นโยบายการชดเชยสงครามแคลน

นักรบในกองทัพ,

เราได้ทำการอัพเดทนโยบายในการชดเชยในกรณีมีปัญหาทางเทคนิคในกองทัพและฐานที่มั่น กฎการชดเชยตอนนี้มีผลดังต่อไปนี้:

กฎสำหรับการมอบการชดเชยสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่มีผลในสงครามกองทัพ และระบบกองทัพ

กฎเหล่านี้ถูกพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่า สอดคล้อง และมีคุณภาพการบริการสำหรับผุ้เล่นที่เข้าร่วมการรบในแผนที่โลก และในโหมดฐานที่มั่น

1. ผู้เล่นอาจจะได้รับการชดเชยในกิจกรรมของปัญหาทางเทคนิค กับระบบกองทัพ  แผนที่โลก และ ระบบฐานที่มั่น หรือ ตัวเซิฟเวอร์ World of Tanks , ซึ่งนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจ หรือการเสียวัคถุดิบ

2. ในฐานที่มั่น การชดเชย จะมีผลสำหรับการรบ การโจมตี และ/หรือป้องกันฐานที่มั่น  จะไม่มีการชดเชยใน skirmishes.

3. การชดเชยใดๆจะเป็นแบบทั่วไป หรือ ส่วนตัว

3.1. การชดเชยแบบวงกว้าง สำหรับกองทัพ จะมอบให้ในกรณีซึ่งมากกว่า 5% ของกองทัพที่เข้าร่วมในการรบ บนแผนที่โลก ที่มีผลทางเทคนิคระหว่างวัน  จำนวนการชดเชยจะเป็นจำนวนทองเท่ากับ 15 ครั้งของราคาหนึ่งวันของบัญชีพรีเมี่ยม  ทองจะย้ายเข้าสู่คลังกองทัพ

ชิปที่แช่แข็งชั่วคราวจะใช้งานได้หลังจาก 24 ชั่วโมง (ไม่มากไปกว่าเวลาการรบหลักเท่ากับเวลาหลักระหว่างที่ชิปได้เสียไป).

สำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมการรบ สำหรับฐานที่มั่น ที่การชดเชยในทรัพยากร ซึ่งกองทัพเสียไปในการรบจากการโจมตี/ป้องกันฐานที่มั่น

ถ้าผลรวมที่แท้จริง ของทรัพยากรซึ่งกองทัพเสียไป ไม่สามารถระบุได้  การชดเชย จะเป็นแค่  20% ของจำนวน พลังชีวิต- Hit Points ของกองบัญชาการ ในขณะที่มีการชดเชย

การชดเชยจะมอบให้กับโรงเก็บกองบัญชาการหนึ่งครั้งเท่านั้น  ถ้ามันมีช่องว่างไม่พอในโรงเก็บ  ส่วนที่เหลือของทรัพยากรจะหายไป กองทัพต้องแน่ใจว่ามีช่องว่างพอในการรับการชดเชย

3.2. การชดเชยส่วนตัวจะมอบให้ในกรณีซึ่งมีกองทัพไม่กี่กองมีผลในปัญหาทางเทคนิค  กรณีที่แยกจากกันในเซิฟเวอร์เกมจะไม่อยู่ใต้การชดเชยส่วนตัว (เซิฟเวอร์เกมที่มีปัญหา จะทำการทดสอบเฉพาะในเป้าของการชดเชยแบบวงกว้าง). จำนวนการชดเชยสำหรับการเข้าร่วมแผนที่โลก จะเป็นจำนวนทองเท่ากับ 15 ครั้งของราคาหนึ่งวันของบัญชีพรีเมี่ยม  ทองจะย้ายเข้าสู่คลังกองทัพ

ชิปที่แช่แข็งชั่วคราวจะใช้งานได้หลังจาก 24 ชั่วโมง (ไม่มากไปกว่าเวลาการรบหลักเท่ากับเวลาหลักระหว่างที่ชิปได้เสียไป).

ถ้ากองบัญชาการกองทัพถูกย้ายออกเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค จเป็นไปไดที่จะกลับคืนมาในแผนที่ภายใน 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมการรบ สำหรับฐานที่มั่น ที่การชดเชยในทรัพยากร ซึ่งกองทัพเสียไปในการรบจากการโจมตี/ป้องกันฐานที่มั่น

ถ้าผลรวมที่แท้จริง ของทรัพยากรซึ่งกองทัพเสียไป ไม่สามารถระบุได้  การชดเชย จะเป็นแค่  20% ของจำนวน พลังชีวิต- Hit Points ของกองบัญชาการ ในขณะที่มีการชดเชย

การชดเชยจะมอบให้กับโรงเก็บกองบัญชาการหนึ่งครั้งเท่านั้น  ถ้ามันมีช่องว่างไม่พอในโรงเก็บ  ส่วนที่เหลือของทรัพยากรจะหายไป กองทัพต้องแน่ใจว่ามีช่องว่างพอในการรับการชดเชย

4. การชดเชยในวงกว้างจะมอบให้ตามพื้นฐานส่วนตัวในการคำนวนของ Wargaming เองที่มีผลต่อกองทัพ

5. การชดเชยส่วนตัว จะมอบให้ตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้เล่นผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า

คำร้องขอต้องส่งมาไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ

กองทัพจะต้องแบ่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญ

ถ้าเป็นไปได้ คำร้องขอรวมทั้งรีเพลย์การรบที่แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

กองทัพ มีหน้าที่ในการแสดงสกรีนช๊อตเพื่อพิสูจน์ได้ว่ามีการรบที่เกิดขึ้น (ภาพแผนที่โลก, World of Tanks ตัวเกม เป็นต้น).

6. การชดเชยจะไม่มอบให้ในกรณีต่อไปนี้:

  • การรบได้ดำเนินการไปแล้ว
  • ไม่มีผู้เล่นเพียงพอในการเข้าร่วมการรบ
  • ปัญหาของข้อมูลส่วนกลางซึ่งเซิฟเวอร์ตั้งอยู่
  • ปัญหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
  • ปัญหาพลังงานไม่พอ
  • ปัญหาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโดย Wargaming ที่ไม่ได้เกิดจากทาง Wargaming.

7. การชดเชยจะปฎิเสธได้ซึ่งความจริงของปัญหานั้นไม่มีข้อมูลเพียงพอ

 

Roll out!

ปิด