9.6 อัพเดทโน๊ต

ไฮไลท์

 • เพิ่มความสามารถในการเตรีนมสองกองหนุนการรบ ในโครงสร้งพิเศษ และใช้งานมันในการรบของฐานที่มั่น: Artillery Strike และ Airstrike.
 • เปลี่ยนการกระจายของการยิงที่ศูนย์เล็ง (ลดลงอย่างมากในจำนวนการยิง โดนที่ศูนย์กลางของวงเล็ง).
 • เพิ่มตัวเลือกในการเปลี่ยนคุณสมบัติของลูกเรือ
 • ปรับใหม่ในรายชื่อการสนทนา (รายละเอียดด้านล่าง).
 • ปรับสมดุลในระยะการมองของรถถังบางคัน และรถถังพิฆาต (รายละเอียดด้านล่าง).

 

รถถัง

 • เพิ่มรถถังต่อไปนี้ในการทดสอบของผู้เล่น Supertest :
  • Т-54 (1945), เทียร์ VIII โซเวียตรถถังกลาง
  • M4 Improved, เทียร์ V อเมริการถถังกลาง
  • M56 Scorpion, เทียร์ VII อเมริการถถังพิฆาต
  • Pz.III Ausf.K, เทียร์ V เยอรมันรถถังกลาง
  • FV4202, เทียร์ VIII อังกฤษรถถังกลาง
  • Object 730, เทียร์ VIII โซเวียตรถถังหนัก
 • ทำใหม่ในรถถังต่อไปนี้ในคุณภาพ HD: Löwe, Ferdinand, E100, Tiger P, T95, Object 704, AMX 50 B.
 • แก้ไขปัญหา ที่มีของรูปร่างรถถังต่อไปนี้: Tiger, Panther mit 8,8 cm L/71, Grant, T37, M41 Bulldog, T28 Concept, Achilles IIC.
 • แก้ไขปัญหา ที่มีของรูปร่างที่เสียหายของรถถังต่อไปนี้: T28 Concept, Stuart I, Achilles IIC, M2.
 • เพิ่มรถถังต่อไปนี้ในร้านของขวัญ: STA-2, เทียร์ VIII รถถังพรีเมี่ยมญี่ปุ่น และ AMX Chasseur de chars, เทียร์ VIII รถถังพรีเมี่ยมฝรั่งเศสแบบกลาง
 • เพิ่มรถถัง Panther mit 8,8 cm L/71, เทียร์ VIII พรีเมี่ยมเยอรมันแบบกลาง ในร้านค้าในเกม

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรถถัง

เปลี่ยนแปลงในตัวตนของรถถัง อเมริกา

T95E2:

 • ค่าซ่อม ลดลง 31%

M41 Walker Bulldog:

 • เวลาโหลดของ 76 mm ปืน M32 สำหรับ M41 ป้อมปืน เพิ่มจาก 3.8วินาที เป็น 4.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm ปืน T91 สำหรับ M41 ป้อมปืน เพิ่มจาก 3.1 วินาที เป็น 3.3 วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm ปืน T91E5 สำหรับ M41 ป้อมปืน เพิ่มจาก 34วินาที เป็น 38 วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm ปืน M32 สำหรับ M41A1 ป้อมปืน เพิ่มจาก 3.6 วินาที เป็น 4.4 วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm ปืน M32 late สำหรับ M41A1 ป้อมปืน เพิ่มจาก 3.5 วินาทีเป็น 4.3 วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm ปืน T91 สำหรับ M41A1 ป้อมปืน เพิ่มจาก 3วินาทีเป็น 3.3วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm ปืน T91E5 สำหรับ M41A1 ป้อมปืน เพิ่มจาก 32วินาที เป็น 36 วินาที

 

T37:

 • ระยะการมองของ T41 pilot number 1 ป้อมปืน เพิ่มจาก 390 m เป็น 385 m
 • การกระจายของ 76 mm ปืน T91 เพิ่มจาก 0.36 m เป็น 0.38 m

 

T71:

 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ T71 ช่วงล่าง ลดลง 23%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของT71 ช่วงล่าง ลดลง 23%
 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ T71A1 ช่วงล่าง ลดลง 25%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของT71A1 ช่วงล่าง ลดลง 25%
 • เวลาเล็งของ 76 mm ปืน M1A2 สำหรับ T71 ป้อมปืน ลดลงจาก 2.3 วินาที เป็น 2.1 วินาที
 • เวลาเล็งของ 76 mm ปืน T185 สำหรับ T71 ป้อมปืน ลดลงจาก 2.3 วินาที เป็น 2.1วินาที

