M40M43 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Wright Continental R-975C4
 • ถ้า  M40M43 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Wright Continental R-975C4, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Ford GAA R
 • ถ้า  M40M43 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Wright Continental R-975C1, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Wright Continental R-975C4
 • ถ้า  Sturmpanzer II ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL62TR, ดังนั้น Sturmpanzer II จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: BNAG L8V GS39
 • ถ้า  Sturmpanzer II ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL62TRM, ดังนั้น Sturmpanzer II จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: BNAG L8V GS39
 • ถ้า  Sturmpanzer II ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL62TR, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ BNAG L8V GS39
 • ถ้า  Sturmpanzer II ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL62TRM, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ BNAG L8V GS39
 • ถ้า  Wespe ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL62TRM, ดังนั้น Wespe จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Maybach HL 45P
 • ถ้า  Wespe ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL62TRM, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Maybach HL 45P
 • ถ้า  Grille ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Praga EPA 3, ดังนั้น Grille จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Praga EPA AC
 • ถ้า  Grille ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Praga EPA 2, ดังนั้น Grille จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Praga EPA AC
 • ถ้า  Grille ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Praga EPA 3, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Praga EPA AC
 • ถ้า  Grille ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Praga EPA 2, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Praga EPA AC
 • ถ้า  Hummel ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL 157P, ดังนั้น Hummel จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Maybach HL 120 TRM R
 • ถ้า  Hummel ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL 120 TRM, ดังนั้น Hummel จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Maybach HL 120 TRM 112 R
 • ถ้า  Hummel ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL 157P, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Maybach HL 120 TRM R
 • ถ้า  Hummel ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL 120 TRM, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Maybach HL 120 TRM 112 R
 • ถ้า  G Tiger ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL 230P45, ดังนั้น G Tiger จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Maybach HL 230 TRM P45
 • ถ้า  G Tiger ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL 230P45, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Maybach HL 230 TRM P45
 • ถ้า  SU-26 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว:  122mm cannon mod 1930, ดังนั้น SU-26 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น:  76mm cannon mod 1905 40
 • ถ้า  SU-26 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว:  122mm cannon mod 1930, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์  76mm cannon mod 1905 40
 • ถ้า  SU-14 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: V-2IS, ดังนั้น SU-14 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: M-17F R
 • ถ้า  SU-14 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: V-2IS, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ M-17F R
 • ถ้า  S-51 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: V-2IS, ดังนั้น S-51 бUDUт иSSLеDованы моDULи V-16 и V-2IS R
 • ถ้า  S-51 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: V-2IS, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ V-16
 • ถ้า  Object 212 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: V-2IS, ดังนั้น Object 212 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: V-2-212
 • ถ้า  Object 212 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: V-2IS, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ V-2-212
 • ถ้า  AMX 105AM ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: SOFAM 8Gxb, ดังนั้น AMX 105AM จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น:  6F11SRY
 • ถ้า  AMX 105AM ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: SOFAM 8Gxb, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์  6F11SRY
 • ถ้า  AMX 105AM ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: ER 55, ดังนั้น AMX 105AM จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: SCR 528
 • ถ้า  AMX 105AM ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: ER 55, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ SCR 528
 • ถ้า  AMX 13F3AM ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: SOFAM 8Gxb, ดังนั้น AMX 13F3AM จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น:  6F11SRY
 • ถ้า  AMX 13F3AM ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: SOFAM 8Gxb, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์  6F11SRY
 • ถ้า  AMX 13F3AM ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: ER 55, ดังนั้น AMX 13F3AM จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: SCR 528
 • ถ้า  AMX 13F3AM ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: ER 55, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ SCR 528
 • ถ้า  Lorraine155 50 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL 234P45, ดังนั้น Lorraine155 50 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Maybach HL 230 TRM P30
 • ถ้า  Lorraine155 50 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL 230P45, ดังนั้น Lorraine155 50 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Maybach HL 230 TRM P30
 • ถ้า  Lorraine155 50 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL 234P45, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Maybach HL 230 TRM P30
 • ถ้า  Lorraine155 50 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL 230P45, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Maybach HL 230 TRM P30
 • ถ้า  Lorraine155 50 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: ER 55, ดังนั้น Lorraine155 50 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: SCR 528
 • ถ้า  Lorraine155 50 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: ER 55, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ SCR 528
 • ถ้า  Lorraine155 51 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL 234P45, ดังนั้น Lorraine155 51 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Maybach 850CV
 • ถ้า  Lorraine155 51 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: Maybach HL 230P45, ดังนั้น Lorraine155 51 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: Maybach HL 230 TRM P30
 • ถ้า  Lorraine155 51 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL 234P45, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Maybach 850CV
 • ถ้า  Lorraine155 51 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: Maybach HL 230P45, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ Maybach HL 230 TRM P30
 • ถ้า  Lorraine155 51 ได้ทำการวิจัยอุปกรณ์ดังนี้แล้ว: ER 55, ดังนั้น Lorraine155 51 จะทำการแทนที่การวิจัยเป็น: SCR 528
 • ถ้า  Lorraine155 51 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อไปนี้แล้ว: ER 55, จะทำการแทนที่โดยอุปกรณ์ SCR 528

