การเปลี่ยนแปลงหลัก

 • ทางเราได้ทำการปรับภาพและเสียงเอฟเฟคกระสุน, การยิงเข้า, และการบรรจุปืนชนิดเดียวกันให้เหมือนกันทั้งหมด ค่าคุณลักษณะของปืนยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การเปลี่ยนแปลงกับแผนที่

การปรับปรุงแผนที่เออร์เลนเบิร์ก

 • รูปแบบการรบเผชิญหน้าถูกปลดออกเนื่องจากความไม่สมดุลของฝ่ายต่างๆ
 • มีการปรับสมดุลกับการรบบุกทะลวงและการรบมาตรฐานเพื่อปรับสมดุลในแต่ละฝั่งของทีม
  • ภูมิประเทศในพื้นที่ E5 ตอนนี้สามารถเข้าถึงได้แล้ว
  • ส่วนของตึกถูกลบออกเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมทำการรบได้ในพื้นที่ F6
  • ทำการเปลี่ยนทรงบ้านเพื่อลดการยิงระยะไกลใส่พาหนะที่กำลังแล่นข้ามแม่น้ำในพื้นที่ E7
 • ตัดโอกาสในการยิงทะลุหน้าต่างในพื้นที่ D5 ออกไป

การปรับปรุงแผนที่แนวซิกฟรีด

 • มีการปรับสมดุลกับการรบบุกทะลวงและการรบมาตรฐานเพื่อปรับสมดุลในแต่ละฝั่งของทีม
  • ตำแหน่งที่มีบังเกอร์ในพื้นที่ H6 สำหรับทีมล่างถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยในการควบคุมพื้นที่ทุ่งและช่องทางในเมืองให้เหมือนกับตำแหน่งของทีมบน
  • ภูมิประเทศของทางเข้าเมืองในพื้นที่ G6 สำหรับทีมล่างรวมไปถึงสำหรับทีมโจมตีในการรบบุกทะลวงถูกปรับให้ดีขึ้นเพื่อให้การบุกนั้นสะดวกขึ้น
  • ในพื้นที่ F6 กองเศษซากถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยคุ้มกันพาหนะจากข้าศึกขณะกำลังไต่เนิน
  • การแล่นผ่านซากเมืองในพื้นที่ F5 ตอนนี้จะสะดวกขึ้น
  • ตำแหน่งป้องกันในเมือง (พื้นที่ F7) สำหรับทีมล่างถูกปรับให้ดีขึ้น
  • ต้นไม้หลายต้นใน C6 ถูกลบเพราะทำให้ข้าศึกยิงใส่ทีมล่างโดยไม่ถูกพบได้
  • ภูมิประเทศของทางเข้ากลางในจัตุรัสเมืองที่ F5 ถูกเปลี่ยนเพื่อให้มีจุดคุ้มกันสำหรับทีมล่างได้
  • ทำการเปลี่ยนตำแหน่งจุดเกิดของการรบบุกทะลวง ทีมจู่โจมจะควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแผนที่ได้ดีขึ้น
  • ในการรบบุกทะลวง ตำแหน่งของฐานจะถูกย้ายให้ใกล้กับทีมจู่โจมมากขึ้น
 • ลบความเป็นไปได้ในการแล่นไปยังพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ในพื้นที่ E5 ออก
 • ลบความเป็นไปได้ในการแล่นไปยังพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ในพื้นที่ F7 ออก
 • ลบความเป็นไปได้ในการแล่นไปยังพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ในพื้นที่ D7 ออก
 • ลบความเป็นไปได้ในการแล่นไปยังพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ในพื้นที่ E5 ออก
 • ลบความเป็นไปได้ในการแล่นไปยังพื้นที่ที่เล่นไม่ได้ในพื้นที่ D0 ออก

การปรับปรุงแผนที่เมืองร้าง

 • ในการรบบุกทะลวง มีการเปล่ี่ยนแปลงแผนที่บางอย่างเพื่อเป็นการปรับสมดุลให้กับความสามารถของทั้งสองทีม
  • ตำแหน่งของแผนที่ถูกย้ายไปทางด้านหน้าของพื้นที่เมืองในส่วน E7 และ F7
  • ทำการเปลี่ยนรูปทรงอาคารและลบหลุมในพื้นที่ E6 และ F6 ออก
 • ลบความเป็นไปได้ในการแล่นไปยังพื้นที่เล่นไม่ได้ในพื้นที่ E6 ออก

