การเปลี่ยนแปลงของรถถัง

ท่านผู้บัญชาการ!

การอัพเดท 8.6 มาถึงแล้วพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมากมายใน World of Tanks. เพื่อความสนุกของท่านในการเล่น เราอยากให้ท่านรับรู้ข้อมูลต่างๆของการเปลียนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก่อน เข้าล๊อกอิน ด้านล่างนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นโดยเราแยกหน้าออกไปส่วนๆเพื่อ ให้ง่ายต่อการค้นหาและบอกเล่าข้อมูลได้ครบ ท่านสามารถกดที่ลิงค์ในแต่ละหัวข้อเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ท่านต้องการได้โดย ตรง

เนื้อหา


การปรับค่าพลังของรถถัง

รถถังฝรั่งเศส:

  105 leFH18B2:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก IV เป็น V
 • การกระจายของ 10,5 cm le.F.H. 18 L/28 gunเปลี่ยนจาก 0.49 m เป็น 0.735 m
  AMX 13 105 AM mle. 50:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก IV เป็น V
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ AMX 13 105 AM mle. 49 ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 22 เป็น 27
 • การกระจายของ AMX 13 105 AM mle. 49 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 40%
 • การกระจายของ AMX 13 105 AM mle. 49 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 40%
 • การรองรับของ AMX 13 105 AM mle. 49 ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 8%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ AMX 13 105 AM mle. 55 ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 24 เป็น 30
 • การกระจายของ AMX 13 105 AM mle. 55 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 36%
 • การกระจายของ AMX 13 105 AM mle. 55 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 36%
 • การรองรับของ ช่วงล่างของ AMX 13 105 AM mle. 55 บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 8%
 • เพิ่ม Baudouin 6F 11 SRY เครื่องยนต์
 • ลบSovam de 150 cv เครื่องยนต์
 • ราคารถถังเปลี่ยนจาก 180500 เครดิตเป็น 410000 เครดิต
 • เพิ่ม SCR 508 radio
 • เพิ่ม SCR 528F radio
 • ลบER 52 radio
 • ลบER 53 radio
 • ลบER 55 radio
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 360 m เป็น 350 m
 • เวลาเล็งของ 105 mm court mle. 1934 S gunเปลี่ยนจาก 4.6 วินาที เป็น 5.0 วินาที
 • เวลาโหลดของ  105 mm court mle. 1934 S gunเปลี่ยนจาก 13.3 วินาที เป็น 12.9 วินาที
 • การกระจายของ 105 mm court mle. 1934 S gunเปลี่ยนจาก 0.5 m เป็น 0.74 m
 • เวลาเล็งของ 105 mm obusier mle. 1950 gunเปลี่ยนจาก 4.6 วินาที เป็น 5.0 วินาที
 • เวลาโหลดของ  105 mm obusier mle. 1950 gunเปลี่ยนจาก 11 วินาที เป็น 14 วินาที
 • การกระจายของ 105 mm obusier mle. 1950 gun จากการหมุน เพิ่มเป็น 14%
 • การกระจายของ 105 mm obusier mle. 1950 gunเปลี่ยนจาก 0.47 m เป็น 0.7 m
 • พลัง HPเปลี่ยนจาก 200 เป็น 220
  AMX 13 F3 AM:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก V เป็น VI
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ AMX 13 F3 AM ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 22 เป็น 27
 • การกระจายของ AMX 13 F3 AM ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 29%
 • การกระจายของ AMX 13 F3 AM ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 29%
 • การรองรับของ AMX 13 F3 AM ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นนุ่ม will be ลดลง 8%.
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ AMX 13 F3 AM bis ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 24 เป็น 30
 • การกระจายของ AMX 13 F3 AM bis ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 25%
 • การกระจายของ AMX 13 F3 AM bis ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 25%
 • การรองรับของ AMX 13 F3 AM bis ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 9%
 • เพิ่ม Baudouin 6F 11 SRY เครื่องยนต์
 • ลบSovam de 150 cv เครื่องยนต์
 • ราคารถถังเปลี่ยนจาก 650000 เครดิตเป็น 935000 เครดิต
 • เพิ่ม SCR 508 radio
 • เพิ่ม SCR 528F radio
 • ลบER 52 radio
 • ลบER 53 radio
 • ลบER 55 radio
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 370 m เป็น 360 m
 • เวลาเล็งของ Canon de 155 mm de 33 calibres gunเปลี่ยนจาก 7.1 วินาที เป็น 7 วินาที
 • การจุกระสุนของ Canon de 155 mm de 33 calibres gunเปลี่ยนจาก 20 เป็น 25
 • เวลาโหลดของ  Canon de 155 mm de 33 calibres gunเปลี่ยนจาก 22.8 วินาที เป็น 30.6 วินาที
 • การกระจายของ Canon de 155 mm de 33 calibres gun จากการหมุน เพิ่มเป็น 9%
 • การกระจายของ Canon de 155 mm de 33 calibres gun changed с 0.48 m เป็น 0.78 m
 • เวลาเล็งของ Obusier de 155 mm C mle. 1917 gunเปลี่ยนจาก 5.1 วินาที เป็น 7 วินาที
 • การจุกระสุนของ Obusier de 155 mm C mle. 1917 gunเปลี่ยนจาก 24 เป็น 25
 • เวลาโหลดของ  Obusier de 155 mm C mle. 1917 gunเปลี่ยนจาก 19 วินาที เป็น 24.4 วินาที
 • การกระจายของ Obusier de 155 mm C mle. 1917 gun จากการหมุน เพิ่มเป็น 15%
 • การกระจายของ Obusier de 155 mm C mle. 1917 gunเปลี่ยนจาก 0.53 m เป็น 0.82 m
 • พลัง HPเปลี่ยนจาก 240 เป็น 270
  Lorraine 155 mle. 50:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก เป็น VI เป็น VII
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Lorraine 155 mle. 50 ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 24 เป็น 27
 • การกระจายของ Lorraine 155 mle. 50 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 38%
 • การกระจายของ Lorraine 155 mle. 50 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 38%
 • การรองรับของ Lorraine 155 mle. 50 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 30%
 • การรองรับของ Lorraine 155 mle. 50 ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 7%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Lorraine 155 mle. 50 bis ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 26 เป็น 30
 • การกระจายของ Lorraine 155 mle. 50 bis ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 33%
 • การกระจายของ Lorraine 155 mle. 50 bis ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 33%
 • การรองรับของ Lorraine 155 mle. 50 bis ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 33%
 • การรองรับของ Lorraine 155 mle. 50 bis ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 8%
 • เพิ่ม Maybach HL 210 TRM P30 เครื่องยนต์
 • เพิ่ม Maybach HL 230 TRM P30 เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 230 เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 230 P 45F เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 234P45 เครื่องยนต์
 • ราคารถถังเปลี่ยนจาก 1480000 เครดิตเป็น 1420000 เครดิต
 • เพิ่ม SCR 508 radio
 • เพิ่ม SCR 528F radio
 • ลบER 52 radio
