การเปลี่ยนแปลงหลัก

การเปลี่ยนแปลงของแผนที่

การปรับปรุงแผนที่ - เบอร์ลิน

 • แก้ไขส่วนทางใต้ของแผนที่ทำให้ทำการรบได้สะดวกขึ้น
 • แบ่งและเปลี่ียนจุดเกิดเพื่อปรับสมดุลการเข้าจุดยิงสำคัญให้ดีขึ้น
 • ปรับปรุงการจัดแสงและการแก้ไขสีของแผนที่
 • ทำการแก้ไขส่วนเล็กน้อยต่างๆเพื่อทำให้ประสบการณ์การเล่นและสมดุลดีขึ้น

การปรับปรุงแผนที่ - หน้าผา 

 • ลบเส้นทางเข้าพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ทางเนินใกล้ประภาคารในช่อง F7 ออก
 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปติดในพื้นที่เล่นไม่ได้ในช่อง B4/B5 และ K5
 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ในช่อง B1

การปรับปรุงแผนที่ - เวสต์ฟิลด์

 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปติดในช่อง G3

การปรับปรุงแผนที่ - ชายฝั่งเงียบสงบ 

 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ในช่อง G2
 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปติดในช่อง G8

การปรับปรุงแผนที่ - เมืองร้าง 

 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปติดในช่อง E7
 • ลบพื้นที่ระหว่างอาคารในช่อง D6/E6 และ F6

การปรับปรุงแผนที่ - โอเวอร์ลอร์ด

 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปติดในภูมิประเทศติดกับรังปืนกลในช่อง E5/F5

การปรับปรุงแผนที่ - พิลเซน

 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปในพื้นที่เล่นไม่ได้ในช่อง J4, D3 และ K4

การปรับปรุงแผนที่ - เนเบลเบิร์ก

 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปในอาคารช่อง D3
 • ลบความเป็นไปได้ที่จะแล่นเข้าไปติดในช่อง C1

การปรับปรุงแผนที่ - ท่าหลบภัย

 • รูปทรงความเสียหายของมุมอาคารในช่อง A1 นั้นถูกปรับให้เข้ากับรูปร่างจริงของอาคารมากขึ้น

ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผนที่ดังต่อไปนี้:

 • สวนกว้าง
 • โอ๊ค
 • ทางด่วน
 • มาลินอฟก้า

รูปทรงความเสียหายวัตถุบางอย่างนั้นถูกปรับให้เข้ากับรูปร่างจริงมากขึ้น (บนแผนที่ที่มีวัตถุเหล่านี้อยู่)

การรบจัดอันดับ

 • เปลี่ยนวิธีการมอบรางวัลให้ผู้เล่นในด่านการคัดเลือกในช่วงฤดูกาลการรบจัดอันดับ
 • เพิ่มสิ่งของใหม่ในส่วนสิ่งของการรบจัดอันดับ
 • เพิ่มตัวกรองพาหนะที่เหมาะกับการรบจัดอันดับ
 • แก้ไขปัญหากับค่าการอำพรางตัวของ 114 SP2
 • ปรับปรุงหน้าต่างการใช้งาน

กลไกการเคลื่อนที่

 • ปรับปรุงการแสดงตีนตะขาบในแผงหน้าจอการรบสำหรับพาหนะที่มีกลไกตีนตะขาบสำรอง
 • ปรับข้อความของบางภารกิจส่วนตัวโดยให้ครอบคลุมกลไกตีนตะขาบสำรองด้วย
 • ไอคอนช่วงล่างของความสามารถนัยน์ตาเหยี่ยวให้เป็นไปตามการระบุในองค์ประกอบแผงโต้ตอบอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะทางเทคนิคของพาหนะดังต่อไปนี้:

สหรัฐฯ 

ทำการเพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้ผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวดได้ทำการทดสอบ: AMBT

จีน 

ทำการเพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้ผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวดได้ทำการทดสอบ: WZ-114