อุปกรณ์ต่อไปนี้จะถูกขายไป (ในราคาที่ซื้อมา) และได้รับคืนเป็นเครดิตเข้าไอดี:

 • เครื่องยนต์อเมริกา Twin Cadillac 42A series
 • เครื่องยนต์อเมริกา Ford GAFM4
 • เครื่องยนต์โซเวียต  M-50TD
 • เครื่องยนต์เยอรมัน  Maybach HL 174 05
 • ช่วงล่สงของ Object 261, Bat Chatillon 155, Т92, GW Typ E.

ย้ายการวิจัย:

 • ถ้า  รถถังดังกล่าวถูกวิจัยแล้ว: Sturmpanzer II, การวิจัยรถถังดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น: GW Mk IVe
 • ถ้า  รถถังดังกล่าวถูกวิจัยแล้ว: Grille, การวิจัยรถถังดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น: Pz Sfl IVb
 • ถ้า  รถถังดังกล่าวถูกวิจัยแล้ว: G Tiger, การวิจัยรถถังดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น: GW Elefant
 • ถ้า  รถถังดังกล่าวถูกวิจัยแล้ว: SU-8, การวิจัยรถถังดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น: R100 SU122A
 • ถ้า  รถถังดังกล่าวถูกวิจัยแล้ว: SU-14, การวิจัยรถถังดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น: SU14 1
 • ถ้า  รถถังดังกล่าวถูกวิจัยแล้ว: AMX 105AM, การวิจัยรถถังดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น: AMX Ob Am105
 • ถ้า  รถถังดังกล่าวถูกวิจัยแล้ว: Bat Chatillon155 58, การวิจัยรถถังดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น: Bat Chatillon155 55
 • ถ้า  รถถังดังกล่าวถูกวิจัยแล้ว: М12, การวิจัยรถถังดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น: М44
 • ถ้า  รถถังดังกล่าวถูกวิจัยแล้ว: Т92, การวิจัยรถถังดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น: M53 55

ลายะลางตัวที่มี ค่าประสบการณ์ ลูกเรือ สถิติการรบของรถถัง จะคงเดิมบนรถถังที่ระบุ แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเทียร์แล้ว

SPG ทั้งหมดจะมีการถอดอุปกรณ์ที่วิจัย และคืนไปยังโรงเก็บ นอกจากนี้ยังรวมถึง กระสุน และอุปกรณ์อื่นๆบน SPG จะถูกถอดเก็บคืนเช่นกัน

ราคาของเครดิต และค่าประสบการณ์ที่จำเป็นในการวิจัยสำหรับ SPG และอุปกรณ์นั้นจะถูกคำนวน

รายละเอียดด้านบนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการอัพเดท 8.6 เราจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

ปิด