 • ลบER 53 radio
 • ลบER 55 radio
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 370 m เป็น 350 m
 • เวลาเล็งของ Canon de 155 mm de 33 calibres gunเปลี่ยนจาก 6.9 วินาที เป็น 7.0 วินาที
 • เวลาโหลดของ  Canon de 155 mm de 33 calibres gunเปลี่ยนจาก 21 วินาที เป็น 29.8 วินาที
 • การกระจายของ Canon de 155 mm de 33 calibres gunเปลี่ยนจาก 0.48 m เป็น 0.78 m
 • เวลาเล็งของ Obusier de 155 mm mle. 1950 gunเปลี่ยนจาก 5.8 วินาที เป็น 6.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ  Obusier de 155 mm mle. 1950 gunเปลี่ยนจาก 19 วินาที เป็น 29.8 วินาที
 • การกระจายของ Obusier de 155 mm mle. 1950 gunเปลี่ยนจาก 0.46 m เป็น 0.76 m
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Lorraine 155 mle. 50 turretเปลี่ยนจาก 15 องศา/s เป็น 14 องศา/s
 • พลัง HPเปลี่ยนจาก 330 เป็น 340
  Lorraine 155 mle. 51:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก VII เป็น VIII
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Lorraine 155 mle. 51 ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 22 เป็น 25
 • การกระจายของ Lorraine 155 mle. 51 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 47%
 • การกระจายของ Lorraine 155 mle. 51 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 47%
 • การรองรับของ Lorraine 155 mle. 51 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 18%
 • การรองรับของ Lorraine 155 mle. 51 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 4%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Lorraine 155 mle. 51 bis ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 24 เป็น 28
 • การกระจายของ Lorraine 155 mle. 51 bis ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 43%
 • การกระจายของ Lorraine 155 mle. 51 bis ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 43%
 • การรองรับของ Lorraine 155 mle. 51 bis ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 20%
 • การรองรับของ Lorraine 155 mle. 51 bis ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 4%
 • เพิ่ม Maybach 850 CV เครื่องยนต์
 • เพิ่ม Maybach HL 230 TRM P30 เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 230 เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 230 P 45F เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 234P45 เครื่องยนต์
 • ราคารถถังเปลี่ยนจาก 2850000 เครดิตเป็น 2550000 เครดิต
 • เพิ่ม SCR 508 radio
 • เพิ่ม SCR 528F radio
 • ลบER 52 radio
 • ลบER 53 radio
 • ลบER 55 radio
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 380 m เป็น 360 m
 • เวลาเล็งของ Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gunเปลี่ยนจาก 5.5 วินาที เป็น 6.0 วินาที
 • เวลาโหลดของ  Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gunเปลี่ยนจาก 24 วินาที เป็น 33 วินาที
 • การกระจายของ Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. gun จากการหมุน เพิ่มเป็น 20%
 • การกระจายของ Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F.เปลี่ยนจาก 0.45 m เป็น 0.74 m
 • เวลาเล็งของ Obusier de 155 mm mle. 1950 gunเปลี่ยนจาก 5.8 วินาที เป็น 6.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ  Obusier de 155 mm mle. 1950 gunเปลี่ยนจาก 19 วินาที เป็น 26.7 วินาที
 • การกระจายของ Obusier de 155 mm mle. 1950 gunเปลี่ยนจาก 0.46 m เป็น 0.76 m
 • พลัง HPเปลี่ยนจาก 400 เป็น 390
Lorraine 39L AM:
 • การกระจายของ Lorraine 39L AM ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 64%
 • การกระจายของ Lorraine 39L AM ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 64%
 • การรองรับของ Lorraine 39L AM ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 8%
 • การรองรับของ Lorraine 39L AM ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง ลดลง 6%
 • การรองรับของ Lorraine 39L AM ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 19%
 • การกระจายของ Lorraine 39L AM bis ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 62%
 • การกระจายของ Lorraine 39L AM bis ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 62%
 • การรองรับของ Lorraine 39L AM bis ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 9%
 • การรองรับของ Lorraine 39L AM bis ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 21%
 • ลบDelahaye 103 เครื่องยนต์
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 350 m เป็น 330 m
 • เวลาเล็งของ 105 mm court mle. 1934 S gunเปลี่ยนจาก 4.6 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ  105 mm court mle. 1934 S gunเปลี่ยนจาก 13.3 วินาที เป็น 20.5 วินาที
 • การกระจายของ 105 mm court mle. 1934 S gunเปลี่ยนจาก 0.49 m เป็น 0.8 m
 • เวลาเล็งของ 105 mm court mle. 1935 B gunเปลี่ยนจาก 5.1 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ  105 mm court mle. 1935 B gunเปลี่ยนจาก 15.5 วินาที เป็น 20.5 วินาที
 • การกระจายของ 105 mm court mle. 1935 B gunเปลี่ยนจาก 0.55 m เป็น 0.84 m
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Lorraine 39L AM turretเปลี่ยนจาก 22 องศา/s เป็น 14 องศา/s
 • พลัง HPเปลี่ยนจาก 140 เป็น 120
  Renault FT 75 BS:
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Renault FT 75 BS ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 18 เป็น 12
 • การกระจายของ Renault FT 75 BS ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 38%
 • การกระจายของ Renault FT 75 BS ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 38%
 • การรองรับของ Renault FT 75 BS ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 8%
 • การรองรับของ Renault FT 75 BS ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 7%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Renault FT 75 BS bis ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 20 เป็น 14
 • การกระจายของ Renault FT 75 BS bis ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 36%
 • การกระจายของ Renault FT 75 BS bis ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 36%
 • การรองรับของ Renault FT 75 BS bis ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 9%
 • การรองรับของ Renault FT 75 BS bis ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 8%
 • การถอยหลังการจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 7 kmh เป็น 6 kmh
 • เวลาเล็งของ 75 mm Blockhaus Schneider gunเปลี่ยนจาก 4 วินาที เป็น 4.5 วินาที
 • เวลาโหลดของ  75 mm Blockhaus Schneider gunเปลี่ยนจาก 6.3 วินาที เป็น 7.8 วินาที
 • การกระจายของ 75 mm Blockhaus Schneider gunเปลี่ยนจาก 0.51 m เป็น 0.77 m
 • พลัง HPเปลี่ยนจาก 110 เป็น 80

