คำแนะนำ Victory & Fame Points สำหรับกิจกรรม World on Fire

ระหว่างกิจกรรม World on Fire ในสงครามแคลน ผู้เล่นและแคลน จะได้รับค่า Fame Points และ Victory Points ตามลำดับ  แต้มเหล่านี้ จะไปนำไปใช้ตัดสินผู้ชนะของกิจกรรม โดยจะได้รางวัลต่างกันออกไป

รายละเอียดดังต่อไปนี้ อธิบายการได้รับ และชดเชยทั้งแต้ม Victory และ Fame Points.


Victory Points

Victory points มอบให้แก่แคลนที่ทำภารกิจต่างๆได้สำเร็จ  ชนะการรบ หรือครอบครองพื้นที่ระหว่างช่วง World on Fire .

ในการทำกิจกรรมนี้ แต่ละพื้นที่ระหว่างกิจกรรม จะให้ 100 Victory Points ต่อรอบให้กับเจ้าของ (เช่น 2,400 Victory Points ตลอด 24 ชั่วโมง).

Victory Points จะได้รับจากการทำกิจกรรมของแคลนในระหว่างกิจกรรม ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นทอง หรืออื่นๆได้

ถ้าแคลนชนะในการรบ Revolt หรือทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง   75% ของ Victory Points ที่ได้รับโดยเจ้าของคนก่อน สำหรับ การเข้าชิงพื้นที่ จะย้ายไปยังแคลนที่ชนะ  ตัวอย่าง, ถ้าแคลน A ชนะการรบแบบ revolt หรือทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง ต่อ แคลน B ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเวลา 10 รอบ (1,000 Victory Points ที่ได้รับโดยรวม)  แคลน A จะได้รับ 750 Victory Points.

ในกรณีที่ตัวอย่างก่อนหน้านี้, แคลน B ที่เสียพื้นที่เมื่อจบการแข่ง จะเสีย 75% ของ  Victory Points ที่ได้รับจากการเข้าร่วมชิงพื้นที่ ระหว่างอยู่ในการครอบครอง นั้นหมายถึงแคลน B จะเสีย 750 Victory Points ในตัวอย่างข้างต้น

และที่คงอยู่ 25% ที่แคลน B จะยังคงแตะต้องไม่ได้ และจะไม่ถูกหัก จากแคลนที่แพ้ จนถึงสิ้นสุดกิจกรรม และแต้มทั้งหมด

โน๊ต: ถ้าแคลนออกจากแผนที่สากลระหว่างกิจกรรม แต้ม Victory Points ที่ได้รับทั้งหมด จากผลของการครองพื้นที่จะหายไป


Fame Points

ไม่เหมือนกับ Victory Points (ซึ่งใช้กับแคลน), Fame Points ได้รับต่างหากโดยผู้เล่น จากการเข้าร่วมการรบของแคลน ถ้าผู้เล่นไม่ได้อยู่ในแคลน และออกไปร่วมแคลนอื่นๆ ค่า Fame Point สำหรับคนๆนั้นจะยังคงอยู่

การได้รับ Fame Points :

 • Fame Points มอบแก่สมาชิกที่เข้าร่วมการรบของแคลน ในระหว่างกิจกรรม World on Fire .
 • ฐานของแต้ม Fame Points ที่ผู้เล่นจะได้รับระหว่างกิจกรรมนี้ จะเท่ากับจำนวนเฉลี่ยของ EXP ที่ได้รับจากทีมของเขา
  • จำนวนค่าเฉลี่ยของประสบการร์นี้ ไม่ได้รวมตามพรีเมี่ยมไอดี หรือ กิจกรรมพิเศษประจำสัปดาห์
 • การเข้าร่วมการรบในพื้นที่ จะได้รับ x5 การผันแปรต่อคน ตามฐานของจำนวน Fame Points สำหรับการเข้าร่วมการรบนั้นๆ
  • การรบในพื้นที่ Revolting จะไม่ได้รับการ x5 ตัวผันแปร
  • การรบในทัวร์นาเมนต์ขึ้นฝั่ง จะไม่ได้รับการ x5 ตัวผันแปร
   • การรบสุดท้าย ต่อเจ้าของพื้นที่ หรือการรบระหว่างผู้ท้าชิงต่อเจ้าของพื้นที่ จะยังได้รับการ x5 ตัวแปร
 • จำนวนแต้มของ Fame Points โดยรวม จะถูกนับรวมหลังการนับค่าผันแปรทั้งหมดแล้ว  ถ้าเงื่อนไขอื่นๆตรงกัน  ค่าการเปลี่ยนแปลงจะถูกนับรวมไปด้่วย โดยดูจาก กติกากิจกรรม World on Fire