 

T21:

 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ VVSS T48M1A1 ช่วงล่าง ลดลง 12%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของVVSS T48M1A1 ช่วงล่าง ลดลง 12%
 • การข้ามพื้นที่ของ VVSS T48M1A1 ช่วงล่าง onSolid terrain เพิ่มขึ้น 10%
 • การข้ามพื้นที่ของ VVSS T48M1A1 ช่วงล่าง บนพื้นปรกติเพิ่มขึ้น 8%
 • การข้ามพื้นที่ของ VVSS T48M1A1 ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม เพิ่มขึ้น 10%
 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ VVSS T48M1A2 ลดลง 14%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของVVSS T48M1A2 ช่วงล่าง ลดลง 14%
 • การข้ามพื้นที่ของ VVSS T48M1A2 ช่วงล่าง onSolid terrain เพิ่มขึ้น 11%
 • การข้ามพื้นที่ของ VVSS T48M1A2 ช่วงล่าง บนพื้นปรกติเพิ่มขึ้น 10%
 • การข้ามพื้นที่ของ VVSS T48M1A2 ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม เพิ่มขึ้น 12%
 • เวลาโหลดของ 75 mm ปืน M3 สำหรับ T21 ป้อมปืน ลดลงจาก 3.8 วินาที เป็น 3.5 วินาที
 • การกระจายของ 75 mm ปืน M3 ลดลงจาก 0.46 m เป็น 0.44 m
 • เวลาโหลดของ 76 mm ปืน M1A1 สำหรับ T21 ป้อมปืน ลดลงจาก 3.8 วินาทีเป็น 3.3 วินาที
 • การกระจายของ 76 mm ปืน M1A1 ลดลงจาก 0.43 m เป็น 0.41 m
 • เวลาเล็งของ 76 mm ปืน M1A2 สำหรับ T21 ป้อมปืน ลดลงจาก 2.3 วินาที เป็น 2.1 วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm ปืน M1A2 สำหรับ T21 ป้อมปืน ลดลงจาก 3.3 วินาทีเป็น 3.2วินาที
 • การกระจายของ QF 6-pdr Mk. III ปืน ลดลงจาก 0.43 m เป็น 0.41 m
 • พลังชีวิต เพิ่มจาก 590 เป็น 600

 

T110E3:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 390 m

 

T110E4:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 390 m

 

T67:

 • ระยะการมองของ T49 ป้อมปืน ลดลงจาก 350 m เป็น 320 m
 • ระยะการมองของ T67 ป้อมปืน ลดลงจาก 370 m เป็น 340 m

 

M8A1:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 370 m เป็น 320 m

 

T40:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 310 m

 

T82:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 370 m เป็น 300 m

 

T29:

 • ระยะการมองของ T123 ป้อมปืน เพิ่มจาก 330 m เป็น 350 m

 

การเปลี่ยนแปลงในค่าสถานะของ รถถังโซเวียต

Т-54 lightweight:

 • การข้ามพื้นที่ของ Т-54 ltwt. ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม เพิ่มขึ้น 12%
 • การข้ามพื้นที่ของ T-54 enhanced ltwt. version ช่วงล่าง บนพื้นปรกติเพิ่มขึ้น 11%
 • การข้ามพื้นที่ของ T-54 enhanced ltwt. version ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม เพิ่มขึ้น 14%
 • เวลาเล็งของ 100 mm D-10T ปืนสำหรับ Т-54 เวอร์ชั่นน้ำหนักเบา ลดลงจาก 2.9 วินาทีเป็น 2.7 วินาที
 • เวลาโหลดของ 100 mm D-10Т ปืนสำหรับ Т-54 เวอร์ชั่นน้ำหนักเบา ลดลงจาก 8.2 วินาทีเป็น 7.6 วินาที
 • การกระจายของ 100 mm D-10Т ปืนบน ป้อมปืน หมุน ลดลง 33%
 • เวลาเล็งของ 100 mm D-10T mod. 1945 สำหรับ Т-54 เวอร์ชั่นน้ำหนักเบา ป้อมปืน ลดลงจาก 2.3 วินาทีเป็น 2.2 วินาที
 • เวลาโหลดของ 100 mm D-10Т mod. 1945 สำหรับ Т-54 เวอร์ชั่นน้ำหนักเบา ป้อมปืน ลดลงจาก 8 วินาทีเป็น 7.5 วินาที
 • การกระจายของ 100 mm D-10Т mod. 1945 ปืนบน ป้อมปืน หมุน ลดลง 33%
 • พลังชีวิต เพิ่มจาก 1,200 เป็น 1,250