รถถังเยอรมัน:

 • ราคาของ7,5 cm KwK 41 L/58 Konisch gunเปลี่ยนจาก 9150 เครดิตเป็น 18300 เครดิต
  Sturmpanzer I Bison:
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Sturmpanzerketten I ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 16 เป็น 14
 • การกระจายของ Sturmpanzerketten ช่วงล่างของการเคลื่อนที่I เพิ่มเป็น 35%
 • การกระจายของ Sturmpanzerketten I ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 35%
 • การรองรับของ Sturmpanzerketten I ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 17%
 • การรองรับของ Sturmpanzerketten I ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 7%
 • การรองรับของ Sturmpanzerketten I ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 8%
 • ราคาของSturmpanzerketten II ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 580.0 เป็น 1160
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Sturmpanzerketten II ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 18 เป็น 16
 • การกระจายของ Sturmpanzerketten II ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 31%
 • การกระจายของ Sturmpanzerketten II ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 31%
 • การรองรับของ Sturmpanzerketten II ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 18%
 • การรองรับของ Sturmpanzerketten II ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 7%
 • การรองรับของ Sturmpanzerketten II ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 9%
 • เพิ่ม FuG Spr. A radio
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 320 m เป็น 330 m
 • เวลาเล็งของ 15 cm s.I.G. 33 L/11 gunเปลี่ยนจาก 5.1 วินาที เป็น 6.5 วินาที
 • การจุกระสุนของ 15 cm s.I.G. 33 L/11 gunเปลี่ยนจาก 20 เป็น 12
 • มุมยกระดับ15 cm s.I.G. 33 L/11 gunเปลี่ยนจาก -73 องศา เป็น -75 องศา
 • การกระจายของมุม15 cm s.I.G. 33 L/11 gunเปลี่ยนจาก 0 องศา เป็น 4 องศา
 • เวลาโหลดของ  15 cm s.I.G. 33 L/11 gunเปลี่ยนจาก 15.6 วินาที เป็น 22.8 วินาที
 • การกระจายของ 15 cm s.I.G. 33 L/11 gun จากการหมุน เพิ่มเป็น 47%
 • การกระจายของ 15 cm s.I.G. 33 L/11 gunเปลี่ยนจาก 0.55 m เป็น 0.86 m
 • ความเสียหายโดย Sprgr L shell of 15 cm s.I.G. 33 L/11 gunเปลี่ยนจาก 300 เป็น 450
 • การทำความเสียหายโดยกระสุน Sprgr L erz. Shell of 15 cm s.I.G. 33 L/11 gunเปลี่ยนจาก 200 เป็น 350
 • มุมของปืนแนวนอนในการเล็งเป้าเปลี่ยนจาก -5 5 องศา เป็น -5.5 5.5 องศา
 • พลัง HPเปลี่ยนจาก 120 เป็น 130
  G.W. E 100:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก เป็น VIII เป็น X
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ G.W. E 100 ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 14 เป็น 18
 • การกระจายของ G.W. E 100 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 50%
 • การกระจายของ G.W. E 100 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 50%
 • การรองรับของ G.W. E 100 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 7%
 • การรองรับของ G.W. E 100 ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง ลดลง 6%
 • การรองรับของ G.W. E 100 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 14%
 • เพิ่ม Maybach HL 234 TRM P45 เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 174 เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 210 P 30 เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 230 P 45 เครื่องยนต์
 • ลบMaybach HL 234 เครื่องยนต์
 • ราคารถถังเปลี่ยนจาก 3540000 เครดิตเป็น 6100000 เครดิต
 • เพิ่ม 10WSc radio
 • ลบFuG 12 radio
 • ลบFuG 5 radio
 • ลบFuG 7 radio
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 390 m เป็น 400 m
 • เวลาเล็งของ gun 21 cm Mörser 18/2 gunเปลี่ยนจาก 6.9 วินาที เป็น 7.0 วินาที
 • การกระจายของมุม21 cm Mörser 18/2 gunเปลี่ยนจาก 3 องศา เป็น 0 องศา
 • เวลาโหลดของ  21 cm Mörser 18/2 gunเปลี่ยนจาก 37.3 วินาที เป็น 42.5 วินาที
 • การกระจายของ 21 cm Mörser 18/2 gunเปลี่ยนจาก 0.56 m เป็น 0.84 m
 • พลัง HPเปลี่ยนจาก 580 เป็น 550
  G.W. Panther:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก  VI เป็น VII
 • GW-Panther-Ketten Ausf. A ความเร็วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนจาก 26 เป็น 24
 • การกระจายของปืน from GW-Panther-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 18%
 • Gun การกระจายของ GW-Panther-Ketten Ausf. A ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 18%
 • GW-Panther-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 8%
 • GW-Panther-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นปานกลาง will be improved by 7%
 • GW-Panther-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 8%
 • GW-Panther-Ketten Ausf. B ความเร็วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนจาก 28 เป็น 26
 • Gun การกระจายของ GW-Panther-Ketten Ausf. B ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 15%
 • Gun การกระจายของ GW-Panther-Ketten Ausf. B ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 15%
 • GW-Panther-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 8%
 • GW-Panther-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 7%
 • GW-Panther-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 9%
 • Maybach HL 110 P30 เครื่องยนต์ พลังเปลี่ยนจาก 380 เป็น 325
 • Maybach HL 130 P50 เครื่องยนต์ พลังเปลี่ยนจาก 460 เป็น 350
 • Maybach HL 87 เครื่องยนต์ นำออก
 • Max forward speedเปลี่ยนจาก 48 km/h เป็น 46 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 350 m. เป็น 370 m.
 • เวลาเล็งของ the gun 15 cm s.F.H. 18 L/30เปลี่ยนจาก 6.9 วินาที. เป็น 7.0 วินาที.
 • เวลาโหลดของ ปืน 15 cm s.F.H. 18 L/30เปลี่ยนจาก 21.1 วินาที. เป็น 28.5 วินาที.
 • 15 cm s.F.H. 18 L/30  การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.48 m เป็น 0.74 m
 • เวลาเล็งของ the gun 15 cm s.F.H. 43เปลี่ยนจาก 6.3 วินาที. เป็น 7 วินาที.
 • เวลาโหลดของ ปืน 15 cm s.F.H. 43เปลี่ยนจาก 23.5 วินาที. เป็น 34.5 วินาที.
 • 15 cm s.F.H. 43 การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.43 m เป็น 0.7 m
 • HPเปลี่ยนจาก 350 เป็น 360
  G.W. Tiger:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก VII เป็น IX
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ GW-Tiger-Ketten Ausf. Aเปลี่ยนจาก 12 เป็น 14
 • การกระจายของปืน from GW-Tiger-Ketten Ausf. A ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 54%
 • การกระจายของปืน from GW-Tiger-Ketten Ausf. A ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 54%
 • GW-Tiger-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 7%
 • GW-Tiger-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 6%
 • GW-Tiger-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 13%
 • GW-Tiger-Ketten Ausf. B  ความเร็วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนจาก 14 เป็น 16
 • การกระจายของปืน from GW-Tiger-Ketten Ausf. B ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 50%
 • การกระจายของปืน from GW-Tiger-Ketten Ausf. B ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 50%
 • GW-Tiger-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 7%
 • GW-Tiger-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 6%
 • GW-Tiger-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 14%
 • Maybach HL 210 TRM P45 เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Maybach HL 230 TRM P45 เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Maybach HL 174 เครื่องยนต์ นำออก
 • Maybach HL 210 P 30 เครื่องยนต์ นำออก
 • Maybach HL 230 P 45 เครื่องยนต์ นำออก
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเปลี่ยนจาก 35 km/h เป็น 45 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 380 m. เป็น 390 m.
 • เวลาเล็งของ ปืน 17 cm Kanone 72เปลี่ยนจาก 6.9 วินาที. เป็น 7.0 วินาที.
 • Gun 17 cm Kanone 72 Elevation angleเปลี่ยนจาก 45 องศา. เป็น 48 องศา.
 • Gun 17 cm Kanone 72 Depression angleเปลี่ยนจาก 0 องศา. เป็น -2 องศา.
 • เวลาโหลดของ ปืน 17 cm Kanone 72เปลี่ยนจาก 29.1 วินาที. เป็น 33 วินาที.
 • 17 cm Kanone 72  การกระจายของปืน duringการหมุนปืนเพิ่มเป็น 9%
 • 17 cm Kanone 72  การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.46 m เป็น 0.72 m
 • เวลาเล็งของ the gun 21 cm Mörser 18/1เปลี่ยนจาก 7.4 วินาที. เป็น 7.5 วินาที.
 • Gun 21 cm Mörser 18/1 Elevation angleเปลี่ยนจาก 45 องศา. เป็น 48 องศา.
 • Gun 21 cm Mörser 18/1 Depression angleเปลี่ยนจาก 0 องศา. เป็น -2 องศา.
 • เวลาโหลดของ ปืน 21 cm Mörser 18/1เปลี่ยนจาก 40.2 วินาที. เป็น 48 วินาที.
