9.3 รายละเอียดอัพเดท

เนื้อหาใหม่

 • ปรับปรุงเสริม: ฐานที่มั่น - War Department และ Legionaries
 • รถถังเทียร์ระดับสูงแบบเบาใหม่ew High-เทียร์ Light Tanks:
  • อเมริกา: T37 (เทียร์VI), M41 Walker Bulldog (เทียร์ VII), T49 (เทียร์ VIII).
  • โซเวียต: LTTB (เทียร์VII), Т-54 ltwt. (เทียร์ VIII).
  • เยอรมัน: Spähpanzer Ru 251 (เทียร์ VIII).

แผนที่

 • แผนที่ Murovanka มีการทำใหม่ทั้งหมด: ขนาดของแผนที่เพิ่มจาก 800х800 m เป็น 1000х1000 m; เนื้อหาของเกมการเล่นในแผนที่ถูกปรับสมดุลใหม่
 • แก้ไขปัญหาของภูมิประเทศในแผนที่ Ruinberg

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของรถถัง

 • รถถัง T-34-85M, เทียร์ VI ใหม่ของโซเวียตแบบกลาง เพิ่มมาในการทดสอบสำหรับผู้ทดสอบพิเศษ
 • รูปร่างของรถถังต่อไปนี้ได้รับการปรับปรุงให่ในคุณภาพแบบ HD: ISU-152, Т-34, IS-7, M3 Lee, M5 Stuart, Jagdpanther.
 • ป้อมปืนของรถถัง T67 U.S. รถถังพิฆาตถูก แลกเปลี่ยน
 • เพิ่มการปรับแต่งในช่วงล่างโมดุลย์ของรถถัง M46 Patton
 • Pz.Sfl.V, เทียร์ VII เยอรมันสายพิฆาต เปลีย่นชื่อเป็น Sturer Emil.
 • รถถังเทียร์ VII–X บางคันที่มีเพียร์ที่ส่วนหน้า จะไม่ติดไฟเมื่อกระสุนกระทบกับชุดเกียร์
 • ความทนทานของช่วงล่างสำหรับ เทียร์ V–VIII รถถังเบาเพิ่มขึ้น
 • แก้ไขบั๊กในรูปร่างของรถถังต่อไปนี้: : M18 Hellcat, Tiger I, M7, M103, SU-100.
 • การแสดงตรา และเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศ ถูกแก้ไขในรถถังต่อไปนี้: M18 Hellcat, T34, SU-122-44.
 • แก้ไขปัญหาของ 120 mm AT Gun T53 เกราะป้อมปืนของรถถังพิฆาต T95
 • แก้ไขปัญหาด้วยกรแสดงไม่ถูกต้องของรอยบนป้อม และปืนในบางรถถัง
 • แก้ไขความไม่ถูกต้อง ในความเสียหาย และรูปร่างโมเดลสำหรับรถถังต่อไปนี้: StuG III Ausf. G, Panther, M8A1, SU-152.
 • แก้ไขการแสดง ควันไอเสียของ M44 SPG
 • ชุดเกียร์ในรถถังต่อไปนี้จะไม่ติดไฟ เมื่อกระสุนยิงโดน:
  • โซเวียต: Object 263
  • เยอรมัน: E 100, Jagdpanzer E 100, Maus, VK 72.01 (K), Waffenträger auf E 100, JagdTiger, E 50, E 75, VK 45.02 (P) Ausf. B, Waffenträger auf Pz. IV, 8,8 cm Pak 43 JagdTiger, Jagdpanther II, Löwe, Panther II, Tiger II, Tiger I.
  • อเมริกา: T28
  • อังกฤษ: FV215b (183)
  • ญี่ปุ่น: Type 61, STA-1
 • ความทนทานของช่วงล่างเพิ่มขึ้นในรถถังต่อไปนี้:
  • โซเวียต.: MT-25
  • เยอรมัน: VK 16.02 Leopard, VK 28.01, Aufklärungspanzer Panther
  • อเมริกา: M24 Chaffee, T21, T71
  • จีน: 59-16, WZ-131, WZ-132, Type 64
  • ฝรั่งเศส: ELC AMX, AMX 12 t, AMX 13 75, AMX 13 90

 

รถถังเยอรมัน

Jagdpanther:
 • รูปลักษณ์รถถังตอนนี้เป็นแบบ HD, ปรับปรุงรูปทรง
VK 36.01 (H):
 • ค่าซ่อมลดลง 24%.

