ข้อมูลทั่วไป

 • วันช่วงกิจกรรม: 19 มิถุนายนถึง 17 กรกฎาคม
 • การลงทะเบียน: ไม่ต้องทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม
 • รูปแบบเกม: รูปแบบฟุตบอล 2018
 • กิจกรรม: จะมีอยู่ด่านการแข่งสี่ด่าน โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการสร้างกระดานผู้นำสามกระดาน (หนึ่งกระดานสำหรับหนึ่งตำแหน่ง) ขึ้นมา
 • เป้าหมาย: ทำอันดับให้อยู่ในกระดานผู้นำจากคะแนนรวมที่คุณทำได้ในช่วงการแข่งขันฟุตบอล 15 ครั้งที่ดีที่สุดของคุณ
  • ตัวอย่าง: ในการเข้าร่วมกระดานผู้นำสำหรับกองหน้า ผู้เล่นควรจะเข้าแข่งขันฟุตบอลอย่างน้อย 15 ครั้งด้วยรถถัง AMX 13 105 SPORT
 • ชุดรางวัลรวม: รูปแบบปรับแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ พันธบัตร เวลาบัญชีพิเศษ กำลังสำรองส่วนตัว คำสั่งสำหรับอุปกรณ์ เหรียญตรา และคำเชิญในการเข้าร่วม Silver Cup ทัวร์นาเมนต์

กติกา

 1. วิธีการเข้าร่วม
  1. การแข่งขันจะดำเนินตั้งแต่ 19.06.2018 14:00 เวลาไทย จนถึง 17.07.2018 00:00  เวลาไทย
  2. จะนับเฉพาะการรบในรูปแบบฟุตบอลเท่านั้นว่าได้เข้าร่วมกิจกรรม Rolling Steel.
  3. รถถัง E 100 Sport, T-62A Sport, AMX 13 105 Sport และช่องโรงรถจะเพิ่มเข้าไปในบัญชีผู้เล่น  โดยจะมีลูกเรือต่อรถถังแค่หนึ่งคน
  4. จะนับเฉพาะการรบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลารบหลัก (14:00 ถึง 00:00 เวลาไทยของทุกวัน)
 2. คำอธิบายกิจกรรม
  1. การแข่งเหล็กหมุนจะประกอบด้วยด่านแยกจากกันสี่ด่าน