 • 21 cm Mörser 18/1 การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.58 m เป็น 0.86 m
 • HPเปลี่ยนจาก 470 เป็น 500
  Grille:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก 4 เป็น 5
 • Grille-Ketten Ausf. A  ความเร็วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนจาก 20 เป็น 22
 • การกระจายของปืน from Grille-Ketten Ausf. A ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 43%
 • การกระจายของปืน from Grille-Ketten Ausf. A ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 43%
 • Grille-Ketten Ausf. B  ความเร็วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนจาก 22 เป็น 24
 • การกระจายของปืน from Grille-Ketten Ausf. B ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 38%
 • การกระจายของปืน from Grille-Ketten Ausf. B ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 38%
 • Praga EPA เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Praga EPA AC เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Praga EPA/2 เครื่องยนต์ นำออก
 • Praga EPA/3 เครื่องยนต์ นำออก
 • เครื่องยนต์ ลบPraga TN 100
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเปลี่ยนจาก 35 km/h เป็น 42 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 360 m. เป็น 350 m.
 • เวลาเล็งของ the gun 15 cm s.F.H. 13 L/17เปลี่ยนจาก 5.1 วินาที. เป็น 6 วินาที.
 • ความจุกระสุน from 15 cm s.F.H. 13 L/17เปลี่ยนจาก 18 เป็น 30
 • มุมยกระดับสำหรับปืน 15 cm s.F.H. 13 L/17เปลี่ยนจาก 73 องศา. เป็น 72 องศา.
 • การกระจายของมุมสำหรับปืน 15 cm s.F.H. 13 L/17เปลี่ยนจาก 0 องศา. เป็น -3 องศา.
 • เวลาโหลดของสำหรับปืน 15 cm s.F.H. 13 L/17เปลี่ยนจาก 17.1 วินาที. เป็น 23.5 วินาที.
 • การกระจายของ 15 cm s.F.H. 13 L/17เปลี่ยนจาก 0.53 m เป็น 0.78 m
 • เวลาเล็งของสำหรับปืน 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 5.1 วินาที. เป็น 6.5 วินาที.
 • ความจุกระสุน for 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 20 เป็น 30
 • มุมยกระดับสำหรับปืน 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 73 องศา. เป็น 72 องศา.
 • การกระจายของมุมสำหรับปืน 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 0 องศา. เป็น -3 องศา.
 • เวลาโหลดของสำหรับปืน 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 11.4 วินาที. เป็น 16 วินาที.
 • การกระจายของปืน for 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 0.55 m เป็น 0.84 m
 • HPเปลี่ยนจาก 220 เป็น 240
  Hummel:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก 5 เป็น 6
 • Hummel Ausf. A  ความเร็วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนจาก 30 เป็น 24
 • การกระจายของปืน from Hummel Ausf. A ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 36%
 • การกระจายของปืน from Hummel Ausf. A ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 36%
 • Hummel Ausf. B  ความเร็วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนจาก 32 เป็น 26
 • การกระจายของปืน for Hummel Ausf. B ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 31%
 • การกระจายของปืน for Hummel Ausf. B ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 31%
 • เครื่องยนต์ เพิ่ม Maybach HL 108 TR R
 • Maybach HL 120 TRM 112 R เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Maybach HL 120 TRM R เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Maybach HL 120 TR เครื่องยนต์ นำออก
 • Maybach HL 120 TRM เครื่องยนต์ นำออก
 • Maybach HL 157 P เครื่องยนต์ นำออก
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเปลี่ยนจาก 40 km/h เป็น 42 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 370 m. เป็น 360 m.
 • เวลาเล็งของสำหรับปืน 15 cm s.F.H. 13 L/17เปลี่ยนจาก 5.1 วินาที. เป็น 6 วินาที.
 • เวลาโหลดของสำหรับปืน 15 cm s.F.H. 13 L/17เปลี่ยนจาก 17.1 วินาที. เป็น 23 วินาที.
 • 15 cm s.F.H. 13 L/17 การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.53 m เป็น 0.78 m
 • เวลาเล็งของสำหรับปืน 15 cm s.F.H. 18 L/30เปลี่ยนจาก 6.9 วินาที. เป็น 7.0 วินาที.
 • เวลาโหลดของสำหรับปืน 15 cm s.F.H. 18 L/30เปลี่ยนจาก 21.1 วินาที. เป็น 31.3 วินาที.
 • 15 cm s.F.H. 18 L/30  การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.48 m เป็น 0.76 m
 • HPเปลี่ยนจาก 280 เป็น 300
  Sturmpanzer II:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก  3 เป็น 4
 • การกระจายของปืน from StPz-Ketten Ausf. A ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 57%
 • การกระจายของปืน from StPz-Ketten Ausf. A ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 57%
 • StPz-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง ลดลง 17%
 • StPz-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นปานกลาง ลดลง 7%
 • StPz-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นนุ่ม ลดลง 8%
 • การกระจายของปืน for StPz-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 54%
 • การกระจายของปืน for StPz-Ketten Ausf. B ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 54%
 • StPz-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง ลดลง 18%
 • StPz-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นปานกลาง ลดลง 7%
 • StPz-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นนุ่ม ลดลง 9%
 • Büssing NAG L8V/GS 36 เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Büssing NAG L8V/GS 39 เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Maybach HL 57 TR  เครื่องยนต์ นำออก
 • Maybach HL 62 TR  เครื่องยนต์ นำออก
 • Maybach HL 62 TRM  เครื่องยนต์ นำออก
 • FuG Spr. A  Radio เพิ่ม
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเปลี่ยนจาก 40 km/h เป็น 45 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 360 m. เป็น 340 m.
 • เวลาเล็งของสำหรับปืน 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 5.1 วินาที. เป็น 6.5 วินาที.
 • มุมยกระดับสำหรับปืน 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 73 องศา. เป็น 75 องศา.
 • การกระจายของมุมสำหรับปืน 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 0 องศา. เป็น -4 องศา.
 • เวลาโหลดของสำหรับปืน 15 cm s.I.G. 33 L/11เปลี่ยนจาก 11.1 วินาที. เป็น 17.4 วินาที.
 • 15 cm s.I.G. 33 L/11 การกระจายของปืน duringการหมุนปืนเพิ่มเป็น 50%
 • 15 cm s.I.G. 33 L/11 การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.55 m เป็น 0.84 m
 • ความเสียหายโดยกระสุน Sprgr L gun 15 cm s.I.G. 33 L/11,เปลี่ยนจาก 300 เป็น 450
 • ความเสียหายโดยกระสุน Sprgr L erz. gun 15 cm s.I.G. 33 L/11,เปลี่ยนจาก 200 เป็น 350
 • มุมการเล็งแนวนอน (การเคลื่อนที่ในมุมที่แนะนำ)ของปืนเปลี่ยนจาก 5 องศา. เป็น 6.5 องศา.
 • HPเปลี่ยนจาก 160 เป็น 190
  Wespe:
 • การกระจายของปืน from Wespe-Ketten Ausf. A ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 69%
 • การกระจายของปืน from Wespe-Ketten Ausf. A ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 69%
 • Wespe-Ketten Ausf. A  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง ลดลง 8%
 • การกระจายของปืน from Wespe-Ketten Ausf. B ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 67%
 • การกระจายของปืน from Wespe-Ketten Ausf. B ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 67%
 • Wespe-Ketten Ausf. B  ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง ลดลง 9%
 • Maybach HL 45 P เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Maybach HL 62 TRM เครื่องยนต์ นำออก
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 350 m. เป็น 330 m.
 • เวลาเล็งของสำหรับปืน 10,5 cm le.F.H. 16 L/22เปลี่ยนจาก 5.1 วินาที. เป็น 6 วินาที.
 • 10,5 cm le.F.H. 16 L/22 ความจุกระสุนเปลี่ยนจาก 38 เป็น 32
 • การกระจายของมุมสำหรับปืน 10,5 cm le.F.H. 16 L/22เปลี่ยนจาก -4 องศา. เป็น -5 องศา.
 • เวลาโหลดของสำหรับปืน 10,5 cm le.F.H. 16 L/22เปลี่ยนจาก 15.7 วินาที. เป็น 20 วินาที.
 • 10,5 cm le.F.H. 16 L/22  การกระจายของปืนการหมุนปืนเพิ่มเป็น 73%
 • การกระจายของปืน 10,5 cm le.F.H. 16 L/22เปลี่ยนจาก 0.54 m เป็น 0.8 m
 • เวลาเล็งของสำหรับปืน 10,5 cm le.F.H. 18 L/28เปลี่ยนจาก 5.1 วินาที. เป็น 6 วินาที.
 • 10,5 cm le.F.H. 18 L/28  ความจุกระสุน เปลี่ยนจาก 38 เป็น 32
 • การกระจายของมุมสำหรับปืน 10,5 cm le.F.H. 18 L/28เปลี่ยนจาก -4 องศา. เป็น -5 องศา.
 • เวลาโหลดของสำหรับปืน 10,5 cm le.F.H. 18 L/28เปลี่ยนจาก 13.3 วินาที. เป็น 20 วินาที.
 • การกระจายของปืน สำหรับ10,5 cm le.F.H. 18 L/28 duringการหมุนปืนเพิ่มเป็น 60%
 • 10,5 cm le.F.H. 18 L/28  การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.49 m เป็น 0.76 m
 • มุมการเล็งแนวนอน (การเคลื่อนที่ในมุมที่แนะนำ) สำหรับปืนเปลี่ยนจาก 10 องศา. เป็น 20 องศา.
 • HPเปลี่ยนจาก 170 เป็น 130