ปัญหาที่เราทราบ

 • ในบางกรณี ลำดับเหตุการณ์บันทึกความเสียหายอาจจะไม่ตรง
 • ในบางกรณีต้นไม้ล้มจะหายไปในพื้นดิน
 • เมื่อปฏิบัติภารกิจพันธมิตร-14 ได้สำเร็จในช่วงปฏิบัติการ Chimera ระบบจะทำการแสดงไอคอนภารกิจล้มเหลวหลังจากการรบครั้งดังกล่าว
 • หน้าจอผลการรบไม่มีการแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจล่าสุดในชุดสำเร็จ
 • เมื่อทำการยิงพื้นดินจากระยะเกินกว่า 500 เมตรเอฟเฟคกระสุนกระทบจะแสดงถัดจากพาหนะที่ทำการยิงนัดดังกล่าว
 • เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์กล้องรุ่นทดลอง ค่าระยะการมองเห็นถูกปัดลง
 • เงื่อนไขการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวไม่แสดงเมื่อทำการกดปุ่ม N ในการรบใหญ่
 • เมื่อใช้คำสั่ง "แล่นไปที่ตำแหน่ง!" บนเครื่องหมายก่อนการรบ ช่องสนทนาจะไม่แสดงข้อความตามคำสั่ง
 • การแจ้งเตือนเสียงที่หายไปเมื่อยิงเข้าและพาหนะข้าศึกถูกทำลายในเวลาต่อมา

ปัญหาที่แก้ไขแล้วและการปรับปรุง

 • แก้ไขปัญหากับชื่อพาหนะที่แสดงด้วยฟอนต์ที่ต่างออกไปในแผงทีม
 • แก้ไขคำอธิบายความได้เปรียบในหน้าต่างการวิจัยสำหรับพาหนะพิเศษ
 • แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ระบบระบายอากาศรุ่นปรับปรุงที่มอบโบนัสเป็นลบให้กับการอำพรางพาหนะเมื่อใช้กับรูปแบบตั้งล่วงหน้า
 • แก้ไขปัญหาของทักษะ/ความสามารถที่มีให้ฝึกจำนวนหนึ่งไม่ถูกแสดงในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้นของสมาชิกพลรถถังที่ยังไม่ได้เกณฑ์
 • แก้ไขปัญหาภาพค้างที่เกิดขึ้นเมื่อตรวจจับพาหนะที่มีลวดลายก้าวหน้าติดตั้งเอาไว้เมื่อทำการเล่นด้วยการตั้งค่ากราฟฟิคมาตรฐาน
 • แก้ไขปัญหาเสียงที่หายเมื่อใช้งานยุทธปัจจัยเป็นครั้งแรก
 • แก้ไขปัญหาที่ผลใช้งานของอุปกรณ์ ยุทธปัจจัยและคำสั่งในบางครั้งแสดงเอาไว้ไม่ถูกต้องในรายการคุณลักษณะทางเทคนิคในโรงรถ
 • แก้ไขปัญหาการแสดงคุณลักษณะทางเทคนิคไม่ถูกต้องในหน้าต่างการเปรียบเทียบ
 • แก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนเสียงสำหรับปืนอัตตาจรฝรั่งเศส
 • แก้ไขปัญหาตัวนับความก้าวหน้าที่ทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว "TD-3: Good Hunting!" สำเร็จในปฏิบัติการ StuG IV
 • ปรับปรุงการแสดงข้อความในช่องสนทนาการรบ
 • ปรับปรุงคำอธิบายระบบปรับเสถียรอุปกรณ์ในร้านค้า
 • เพิ่มเสียงการชนวัตถุทำลายไม่ได้สำหรับพาหนะล้อ
 • เพิ่มความดังของเสียงพากย์ Max von Krieger's (สมาชิกพลรถถัง)
 • แก้ไขปัญหาของลวดลายแบบโปรเกรสซีฟ "Ranked Charge" (สำหรับการรบจัดอันดับ) ที่แสดงไม่ถูกต้อง [อัพเดท]
ปิด