ลายเซ็นและแบนเนอร์

ข้างล่างนี้คือภาพลายเซ็นพิเศษของ World of Tanks ที่ท่านสามารถใช้ในการใส่ไว้ในโปรไฟล์ของท่านได้ พร้อมขนาดต่างๆกัน รวมทั้งสี และรูปแบบภาพที่ท่านจะต้องพอใจในรถถังต่างๆ
อย่าพลาดนำไปใช้ละ


https://worldoftanks.com/dcont/fb/imagesforarticles/wotuserbar01.jpg

 

https://worldoftanks.com/dcont/fb/imagesforarticles/wotuserbar02.jpg

 

https://worldoftanks.com/dcont/fb/imagesforarticles/wotuserbar03.jpg

 

https://worldoftanks.com/dcont/fb/imagesforarticles/wotuserbar04.jpg

 

https://worldoftanks.com/dcont/fb/imagesforarticles/wotbigbar01.jpg

 

https://worldoftanks.com/dcont/fb/imagesforarticles/wotbigbar02.jpg

 

https://worldoftanks.com/dcont/fb/imagesforarticles/wotbigbar03.jpg
ปิด