รถถังอังกฤษ:

  Matilda Black Prince:
 • มุมยกระดับสำหรับปืน QF 6-pdr Mk. V Aเปลี่ยนจาก 12 องศา. เป็น 20 องศา.
 • การกระจายของมุมสำหรับปืน QF 6-pdr Mk. V Aเปลี่ยนจาก -9 องศา. เป็น -12.5 องศา.

  Sexton I:

        การกระจายของปืน for Sexton I ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 29%

        การกระจายของปืน for Sexton I ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 29%

        Wright (Continental) R975 EC2 เครื่องยนต์ พลังเปลี่ยนจาก 400 เป็น 390

        Max การถอยหลังspeed from 12 km/h เป็น 10 km/h

        ระยะการมองเปลี่ยนจาก 360 m. เป็น 330 m.

        เวลาเล็งของสำหรับปืน OQF 25-pdr Howitzer Mk. IIเปลี่ยนจาก 5.1 วินาที. เป็น 5.5 วินาที.

        เวลาโหลดของสำหรับปืน OQF 25-pdr Howitzer Mk. IIเปลี่ยนจาก 7.5 วินาที. เป็น 12 วินาที.

        OQF 25-pdr Howitzer Mk. II  การกระจายของปืน after fire เพิ่มเป็น 50%

        OQF 25-pdr Howitzer Mk. II  การกระจายของปืน duringการหมุนปืนเพิ่มเป็น 16%

        OQF 25-pdr Howitzer Mk. II  การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.47 m เป็น 0.76 m

        HPเปลี่ยนจาก 160 เป็น 140

รถถังอเมริกา:

  M10 Wolverine:
 • Wright Continental R-975C1  เครื่องยนต์ พลังเปลี่ยนจาก 380 เป็น 400
  M12:
 • รถถังเปลี่ยนเทียร์จาก  6 เป็น 7
 • ราคาพลางตัวเพิ่มเป็น 17%
 • การกระจายของปืน for M12T48 ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 64%
 • การกระจายของปืน for M12T48 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 64%
 • M12T48 ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 27%
 • M12T48 ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นปานกลาง ลดลง 6%
 • M12T48 ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 8%
 • การกระจายของปืน for M12T51 ช่วงล่างของในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 62%
 • การกระจายของปืน for M12T51 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 62%
 • M12T51 ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 30%
 • M12T51 ช่วงล่างของ ประสิทธืภาพบนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 9%
 • Ford GAA early เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Wright Continental R-975C4 เครื่องยนต์ เพิ่ม
 • Chrysler A57 เครื่องยนต์ นำออก
 • Wright R-975EC2 เครื่องยนต์ นำออก
 • ความเร็วสูงสุดของการถอยหลังเปลี่ยนจาก 12 km/h เป็น 10 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 380 m. เป็น 370 m.
 • เวลาเล็งของสำหรับปืน 155 mm Gun M1918M1เปลี่ยนจาก 7.4 วินาที. เป็น 7 วินาที.
 • เวลาโหลดของสำหรับปืน 155 mm Gun M1918M1เปลี่ยนจาก 19 วินาที. เป็น 28.5 วินาที.
 • 155 mm Gun M1918M1 การกระจายของปืนเปลี่ยนจาก 0.48 m เป็น 0.76 m
 • เวลาเล็งของ 155 mm M1A1 Gunเปลี่ยนจาก 5.7 เป็น 7.5 วินาที.
 • การกระจายมุมของ 155 mm M1A1 Gunเปลี่ยนจาก -4 องศา. เป็น -3 องศา.
 • เวลาโหลดของ  155 mm M1A1 Gunเปลี่ยนจาก 24.3 วินาที เป็น 37.5 วินาที
 • การกระจายของ 155 mm M1A1 Gunเปลี่ยนจาก 0.47 m เป็น 0.72 m
 • โครงสร้างเปลี่ยนจาก 340 เป็น 350 HP
  M18 Hellcat:
 • พลังของ Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 380 เป็น 400 h.p.
  M24 Chaffee:
 • พลังของ Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 380 เป็น 400 h.p.
  M3 Stuart:

 

