อัพเดท 9.19.1 


เนื้อหาทั่วไป

 1. ส่วนของสัญชาติโปแลนด์เพิ่มเข้ามาในเกม:
  - สัญชาติโปแลนด์ เพิ่มมาในแผงกรองของรถถัง;
  - ลูกเรือสัญชาตินี้  (เฉพาะเสียงพากย์ของเพศชายที่ใช้งานได้) ด้วยอันดับ และข้อมูลประวัติ;
  - รูปแบบลายพรางโปแลนด์ ตราสัญลักษณ์ และจารึก
  - ยุทโธปกรณ์พิเศษประจำชาติ: Bread with Smalec.
 2. สัญชาติโปแลนด์จะไม่เพิ่มมาในสายวิจัย
 3. เปลี่ยนกลไกของการบ่งชี้การเจาะเกราะ.
 4. ในโหมดฐานที่มั่น ห้องการรบ ผู้บัญชาการในความคืบหน้า สามารถบ่งชี้กลยุทธ์ในแผนที่ย่อได้ ก่อนการเริ่มการรบ ผู้เล่นทุกท่านในห้องรบ จะสามารถเห็นการบ่งชี้นี้ได้.ระบบจับคู่ในเทียร์เฉพาะ Tการไม่ตรงกันของจำนวนรถถังเบา รถถังพิฆาต SPG และพลาทูนภายในเทียร์ที่เจาะจงจะลดลง
 5. เพิ่มความเป็นไปได้ในการเชิญ SPG เข้าพลาทูน (จำกัดหนึ่งคันต่อพลาทูน).
 6. เปลี่ยนลำดับการแสดงรถถัง (ภายในเทียร์ที่เจาะจงไว้) โดยระดับเทียร์ในแผงทีม  การแสดงลำดับใหม่: รถถังหนัก รถถังกลาง รถถังพิฆาต รถถังเบา SPG ภายในระดับ รถถังที่ระบุไว้ตามตัวอักษร.
 7. บันทึกเสียงพากย์จีน ด้วยเสียงใหม่ และ คำพูดที่ต้องใช้งาน
 8. อัพเดทเสียงพากย์ทหารเพศหญิงของโซเวียต บันทึกในบางประโยค
 9. เปลี่ยนสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ สำหรับเสียงพากย์ทหารหญิง ตามการร้องขอของผู้เล่น ตอนนี้ เสียงเพศหญิง จะชัดเจน และถูกต้อง
 10. ทำภาพใหม่ในเมนู ESC 

 

เปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขภารกิจส่วนตัว:

LT-7: The SPG Hunter for tile 4:

 • ส่อง 3 SPG ศัตรู และสร้างดาเมจ ทำลายอย่างน้อย 1  SPG ศัตรู

MT-7: A Surprise Blow, สำหรับทุกแบบ:

 • สร้างดาเมจไปยัง 1 SPG ศัตรูเป็นอย่างน้อย
 • ทำลายอย่างน้อย 1 SPG ศัตรู
 • สร้างดาเมจไปยังอย่างน้อย 2  SPG ศัตรู ทำลาย ทำลายอย่างน้อย 1 SPG ศัตรู
 • สร้างดาเมจไปยังอย่างน้อย 3  SPG ศัตรู ทำลาย ทำลายอย่างน้อย 1 SPG ศัตรู

MT-8: Confrontation, สำหรับทุกแบบ:

 • ทำลายอย่างน้อย 3 รถถังกลางศัตรู

MT-9: A Worthy Opponent, สำหรับทุกแบบ:

 • ทำให้เกิดอย่างน้อย 500 HP ของดาเมจไปยังรถถังหนักศัตรู. ทำลายอย่างน้อย 1 รถถังหนักศัตรู.
 • ทำให้เกิดอย่างน้อย 1,000 HP ของดาเมจไปยังรถถังหนักศัตรู. ทำลายอย่างน้อย 1 รถถังหนักศัตรู.
 • ทำให้เกิดอย่างน้อย 1,500 HP ของดาเมจไปยังรถถังหนักศัตรู. ทำลายอย่างน้อย 2 รถถังหนักศัตรูs.
 • ทำให้เกิดอย่างน้อย 2,000 HP ของดาเมจไปยังรถถังหนักศัตรู. ทำลายอย่างน้อย 2 รถถังหนักศัตรูs.

HT-6 (เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนเต็มรูปแบบ). A Two-Cause Meal, สำหรับทุกแบบ:

 • ทำลายโดยรวมอย่างน้อย 2 รถถังหนัก หรือรถถังกลาง.
 • ทำลายโดยรวมอย่างน้อย 2 รถถังหนัก หรือรถถังกลาง ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า
 • ทำลายโดยรวมอย่างน้อย 3 รถถังหนัก หรือรถถังกลาง.
 • ทำลายโดยรวมอย่างน้อย 4 รถถังหนัก หรือรถถังกลาง.