   ด่านหนึ่ง

   ตั้งแต่ 19.06.2018 14:00 ถึง 26.06.2018 00:00

   ด่านสอง

   ตั้งแต่ 26.06.2018 14:00 to 03.07.2018 00:00

   ด่านสาม

   ตั้งแต่ 03.07.2018 14:00 to 10.07.2018 00:00

   ด่านสี่

   ตั้งแต่ 10.07.2018 14:00 to 17.07.2018 00:00

  2. ในช่วงแต่ละด่าน ผู้เล่นจะทำการแข่งขันในกระดานผู้นำสามกระดานแยกกันได้แก่: กองหน้า, กองกลาง, กองหลัง
  3. 1. ความคืบหน้าของผู้เล่นแต่ละคนจะถูกปรับใหม่ในแต่ละด่าน
  4. ผู้เล่น 500 อันดับแรกจะได้รับคำเชิญเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ Silver Cup.
 3. คำอธิบายกระดานผู้นำ
  1. ในการเข้าร่วมกระดานผู้นำที่เลือกไว้ ผู้เล่นควรจะเข้าร่วมการรบอย่างน้อย 15 ครั้งหรือมากกว่าด้วยพาหนะของตำแหน่งนั้นๆ ตามข้อกำหนดของกระดานผู้นำ
   1. กองหลัง: E 100 SPORT
   2. กองกลาง: T-62A SPORT
   3. กองหน้า: AMX 13 105 SPORT
  2. กระดานผู้นำจะพิจารณาผลการรบในช่วงเวลาการรบหลักของด่านปัจจุบันเท่านั้น
  3. จะมอบคะแนนให้สำหรับการดำเนินการในช่วงการแข่งฟุตบอลตามกฎดังต่อไปนี้:
   1. 5 คะแนนสำหรับการยิงประตูได้
   2. -5 คะแนนสำหรับการยิงเข้าประตูตัวเอง
   3. 5 คะแนนสำหรับการช่วยทำประตู (การแตะบอลสุดท้ายโดยเพื่อนร่วมทีมก่อนที่จะยิงเข้าประตู).
   4. ในการแข่งหนึ่งครั้งสามารถได้รับคะแนนต่ำสุดคือ 0 คะแนน
   5. ในการแข่งหนึ่งครั้งสามารถได้รับคะแนนสูงสุดคือ 15 คะแนน
  4. ผลการรบนั้นถูกรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติในช่วงกิจกรรมและมีให้เข้าดูในโปรแกรมลูกข่ายเกม.
  5. กระดานผู้นำจะถูกอัพเดตหนึ่งครั้งในทุกๆหนึ่งชั่วโมง
  6. การรบที่เข้าร่วมด้วยหมวดรถถัง (รวมถึงหมวดรถถังแปรผัน) จะถูกนับรวมด้วย
  7. เพื่อให้ชนะกิจกรรมหรือได้อันดับที่มอบรางวัล ผู้เล่นควรจะทำอันดับอยู่ในกระดานผู้นำเมื่อถึงช่วงสิ้นสุดกิจกรรม ความสำเร็จในช่วงระหว่างนั้นจะไม่มีรางวัลให้
  8. ถ้าผู้เล่นสองคนมีคะแนนในกระดานผู้นำเท่ากัน จะใช้ชุดค่าตัวแปรสำหรับบทบาทรถถังในการตัดสินผู้ชนะ:
   1. อัตราการชนะโดยเฉลี่ย
   2. การใช้เวลาต่อการแข่ง (ยิงการแข่งจบเร็วเท่าใดยิ่งดี)
   3. ช่วงเริ่มทำการแข่งล่าสุด (ยิ่งทำการแข่งผ่านมาไม่นานเท่าใดยิ่งดี).
  9. ถ้าค่ากำหนดการตัดสินทั้งหมดเท่ากัน ผู้เล่นดังกล่าวจะได้รับรางวัลที่มอบให้ตำแหน่งที่สูงกว่าเหมือนกัน
 4. รางวัล
  1. จะมีช่วงการได้รับรางวัลสี่ช่วงสำหรับแต่ละกระดานผู้นำ 1 – 1 000, 1 001 – 5 000, 5 001 – 10 000, 10 001 – 15 000.
  2. รางวัลในเกมจะแตกต่างกันไปในแต่ละด่านและจะขึ้นกับอันดับที่ผู้เล่นทำได้
  3. ถ้าค่ากำหนดการตัดสินทั้งหมดเท่ากัน ผู้เล่นจะได้ครองอันดับเดียวกันและจะอยู่ในลีกรับรางวัลเดียวกัน
  4. รางวัลด่านหนึ่ง:

   อันดับ

   รางวัล

   1 – 200

   10 เครดิต +50%, 2 ชม.

   10 XP +100%, 2 ชม.

   10 XP ลูกเรือ +300%, 2 ชม.

   10 XP อิสระ +300%, 2 ชม.

   20 Wet Ammo Rack

   20 Vent Purge

   20 Stabilizer Greasing

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

   201 – 450

   10 XP +100%, 2 ชม.

   10 XP ลูกเรือ +300%, 2 ชม.

   10 XP อิสระ +300%, 2 ชม.

   20 Vent Purge

   20 Stabilizer Greasing

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

   451 – 700

   10 XP ลูกเรือ +300%, 2 ชม.

   10 XP อิสระ +300%, 2 ชม.

   20 Stabilizer Greasing

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

   701 – 1,000

   10 XP อิสระ +300%, 2 ชม.

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

  5.  รางวัลด่านสอง:

   อันดับ

   รางวัล

   1 – 200

   14 วันบัญชีพิเศษ

   20 Orderly Ammo Rack

   20 Vent Purge

   20 Stabilizer Greasing

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

   201 – 450

   7 วันบัญชีพิเศษ

   20 Vent Purge

   20 Stabilizer Greasing

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

   451 – 700

   3 วันบัญชีพิเศษ

   20 Stabilizer Greasing

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

   701 – 1,000

   1 วันบัญชีพิเศษ

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

  6. รางวัลด่านสาม:

   อันดับ

   รางวัล

   1 – 200

   1500 พันธบัตร

   ตรา

   รูปแบบ

   201 – 450

   1100 พันธบัตร

   ตรา

   รูปแบบ

   451 – 700

   700 พันธบัตร

   ตรา

   รูปแบบ

   701 – 1,000

   300 พันธบัตร

   ตรา

   รูปแบบ

  7. รางวัลด่านสี่:

   อันดับ

   รางวัล

   1 – 200

   1500 พันธบัตร

   14 วันบัญชีพิเศษ

   10 เครดิต +50%, 2 ชม.

   10 XP +100%, 2 ชม.

   10 XP ลูกเรือ +300%, 2 ชม.

   10 XP อิสระ +300%, 2 ชม.

   20 Orderly Ammo Rack

   20 Vent Purge

   20 Stabilizer Greasing

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

   201 – 450

   1100 พันธบัตร

   7 วันบัญชีพิเศษ

   10 XP +100%, 2 ชม.

   10 XP ลูกเรือ +300%, 2 ชม.

   10 XP อิสระ +300%, 2 ชม.

   20 Vent Purge

   20 Stabilizer Greasing

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

   451 – 700

   700 พันธบัตร

   3 วันบัญชีพิเศษ

   10 XP ลูกเรือ +300%, 2 ชม.

   10 XP อิสระ +300%, 2 ชม.

   20 Stabilizer Greasing

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

   701 – 1,000

   300 พันธบัตร

   1 day of Premium Account

   10 XP อิสระ +300%, 2 ชม.

   20 Aim Tuning

   ตรา

   รูปแบบ

  8. ถ้าผู้เล่นได้อันดับที่มีรางวัลมอบให้ในกระดานผู้นำหลายกระดาน/หลายด่าน ผู้เล่นจะได้รับรางวัลสำหรับแต่ละอันดับรับรางวัลที่ตนทำได้
  9. ผู้เล่นแต่ละคนที่ได้อันดับในช่วง 1 - 200 บนกระดานผู้นำจะได้รับรูปแบบปรับแต่งสำหรับพาหนะซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละด่าน:
   1. รูปแบบด่านแรก:

   2. รูปแบบด่านสอง:

   3. รูปแบบด่านสาม:

   4. รูปแบบด่านสี่:

  10. ถ้าผู้เล่นได้อันดับในกระดานผู้นำ/ด่านที่มอบรางวัลเป็นรูปแบบปรับแต่งแบบเดียวกัน ผู้เล่นจะได้รับรูปแบบปรับแต่งสำหรับแต่ละอันดับรับรางวัลที่ตนทำได้e.
  11. ผู้เล่นแต่ละคนที่ได้อันดับในช่วง 1 - 1,000 จะได้รับเหรียญตราโดยขึ้นกับกระดานผู้นำ (บทบาทพาหนะ)
  12. คุณภาพของเหรียญตราจะขึ้นกับจำนวนด่านที่ผู้เล่นได้เข้าร่วมในกระดานผู้นำและได้อันดับที่รับรางวัล.