 • พลังของ Continental W-670 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 268 เป็น 262 h.p.
  M36 Jackson:
 • พลังของ Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 380 เป็น 400 h.p.
  M37:
 • เทียร์ของรถเปลี่ยนจาก เทียร์ III เป็น เทียร์ IV
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ of T85E1เปลี่ยนจาก 18 เป็น 25 องศา/วินาที
 • การกระจายของปืน from T85E1 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 16%
 • การกระจายของปืน from T85E1 ช่วงล่างของ เคลื่อนที่เพิ่มเป็น 16%
 • ประสิทธิภาพของ T85E1 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 8%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ T85E2 ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 20 เป็น 28 องศา/วินาที
 • การกระจายของปืน from T85E2 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 11%
 • การกระจายของปืน from T85E2 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 11%
 • ประสิทธิภาพของ T85E2 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 9%
 • พลังของ Twin Cadillac, Series 44T4 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 240 เป็น 296 h.p.
 • เพิ่ม Continental W-670 เครื่องยนต์
 • ลบTwin Cadillac, Series 42 เครื่องยนต์
 • เพิ่ม SCR 510 Radio
 • เพิ่ม SCR 610 Radio
 • เพิ่ม SCR 619 Radio
 • ลบSCR 210 Radio
 • ลบSCR 506 Radio
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 370 m เป็น 340 m
 • เวลาเล็งของ 105 mm Howitzer M3 gunเปลี่ยนจาก 5.1 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • มุมยกของ 105 mm Howitzer M3 gunเปลี่ยนจาก -42 องศา เป็น -42.8 องศา
 • การกระจายของปืน 105 mm Howitzer M3 gunเปลี่ยนจาก 10 องศา เป็น 10.5 องศา
 • เวลาโหลดของ 105 mm Howitzer M3 gunเปลี่ยนจาก 15.5 วินาที เป็น 15 วินาที
 • การกระจายของปืน 105 mm Howitzer M3 gun จากการเคลื่อนที่ของ เพิ่มเป็น 17%
 • การกระจายของปืน 105 mm Howitzer M3 gunเปลี่ยนจาก 0.54 m เป็น 0.82 m
 • เวลาเล็งของ 105 mm Howitzer M4 gunเปลี่ยนจาก 5.1 วินาที เป็น 5 วินาที
 • มุมยกของ 105 mm Howitzer M4 gunเปลี่ยนจาก 42 องศา เป็น 42.8 องศา
 • การกระจายของปืน 105 mm Howitzer M4 gunเปลี่ยนจาก -10 องศา เป็น -10.5 องศา
 • เวลาโหลดของ 105 mm Howitzer M4 gunเปลี่ยนจาก 13 วินาที เป็น 15 วินาที
 • การกระจายของปืน 105 mm Howitzer M4 gun จากการหมุนปืน เพิ่มเป็น 16%
 • การกระจายของปืน 105 mm Howitzer M4 gunเปลี่ยนจาก 0.49 m เป็น 0.8 m
 • โครงสร้างเปลี่ยนจาก 150 เป็น 180 HP.
  M4 Sherman:
 • พลังของ Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 380 เป็น 400 h.p.
  M40/M43:
 • เทียร์ของรถเปลี่ยนจาก VII เป็น VIII
 • การกระจายของปืน from M40 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 11%
 • การกระจายของปืน from M40 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 11%
 • ประสิทธิภาพของ M40 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 17%
 • ประสิทธิภาพของ M40 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 8%
 • การกระจายของปืน from M43 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 6%
 • การกระจายของปืน from M43 ช่วงล่างของ เคลื่อนที่เพิ่มเป็น 6%
 • ประสิทธิภาพของ M43 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 18%
 • ประสิทธิภาพของ M43 ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง ลดลง 7%
 • ประสิทธิภาพของ M43 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 9%
 • พลังของ Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 380 เป็น 400 h.p.
 • เพิ่ม Ford GAA early เครื่องยนต์
 • ลบWright Continental R-975EC2 เครื่องยนต์
 • การถอยหลังการจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 12 km/h เป็น 10 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 390 m เป็น 380 m.
 • เวลาเล็งของ 155 mm Gun M1A1เปลี่ยนจาก 5.7 วินาที เป็น 6.5 วินาที
 • การจุกระสุนของ 155 mm Gun M1A1เปลี่ยนจาก 26 เป็น 30
 • การกระจายของปืน 155 mm Gun M1A1เปลี่ยนจาก -4 องศา เป็น -5 องศา
 • เวลาโหลดของ  155 mm Gun M1A1เปลี่ยนจาก 24.3 วินาที เป็น 33 วินาที
 • การกระจายของปืน  155 mm Gun M1A1 จากการหมุนปืน เพิ่มเป็น 32%
 • การกระจายของปืน 155 mm Gun M1A1เปลี่ยนจาก 0.47 m เป็น 0.72 м
 • เวลาเล็งของ 8-inch Howitzer M1เปลี่ยนจาก 6.9 วินาที เป็น 7.5 วินาที
 • การจุกระสุนของ 8-inch Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก 20 เป็น 16
 • การกระจายของปืน 8-inch Howitzer M1เปลี่ยนจาก -4 องศา เป็น -5 องศา
 • เวลาโหลดของ  8-inch Howitzer M1เปลี่ยนจาก 38.5 วินาที เป็น 48.9 วินาที
 • การกระจายของปืน 8-inch Howitzer M1 gun จากการหมุนปืน เพิ่มเป็น 14%
 • การกระจายของปืน 8-inch Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก 0.56 m เป็น 0.86 m
 • โครงสร้างเปลี่ยนจาก 410 เป็น 400 HP.
  M41:
 • การกระจายของปืน from T72 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 50%
 • การกระจายของปืน from T72 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 50%
 • ประสิทธิภาพของ T72 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 18%
 • ประสิทธิภาพของ T72 ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 6%
 • ประสิทธิภาพของ T72 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 11%
 • การกระจายของปืน due เป็น movement for the T72E1 will be เพิ่มเป็น 47%
 • การกระจายของปืน due เป็น turning for the T72E1 will be เพิ่มเป็น 47%
 • ประสิทธิภาพของ T72E1 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 20%
 • ประสิทธิภาพของ T72E1 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 12%
 • พลังของ Twin Cadillac, Series 44T4เปลี่ยนจาก 240 เป็น 296
 • เพิ่ม Continental W-670 เครื่องยนต์
 • ลบTwin Cadillac, Series 42A เครื่องยนต์
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 370 m เป็น 350 m.
 • เวลาเล็งของ 155 mm Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก 5.7 วินาที เป็น 7 วินาที
 • การกระจายของปืน 155 mm Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก -2 องศา เป็น -5 องศา
 • เวลาโหลดของ 155 mm Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก 17.1 วินาที เป็น 25 วินาที
 • การกระจายของปืน 155 mm Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก 0.55 m เป็น 0.82 m
 • ลบ155 mm M1918M1 Gun
 • โครงสร้างเปลี่ยนจาก 250 เป็น 230 HP
  M4A3E8 Sherman:
 • พลังของ Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 380 เป็น 400 h.p.
  M7:
 • พลังของ Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 380 เป็น 400 h.p.
  M7 Priest:
 • เทียร์ของรถเปลี่ยนจาก 4 เป็น 3
 • การกระจายของปืน from VVSS T49 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 41%
 • การกระจายของปืน from VVSS T49 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 41%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T49 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 17%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T49 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 8%
 • การกระจายของปืน from VVSS T51 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 38%
 • การกระจายของปืน from VVSS T51 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 38%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T51 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 18%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T51 ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง ลดลง 7%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T51 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม ลดลง 9%
 • พลังของ Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 380 เป็น 400
 • เพิ่ม Ford GAA early เครื่องยนต์
 • ลบFord GAA เครื่องยนต์
 • ลบWright Continental R-975EC2 เครื่องยนต์
 • การถอยหลังการจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 12 km/h เป็น 10 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 370 m เป็น 330 m.
 • เวลาเล็งของ 105 mm Howitzer M2A1 gunเปลี่ยนจาก 5 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • มุมยกของ 105 mm Howitzer M2A1 gunเปลี่ยนจาก 60 องศา เป็น 45 องศา
 • เวลาโหลดของ 105 mm Howitzer M2A1 gunเปลี่ยนจาก 9.3 วินาที เป็น 20 วินาที
 • การกระจายของ 105 mm Howitzer M2A1 gun จากการหมุนปืน เพิ่มเป็น 37%
 • การกระจายของปืน 105 mm Howitzer M2A1 gunเปลี่ยนจาก 0.49 m เป็น 0.82 m
 • เวลาเล็งของ 105 mm Howitzer M3 gunเปลี่ยนจาก 5.1 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • มุมยกของ 105 mm Howitzer M3 gunเปลี่ยนจาก 60 องศา เป็น 45 องศา
 • เวลาโหลดของ 105 mm Howitzer M3 gunเปลี่ยนจาก 12.7 วินาที เป็น 20 วินาที
 • การกระจายของปืน 105 mm Howitzer M3 gun จากการหมุนปืน เพิ่มเป็น 37%
 • การกระจายของปืน 105 mm Howitzer M3 gunเปลี่ยนจาก 0.54 m เป็น 0.84 m
 • มุมของปืนในแนวนอนของป้อม M7D1 changed с -15 - 30 องศา เป็น -12 - 26 องศา
 • โครงสร้างเปลี่ยนจาก 210 เป็น 140 HP.
  M4A3E2 Sherman Jumbo:
 • พลังของ Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 380 เป็น 400
  T18:
 • พลังของ Continental W-670 เครื่องยนต์เปลี่ยนจาก 268 เป็น 262
  T57:
 • การกระจายของปืน from VVSS T36E6 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 100%
 • การกระจายของปืน from VVSS T36E6 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 100%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T36E6 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 8%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T36E6 ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 6%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T36E6 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 7%
 • การกระจายของปืน from VVSS T55E1 ช่วงล่างของการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 93%
 • การกระจายของปืน from VVSS T55E1 ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 93%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T55E1 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 9%
 • ประสิทธิภาพของ VVSS T55E1 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 8%
 • เพิ่ม Continental W-670 Series 12 เครื่องยนต์
 • เพิ่ม Wright Continental R-975C1 เครื่องยนต์
 • ลบ Continental R-975-C1 เครื่องยนต์
 • ลบ Continental W-670 เครื่องยนต์
 • ลบGuiberson T-1020-4 เครื่องยนต์
 • การถอยหลังการจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 10 km/h เป็น 12 km/h
 • การจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 40 km/h เป็น 49.9 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 330 m เป็น 320 м.
 • เวลาเล็งของ 3-inch T9 Gunเปลี่ยนจาก 4.6 วินาที เป็น 5.5 วินาที
 • การกระจายของปืน 3-inch T9 Gunเปลี่ยนจาก -5 องศา เป็น -2 องศา
 • เวลาโหลดของ  3-inch T9 Gunเปลี่ยนจาก 7.5 วินาที เป็น 9.4 วินาที
 • การกระจายของปืน 3-inch T9 Gunเปลี่ยนจาก 0.5 m เป็น 0.8 m
 • โครงสร้างเปลี่ยนจาก 115 เป็น 80 HP.
  T69:
 • ประสิทธิภาพของ T84E1 ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 8%
 • ประสิทธิภาพของ T84E1 ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 7%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ T95เปลี่ยนจาก 40 เป็น 42
 • ประสิทธิภาพของ T95 บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 8%
 • พลังของ Continental AOSI-895-5เปลี่ยนจาก 600 เป็น 550
  T82:
 • พลังของ Continental W-670 เปลี่ยนจาก 268 เป็น 262
  T92:
 • เทียร์ของรถเปลี่ยนจาก VIII เป็น X
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ T92 T80E1 ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 20 เป็น 26 องศา/วินาที
 • ประสิทธิภาพของ T92 T80E1 ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 12%
 • ประสิทธิภาพของ T92 T80E1 ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 8%
 • ลบT92 T82E4 ช่วงล่างของ
 • เพิ่ม Ford GAF T92 เครื่องยนต์
 • ลบContinental AV-1790-1 เครื่องยนต์
 • ลบFord GAF เครื่องยนต์
 • ลบFord GAFM2A2 เครื่องยนต์
 • เพิ่ม SCR 528 A radio
 • ลบSCR 510 radio
 • ลบSCR 610 radio
 • ลบSCR 619 radio
 • การถอยหลังการจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 12 km/h เป็น 10 km/h
 • การจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 40 km/h เป็น 32.2 km/h
 • เวลาเล็งของ 240 mm Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก 7.4 วินาที เป็น 8 วินาที
 • มุมยกของ 240 mm Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก 45 องศา เป็น 65 องศา
 • เวลาโหลดของ 240 mm Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก  46.8 วินาที เป็น 53 วินาที
 • การกระจายของปืน 240 mm Howitzer M1 gunเปลี่ยนจาก 0.62 m เป็น 0.92 m

รถถังโซเวียต:

  KV-2:
 • เพิ่ม กระสุน MPB mod. 1915/28.
 • นำออกกระสุน 53-BP-540
  212А:
 • เทียร์ของรถเปลี่ยนจาก 7 เป็น 9
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ 212А ช่วงล่างของเปลี่ยนจาก 14 เป็น 16 องศา
 • การกระจายของปืน from 212А ช่วงล่างของ เพิ่มเป็น 67%
 • การกระจายของปืน from 212А ช่วงล่างของ การเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 67%
 • ประสิทธิภาพของ 212А ช่วงล่างของ บนพื้นแข็ง ลดลง 17%
 • ประสิทธิภาพของ 212А ช่วงล่างของ บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 6%
 • ประสิทธิภาพของ 212А ช่วงล่างของ บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 13%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ 212A enhancedเปลี่ยนจาก 16 เป็น 18
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ 212A enhanced เพิ่มเป็น 64%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ 212A enhanced เพิ่มเป็น 64%
 • การองรับช่วงล่าง 212A enhanced บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 18%
 • การองรับช่วงล่าง 212A enhanced บนพื้นนุ่ม ลดลง 14%
 •  เพิ่ม เครื่องยนต์ M-17F
 • เพิ่ม เครื่องยนต์ V-2К forced
 • ลบเครื่องยนต์ V-2IS
 • ลบเครื่องยนต์ V-5U
 • ราคาของรถ เปลี่ยนจาก 2860000 เครดิตเป็น 3700000 เครดิต
 • การจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 32 km/h by 35 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 330 m เป็น 320 m
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 5.7 วินาที เป็น 6.5 วินาที
 • การกระจายมุมของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 4 องศา เป็น 3 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 20.6 วินาที เป็น 21.6 วินาที
 • การกระจายของปืน 152 mm BR-2 ในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 9%
 • การกระจายของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 0.49 m เป็น 0.72 m
 • เวลาโหลดของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 6.9 วินาที เป็น 7.5 วินาที
 • การกระจายมุมของปืน of 203 mm B-4เปลี่ยนจาก -4 องศา เป็น -3 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 36.1 วินาที เป็น 43.5 วินาที
 • การกระจายของปืน 203 mm B-4 ในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 30%
 • การกระจายของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 0.55 m เป็น 0.84 m
 • มุมของปืนในแนวนอนของป้อม 212Аเปลี่ยนจาก -6 - 6 องศา เป็น -4 - 4 องศา
  Object 261:
 • เปลี่ยนเลเวลเทียร์จาก 8 เป็น 10
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ Object 261เปลี่ยนจาก 20 เป็น 24
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ Object 261 เพิ่มเป็น 36%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ Object 261 เพิ่มเป็น 36%
 • การองรับช่วงล่าง Object 261 บนพื้นแข็ง ลดลง 7%
 • การองรับช่วงล่าง Object 261 บนพื้นปานกลาง ลดลง 12%
 • การองรับช่วงล่าง Object 261 บนพื้นนุ่ม ลดลง 19%
 • ลบช่วงล่างของ Object 261-3
 • เพิ่ม เครื่องยนต์ M-50Т
 • ลบเครื่องยนต์ M-50ТD
 • ลบเครื่องยนต์ M-50D
 • ลบเครื่องยนต์ V-11
 • ราคาของรถ เปลี่ยนจาก 3430000 เครดิตเป็น 6100000 เครดิต
 • เพิ่ม radio 10RК-26
 • ลบ radio 10R
 • ลบ radio 10RТ-26E
 • ลบ radio 12RТ
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 380 m เป็น 390 m
 • เวลาโหลดของปืน 180 mm B-1-Pเปลี่ยนจาก 6.3 วินาที เป็น 6.5 วินาที
 • เวลาโหลดของปืน 180 mm B-1-Pเปลี่ยนจาก 29.7 วินาที เป็น 35 วินาที
 • การกระจายของปืน 180 mm B-1-Pเปลี่ยนจาก 0.42 m เป็น 0.66 m
 • ค่า HP เปลี่ยนจาก 520 เป็น 510
  S-51:
 • เปลี่ยนเลเวลเทียร์จาก 6 เป็น 7
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ S-51 เพิ่มเป็น 18%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ S-51 เพิ่มเป็น 18%
 • การองรับช่วงล่าง S-51 บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 17%
 • การองรับช่วงล่าง S-51 บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 8%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ S-51 Bis เพิ่มเป็น 15%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ S-51 Bis เพิ่มเป็น 15%
 • การองรับช่วงล่าง S-51 Bis บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 18%
 • การองรับช่วงล่าง S-51 Bis บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 7%
 • การองรับช่วงล่าง S-51 Bis บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 9%
 • เพิ่ม เครื่องยนต์ V-16
 • เพิ่ม เครื่องยนต์ V-2-10
 • ลบเครื่องยนต์ V-2IS
 • การถอยหลังการจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 10 km/h เป็น 8 km/h
 • การจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 32 km/h เป็น 30 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 370 m เป็น 360 m
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 5.7 วินาที เป็น 7 วินาที
 • โหลดกระสุนของ 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 16 เป็น 30
 • มุมยกของปืนสำหรับปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 60 องศา เป็น -58 องศา
 • การกระจายมุมของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก -4 องศา เป็น -1.5 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 22.9 วินาที เป็น 27.9 วินาที
 • การกระจายของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 0.51 m เป็น 0.76 m
 • เวลาโหลดของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 6.9 วินาที เป็น 8 วินาที
 • มุมยกของปืนสำหรับปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 45 องศา เป็น 58 องศา
 • การกระจายมุมของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก -4 องศา เป็น -1.5 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 43.4 วินาที เป็น 56.8 วินาที
 • การกระจายของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 0.57 m เป็น 0.9 m
 • มุมของปืนในแนวนอนของป้อม S-51เปลี่ยนจาก -6 - 6 องศา เป็น -4 - 4 องศา
 • ค่า HP เปลี่ยนจาก 310 เป็น 350.
  SU-14-2:
 • เปลี่ยนเลเวลเทียร์จาก 6 เป็น 8
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ SU-14-2เปลี่ยนจาก 12 เป็น 14
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-14-2 เพิ่มเป็น 38%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-14-2 เพิ่มเป็น 38%
 • การองรับช่วงล่าง SU-14-2 บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 25%
 • การองรับช่วงล่าง SU-14-2 บนพื้นนุ่ม ลดลง 9%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ SU-14-2 ช่วงล่างที่สองเปลี่ยนจาก 14 เป็น 16
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-14-2 ช่วงล่างที่สอง เพิ่มเป็น 33%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-14-2 уช่วงล่างที่สอง เพิ่มเป็น 33%
 • การองรับช่วงล่าง SU-14-2 ช่วงล่างที่สอง บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 27%
 • การองรับช่วงล่าง SU-14-2 ช่วงล่างที่สอง บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 7%
 • การองรับช่วงล่าง SU-14-2 ช่วงล่างที่สอง บนพื้นนุ่ม ลดลง 10%
 • เพิ่ม เครื่องยนต์ M-17Т
 • เพิ่ม เครื่องยนต์ M-17Ф
 • ลบเครื่องยนต์ В-2ИС
 • ลบเครื่องยนต์ В-2К
 • การจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 31 km/h เป็น 30 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 300 m เป็น 310 m
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 5.7 วินาที เป็น 6.5 วินาที
 • โหลดกระสุนของ 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 20 เป็น 32
 • มุมยกของปืนสำหรับปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก -50 องศา เป็น -60 องศา
 • การกระจายมุมของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 4 องศา เป็น 0.000000 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 21.7 วินาที เป็น 23.2 วินาที
 • การกระจายของปืน 152 mm BR-2 ในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 6%
 • การกระจายของปืน 152 mm BR-2เปลี่ยนจาก 0.51 m เป็น 0.74 m
 • เวลาโหลดของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 6.9 วินาที เป็น 7.5 วินาที
 • มุมยกของปืนสำหรับปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 50 องศา เป็น 60 องศา
 • การกระจายมุมของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก -4 องศา เป็น 0 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 41.1 วินาที เป็น 46 วินาที
 • การกระจายของปืน 203 mm B-4 ในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 28%