 

МТ-25:

 • เวลาเล็งของ 45 mm 20K ปืนสำหรับ МТ-25 ป้อมปืน ลดลงจาก 2.3 วินาทีเป็น 2.2 วินาที
 • เวลาโหลดของ 45 mm 20K 45 mm 20K ปืนสำหรับ МТ-25 ป้อมปืน ลดลงจาก 2.1 วินาทีเป็น 2 วินาที
 • การกระจายของ 45 mm 20K ปืน ลดลงจาก 0.46 m เป็น 0.44 m
 • เวลาโหลดของ 45 mm ВТ-43 ปืนสำหรับ МТ-25 ป้อมปืน ลดลงจาก 2.1 วินาทีเป็น 2 วินาที
 • เวลาโหลดของ 37 mm AutomaticSH-37 สำหรับ Т-34М mod. 1941 ป้อมปืน ลดลงจาก 45.7 วินาทีเป็น 40 วินาที
 • เวลาเล็งของ 45 mm 20K ปืนสำหรับ Т-34М mod. 1941 ลดลงจาก 2.3 วินาทีเป็น 2.1 วินาที
 • เวลาโหลดของ 45 mm 20K ปืนสำหรับ Т-34М mod. 1941 ลดลงจาก 2.1 วินาทีเป็น 2 วินาที
 • การกระจายของ 45 mm 20K ปืน ลดลงจาก 0.46 m เป็น 0.44 m
 • เวลาโหลดของ 45 mm ВТ-43 ปืนสำหรับ Т-34М mod. 1941 ลดลงจาก 2.1 วินาที เป็น 2 วินาที
 • เวลาเล็งของ 57 mm ZiS-4 ปืนสำหรับ Т-34М mod. 1941 ลดลงจาก 2.3 วินาที เป็น 2.1 วินาที
 • เวลาโหลดของ 57 mm ZiS-4 สำหรับ Т-34М mod. 1941 ป้อมปืน ลดลงจาก 2.7 วินาที เป็น 2.4 วินาที

 

Object 263:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 410 m เป็น 390 m

 

Object 268:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 370 m

 

Object 704:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 390 m เป็น 360 m

 

ISU-152:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 370 m เป็น 350 m

 

SU-85B:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 390 m เป็น 310 m

 

SU-76:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 350 m เป็น 290 m

 

Т-34:

 • ระยะการมองของ Т-34 mod. 1940 ป้อมปืน เพิ่มจาก 240 m เป็น 320 m

 

เปลี่ยนแปลงในตัวตนของรถถัง จีน

59-16:

 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ 131 ช่วงล่าง ลดลง 10%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของ131 ช่วงล่าง ลดลง 10%
 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ 131 model 2 ช่วงล่าง ลดลง 11%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของ131 model 2 ช่วงล่าง ลดลง 11%
 • เวลาโหลดของ 57 mm 55-57FG ปืนสำหรับ 131 ป้อมปืน ลดลงจาก 3 วินาทีเป็น 2.9 วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm 54-76T ปืนสำหรับ 131 ป้อมปืน ลดลงจาก 3.7 วินาทีเป็น 3.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ 57 mm 55-57FG ปืนสำหรับ 131-1 ป้อมปืน ลดลงจาก 2.8 วินาทีเป็น 2.6 วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm 54-76T ปืนสำหรับ 131-1 ป้อมปืน ลดลงจาก 3.4 วินาทีเป็น 3.2 วินาที
 • เวลาโหลดของ 76 mm 54-76TG (autoloader) ปืนสำหรับ 131-1 ป้อมปืน ลดลงจาก 10 วินาที เป็น 9 วินาที
 • พลังชีวิต ที่มี 131 ป้อมปืน เพิ่มจาก 530 เป็น 550
 • พลังชีวิต ที่มี 131-1 ป้อมปืน เพิ่มจาก 580 เป็น 590

 

WZ-132:

 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ WZ-131-1 ช่วงล่าง ลดลง 12%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของWZ-131-1 ช่วงล่าง ลดลง 12%
 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ WZ-132 ช่วงล่าง ลดลง 14%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของWZ-132 ช่วงล่าง ลดลง 14%
 • เวลาโหลดของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ WZ-131-1 ป้อมปืน ลดลงจาก 9.1 วินาที เป็น 8.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ 85 mm 64-85T ปืนสำหรับ WZ-131-1 ป้อมปืน ลดลงจาก 5.7 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ 85 mm 64-85TG ปืนสำหรับ WZ-131-1 ป้อมปืน ลดลงจาก 5.7 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • เวลาเล็งของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ WZ-132 ป้อมปืน ลดลงจาก 2.7 วินาที เป็น 2.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ WZ-132 ป้อมปืน ลดลงจาก 8.9 วินาที เป็น 8.3 วินาที
 • การกระจายของ 100 mm 59-100T ปืนบน ป้อมปืน หมุน ลดลง 14%
 • การกระจายของ 100 mm 59-100T ปืน ลดลงจาก 0.39 m เป็น 0.38 m
 • เวลาโหลดของ 100 mm 60-100T ปืนสำหรับ WZ-132 ป้อมปืน ลดลงจาก 8.5 วินาที เป็น 7.9 วินาที
 • การกระจายของ 100 mm 60-100T ปืนบน ป้อมปืน หมุน ลดลง 14%
 • เวลาโหลดของ 85 mm 64-85T ปืนสำหรับ WZ-132 ป้อมปืน ลดลงจาก 5.5 วินาที เป็น 5.4 วินาที
 • เวลาโหลดของ 85 mm 64-85TG ปืนสำหรับ WZ-132 ป้อมปืน ลดลงจาก 5.5 วินาที เป็น 5.4 วินาที
 • พลังชีวิต ที่มี WZ-131-1 ป้อมปืน เพิ่มจาก 950 เป็น 1000
 • พลังชีวิต ที่มี WZ-132 ป้อมปืน เพิ่มจาก 1050 เป็น 1150

 

WZ-131:

 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ WZ-131 ช่วงล่าง ลดลง 11%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของWZ-131 ช่วงล่าง ลดลง 11%
 • ปืนกระจาย ในระหว่างเคลื่อนที่ของ WZ-131 model 2 ช่วงล่าง ลดลง 12%
 • ปืนกระจาย บนตัวถังข้ามผ่านของWZ-131 model 2 ช่วงล่าง ลดลง 12%
 • เวลาโหลดของ 76 mm 54-76TG (autoloader) ปืนสำหรับ 132A ป้อมปืน ลดลงจาก 8.7 วินาที เป็น 8.2 วินาที
 • เวลาโหลดของ 85 mm 56-85JT ปืนสำหรับ 132A ป้อมปืน ลดลงจาก 5.7 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • การกระจายของ 85 mm 56-85JT ปืน ลดลงจาก 0.38 m เป็น 0.37 m
 • เวลาเล็งของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ 132B ป้อมปืน ลดลงจาก 2.9 วินาที เป็น 2.7 วินาที
 • เวลาโหลดของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ 132B ป้อมปืน ลดลงจาก 9.3 วินาที เป็น 8.7 วินาที
 • การกระจายของ 100 mm 59-100T ปืน ลดลงจาก 0.39 m เป็น 0.38 m
 • เวลาโหลดของ 76 mm 54-76TG (autoloader) ปืนสำหรับ 132B ป้อมปืน ลดลงจาก 8.7 วินาที เป็น 8.2 วินาที
 • เวลาโหลดของ 85 mm 56-85JT ปืนสำหรับ 132B ป้อมปืน ลดลงจาก 5.7 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • การกระจายของ 85 mm 56-85JT ปืน ลดลงจาก 0.38 m เป็น 0.37 m
 • เวลาโหลดของ 85 mm 62-85T ปืนสำหรับ 132B ป้อมปืน ลดลงจาก 5.7 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ 85 mm 64-85T ปืนสำหรับ 132B ป้อมปืน ลดลงจาก 5.7 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • พลังชีวิต ที่มี 132A ป้อมปืน เพิ่มจาก 800 เป็น 820
 • พลังชีวิต ที่มี 132B ป้อมปืน เพิ่มจาก 880 เป็น 900

 

เปลี่ยนแปลงในตัวตนของรถถัง ฝรั่งเศส

AMX 50 Foch (155):

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 380 m

 

AMX 50 Foch:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 390 m เป็น 380 m