การปรับปรุงแผนที่เรดไชร์

 • ตอนนี้แผนที่รองรับการรบจู่โจมแล้ว
 • ความเป็นไปได้ที่จะติดอยู่ใน F9 ถูกลบออก
 • ความเป็นไปได้ที่จะขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถเล่นได้ในพื้นที่ B8 ถูกลบออก
 • ความเป็นไปได้ที่จะติดอยู่ใน B0 ถูกลบออก
 • ความเป็นไปได้ที่จะยิงทะลุกำแพงในพื้นที่ E1 ถูกลบออก
 • ความเป็นไปได้ที่จะขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถเล่นได้ในพื้นที่ B8 และ B9 ถูกลบออก
 • ความเป็นไปได้ที่จะขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถเล่นได้ในพื้นที่ K9 ถูกลบออก

การปรับปรุงแผนที่ทุ่งหญ้า

 • The map now supports Assault Battles
 • ลบความเป็นไปได้ในการแล่นไปยังพื้นที่เล่นไม่ได้ในพื้นที่ K9 ถูกลบออก
 • ลบความเป็นไปได้ในการแล่นไปยังพื้นที่เล่นไม่ได้ในพื้นที่ C0 ถูกลบออก

การรบจัดอันดับ

 • หน้าจอรางวัลสำหรับการเลือกอุปกรณ์ปรับปรุงถูกปรับให้ดีขึ้น

บัตรผ่านการรบ

 • เราได้ทำการแก้ไขระบบความก้าวหน้าบัตรผ่านการรบใหม่ ตอนนี้บทต่างๆสามารถปฏิบัติให้สำเร็จในลำดับใดก็ได้แล้ว ผู้เล่นสามารถพักการปฏิบัติบทแล้วข้ามไปยังบทอื่นได้ ความคืบหน้าของแต่ละบทจะนำเสนอในเวอร์ชันทดสอบ
 • รางวัลสำหรับการผ่านด่านบัตรผ่านการรบจะถูกมอบให้หลังจากที่ได้เลือกบทแล้วเท่านั้น ทันทีที่ผ่านบทดังกล่าว คุณควรจะเลือกบทถัดไป
 • คุณสามารถหาคะแนนบัตรผ่านการรบได้แม้จะไม่ได้เลือกบทไว้ก็ตาม ในภายหลังคะแนนจะถูกเพิ่มเข้าในความก้าวหน้าบทที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
 • มีการเพิ่มสมาชิกพลรถถังเฉพาะ รูปแบบสองมิติ ลวดลายและรูปแบบก้าวหน้าเข้ามา
 • สำหรับผู้เล่นที่ผ่านบททั้งสามบทก็จะมีตัวเลือกใหม่ของร้านค้าในเกมให้ซึ่งผู้เล่นจะสามารถซื้อสิ่งของต่างๆได้ด้วยคะแนนบัตรผ่านการรบ ตอนนี้ผู้เล่นจะสามารถหาคะแนนต่อได้แม้ว่าจะได้ผ่านทุกบทของบัตรผ่านการรบแล้ว รายการไอเท็มสามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ทางเราได้ปรับปรุงหน้าจอการเลือกรางวัลและกระบวนการรับรางวัลให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
 • มีการปรับส่วน สินค้าแลกได้ด้วยเหรียญ ของร้านค้าในเกม

การเปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะทางเทคนิคของพาหนะดังต่อไปนี้

โซเวียต

รถถัง T-44-100 ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้งหมด (R)/(U)/(B)/(K)/(M) ถูกแทนที่ด้วย T-44-100 (I) ซึ่งเป็นพาหนะหนึ่งคันสำหรับผู้สมัครค่าธรรมเนียม "Igrovoy" ทั้งหมด พาหนะนี้มีคุณลักษณะทางเทคนิคเหมือนกัน ความสำเร็จ รางวัล สถิติ อุปกรณ์ พลรถถังและองค์ประกอบปรับแต่งได้ถูกบันทึกไว้และโอนไปยังพาหนะคันใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถถัง ตลอดจนรายละเอียดการโอนจะมีอยู่ในบทความเผยแพร่ของอัปเดต 1.16

ทำการเพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้ผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวดได้ทำการทดสอบ: K-2

เชโกสโลวาเกีย

ทำการเพิ่มพาหนะต่อไปนี้ให้ผู้เล่นการทดสอบยิ่งยวดได้ทำการทดสอบ: ShPTK-TVP 100.