 

แก้ไขปัญหา:

 • แก้ไขปัญหาที่ซึ่ง การยกย่อง (สำหรับการทำสำเร็จ ในภารกิจส่วนตัวที่ 15) ไม่แสดงไอค่อน ของสมาชิกลูกเรือหญิง
 • แก้ไขปุ่ม รีเซ็ตของปฎิบัติการที่ไม่เหมาะสม ในการเปรียบเทียบรถถัง
 • แก้ไขปัญหาที่ซึ่ง รถถังที่ไม่เหมาะ แสดงในการใช้งานได้สำหรับการทำภารกิจให้สำเร็จ
 • แก้ไขปัญหาที่ซึ่ง ไคลเอนต์ ไม่สลับไปยังโหมดหน้าจอเต็ม บนระบบบ ที่ใช้งานสองหน้าจอหรือมากกว่า
 • แก้ไขปัญหาเมื่อ ขนาดหน้าต่างสนทนา ในโรงรถ อาจไม่เปลี่ยน
 • แก้ไขปัญหาที่ซึ่ง Brothers in Arms, Improved Ventilation, และยุทโธปกรณ์ประจำชาติ ส่งผลกับการปรับแต่งค่าการพรางตัวในทักษะ Concealment ที่ไม่ได้เรียน.
 • แก้ไขคำอธิบาย ที่เกี่ยวข้องกับการมอบรางวัล The Lion of Sinai 
 • แก้ไขปัญหาเมื่อ Recruiting Office ไม่สามารถปิดลง เมื่อรางวัลได้รับแล้ว
 • แก้ไขปัญหาเมื่อ ในบางกรณี ลูกเรือทั้งหมด ไม่ได้รับการฝึก 100%.

ปรับปรุง:

 • เพิ่มการเตือนที่เป็นส่วนของค่าประสบการณ์การรบที่ยังไม่ได้ใช้งาน จะใช้สำหรับการเรียนคุณสมบัติหลัก เมื่อฝึกลูกเรือใหม่ ในโรงเรียนนายร้อย หรือหลักสูตรเร่งรัด
 • เพิ่มรูปหกด้านที่แสดงคำเตือนของเกม ที่จะแสดงอย่างถูกต้องในส่วนของการลดราคา

 • ปรับปรุงหน้าต่างการฟื้นฟูลูกเรือ เพิ่มการเตือนเกี่ยวกับ การหมดอายุของระยะเวลาการฟื้นฟูฟรี ในหน้าต่างการฟื้นฟูลูกเรือ

 • แสดงในจำนวนของการได้รับ Mastery Badges: Ace Tanker ในแถบของบันทึกประวัติ ตอนนี้ที่ดูคล้ายๆกัน
 • เมื่อโอนย้ายจากหน้าจากการเทียบรถถัง ไปยังหน้าต่างการพรีวิวแล้ว ชุดตั้งค่าจะนำไปใช้งาน

 


รถถัง

เปลี่ยนแปลงในประเภทรถถัง SPG 

 • เพิ่มตัวเลือกในการเชิญ SPG เข้าพลาทูน (จำกัดหนึ่งคันต่อพลาทูน)
 • เพิ่มความสะดวกในการแสดงการเล็งของ SPG พันธมิตร เหนือเป้าหมาย และสะพาน
 • ดาเมจที่เกิดโดย SPG พันธมิตรนั้น จะหยุดนิ่งรถถังศัตรูไว้ ตอนนี้นับเมื่อคำนวนเครืองหมายความเป็นเลิศ บนปืน ตอนนี้ดาเมจได้เพิ่มควบคู่กับดาเมจที่เกิดไปยังรถถังศัตรู หลังตีนตะขาบถูกทำลาย และการส่อง และดาเมจที่เกิด ไปยังรถถังศัตรู
 • เปลี่ยนเงื่อนไข สำหรับ Gore's Medal: 
  • เพิ่มเกณฑ์ที่ต่ำลงของ 2,000 ดาเมจ
  • ลด เกณฑ์ที่สูงกว่า: nตอนนี้มันเพียงพอในการทำให้เกิดดาเมจ เกินกว่า 8 ครั้ง (แทนที่ของ 10 ครั้ง) ความทนทานของรถถังที่ทำให้เกิด
 • แยกตัวเลือกสำหรับเหรียญตราประสิทธิภาพการรบ และล๊อกดาเมจโดยรวม เพื่อหยุดนิ่งศัตรู เพิ่มไปยังแถบการเตือนการรบ
 • เปลี่ยนการตั้งค่ามุมกล้อง ในโหมดการเล็งทางเลือก ลดการจังความไวของกล้องไปยังความผิดปกติเล็กน้อย
 • เพิ่มจำนวนของค่าประสบการณ์ที่ได้รับ และเงินในเกม สำหรับการสร้างดาเมจ ในการหยุดศัตรูที่ 20%.

 

ทำใหม่ในภาพแบบ HD:

 1. SU-8
 2. SU-26
 3. M3 Light
 4. M4A3E8 Sherman
 5. M36 Jackson
 6. AMX 13 F3 AM
 7. AMX 105 AM mle. 47
 8. AMX 105 AM mle. 50
 9. Lorraine 39L AM
 10. Pz.Kpfw. IV hydrostat.
 11. D1
 12. Universal Carrier 2-pdr
 13. Churchill Gun Carrier

เปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะทางเทคนิคของรถถัง

 • จีน:
 • เปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะทางเทคนิค:

121: เปลี่ยนมุมการกระจายของ ปืน 122 mm 60-122T จาก -3.5 deg. to -5 องศา

113: เปลี่ยนมุมการกระจายของ ปืน 122 mm 60-122TG จาก  -5 deg. to -7 องศา (ด้านข้าง)

เพิ่มรถถังวิจัยได้คันใหม่ ระดับ X WZ-111-5A รถถังหนักไปยังสายวิจัยของจีน รถถังนี้ จะวิจัยได้ผ่าน WZ-111-4.

 

 • เพิ่มรถถังต่อไปนี้สำหรับ Supertesters:
 • AMX Canon d'assaut 105 (ฝรั่งเศส)
 • STG (U.S.S.R.)

 

ปิด