9.13 รายละเอียดการอัพเดท

ไฮไลท์

 • เพิ่มสายรถถังใหม่ เช็กโกสโลวาเกีย
 • อัพเกรดค่าคุณสมบัติที่หลากหลายของหลายรถถังในแต่ละสัญชาติ

รถถัง

เพิ่มสายวิจัยรถถังกลางของเช็กโกสโลวาเกีย (เทียร์ I–X), ซึ่งมีรถถังดังต่อไปนี้:

 • Kolohousenka
 • LT vz. 35
 • LT vz. 38
 • ST vz. 39
 • Skoda T 24
 • Skoda T 25
 • Konštrukta T-34/100
 • TVP VTU Koncept
 • Skoda T 50
 • TVP T 50/51
 • เพิ่ม Kolohousenka, รถถังเบาของเช็กโกสโลวาเกียเทียร์ I ไปยังช่องโรงรถของผู้เล่นทุกท่าน

 • ทำใหม่ใน 23 รถถังในคุณภาพ HD
  • โซเวียต: LTP, SU-18, SU-152, KV-3, KV-5.
  • เยอรมัน: Pz.Kpfw. II Luchs.
  • อเมริกา: M7 Priest, T29, T30, T54E1, T95E6.
  • ฝรั่งเศส: AMX AC mle. 48.
  • อังกฤษ: Birch Gun, Cruiser I, Cruiser II, Cruiser III, Cruiser IV, Comet, AT 15A.
  • จีน: WZ-111, Chi-Ha.
  • ญี่ปุ่น: Ha-Go, Ke-Ni.
 • ปรับปรุงรูปร่างของรถถังญี่ปุ่นต่อไปนี้: O-I Experimental, O-I, O-Ni.
 • แก้ไขปัญหาบางอย่างที่มีในโมเดลของบางรถถัง
 • ทำใหม่ในพื้นผิวของรถถังในร่องรอยบนผิว
 • สมดุลใหม่ (ปรับปรุง) ในคุณลักษณะของ 32 รถถัง
  • โซเวียต: T-44, SU-122-54, Object 430, SU-101, KV-4, T-10.
  • เยอรมัน: VK 30.02 (D), Ferdinand, Tiger II, Jagdtiger, Leopard Prototyp A.
  • อเมริกา: T69, T28, M26 Pershing, T32, T95, M46 Patton, M48A1 Patton.
  • ฝรั่งเศส: ARL V39, AMX 12 t, AMX 13 75, AMX M4 mle. 45, Lorraine 40 t.
  • จีนWZ-131, WZ-132, T-34-3, T-34-2, WZ-111 model 1-4, 113, 121, 59-Patton.
  • ญี่ปุ่น: Type 5 Chi-Ri.
 • เปลี่ยนในคุณสมบัติของรถถังโซเวียต:

  • Т-44:
   • การเจาะของกระสุน UBR-412 สำหรับปืน 100 mm LB-1 เพิ่มจาก 175 mm เป็น 183 mm.
  • - T-54 first prototype:
   • การเจาะของ UBR-412 กระสุนสำหรับปืน 100 mm D-10T-K เพิ่มขึ้นจาก 175 mm เป็น 183 mm.
  • SU-100M1
   • การเจาะของ UBR-412 กระสุนสำหรับปืน 100 mm D-10T-K เพิ่มขึ้นจาก 175 mm เป็น 183 mm.
  • T-54:
   • การเจาะของ UBR-412 กระสุนสำหรับปืน 100 mm D-10T-K เพิ่มขึ้นจาก 175 mm เป็น 183 mm.
  • Object 430:
   • ความทนทานเพิ่มจาก 1,900 HP เป็น 2,000 HP.
   • ความทนทานของโมดุลภายในเพิ่มเป็น 20%.
  • SU-122-54:
   • เวลารีโหลดของ 100 mm D-54S ปืนสำหรับ SU-122/54 ป้อมปืนลดลง 6.5  วิ เป็น 6.3 วิ
   • เวลารีโหลดของ 122 mm M62-S2 ปืนสำหรับ SU-122/54 ป้อมปืนลดลง 9.2  วิ เป็น 8.8 วิ .
  • Т-10:
   • ความเร็วการเคลื่อนที่ของ T-10 กันกระเทือนเพิ่มจาก 28 เป็น 30.
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ T-10 กันกระเทือนลดลงโดย 5%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ T-10 กันกระเทือนลดลงโดย 5%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ T-10 กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 8%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ T-10 กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 7%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ T-10 กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 4%.
   • ความเร็วการเคลื่อนที่ของ T-10M กันกระเทือนเพิ่มจาก 30 เป็น 32.
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ T-10M กันกระเทือนลดลงโดย 5%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ T-10M กันกระเทือนลดลงโดย 5%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ T-10M กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 9%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ T-10M กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 15%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ T-10M กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 5%.
  • KV-4:
   • เวลาเล็งของ 107 mm ZiS-24 ปืนสำหรับ KV-4 ป้อมปืนลดลงจาก 3.4  วิ เป็น 3.1 วิ
   • เวลารีโหลดของ 107 mm ZiS-24 ปืนสำหรับ KV-4 ป้อมปืนลดลง 11.4  วิ เป็น 11 วิ
   • เวลาเล็งของ 107 mm ZiS-24 ปืนสำหรับ KV-4-5 ป้อมปืนลดลงจาก 3.4  วิ เป็น 2.9 วิ
   • เวลารีโหลดของ 107 mm ZiS-24 ปืนสำหรับ KV-4-5 ป้อมปืนลดลง 11.1  วิ เป็น 10.3 วิ
   • ความทนทานที่มีกับ KV-4-5 ป้อมปืนเพิ่มจาก 1,650 เป็น 1,700 HP.
  • SU-101:
   • * เพิ่มปืน 122 mm M62-S2 .
 • เปลี่ยนคุณลักษณะของรถถังอเมริกา:

  •  M26 Pershing:
   • การเจาะของ AP M77 กระสุนสำหรับปืน 90 mm Gun T15E2M2 เพิ่มจาก 180 mm เป็น 190 mm.
  • M46 Patton:
   • การเจาะของ AP M77 กระสุนสำหรับปืน 90 mm Gun T15E2M2 เพิ่มจาก 180 mm เป็น 190 mm.
   • การกระจายบนป้อมปืนเคลื่อนที่ของ 105 mm Gun T5E1M2 ลดลง 20%.
  • T69:
   • การเจาะของ AP M318 กระสุนสำหรับปืน 90 mm Gun T178 เพิ่มจาก 173 mm เป็น 181 mm.
  • T95E2:
   • การเจาะของ AP M318 กระสุนสำหรับปืน 90 mm Gun M41E1 เพิ่มจาก 173 mm เป็น 181 mm.
  • M48A1 Patton:
   • เวลาเล็งของ 105 mm Gun M68 for the M87 ป้อมปืนลดลง 2  วิ เป็น 1.9 วิ
   • เวลารีโหลดของ 105 mm Gun M68 for the M87 ป้อมปืนลดลง 8.8  วิ เป็น 8.35 วิ .
   • การกระจายบนป้อมปืนเคลื่อนที่ของ 105 mm Gun M68 ลดลง 33%.
   • การเจาะของ AP M77 กระสุนสำหรับปืน 90 mm Gun M41 เพิ่มจาก 173 mm เป็น 181 mm.
  • T95:
   • ความทนทานเพิ่มจาก 1,700 HP เป็น 1,800 HP.
   • ความทนทานของ Ford GAFM2A1 เครื่องยนต์เพิ่มขึ้น 20%.
  • T28:
   • ความทนทานเพิ่มจาก 1,150 HP เป็น 1,500 HP.
   • ความทนทานของ Ford GAFM2A1 เครื่องยนต์เพิ่มขึ้น 20%.
  • T28 Prototype:
   • ความทนทานของ Ford GAFM2A1 เครื่องยนต์เพิ่มขึ้น 20%.
 • เปลี่ยนคุณลักษณะของรถถังอเมริกา:

  • Ferdinand:
   • เวลารีโหลดของ 12,8 cm Pak 44 L/55 ปืนสำหรับ Ferdinand ป้อมปืนลดลง 12  วิ เป็น 11.7 วิ
   • ความทนทานเพิ่มจาก 1,200 HP เป็น 1,500 HP.
  • Leopard Prototyp A:
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ Leopard Prototyp A1 กันกระเทือนลดลงโดย 9%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ Leopard Prototyp A1 กันกระเทือนลดลงโดย 9%.
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ Leopard Prototyp A2 กันกระเทือนลดลงโดย 10%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ Leopard Prototyp A2 กันกระเทือนลดลงโดย 10%.
   • เวลาเล็งของ 10,5 cm L7A1 ปืนสำหรับ Porsche Standardpanzer ป้อมปืนลดลง 2.3  วิ เป็น 2.1 วิ
   • เวลารีโหลดของ 10.5 cm L7A1 ปืนสำหรับ Porsche Standardpanzer ป้อมปืนลดลง 11.1  วิ เป็น 10.3 วิ
   • การกระจายบนป้อมปืนเคลื่อนที่ของ 10,5 cm L7A1 ปืน ลดลง 12%.
   • ความเร็วการเคลื่อนที่ของ Porsche Standardpanzer ป้อมปืนเพิ่มจาก 36 องศา/วิ เป็น 37 องศา/วิ.
   • ความทนทานเพิ่มจาก 1,650 HP เป็น 1,700 HP.
  • Jagdtiger:
   • ความทนทานเพิ่มจาก 1,800 HP เป็น 2,100 HP.
  • Tiger II:
   • การกระจายของ 10,5 cm Kw.K. L/52 ปืน ลดลงจาก 0.37 m เป็น 0.35 m.
   • การกระจายของ 10,5 cm Kw.K. L/68 ปืน ลดลงจาก 0.34 m เป็น 0.31 m.
  • VK 30.02 (D):
   • ความเร็วการเคลื่อนที่ของ VK 30.02 (D) กันกระเทือนเพิ่มจาก 38 เป็น 39.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ VK 30.02 (D) กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 8%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ VK 30.02 (D) กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 13%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ VK 30.02 (D) กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 8%.
   • ความเร็วการเคลื่อนที่ของ VK 30.02 (D) verstärkteketten กันกระเทือนเพิ่มจาก 42 เป็น 43.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ VK 30.02 (D) verstärkteketten กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 9%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ VK 30.02 (D) verstärkteketten กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 15%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ VK 30.02 (D) verstärkteketten กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 9%.
 • เปลี่ยนคุณลักษณะของรถถังฝรั่งเศส:

  •  ARL V39:
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ ARL V39 กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 6%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ ARL V39 กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 6%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ ARL V39 กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 7%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ ARL V39 bis กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 7%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ ARL V39 bis กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 12%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ ARL V39 bis กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 7%.
   • เวลาเล็งของ 90 mm AC DCA 45 ปืนสำหรับ ARL V39 ป้อมปืนลดลง 2.6  วิ เป็น 2.1 วิ
  •  AMX M4 mle. 45:
   • ความทนทานเพิ่มจาก 1,100 HP เป็น 1,200 HP เมื่อสวมใส่ด้วย ARL 44 ป้อมปืน.
   • ความทนทานเพิ่มจาก 1,200 HP เป็น 1,350 HP เมื่อสวมใส่ด้วย AMX M4 mle. 45 ป้อมปืน
  • AMX 12 t:
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ AMX 12 t 1er prototype กันกระเทือนลดลงโดย 12%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ AMX 12 t 1er prototype กันกระเทือนลดลงโดย 12%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ AMX 12 t 1er prototype กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 9%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ AMX 12 t 1er prototype กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 8%.
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ AMX 12 t 2e prototype กันกระเทือนลดลงโดย 13%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ AMX 12 t 2e prototype กันกระเทือนลดลงโดย 13%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ AMX 12 t 2e prototype กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 10%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ AMX 12 t 2e prototype กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 9%.
   • การกระจายบนป้อมปืนเคลื่อนที่ของ 75 mm SA49 ปืน ลดลง 5%.
   • การกระจายบนป้อมปืนเคลื่อนที่ของ 75 mm SA50 ปืน ลดลง 10%.
  •  AMX 13 75
   • ความเร็วการเคลื่อนที่ของ AMX 13 Type 1R กันกระเทือนเพิ่มจาก 38 เป็น 40.
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ AMX 13 Type 1R กันกระเทือนลดลงโดย 5%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ AMX 13 Type 1R กันกระเทือนลดลงโดย 5%.
   • ความเร็วการเคลื่อนที่ของ AMX 13 Type 2A กันกระเทือนเพิ่มจาก 40 เป็น 42.
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ AMX 13 Type 2A กันกระเทือนลดลงโดย 10%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ AMX 13 Type 2A กันกระเทือนลดลงโดย 10%.
   • การกระจายบนป้อมปืนเคลื่อนที่ของ 75 mm SA49 ปืน ลดลง 11%.
   • การกระจายบนป้อมปืนเคลื่อนที่ของ 75 mm SA50 ปืน ลดลง 12%. 
  • Lorraine 40 t:
   • เวลาเล็งของ 100 mm SA47 ปืนสำหรับ Lorraine 40 t ป้อมปืนลดลง 3  วิ เป็น 2.5 วิ
   • เวลาเล็งของ 90 mm F3 ปืนสำหรับ Lorraine 40 t ป้อมปืนลดลง 2.7  วิ เป็น 2.3 วิ
  • Bat.-Châtillon 25 t:
   • เวลาเล็งของ 100 mm SA47 ปืนสำหรับ Batignolles-Châtillon 25 t ป้อมปืนลดลง 2.7  วิ เป็น 2.5 วิ
   • เวลาเล็งของ 90 mm F3 ปืนสำหรับ Batignolles-Châtillon 25 t ป้อมปืนลดลง 2.7  วิ เป็น 2.3 วิ
 • เปลี่ยนคุณลักษณะของ Chinese Vehicles:

  •  113:
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ 113 กันกระเทือนลดลงโดย 5%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ 113 กันกระเทือนลดลงโดย 5%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ 113 กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 15%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ 113 กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 14%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ 113 กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 7%.
   • เวลาเล็งของ 122 mm 60-122T ปืนสำหรับ 113 ป้อมปืนเพิ่มจาก 2.7  วิ เป็น 2.8 วิ .
   • เวลารีโหลดของ 122 mm 60-122T ปืนสำหรับ 113 ป้อมปืนลดลง 10.9  วิ เป็น 10 วิ
   • การกระจายของ 122 mm 60-122T เพิ่มขึ้นจาก 0.36 m เป็น 0.37 m.
   • มุมการกระจายของปืน เพิ่มจาก 4 องศา เป็น 5 องศา.
  • 121:
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ 121 กันกระเทือน บนพื้นแข็งเพิ่มขึ้น 12%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ 121 กันกระเทือน บนพื้นปานกลางเพิ่มขึ้น 11%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ 121 กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 11%.
   • การกระจายบนป้อมปืนเคลื่อนที่ของ 122 mm 60-122TG ปืน ลดลง 14%.
   • มุมการกระจายของปืน เพิ่มจาก 3 องศา เป็น 3.5 องศา.
  • WZ-132:
   • เวลารีโหลดของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ WZ-131-1 ป้อมปืนลดลง 8.5  วิ เป็น 8.1 วิ
   • เวลารีโหลดของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ WZ-132 ป้อมปืนลดลง 8.3  วิ เป็น 7.7 วิ
   • เวลารีโหลดของ 100 mm 60-100T ปืนสำหรับ WZ-132 ป้อมปืนลดลง 7.9  วิ เป็น 7.3 วิ
  •  WZ-131:
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ WZ-131 กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 6%.
   • ความสามารถการข้ามพื้นที่ของ WZ-131 model 2 กันกระเทือน บนพื้นนุ่มเพิ่มขึ้น 7%.
   • เวลาเล็งของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ 132B ป้อมปืนลดลง 2.7  วิ เป็น 2.6 วิ
   • เวลารีโหลดของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ 132B ป้อมปืนลดลง 8.7 วิ เป็น 8.3 วิ
   • การกระจายบนป้อมปืนเคลื่อนที่ของ 85 mm 64-85T ปืน ลดลง 17%.
  • WZ-111 model 1-4:
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ WZ-111 กันกระเทือนลดลงโดย 13%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ WZ-111 กันกระเทือนลดลงโดย 13%.
   • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ WZ-111 model 4 กันกระเทือนลดลงโดย 14%.
   • การกระจายของตัวถังเคลื่อนที่ของ WZ-111 model 4 กันกระเทือนลดลงโดย 14%.
  • T-34-2:
   • เวลาเล็งของ 100 mm 59-100T ปืนสำหรับ T-34-2 model 2 ป้อมปืนลดลง 2.9 s เป็น 2.8 s.
   • เวลาเล็งของ 122 mm 37-122JT ปืนสำหรับ T-34-2 model 2 ป้อมปืนลดลง 3.4 s เป็น 3.1 s.
   • มุมการกระจายของ 122 mm 37-122JT ปืนสำหรับ T-34-2 model 2 ป้อมปืนเพิ่มจาก 3 เป็น 5 องศา.
  • T-34-3:
   • มุมการกระจายของปืน เพิ่มจาก 3 องศา เป็น 5 องศา.
  • 59-Patton:
   • การเจาะของ AP M318 กระสุนสำหรับปืน 90 mm Gun M41 เพิ่มจาก 173 mm เป็น 190 mm.
 • เปลี่ยนคุณลักษณะของรถถังญี่ปุ่น:

  •  Type 5 Chi-Ri:
   • ความทนทานของโมดุลภายในเพิ่มเป็น 15%.

