กฎ และกติกา การรบจัดอันดับ

1. นิยาม

 • ฤดูกาลช่วงเวลาที่กำหนดไว้ให้สามารถทำการรบจัดอันดับได้ ฤดูกาลแต่ละฤดูกาลจะมีของรางวัลและกติกาที่แตกต่างกัน
 • ด่านในแต่ละฤดูกาลจะมีการแบ่งย่อยเป็นด่านซึ่งใช้เวลาในการแข่งขันระยะหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดด่าน จะทำการบันทึกผลกระดานผู้นำฤดูกาลในขณะที่อันดับและอันดับพาหนะถูกตั้งใหม่

 • อันดับส่วนตัวองค์ประกอบความคืบหน้าของผู้เล่นในช่วงด่าน โดยทั่วไปอันดับจะเชื่อมกับบัญชี: ซึ่งจะไม่ผูกกับพาหนะที่ใช้เล่นเพื่อให้ได้รับอันดับ

 • อันดับพาหนะองค์ประกอบความคืบหน้าในช่วงด่าน อันดับพาหนะจะมีให้เมื่อได้อันดับส่วนตัวสูงสุด และจำนวนอันดับพาหนะที่มีได้จะไม่จำกัด อันดับพาหนะแต่ละอันดับจะผูกเข้ากับพาหนะเพื่อให้พาหนะดังกล่าวมีความก้าวหน้าของตัวเอง

 • บั้งยศองค์ประกอบความคืบหน้า (ขั้นในการไปสู่อันดับถัดไป) ซึ่งจะกำหนดว่าใกล้จะถึงอันดับ/อันดับพาหนะถัดไปเพียงใด บั้งยศสามารถได้รับ รักษาไว้ หรือเสียไปจากผลของการรบ จำนวนบั้งยศระหว่างอันดับส่วนตัว/อันดับพาหนะอาจจะแตกต่างกันไป

 • อันดับที่ลดลงได้อันดับที่ผู้เล่นสามารถเสียได้ (ทำให้ถูกลดอันดับลง) เมื่อเสียบั้งไป

 • อันดับที่ลดไม่ได้อันดับที่มอบให้ผู้เล่นและไม่สามารถเสียได้ (ในช่วงด่านที่กำลังแข่ง) แม้จะเสียบั้งก็ตาม

 • คะแนนอันดับชุดคะแนนที่ได้รับในแต่ละอันดับ/อันดับพาหนะ ซึ่งผลรวมจะกำหนดตำแหน่งของผู้เล่นในผู้นำฤดูกาล (กระดานผู้นำจัดอันดับ) จำนวนคะแนนที่ได้รับอาจจะแตกต่างกันไปตามอันดับส่วนตัว/อันดับพาหนะ

 • พันธบัตรสกุลเงินในเกมใหม่ที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินหรือทอง พันธบัตรจะใช้ในการซื้ออุปกรณ์รุ่นปรับปรุงและคำสั่ง ยิ่งผลการเล่นในด่านและในฤดูกาลดีเท่าใด ก็จะได้รับพันธบัตรจำนวนมากขึ้นเท่านั้น

 • อุปกรณ์รุ่นปรับปรุง—ส่งผลให้กับพาหนะดังเช่นอุปกรณ์มาตรฐาน แต่มีคุณลักษณะที่ดีกว่าเดิม อุปกรณ์รุ่นปรับปรุงนั้นไม่มีชั้น กล่าวคือ สามารถติดตั้งบนพาหนะทุกชนิดถ้าอุปกรณ์มาตรฐานแบบเดียวกันสามารถติดตั้งบนพาหนะดังกล่าวได้ อุปกรณ์รุ่นปรับปรุงมีให้ในรูปแบบการรบทุกแบบ

 • คำสั่งยุทธปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเอาไว้ (ทั้งแบบมาตรฐานและรุ่นปรับปรุง) หรือเพิ่มโบนัสให้กับทักษะและความสามารถที่ฝึกเอาไว้ (หรือทำให้ทักษะ/ความสามารถที่ยังฝึกไม่สำเร็จส่งผลเหมือนฝึกสำเร็จแล้วในเวลาการรบหนึ่งครั้ง) คำสั่งจะติดตั้งในช่องพิเศษและมีผลในการรบเพียงหนึ่งครั้ง จะมีชนิดคำสั่งสองชนิดด้วยกันคือ: คำสั่งอุปกรณ์และคำสั่งพลรถถัง