British Vehicles

FV304:

 

 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของFV304 ช่วงล่าง เปลี่ยนจาก22 เป็น 20.
 • ความจุการข้ามของ FV304 ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ ลดลง 7%.
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของFV304 Mk. II ช่วงล่าง เปลี่ยนจาก24 เป็น 22.
 • การกระจายเมื่อเคลื่อนที่ และ ตัวถังเคลื่อนที่ของ FV304 Mk. II ช่วงล่าง เพิ่มขึ้น 6%.
 • ความจุการข้ามของ FV304 Mk. II ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ ลดลง 8%.
 • เวลาเล็งสำหรับ Q.F. 25-Pr. Gun/How. เปลี่ยนจาก4.5 s เป็น 4.8 s.
 • เวลาโหลดสำหรับ Q.F. 25-Pr. Gun/How. เปลี่ยนจาก8.6 s เป็น 8.9 s.
 • การกระจายหลังจากยิงของ Q.F. 25-Pr. Gun/How. เพิ่มขึ้น 20%.
 • การกระจายของ Q.F. 25-Pr. Gun/How. ในปืนที่เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 17%.
 • เวลาเล็งสำหรับ Q.F. 4.5-in. Howitzer เปลี่ยนจาก4.5 s เป็น 4.8 s.
 • เวลาโหลดสำหรับ Q.F. 4.5-in. Howitzer เปลี่ยนจาก12 s เป็น 13.5 s.

 

รถถังอเมริกา

M18 Hellcat:

 

 • การกระจายเมื่อเคลื่อนที่ และ ตัวถังเคลื่อนที่ของ M18 T67 ช่วงล่าง เพิ่มขึ้น 60%.
 • ความจุการข้ามของ M18 T67 ช่วงล่าง บนพื้นแข็ง ลดลง 9%.
 • ความจุการข้ามของ M18 T67 ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ reduced my 14%.
 • ความจุการข้ามของ M18 T67 ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม ลดลง 9%.
 • การกระจายเมื่อเคลื่อนที่ และ ตัวถังเคลื่อนที่ของ M18 T69 ช่วงล่าง เพิ่มขึ้น 57%.
 • ความจุการข้ามของ M18 T69 ช่วงล่าง บนพื้นแข็ง ลดลง 10%.
 • ความจุการข้ามของ M18 T69 ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ ลดลง 17%.
 • ความจุการข้ามของ M18 T69 ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม ลดลง 10%.
 • ความเร็วในการถอยสูงสุดลดลงจาก 20 km/h เป็น 12 km/h.
 • การกระจายของ 76 mm AT Gun M1A2 บนป้อมปืนเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 12%.
 • เวลาโหลดสำหรับ 90 mm AT Gun M3 for M18 M1 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก8 s เป็น 8.5 s.
 • การกระจายของ 90 mm AT Gun M3 บนป้อมเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 25%.
M24 Chaffee:

 