แผนที่ และวัตถุ

 • ขยายรายการแผนที่ ที่ใช้งานในการรบ ในรถถังเทียร์ IV และ V .
 • ลดลงสี่เท่า ของโอกาสการเกิดแผนที่ Stalingrad ในการรบแบบสุ่ม
 • เพิ่มแผนที่ Pilsen ใหม่ ในการรบแบบสุ่ม และโหมด Rampage
 • นำออกในแผนที่ South Coast จากตัวเกม
 • แก้ไขปัญหาที่มีกับวัตถุที่ลอยตัวในอากาศในแผนที่ Serene Coast
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดกับการหายไปของวัตถุบางอย่างในแผนที่ Berlin เมื่อใช้งานการตั้งค่ากราฟฟิกแบบต่ำ
 • ปรับแต่งแสงในแผนที่
 • แก้ไขและปรับปรุงบางเอฟเฟกต์
 • แก้ไขปัญหาเรื่องการแสดงแสงเงาที่เพี้ยนไปในบางตึก

กราฟฟิก และระบบ

 • ไม่เปลี่ยน

อื่นๆ:

 • ทำใหม่ในเงื่อนไข ของภารกิจส่วนตัว ของโหมด Rampage
 • แก้ไขปัญหาที่มีกับอินเตอร์เฟซของประวัติกองทัพ
 • แก้ไขปัญหาที่มีกับอินเตอร์เฟซของ โหมด Rampage
 • แก้ไขปัญหาที่มีกับอินเตอร์เฟซของการปรับแต่งรถถัง
 • แก้ไขปัญหาที่มีเป็นครั้งคราว ของการมอบแต้มชัยชนะ ในโหมด Rampage .
 • รถถังเช่า ตอนนี้แสดง ในแผงรถถัง เฉพาะเมื่อโหมด Rampage ถูกเลือก
 • แก้ไขการแสดงของชื่อรถถังก่อนหน้านี้ ในแผงสถานะรถถัง หลังผู้เล่นเกิดใหม่ในการรบ ในรถถังคันต่อไปในโหมด Rampage
 • คืนข้อมูลของทรัพยากร ที่ได้รับโดยสมาชิกของกองทัพ ไปยังประวัติกองทัพ
 • แก้ไขการแสดงของสัญลักษณ์ ที่มอบเพื่อชดเชยภารกิจ
 • แก้ไขปัญหาที่มีในการไม่สามารถไปยังหน้าสถิติรถถัง จากโรงรถ
 • แก้ไขการบ่งชี้ ของการระบุ เมื่อดูรายการรถถังของผู้เล่นอื่น
 • แก้ไขปัญหาที่มีกับข้อความเงื่อนไข ของบางภารกิจส่วนตัว
 • การสื่อสารเสียงสามารถปิดได้แล้วตอนนี้โดยการกด G แทนที่ของ ALT+Q.
 • แก้ไขการบันทึกมุมกล้อง ในการเล็งอาเขต ระหว่างการรบ
 • แก้ไขการแสดงในข้อมูลเสริม บนแผนที่ย่อหลังกด ALT.
 • แก้ไขการแสดงของรางวัลภารกิจส่วนตัว ในแผงบันทึกการใช้งาน ในส่วนย่อยของรางวัล
 • แก้ไขปัญหาที่มีกับระบบของการร้องเรียนในโรงรถ
 • แก้ไขปัญหาที่มีกับการไม่สามารถส่งคำเชิญในพลาทูน จากแผงบริบท ในหน้าจอการรบแบบสุ่ม
 • แก้ไขปัญหาที่มีในการไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์ได้ด้วยการเลือกการตั้งค่า ออโต้ ถ้าส่วนนี้ยังไม่หมดเวลาการใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาที่มี ที่กล้องเคลื่อนที่ ใต้พื้นผิว เมื่อสับเปลี่ยน รถถังพันธมิตร หลัง รถถังผู้เล่นถูกทำลาย

ย้านกลับไปด้านบน

ปิด