  • คำสั่งอุปกรณ์—เพิ่มโบนัสให้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้
  • คำสั่งพลรถถังเพิ่มโบนัสให้กับทักษะ/ความสามารถ (ให้เป็นระดับใดก็ได้) ที่ฝึกไว้ หรือทำให้ทักษะ/ความสามารถส่งผลเหมือนฝึกสำเร็จแล้วในกรณีที่พลรถถังยังไม่ได้ทำการฝึก

 • ตราองค์ประกอบการปรับแต่งที่จะได้รับเมื่อถูกคัดเข้าหนึ่งในลีกผู้นำฤดูกาล ตราจะสามารถถูกแสดงข้างชื่อของผู้เล่นในการรบถูกรูปแบบ และยังจะแสดงในหน้าจอโหลดการรบ หน้าจอรายชื่อทีม (เมื่อทำการกด Tab) ในหน้าจอผลการรบ และข้างชื่อผู้เล่นในโรงรถ

   

 • ผู้นำฤดูกาลกระดานจัดอันดับผู้นำซึ่งผู้เข้าร่วมการรบจัดอันดับจะถูกจัดเรียงตามคะแนนอันดับและผลการเล่นอื่นๆ ในการจะได้รับคัดเข้าสู่ผู้นำฤดูกาล ผู้เล่นจะต้องได้รับคะแนนจำนวนที่กำหนดตามแต่ละด่านตลอดฤดูกาล ตำแหน่งของผู้เล่นในผู้นำฤดูกาลจะกำหนดโดยคะแนนรวมที่ได้ในฤดูกาลนั้น

 • ลีกกระดานผู้นำฤดูกาลจะมีลีกอยู่ 3 ลีกโดยจะทำการจัดผู้เล่นตามผลการรบของผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือก

 • ช่วงหยุดยิงช่วงระหว่างวันที่ “การรบจัดอันดับ” จะไม่มีให้เข้าร่วมในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน

 • ลังใส่รางวัลลังที่จะมอบรางวัลที่หลากหลายให้เมื่อทำการเปิด

 • เวลารบหลักช่วงระหว่างวันที่ “การรบจัดอันดับ” จะมีให้เข้าร่วมในเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ

 • ประสิทธิภาพอัตราส่วนจำนวนการรบที่ได้รับบั้งยศกับการรบที่เข้าร่วมทั้งหมดในช่วงฤดูกาล

 • ปฏิทินการรบจัดอันดับแสดงช่วงระยะเวลาของด่านและเวลารบหลักบนเซิร์ฟเวอร์

 • ประสบการณ์ฐานประสบการณ์ที่ได้รับในการรบโดยไม่นับโบนัสจากเวลาบัญชีพิเศษ กองทัพ และกำลังสำรองส่วนตัว โดยจะแสดงในแถบ “คะแนนของทีม” ในหน้าจอผลการรบ


2. วิธีการเข้าร่วม

 • การรบฤดูกาล Beta จะมีให้เข้าร่วมใน วันเริ่มต้นจากตารางด้านล่าง
 • ในการไปยังการรบจัดอันดับ เลือกรูปแบบดังกล่าวจากรายการรูปแบบการรบในโรงรถ
 • การรบจัดอันดับจะทำการแข่งในช่วงเวลารบหลัก
 • ต้องใช้พาหนะระดับ X เพื่อเข้าร่วมรูปแบบการรบ
  • วันเริ่มต้น: 12 มิถุนายน 2560
  • เวลาหลัก:
   • จันทร์- พฤหัสบดี: 15:00 - 16:00 เวลาไทย & 19:00 - 21:00 เวลาไทย
   • Friday - Weekends: 15:00 - 17:00 เวลาไทย & 1900 - 22:00 เวลาไทย