ปัญหาที่เราทราบ

 • ในบางกรณี ลำดับเหตุการณ์บันทึกความเสียหายอาจจะไม่ตรง
 • ในบางกรณีต้นไม้ล้มจะหายไปในพื้นดิน
 • เมื่อปฏิบัติภารกิจพันธมิตร-14 ได้สำเร็จในช่วงปฏิบัติการ Chimera ระบบจะทำการแสดงไอคอนภารกิจล้มเหลวหลังจากการรบครั้งดังกล่าว
 • หน้าจอผลการรบไม่มีการแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจล่าสุดในชุดสำเร็จ
 • เมื่อทำการยิงพื้นดินจากระยะเกินกว่า 500 เมตร เอฟเฟคกระสุนกระทบจะแสดงถัดจากพาหนะที่ทำการยิงนัดดังกล่าว
 • เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์กล้องรุ่นทดลอง ค่าระยะการมองเห็นถูกปัดลง
 • เงื่อนไขการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวไม่แสดงเมื่อทำการกดปุ่ม "N" ในการรบใหญ่
 • เมื่อใช้คำสั่ง "แล่นไปที่ตำแหน่ง!" บนเครื่องหมายก่อนการรบ ช่องสนทนาจะไม่แสดงข้อความตามคำสั่ง
 • การแจ้งเตือนเสียงที่หายไปเมื่อยิงเข้าและพาหนะข้าศึกถูกทำลายในเวลาต่อมา
 • ในบางกรณี พาหนะที่คว่ำจะถูกลงโทษจากการออกจากการรบจบลง
 • ในการตั้งค่ากราฟฟิคแบบสูงเมื่อทำการเปลี่ยนเป็นรูปแบบการเล็งและซุมเข้าพุ่มไม้ อัตราภาพต่อวินาทีจะตกลง
 • ไอคอนรางกระสุนระเบิดถูกแสดงขึ้นซ้ำเหนือพาหนะที่ถูกทำลายนอกวงการแสดงภาพเมื่อพาหนะคันดังกล่าวเข้าสู่ระยะการแสดงภาพของผู้เล่น

ปัญหาที่แก้ไขแล้วและการปรับปรุง

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ไม่สามารถตั้ง "ทักษะศูนย์" ใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในคำแนะนำคู่มือ
 • แก้ไขปัญหาหน้าจอรางวัลซึ่งในบางครั้งไม่แสดงหลังจากผ่านภารกิจบรรยายสรุปแล้ว
 • แก้ไขปัญหาโปรแกรมลูกข่ายเกมค้างเมื่อทำการเปลี่ยนป้อมปืนพาหนะ
 • มีการปรับปรุงเมื่อตั้งความละเอียดภาพต่ำ หน้าจอผังวิทยาการที่มีข้อมูลแผ่นพิมพ์เขียวของพาหนะวิจัยได้
 • แก้ไขปัญหาของกระสุนที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับยานเกราะหรือชิ้นส่วนของมัน หรือทำให้พลรถบาดเจ็บได้ โดยไม่สนใจเกราะของพาหนะ
 • แก้ไขปัญหาผลของคำสั่งที่ไม่ได้แสดงในคุณลักษณะทางเทคนิคเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เงินรางวัลเอาไว้
 • แก้ไขปัญหาที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยจากการที่โปรแกรมลูกข่ายเกมค้างเมื่อทำการเปิดการสนทนากองทัพหรือการสนทนาทั่วไป
 • หน้าจอผลการรบตอนนี้จะแสดงโบนัสประสบการณ์แบบจัดการได้ในกรณีที่ได้รับบัญชีพิเศษหลังการรบ
 • ทำการปรับปรุงการแสดงตีนตะขาบของ M-II-Y และ Progetto CC55 mod. 54
 • Object 268 Version V ได้ถูกเพิ่มเข้าในคำอธิบายของตำแหน่งเกียรติยศราชสีห์แห่งไซนายแล้ว
 • แก้ไขปัญหาตราความเชี่ยวชาญแสดงไม่ถูกต้องบนรูปแบบ 3D "Rhyolite"
 • แก้ไขปัญหาแถบคำแนะนำ "ช่วยทำลาย" ในหน้าจอผลการรบนั้นใช้ไอคอนพลวิทยุแทนไอคอนช่วยเหลือ
 • แก้ไขปัญหาแผงอุปกรณ์ กระสุนและยุทธปัจจัยยังคงถูกล็อคหลังจากทำการยกเลิกสถานะพร้อมในหน้าจอการรบพิเศษไปแล้ว
ปิด