 

S35 CA:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 340 m

 

Renault UE 57:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 360 m เป็น 320 m

 

Renault FT AC:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 330 m เป็น 300 m

 

ARL 44:

 • ระยะการมองของ FCM F1 ป้อมปืน เพิ่มจาก 320 m เป็น 340 m
 • ระยะการมองของ ARL 44 ป้อมปืน เพิ่มจาก 330 m เป็น 350 m

 

เปลี่ยนแปลงในตัวตนของรถถัง เยอรมัน

Waffentrager auf E 100:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 420 m เป็น 380 m

 

Rhm.-Borsig Waffentrager:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 360 m

 

Waffentrager auf Pz. IV:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 410 m เป็น 370 m

 

Pz.Sfl. IVc:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 380 m เป็น 340 m

 

Aufklarungspanzer Panther:

 • การข้ามพื้นที่ของ  สำหรับ Aufkl. Panther ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม เพิ่มขึ้น 10%
 • การข้ามพื้นที่ของ Aufkl. Panther verstarkteketten ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม 11%
 • ระยะการมองของ VK 28.01 Ausf. C ป้อมปืน เพิ่มจาก 390 m เป็น 400 m
 • การกระจายของ 10,5 cm Kw.K. L/28 ปืนบน ป้อมปืน หมุน ลดลง 17%
 • เวลาโหลดของ 7,5/5,5 cm Waffe 0725 ปืนสำหรับ VK 28.01 Ausf. C ป้อมปืน ลดลงจาก 3.4 วินาทีเป็น 3.3 วินาที
 • การกระจายของ 7,5/5,5 cm Waffe 0725 ปืนบน ป้อมปืน หมุน ลดลง 17%

 

Jagdpanzer E 100:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 390 m

 

Nashorn:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 390 m เป็น 360 m

 

Jagdpanther II:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 380 m เป็น 360 m

 

Marder 38T:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 360 m เป็น 320 m

 

Sturer Emil:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 370 m

 

Marder II:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 350 m เป็น 310 m

 

Jagdpanther:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 370 m เป็น 350 m

 

Panzerjager I:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 330 m เป็น 300 m

 

เปลี่ยนแปลงในตัวตนของรถถัง อังกฤษ

FV215b (183):

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 400 m เป็น 390 m

 

Alecto:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 390 m เป็น 330 m

 

Universal Carrier 2-pdr:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 330 m เป็น 300 m

 

Valentine AT:

 • ระยะการมอง ลดลงจาก 360 m เป็น 320 m

 

แผนที่

 • แก้ไขความไม่สม่ำเสมอของพื้นที่ในแผนที่Steppes, Prokhorovka, และ Redshire
 • ปรับปรุงการเล่นเกมที่มีในแผนที่เหมือง
 • นำออกในแผนที่ Dragon Ridge จากเกม
 • เพิ่มแผนที่ต่อไปนี้ในโหมดทีมการรบ: Lakeville, Mines, และSand River.
 • ปรับปรุงการเล่นเกมในทีมการรบ สำหรับแผนที่ Himmelsdorf
 • เปลี่ยนประเภทแนวกั้นในแผนที่ Stalingrad
 • ปรับปรุงคุณภาพของแผนที่ Redshire
 • เพิ่มเอฟเฟกต์ของการเตรียมการยิงอัตตาจร ระหว่างการนับถอยหลัง ก่อนเวลาการรบบนแผนที่ต่อไปนี้: Malinovka, Abbey, Kharkov,
  FierySalient,Stalingrad.
 • ปรับปรุงเอฟเฟกต์บนแผนที่Steppes, Mountain Pass, และ Sand River
 • แก้ไขปัญหาในเรื่องของ การพลางตัวที่ไม่ทำงานในบางพุ่มไม้ บนแผนที่ Prokhorovka
 • แก้ไขเรื่องของภาพรถถัง และ ภาพรถถังที่เสียหายสำหรับวัตถุล้อมรอบ

ระบบ กราฟฟิก และการปรับแต่ง


 • ปรับแต่งการแสดงของเอฟเฟกต์พิเศษบางอย่าง
 • แก้ไขการกระพริบของพืชที่โปร่งใส
 • แก้ไขภาพที่ติดขัดของตัวเกมที่มีอาการแล็ค
 • แก้ไขการจับภาพสกรีนช๊อต โดยการกด PrintScreen หรือ Alt+PrintScreen ที่มีการย่อหน้าต่างตัวเกม WoT
 • เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยความจำที่ใช้ในการรบ
 • แก้ไขการค้าง และเสียหายของตัวเกม