 • รูปลักษณ์รถถังตอนนี้เป็นแบบ HD
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของT24 ช่วงล่าง เปลี่ยนจาก42 เป็น 40.
 • การกระจายเมื่อเคลื่อนที่ของ T24 ช่วงล่าง เพิ่มขึ้น 25%.
 • การกระขายเมื่อตัวถังเคลื่อนที่ของT24 ช่วงล่าง เพิ่มขึ้น 25%.
 • ความจุการข้ามของ T24 ช่วงล่าง บนพื้นแข็ง เพิ่มขึ้น 10%.
 • ความจุการข้ามของ T24 ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ เพิ่มขึ้น 8%.
 • ความจุการข้ามของ T24 ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม เพิ่มขึ้น 10%.
 • ราคาวิจัยของ M24 ช่วงล่าง เปลี่ยนจาก4,670 เป็น 2,050.
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของM24 ช่วงล่าง เปลี่ยนจาก46 เป็น 42.
 • การกระจายเมื่อเคลื่อนที่ของ M24 ช่วงล่าง เพิ่มขึ้น 80%.
 • การกระขายเมื่อตัวถังเคลื่อนที่ของM24 ช่วงล่าง เพิ่มขึ้น 80%.
 • ความจุการข้ามของ M24 ช่วงล่าง บนพื้นแข็ง เพิ่มขึ้น 11%.
 • เครื่องยนต์ Twin Cadillac, Series 44T4—296 hp ถูกเพิ่ม.
 • เครื่องยนต์ Wright Continental R-975C4—460 hp ถูกเพิ่ม.
 • เครื่องยนต์ 2x 44E24 V-8 Cadillac—300 hp ถูกนำออก.
 • เครื่องยนต์ Continental AOS-895-1—500 hp ถูกนำออก.
 • เครื่องยนต์ Wright Continental R-975C1—400 hp ถูกนำออก.
 • ราคารถถัง เปลี่ยนจาก687,550 เป็น 405,000.
 • ค่าซ่อมลดลง 61%.
 • ความเร็วสูงสุดในการไปข้างหน้า เปลี่ยนจาก56 km/h เป็น 77.2 km/h.
 • การกระจายมุมของ 75 mm Gun M6 เปลี่ยนจาก-10 ดีกรี เป็น -7 ดีกรี.
 • เวลาโหลดสำหรับ 75 mm Gun M6 สำหรับ T24 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก4.0 s เป็น 3.8 s.
 • การกระจายของ 75 mm Gun M6 เปลี่ยนจาก0.4 m เป็น 0.39 m.
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของT24 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก40 ดีกรี/วิ เป็น 44 ดีกรี/วิ.
 • ระยะมองของ M24 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก400 m เป็น 390 m.
 • ความไวในการเล็งจาก 75 mm Gun M6สำหรับ M24 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก1.5 s เป็น 2 s.
 • การจุกระสุนสำหรับ 75 mm Gun M6 เปลี่ยนจาก60 เป็น 48 นัด.
 • 75 mm Gun M17 ถูกเพิ่ม.
 • 76 mm Gun T94 ถูกนำออก.
 • เลเวลของ M24 ป้อมปืน เปลี่ยนจากVI เป็น V.
 • ราคาของ M24 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก15,500 เป็น 12,100.
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของM24 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก39 ดีกรี/วิ เป็น 44 ดีกรี/วิ.
 • ความทนทานของ T24 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก530 เป็น 400 HP.
 • ความทนทานของ M24 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก580 เป็น 440 HP.
M5 Stuart:

 

