World of Tanks Asia ปาร์ตี้ฉลองครอบรอบ 2ปี

World of Tanks Asia 2nd Anniversary

มาลงทะเบียนกันได้แล้ว เพื่อเข้าร่วมปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 2 ปีของ World of Tanks Asia !

World of Tanks Asia ผ่านมาสองปีแล้ว และเรากำลังฉลองการปาร์ตี้แบบสุดๆ  ถ้าท่านเคยสนุกในงานเลี้ยงอย่าง Wargaming Gathering หรือ Grubfest มาแล้ว ท่านต้องไม่พลาดในงานฉลองครั้งนี้ของเรา!

คลิกที่ธงของแต่ละประเทศที่ท่านสามารถไปร่วมงานได้ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานนี้!

คลิกที่ธงตามประเทศของท่านเพื่อชมรายละเอียด:

ปิด