เงื่อนไขและข้อตกลง

กิจกรรมและการประกวดทั้งหมดเฉพาะไอดีผู้เล่นของทางเอเชียเซิฟเวอร์เท่านั้น หรือมีการระบุเป็นพิเศษ.
 • การเข้าร่วมจำกัดหนี่งไอดีเกม (IGN) ต่อหนึ่งโซเชียลไอดีเท่านั้น หรือมีการระบุนอกเหนือจากนี้
 • ผลงานทั้งหมดที่ส่งประกวดจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ Wargaming เอเชียโดยทันที
 • กิจกรรมและการประกวด ที่ทำโดยต่างหากบนหน้าโซเชียลมีเดียร์ ซึ่งปรากฎและมีการเข้าร่วมจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบบนหน้าโซเชียลในปัญหาที่เกิดกับการประกวดและกิจกรรม
 • รายชื่อผู้ชนะ ในการประกาศผลถือเป็นสิ้นสุด  จะไม่ยอมรับการโต้แย้งใดๆ.
 • Wargaming เอเชียถือสิทธิในการตัด หรือเปลี่ยนแปลง กิจกรรม และการประกวดในด้านรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งเตือนในทุกๆเมื่อ
 • Wargaming เอเชียถือสิทธิในการตัดสิทธิผลงานที่มีปัญหา เนื้อหารุนแรง หรือ ไม่เหมาะสม  ไม่เป็นไปตามกฎกติการของการประกวดนั้นๆ  หรือมีการขัดต่อระบบกลไกในการจัดกิจกรรมนั้นๆ.
 • รางวัลในเกม:
  • รางวัลพื้นฐานจะมีการมอบให้ภายใน 2 สัปดาห์หลังการประกาศผลผู้ชนะ
  • รางวัลจะมอบให้สำหรับเซิฟเวอร์ภายนอด จากล่าช้ากว่าปรกติ และผู้ชนะ อาจจะต้องทำการร้องขอเพื่อติดตามรางวัลในหน้าของการบริการของเซิฟเวอร์ที่รับผิดชอบกิจกรรม
 • รางวัลภายนอก:
  • รางวัลภายนอก จะทำการส่งให้ผู้ชนะ ภายในหนี่งเดือน หลังการประกาศผล
 • ผู้ชนะต้องยินยอมในการรับผิดชอบค่าภาษีและ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆในด้านศุลกากรของประเทศของตนในการขนส่ง
 • ในกิจกรรมที่ผู้ชนะ ไม่สามารถติดต่อได้  Wargaming เอเชียขอถือสิทธิในการกำหนดผู้รับรางวัลใหม่อีกครั้ง
ปิด