 • รูปลักษณ์รถถังตอนนี้เป็นแบบ HD
 • ความจุการข้ามของ VVSS T16E3 ช่วงล่าง บนพื้นแข็ง เพิ่มขึ้น 9%.
 • ความจุการข้ามของ VVSS T16E3 ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ เพิ่มขึ้น 15%.
 • ความจุการข้ามของ VVSS T16E3 ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม เพิ่มขึ้น 13%.
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของVVSS T36E8 ช่วงล่าง เปลี่ยนจาก45 เป็น 42.
 • ความจุการข้ามของ VVSS T36E8 ช่วงล่าง บนพื้นแข็ง ลดลง 12%.
 • ความจุการข้ามของ VVSS T36E8 ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ ลดลง 11%.
 • ความเร็วสูงสุดในการไปข้างหน้า เปลี่ยนจาก58 km/h เป็น 64.4 km/h.
 • ระยะมองของ M5 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก330 m เป็น 340 m.
 • การกระจายมุมของ 37 mm Gun M6 เปลี่ยนจาก5 ดีกรี เป็น 3 ดีกรี เมื่อ ป้อมปืน เคลื่อนที่ เป็น ด้านหลัง (60 ดีกรี).
 • การจุกระสุนสำหรับ 37 mm Gun M6 เปลี่ยนจาก147 เป็น 123 shells.
 • การกระจาย บนป้อมเคลื่อนที่ for 37 mm Gun M6 เพิ่มขึ้น 20%.
 • 37 mm Gun T16 ถูกเพิ่ม.
 • 20 mm Hispano-Suiza Birkigt Gun ถูกนำออก.
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของM5 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก40 ดีกรี/วิ เป็น 44 ดีกรี/วิ.
 • ระยะมองของ M5A1 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก370 m เป็น 360 m.
 • 75 mm Howitzer M3 gun ถูกนำออก.
 • ความทนทานของ M5 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก290 เป็น 320 HP.
T18:
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของT18E1 ช่วงล่าง เปลี่ยนจาก28 เป็น 18.
 • ความจุการข้ามของ T18E1 ช่วงล่าง บนพื้นแข็ง ลดลง 43%.
 • ความจุการข้ามของ T18E1 ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ ลดลง 29%.
 • ความจุการข้ามของ T18E1 ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม ลดลง 7%.
 • ความเร็วในการเคลื่อนที่ของT18E2 ช่วงล่าง เปลี่ยนจาก30 เป็น 22.
 • ความจุการข้ามของ T18E2 ช่วงล่าง บนพื้นแข็ง ลดลง 46%.
 • ความจุการข้ามของ T18E2 ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ ลดลง 40%.
 • ความจุการข้ามของ T18E2 ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม ลดลง 12%.
 • ความเร็วถอยหลังสูงสุด เปลี่ยนจาก8 km/h เป็น 6 km/h.
 • เวลาโหลดสำหรับ 75 mm Howitzer M1A1 ปืนสำหรับ T18T47 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก4.8 s เป็น 5.2 s.
 • การกระจาย ในปืนที่เคลื่อนที่ for 75 mm Howitzer M1A1 gun เพิ่มขึ้น 12%.
 • เวลาโหลดสำหรับ QF 2-pdr Mk. IX ปืนสำหรับ T18T47 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก2.1 s เป็น 2.5 s.
 • การกระจาย ในปืนที่เคลื่อนที่ for QF 2-pdr Mk. IX ปืน เพิ่มขึ้น 17%.
 • ความทนทาน เปลี่ยนจาก125 เป็น 120 HP.
T57 Heavy Tank:
 • การกระจายเมื่อเคลื่อนที่ของ T97 ช่วงล่าง เพิ่มขึ้น 25%.
 • การกระขายเมื่อตัวถังเคลื่อนที่ของT97 ช่วงล่าง เพิ่มขึ้น 25%.
 • เวลาเล็งสำหรับ 120 mm Gun T179 สำหรับ T169 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก2.7 s เป็น 2.9 s.
 • การกระจาย บนป้อมเคลื่อนที่ for 120 mm Gun T179 เพิ่มขึ้น 29%.
T69:
 • าคาของ 76 mm Gun T185 เปลี่ยนจาก63,000 เป็น 73,000.
T71:
 • ราคาของ 76 mm Gun T185 เปลี่ยนจาก63,000 เป็น 73,000.
T92:
 • การกระจายเมื่อเคลื่อนที่ของ T92 T80E1 ช่วงล่าง ลดลง 11%.
 • การกระขายเมื่อตัวถังเคลื่อนที่ของT92 T80E1 ช่วงล่าง ลดลง 11%.
 • ความจุการข้ามของ T92 T80E1 ช่วงล่าง บนพื้นแข็ง เพิ่มขึ้น 17%.
 • ความจุการข้ามของ T92 T80E1 ช่วงล่าง บนพื้นที่ปรกติ เพิ่มขึ้น 14%.
 • ความจุการข้ามของ T92 T80E1 ช่วงล่าง บนพื้นนุ่ม เพิ่มขึ้น 17%.
 • การกระจาย ในปืนที่เคลื่อนที่ สำหรับ 240 mm Howitzer M1 ลดลง 3%.
M6A2E1:
 • เลเวลการรบสูงสุดของM6A2E1 ลดลง 1.
M3 Lee:
 • รูปลักษณ์รถถังตอนนี้เป็นแบบ HD, ปรับปรุงรูปทรง

 