กลับไปยังด้านบน

อินเตอร์เฟซ และอื่นๆ

 • ปรับปรุงหน้าจอของการแลกเปลี่ยนทอง และ แลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์
 • แก้ไข คำอธิบาย ของรางวัล Tank Sniper
 • เปลี่ยนคำจารึกของฝรั่งเศส “Gardes courageux” เป็น “Coeurs vaillants”.
 • ขยายการจัดการฐานที่มั่น ผู้บัญชาการฝ่ายบริหาร ในการอนุมัติ
 • แก้ไขปัญหา ที่มีกับอินเตอร์เฟซ และการเล่นเกม ในโหมดฐานที่มั่น
 • แก้ไขปัญหา ที่มีกับอินเตอร์เฟซ ในภารกิจส่วนตัว
 • แก้ไขปัญหาที่มีกับฟังค์ชั่นของเสียงสนทนา
 • แก้ไขปัญหา ที่มีของการมอบรางวัลเหรียญ Naydin’s Medal.
 • แก้ไขปัญหา ที่มีในการมอบเครดิตสำหรับการทำลายรถถัง ถ้ารถถังศัตรูจมน้ำหลังตีนตะขาบถูกทำลาย
 • แก้ไขปัญหาที่มีของมุมมองเวคเตอร์ที่แสดงแทนที่จุดยิงของแผนที่ย่อสำหรับ SPGs, ถ้าตัวเลือกนั้นเปิดใช้ในการรบ
 • แก้ไขการแสดงของจุดยิงในแผนที่ย่อของ SPGs ด้วยรูปร่างขนาดใหญ่ที่จำกัดการหมุนมุม
 • แก้ไขการแสดงคำอธิบาย ของจุดซึ่งรถถัง ถูกพบล่าสุด แทนที่เครื่องหมายรถถังเมื่อปรับเปลี่ยนระหว่างมิตรในโหมดหลังความตาย
 • แก้ไขการเล่นรีเพลย์ของ "นั้นใกล้มาก" เสียงเตือน เมื่อรถถังของผู้เล่นเองถูกดาเมจ
 • แก้ไขปัญหาที่มีในการไม่สามารถไปยังแถบโรงรถ เมื่อเลือกรถถังในตัวเลือกโรงรถ
 • แก้ไข “การกระตุก” ของรถถังเมื่อดูรีเพลย์การรบ
 • แก้ไขปัญหาที่มีของการเล่นรีเพลย์การรบย้อนหลัง
 • เปลี่ยนแปลงในรายชื่อติดต่อสนทนา:
  • เปลี่ยนโครงสร้างของรายชื่อติดต่อ (เพิ่มหมวด, กลุ่มติดต่อ, การตั้งค่ารายชื่อ ).
  • ปรับแต่งส่วนความสัมพันธ์ของผู้เล่น เพื่อนสามารถจัดตั้งโดยการส่งการร้องขอเป็นเพื่อนไปยังผุ้เล่นอื่นๆ
  • เพิ่มตัวเลือกในการสร้าง /แก้ไข /ลบ ในกลุ่มปรับแต่ง ของรายชื่อติดต่อ
  • เพิ่มตัวเลือกในการค้นหาชื่อในรายชื่อติดต่อ (โน๊ต: จะปรับปรุงตัวช่วยสำหรับผู้เล่นเหล่านี้, ที่มีรายชื่อจำนวนมากในรายการติดต่อ).
  • เพิ่มตัวเลือกในการจัดกลุ่มรายชื่อในรายการติดต่อ
  • เพิ่มตัวเลือกในการส่งข้อความไปหาผู้เล่นทุกคนที่มีสถานะออนไลน์/ออฟไลน์, นอกจากผู้เล่นในแบล็คลิสท์
  • จัดใหม่ในการกระทำในเมนูบริบท
  • เปลี่ยนการจับข้อความ ของบางตัวเลือกในเมนูบริบท
  • เพิ่มความผันแปลในการแสดงการกระทำ ในบริบทเมนู ขึ้นกับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เล่น และอินเตอร์เฟซ
  • เปลี่ยนอินเตอร์เฟซของการเชิญไปยังหน้าต่างหน่วยยุทธวิธี

กลับไปยังด้านบน

ปิด