 • การกระจายของปืน 203 mm B-4เปลี่ยนจาก 0.57 m เป็น 0.87 m
 • มุมของปืนในแนวนอนของป้อม SU-14-2 เปลี่ยนจาก -5 - 5 องศา เป็น -4 - 4 องศา
 • ค่า HP เปลี่ยนจาก 370 เป็น 410
  SU-18:
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-18 เพิ่มเป็น 18%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-18 เพิ่มเป็น 18%
 • การองรับช่วงล่าง SU-18 บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 8%
 • การองรับช่วงล่าง SU-18 บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 14%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-18 Bis เพิ่มเป็น 20%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-18 Bis เพิ่มเป็น 20%
 • การองรับช่วงล่าง SU-18 Bis บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 9%
 • การองรับช่วงล่าง SU-18 Bis บนพื้นปานกลาง เพิ่มเป็น 8%
 • การองรับช่วงล่าง SU-18 Bis บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 5%
 • การถอยหลังการจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 7 km/h เป็น 6 km/h
 • การจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 20 km/h เป็น 22 km/h
 • เวลาโหลดของปืน 76 mm Regimental Gun mod. 1927เปลี่ยนจาก 4.4 วินาที เป็น 4.5 วินาที
 • เวลาโหลดของปืน 76 mm Regimental Gun mod. 1927เปลี่ยนจาก 6.8 วินาที เป็น 8 วินาที
 • การกระจายของปืน 76 mm Regimental Gun mod. 1927เปลี่ยนจาก 0.5 m เป็น 0.76 m
 • มุมของปืนในแนวนอนของป้อม SU-18เปลี่ยนจาก -10 - 10 องศา เป็น -3 - 3 องศา
 • ค่า HP เปลี่ยนจาก 100 เป็น 70.
  SU-26:
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ SU-26เปลี่ยนจาก 20 เป็น 24
 • การองรับช่วงล่าง SU-26 บนพื้นปานกลาง ลดลง 12%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ SU-26 Bisเปลี่ยนจาก 22 เป็น 26
 • การองรับช่วงล่าง SU-26 Bis บนพื้นปานกลาง ลดลง 12%
 • การถอยหลังการจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 7 km/h เป็น 8 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 300 m เป็น 320 m
 • เวลาโหลดของปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clbเปลี่ยนจาก 4.6 วินาที เป็น 4.5 วินาที
 • เวลาโหลดของปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clbเปลี่ยนจาก 6.1 วินาที เป็น 6.6 วินาที
 • การกระจายของปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clb ในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 17%
 • การกระจายของปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clbเปลี่ยนจาก 0.49 m เป็น 0.73 m
 • เพิ่ม กระสุน BR-350А
 • เวลาโหลดของปืน 76 mm Regimental Gun mod. 1927เปลี่ยนจาก 4.4 วินาที เป็น 4.5 วินาที
 • เวลาโหลดของปืน 76 mm Regimental Gun mod. 1927เปลี่ยนจาก 6.7 วินาที เป็น 7.2 วินาที
 • การกระจายของปืน 76 mm Regimental Gun mod. 1927 ในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 25%
 • การกระจายของปืน 76 mm Regimental Gun mod. 1927เปลี่ยนจาก 0.5 m เป็น 0.75 m
 • เพิ่ม ปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 40 clb
 • ลบปืน 122 mm howitzer mod. 1930
 • ค่า HP เปลี่ยนจาก 140 เป็น 110.
  SU-5:
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ SU-5เปลี่ยนจาก 28 เป็น 24
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-5 เพิ่มเป็น 8%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-5 เพิ่มเป็น 8%
 • การองรับช่วงล่าง SU-5 บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 18%
 • การองรับช่วงล่าง SU-5 บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 19%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ SU-5 Bisเปลี่ยนจาก 30 เป็น 26
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-5 Bis เพิ่มเป็น 9%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-5 Bis เพิ่มเป็น 9%
 • การองรับช่วงล่าง SU-5 Bis บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 20%
 • การองรับช่วงล่าง SU-5 Bis บนพื้นนุ่ม เพิ่มเป็น 21%
 • การถอยหลังการจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 7 km/h เป็น 8 km/h
 • ระยะมองของป้อมปืน SU-18เปลี่ยนจาก 320 m เป็น 330 m
 • เวลาโหลดของปืน 122 mm howitzer mod. 1910/30เปลี่ยนจาก 4.6 วินาที เป็น 6.5 วินาที
 • โหลดกระสุนของ 122 mm howitzer mod. 1910/30เปลี่ยนจาก 28 เป็น 18
 • การกระจายมุมของปืน 122 mm howitzer mod. 1910/30เปลี่ยนจาก -6 องศา เป็น 0 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 122 mm howitzer mod. 1910/30เปลี่ยนจาก 8.6 วินาที เป็น 15.5 วินาที
 • การกระจายของปืน 122 mm howitzer mod. 1910/30 หลังจากยิงเพิ่มเป็น 20%
 • การกระจายของปืน 122 mm howitzer mod. 1910/30 ในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 31%
 • การกระจายของปืน 122 mm howitzer mod. 1910/30เปลี่ยนจาก 0.53 m เป็น 0.84 m
 • การทำความเสียหายโดยกระสุน OF-420SO สำหรับปืน 122 mm howitzer mod. 1910/30,เปลี่ยนจาก 270 เป็น 420
 • การทำความเสียหายโดยกระสุน OF-420SOMSH สำหรับปืน 122 mm howitzer mod. 1910/30,เปลี่ยนจาก 150 เป็น 300
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm Mortar NM mod. 1931เปลี่ยนจาก 4.0 วินาที เป็น 6.5 วินาที
 • โหลดกระสุนของ 152 mm Mortar NM mod. 1931เปลี่ยนจาก 14 เป็น 12
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm Mortar NM mod. 1931เปลี่ยนจาก 9.1 วินาที เป็น 17 วินาที
 • การกระจายของปืน 152 mm Mortar NM mod. 1931 ในการเคลื่อนที่เพิ่มเป็น 44%
 • การกระจายของปืน 152 mm Mortar NM mod. 1931เปลี่ยนจาก 0.51 m เป็น 0.88 m
 • การทำความเสียหายโดยกระสุน 53-OF-500 สำหรับปืน 152 mm Mortar NM mod. 1931,เปลี่ยนจาก 360 เป็น 450
 • นำออกกระสุน 53-BP-520
 • เวลาโหลดของปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clbเปลี่ยนจาก 4.6 วินาที เป็น 4.5 วินาที
 • โหลดกระสุนของ 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clbเปลี่ยนจาก 56 เป็น 48
 • การกระจายมุมของปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clbเปลี่ยนจาก -6 องศา เป็น -5 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clbเปลี่ยนจาก 5.9 วินาที เป็น 6 วินาที
 • การกระจายของปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clb ในการเคลื่อนที่ลดลง 19%
 • การกระจายของปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clbเปลี่ยนจาก 0.49 m เป็น 0.73 m
 • เพิ่ม กระสุน БР-350А
 • เพิ่ม ปืน 76 mm Gun mod. 1902/30 40 clb
 • มุมของปืนในแนวนอนของป้อม SU-18เปลี่ยนจาก -10 - 10 องศา เป็น -6 - 6 องศา
 • ค่า HP เปลี่ยนจาก 180 เป็น 160
  SU-8:
 • เปลี่ยนเลเวลเทียร์จาก 5 เป็น 6
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ SU-8เปลี่ยนจาก 18 เป็น 20
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-8 เพิ่มเป็น 33%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-8 เพิ่มเป็น 33%
 • การองรับช่วงล่าง SU-8 บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 8%
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ SU-8 Bisเปลี่ยนจาก 20 เป็น 22
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-8 Bis เพิ่มเป็น 29%
 • การกระจายของปืน จากการเคลื่อนที่ของ SU-8 Bis เพิ่มเป็น 29%
 • การองรับช่วงล่าง SU-8 Bis บนพื้นแข็ง เพิ่มเป็น 9%
 • การจำกัดความเร็วเปลี่ยนจาก 33 km/h เป็น 48 km/h
 • ระยะการมองเปลี่ยนจาก 360 m เป็น 350 m
 • เวลาโหลดของปืน 122 mm Howitzer А-19เปลี่ยนจาก 5.7 วินาที เป็น 6.0 วินาที
 • การกระจายมุมของปืน 122 mm Howitzer А-19เปลี่ยนจาก 6 องศา เป็น 4 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 122 mm Howitzer А-19เปลี่ยนจาก 12.5 วินาที เป็น 15 วินาที
 • การกระจายของปืน 122 mm Howitzer А-19เปลี่ยนจาก 0.53 m เป็น 0.84 m
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931เปลี่ยนจาก 6.3 วินาที เป็น 7 วินาที
 • การกระจายมุมของปืน 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931เปลี่ยนจาก 6 องศา เป็น 4 องศา
 • เวลาโหลดของปืน 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931เปลี่ยนจาก 20.2 วินาที เป็น 27.5 วินาที
 • การกระจายของปืน 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931เปลี่ยนจาก 0.57 m เป็น 0.84 m
 • ค่า HP เปลี่ยนจาก 260 เป็น 270.
  Т-60:
 • โหลดกระสุนของ 20 mm TNSHเปลี่ยนจาก 754 เป็น 740
 • โหลดกระสุนของ 20 mm TNSHเปลี่ยนจาก 754 เป็น 740

รายละเอียดด้านบนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการอัพเดท 8.6 เราจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของกระสุน การเปลี่ยนแปลงของรถถัง อัปเดท 1.12.1
ปิด