รถถังโซเวียต

IS:
 • เวลาเล็งสำหรับ 100 mm D-10T ปืนสำหรับ IS-122 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก2.9 s เป็น 2.7 s.
 • เวลาโหลดสำหรับ 100 mm D-10T ปืนสำหรับ IS-122 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก9.3 s เป็น 7.6 s.
 • การกระจายของ 100 mm D-10T gun เปลี่ยนจาก0.42 m เป็น 0.38 m.
 • เวลาเล็งสำหรับ 100 mm D-10Тปืนสำหรับ IS-85 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก2.9 s เป็น 2.7 s.
 • เวลาโหลดสำหรับ 100 mm D-10T ปืนสำหรับ IS-85 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก9.3 s เป็น 7.8 s.
 • การกระจายของ 100 mm D-10T gun เปลี่ยนจาก0.42 m เป็น 0.38 m
ISU-152:
 • รูปลักษณ์รถถังตอนนี้เป็นแบบ HD, ปรับปรุงรูปทรง
KV-1:
 • ราคาวิจัยของ KV-1S mod. 1942 เปลี่ยนจาก23,800 เป็น 10,650.
KV-1S:
 • KV-1S แบ่งเป็นสองรถถัง: KV-1S (เทียร์ V) และ KV-85 (เทียร์ VI).
KV-85:
 • หลังจาก KV-1S ถูกนำออกเป็น เทียร์ V, รถถัง KV-85 จะแทนที่ใน เทียร์ VI.  KV-85 ไม่ได้มีความแตกต่างที่โดดเด่นในแง่ของการป้องกันเกราะ, แต่จะมีมุมที่ดีกว่าหลายด้าน ความเร็วสูงสุดของ KV-85 น้อยกว่าทาง KV-1S—34 km/h ต่อ 43 km/h. ความแตกต่างของทั้งสองคันคือการติดตั้งปืน รถถัง KV-85 เก็บปืน 122 mm D2-5Т ไว้ ,แม้ว่าค่าสถานะของปืน จะถูกปรับสมดุลเมื่อเทียบกับปืนของ KV-1S. ไม่เหมือนที่ KV-1S, ปืน D2-5Т ,ติดตั้งบน KV-85 นั้นแตกต่างออกไปในด้านการเล่นเกมแบบเฉพาะ ระหว่างที่ปืน 100 mm С-34 ทำหน้าที่เหมือนปืนหลัก, และคล้ายกับปืน D10-T , ซึ่งเป็นที่รู้กันดี  ปืนมีความแม่นและเสถียร ซึ่ง ไม่เหมือนปืนโซเวียต—มันดีกว่าที่ทำความเสียหายมากสุดต่อนาที ในระดับเทียร์  ความแตกต่างอื่นๆที่เห็นได้ระหว่าง KV-85 และ KV-1S คือรถถังมีมุมการกระจายที่ต่างกัน: 3 ดีกรีปูนท๊อปของ KV-85 และ 8 ดีกรี สำหรับ KV1S  ในปืน D2-5T
Object 430:
 • เวลาโหลดสำหรับ 100 mm U-8TC ปืนสำหรับ Object 430 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก6.9 s เป็น 6.4 s.
 • การกระจาย บนป้อมเคลื่อนที่ สำหรับ 100 mm U-8TC gun ลดลง 25%.
 • การกระจายของ 100 mm U-8ТС gun เปลี่ยนจาก0.35 m เป็น 0.38 m
Т-34:
 • รูปลักษณ์รถถังตอนนี้เป็นแบบ HD, ปรับปรุงรูปทรง
IS-7:
 • รูปลักษณ์รถถังตอนนี้เป็นแบบ HD, ปรับปรุงรูปทรง

ย้อนกลับไปด้านบน

เกมเพลย์


 • แก้ไขปัญหาที่มีมากกับอินเตอร์เฟซและการเล่นในฐานที่มั่น
 • ข้อมูลของคุณภาพการเชื่อมต่อในเซิฟเวอร์ตัวเลือกถูกเพิ่ม
 • ช่องสนทนาในโรงรถถูกทำใหม่: ปุ่มแบบใหม่, กลไกในการเปิด, แผงเลื่อน, จำนวนผู้เล่นออนไลน์ และจำนวนผุ้เล่นในรายชื่อติดต่อ
 • บทลงโทษสำหรับการกระทำอันไม่มีน้ำใจนักกีฬาต่อไปนี้ ถูกเพิ่มเข้ามา: ไม่ทำการใดๆในการรบ, ออกการรบก่อนที่รถถังจะถูกทำลาย, ฆ่าตัวตาย
 • างวัลจากหมวด Battle Heroes ตอนนี้สามารถรับได้ในหลายผู้เล่น
 • ตั้งค่าของการได้รับรางวัลแบบง่ายถูกเพิ่ม:Shellproof, Battle Buddy, Spotter, Fire for Effect, Fighter, Duelist, Demolition Expert, Arsonist, Bruiser, Hand of God, Eye for an Eye!
 • รางวัลต่อไปนี้ของโหมดประวัติศาสตร์การรบ ที่ไม่มีบาร์การกระทำ ถูกนำออก: Guardsman และ History Maker.
 • ดั่งผลของการวิเคราะห์ ค่าที่มากในการได้รับตราแห่งความเป็นเลิศจะถูกปรับลด
 • ตอนนี้ถ้า รถถังจมน้ำหลัง ถูกยิงที่ล้อ รถถังจะนับว่าโดนทำลายโดยผู้เล่นที่ยิงล้อสำเร็จ
 • ในหน้าต่างผลการรบ สถิติสำหรับการเจาะหลังเด้องออกถูกเพิ่ม
 • คุณภาพของอัตตาจรโหมดได้รับการปรับปรุง
 • แก้ไขเนื่อหา เมื่อผู้เล่น ไม่สามารถส่งคำร้องในพันธมิตรด้วยเหตถผล  “ไม่เคลื่อนไหว/บอท” ในหน้าต่างสรุปผลการรบ
 • แก้ไขปัญหาในการแสดงตำแหน่งตรงข้ามของรถ หลังการเจาะไม่เข้า
 • แก้ไขความไม่ถูกต้องของการคำนวนค่าบันทึกสำหรับ “การทำลายสูงสุดต่อการรบ” พารามิเตอร์