การชดเชย Victory Points

กติกาการชดเชยของ Victory Points เป็นไปดังนี้:

 • ถ้าการรบสำหรับพื้นที่ ระหว่างสองแคลน จบลงโดยไม่มีผล เนื่องจากปัญหาทางด้านเทคนิค  การชดเชย Victory Points จะเกิดขึ้น
 • ถ้าแผนที่สากลใช้งานไมไ่ด้สำหรับทุกแคลน การชดเชย Victory Points จะไม่ได้วางแผนในเรื่องนี้
 • ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านเทคนิค แยกตามรายแคลน   การชดเชย Victory Points อาจจะมีการพิจารณาตามคำร้องในการส่งเรื่องมาที่ฝ่ายบริการ  โดยมีข้อมูลที่บ่งบอกปัญหาดังนี้:
  • วันเวลาที่เกิดเรื่อง
  • ข้อมูลรายละเอียด ของปัญหาที่เจอ (เช่น  แคลนที่เกี่ยวข้อง  พื้นที่ อื่นๆ)
  • หลักฐาน หรือ คำยืนยันว่าปัญหามีจริง (เช่น สกรีนช๊อต รีเพลย์ อื่นๆ)

โน๊ต: การส่ง Tickets ที่ไม่มีข้อมูล จะไม่ได้รับการพิจารณา

 • ทุกการตัดสินใจ ในด้านการชดเชย Victory Points อยู่ในการตัดสินใจของทีมงานเจ้าหน้าที่ของ Wargaming และตัดสินเป็นกรณีไป

การชดเชย Fame Points

กฎการชดเชยแต้ม Fame Points เป็นไปดังนี้:

 • ถ้าแต้มของ Fame Points ที่ผู้เล่นส่งเรื่องมาทางระบบ Support ticket ไม่ตรงกับจำนวนที่แสดงไว้ในหน้าของ Hall of Fame การชดเชยจะได้รับการพิจารณา

โน๊ต: ข้อมูลของหน้า Hall of Fame จะอัพเดททุกๆ 24 ชั่วโมง

 • ถ้าผู้เล่นเผชิญปัญหาด้านเทคนิค ในการได้รับ Fame Points, ทางผู้ดูแลของ Wargaming  จะทำการชดเชย การหายไปของแต้ม Fame Points.
 • ถ้าปัญหาทางเทคนิค เกิดขึ้นในหลายตัวละคร  การชดเชย Fame Points จะเป็นไปตามฐานของ Fame Point ด้วยจำนวน 500. ทุกๆการเกี่ยวข้องที่ผันแปรตามฐานของ Fame Points
 • ในกรณีที่ปัญหาเกืดรายบุคคล  การชดเชย Fame Points อาจจะมีการพิจารณาตามคำร้องในการส่งเรื่องมาที่ฝ่ายบริการ  โดยมีข้อมูลที่บ่งบอกปัญหาดังนี้::
  • วันเวลาที่เกิดเรื่อง
  • ข้อมูลรายละเอียด ของปัญหาที่เจอ (เช่น  แคลนที่เกี่ยวข้อง  พื้นที่ อื่นๆ)
  • หลักฐาน หรือ คำยืนยันว่าปัญหามีจริง (เช่น สกรีนช๊อต รีเพลย์ อื่นๆ)

ในกรณีที่ สถานการณ์มีการขัดแย้ง ในการมอบหรือ ชดเชยแต้ม Victory หรือ Fame Points, ผู้ดูแลของ Wargaming จะถือสิทธิในการติดสินใจ


เหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่ เกิดเหตุสุดวิสัย ในกเรื่องการชดเชย Victory หรือ Fame Points  หรือ , การเปลี่ยนแปลงของเวลาของกิจกรรม ในเพิ่มเติมมาในการแก้ปัญหา ผู้ดูแลของ Wargaming ถือสิทธิในการตัดสินใจ

ปิด