     เข้าร่วมในด่านที่ 1  เข้าร่วมในด่านที่สอง เข้าร่วมในด่านที่สาม เข้าร่วมในด่านที่สี่
   กองหน้า
   กองกลาง
   กองหลัง
  13. นอกจากนี้ ผู้เล่นอันดับแรกของแต่ละกระดานผู้นำจะได้รับถ้วยรางวัลจริงคือ: ลูกฟุตบอลที่มีลายเซ็นของจิอานลุยจิ บุฟฟอน
  14. ถ้าผู้เล่นชนะหลายกระดานผู้นำ/หลายด่านที่ได้รับรางวัลจริง ผู้เล่นจะได้รับรางวัลจริงสำหรับแต่ละอันดับรับรางวัลที่ตนทำได้
 5. ผลการแข่ง
  1. รางวัลในเกมของแต่ละด่านจะถูกมอบให้ภายใน 10 วันหลังจากจบแต่ละด่าน
  2. ในการได้รับรางวัลในเกม ให้เข้าสู่โปรแกรมลูกข่ายเกมในเวลาไม่ช้าหว่า 360 วันหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง (30 กรกฎาคม 2019)
  3. ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Wargaming จะทำการติดต่อผู้ชนะโดยตรงเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งรางวัลจริงให้ผู้เล่นที่ชนะ
  4. การแจกจ่ายรางวัลจริงจะเริ่มภายใน 14 วันหลังจากสิ้นสุดการแข่งฟุตบอล 2018 และขึ้นกับอัตราการตอบสนองและที่อยู่อาศัยของผู้ชนะแต่ละคน
  5. 1. ในกรณีที่มีปัญหาในการแจกจ่ายรางวัลในเกมหรือรางวัลจริง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 6. การละเมิดกฎและบทลงโทษ
  1. กิจกรรม Rolling Steel จะใช้กฎเดียวกันกับที่ใช้ในการรบแบบสุ่ม การลงโทษที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎของเกมและข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้
  2. ถ้าผู้เล่นละเมิดกฎของเกมและข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ ผู้เล่นดังกล่าวจะถูกคัดออกจากกระดานผู้นำเมื่อจบด่านและจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ นอกจากนั้นพาหนะกิจกรรมจะถูกถอนจากบัญชีของผู้เล่นดังกล่าวด้วย
  3. 1. ในกรณีที่มีการล้มมวย (เมื่อผู้เล่นหรือกลุ่มผู้เล่นสร้างสภาวะที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งได้รับประสบการณ์ฐานจำนวนมาก) ผลการแข่งของผู้เล่นดังกล่าวจะถูกยกเลิกสำหรับพาหนะทุกคันที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมโดยไม่คำนึงว่าจะใช้พาหนะคันใดในการรบล้มมวย นอกจากนั้น ผู้เล่นจะถูกลงโทษจากการละเมิดกฎของเกมอีกด้วย
  4. ถ้าบัญชีผู้เล่นถูกแบนถาวร ผู้เล่นดังกล่าวจะถูกปลดจากการเข้าร่วมกิจกรรมและจากกระดานผู้นำทั้งหมด
  5. ถ้าคุณคิดว่าการแบนนั้นไม่ยุติธรรม คุณสามารถทำการอุทธรณ์การตัดสินใจดังกล่าวผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า
  6. ถ้าผู้เล่นถูกปลดแบนก่อนทำการแข่งขัน พวกเขาจะถูกนำเข้ากระดานผู้นำและทำการกู้คืนผลการแข่งของตนอีกครั้ง
  7. ถ้าฝ่ายบริหารเกมสงสัยว่ามีการเล่นอย่างไม่ยุติธรรมในการรบชิงรางวัล ฝ่ายบริหารมีสิทธิ์ที่จะทำการขอบันทึกย้อนหลังของการรบดังกล่าว ถ้าผู้เล่นปฏิเสธในการให้บันทึกย้อนหลัง พวกเขาจะถูกปลดจากกระดานผู้นำ
ปิด