กราฟฟิก


 • วิช่วลเอฟเฟกต์ของการระเบิด และการใหม้ เพิ่มสำหรับสิ่งแวดล้อมวัตถุต่อไปนี้: ถังน้ำ, ถังน้ำมัน, รถยนต์, กระป๋อง, กล่องกระสุน
 • ออกแบบแผงด้านบนของโรงรถใหม่
 • เอฟเฟกต์รถถังที่ถูกซ่อมแซมการทำลายต่อไปนี้ ถูกขยาย: กระสุนเผาใหม้, กระสุนระเบิด, น้ำมันระเบิด, ทำลายจากการชนและหล่น, ลูกเรือเสียหาย, รถถังจมน้ำ, และการทำลายรถถังปรกติ
 • อินเตอร์เฟซของการเลือกโหมดการรบ, การสร้างพลาทูน, การการเชิญผู้เล่นถูกทำใหม่
 • กลไกของกระสุนเด้งออก หลังจากกระทบรถถังถูกทำใหม่ : ตอนนี้มันจะไปข้างหน้าแทนที่การหายไป
 • ผลของรอบการเด้งออกถูกปรับปรุง
 • แก้ไขการติดขัดเมื่อแสดงผลบางอย่าง
 • แก้ไขการแสดง ใบไม้ ระยะกลางและไกล ด้วยการเปิด SLI ในกราฟฟิกกลาง
 • แก้ไขปัญหาของป้อมปืนรถถังที่หล่นผ่านพื้นหลังการเด้งออก
 • แก้ไขปัญหาของอินเตอร์เฟซในโหมดทีมการรบ
 • แก้ไขความไม่ถูกต้องการผลของกระสุนที่กระทบพื้น
 • แก้ไขความไม่ถูกต้องของไอค่อนรถถังพันธมิตรในระยะไกล
 • แก้ไขความไม่ตรงกันระหว่างวิช่วลและ โมเดลการปะทะสำหรับบางวัตถุ
 • แก้ไขการกระพริบของตัวเกมเมื่อรถถังไต่พื้นที่สูง
 • แก้ไขปัญาบางประการกับหน้าจออินเตอร์เฟซ

 

เสียง

 • ทำใหม่ในเสียงแทรกในป้อมปืนรถถัง
 • ปรับแต่งการเล่นเสียงของเอฟเฟกต์

ย้อนกลับไปด้านบน

แก้ไขบั๊กอื่นๆ และการเปลี่ยนแปลง

 • แก้ไขค่าหน่วยความจำที่ไม่เพียงพอในการรบ
 • แก้ไขความผิดพลาด และการค้างในตัวเกม
 • ปรับปรุงคุณภาพของตัวเกมในการปรับค่าของ PC บางอย่าง
 • ลดการใช้ค่าหน่วยความจำของวีดีโอ
 • แก้ไขการหมุนเล็กน้อยของรถถังเมื่อพบในบางกรณี
 • แก้ไขปัญหา เมื่อมีการส่องรถถัง แลวรอบทางปรากฎก่อนตัวรถถังเอง
 • แก้ไขปัญหาของการปรับความละเอียดหน้าจอในการนำคือค่าตั้งต้น หลังตัวเกมรีสตาร์ท

ย้อนกลับไปด้านบน

ปิด