3. รูปแบบ และระยะเวลา

รูปแบบ

 • การรบจัดอันดับจะจัดในฤดูกาลที่แยกจากกัน
 • การรบจะเป็นในรูปแบบ 15x15 (การรบมาตรฐาน)
 • ระยะเวลาการรบ: 15 นาที
 • เงื่อนไขการชนะ: ทำลายพาหนะข้าศึกทั้งหมดหรือยึดฐานข้าศึกให้ได้
 • ระบบจับคู่จะเหมือนกับการรบแบบสุ่มแต่มีการปรับสมดุลเพิ่มเติมตามอันดับ (ระบบจะพยายามจัดทีมผู้เล่นที่มีอันดับใกล้เคียงกัน)
 • แผนที่ที่มีให้: คาเรเลีย มาลินอฟกา ฮิมเมลสดอร์ฟ โพรโครอฟกา หมู่บ้านทะเลสาบ ซากเมือง มูโรแวงกา ผา สำนักสงฆ์ เวสต์ฟิลด์ แม่น้ำทราย เอล ฮัลลัฟ สนามบิน ฟยอร์ด เรดไชร์ ทุ่งหญ้า อ่าวชาวประมง ช่องผ่านเขา พื้นที่อาร์คติก โอ๊ค ทางหลวง ชายฝั่งเงียบสงบ ฮิมเมลสดอร์ฟฤดูหนาว แนวทะลวงพลุกพล่าน เมืองหนาว
 • ไม่มีหมวดรถถังให้เข้าร่วม
 • เศรษฐกิจจะเหมือนกับการรบแบบสุ่ม

ฤดูกาล,

 • ฤดูกาล Beta จะใช้เวลา 28 วันในการทำการแข่งและจะถูกแบ่งเป็น 4 ด่านด้วยกัน
 • แต่ละด่านจะใช้เวลา 7 วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์: ช่วงด่านตามตารางด้านล่าง
 • ด่าน 1
 • ด่าน 2
 • ด่าน 3
 • ด่าน 4
ด่าน 1
 • วันเริ่มต้น: 12th มิถุนายน 2560 @ 05:00 เวลาไทย
 • วันสิ้นสุด: 19th มิถุนายน 2560 @ 05:00 เวลาไทย
ด่าน 2
 • วันเริ่มต้น: 19th มิถุนายน 2560 @ 05:00 เวลาไทย
 • วันสิ้นสุด: 26th มิถุนายน 2560 @ 05:00 เวลาไทย
ด่าน 3
 • วันเริ่มต้น: 26th มิถุนายน 2560 @ 05:00 เวลาไทย
 • วันสิ้นสุด: 3rd กรกฎาคม 2560 @ 05:00 เวลาไทย
ด่าน 4
 • วันเริ่มต้น: 3rd กรกฎาคม 2560 @ 05:00 เวลาไทย
 • วันสิ้นสุด: 10th กรกฎาคม 2560 @ 05:00 เวลาไทย
 • กำหนดการรบโดยละเอียดจะมีให้ในไคลเอนต์ World of Tanks

บั้งยศ

 • ผู้เล่น 12 คนแรกตามประสบการณ์ฐานที่ได้รับของทีมที่ชนะจะได้รับบั้งยศหนึ่งบั้ง 3 คนที่เหลือจะรักษาบั้งยศไว้ได้
 • ผุ้เล่น 3 คนแรกตามประสบการณ์ฐานที่ได้รับของทีมที่แพ้จะได้รับบั้งยศหนึ่งบั้ง 12 คนที่เหลือจะเสียบั้ง
 • ในกรณีที่เสมอ ทั้งสองทีมจะถือว่าแพ้
 • ถ้าผู้เล่นหลายคนได้รับประสบการณ์ในจำนวนเท่ากัน ทุกคนจะได้รับบั้งถ้าหนึ่งในผู้เล่นดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 12 คนแรกของทีมที่ชนะหรือ 3 คนแรกของทีมที่แพ้
 • ในกรณีที่ทำการแข่งไม่ประสบความสำเร็จ (ไม่ได้รับประสบการณ์) จะเสียบั้งยศไปไม่ว่าผลการรบจะออกมาเช่นใด
 • จะมีอันดับส่วนตัวให้ 5 อันดับ
 • อันดับ I และอัดนับ V จะถูกลดไม่ได้
 • จำนวนบั้งที่ต้องใช้ในการได้รับอันดับส่วนตัวถัดไปในฤดูกาล Beta:
  • ระดับ I — 1 chevron
  • ระดับ II — 3 chevrons
  • ระดับ III — 3 chevrons
  • ระดับ IV — 5 chevrons
  • ระดับ V — 7 chevrons

อันดับรถถัง

 • อันดับพาหนะมีให้เมื่อผู้เล่นได้อันดับ V
 • จำนวนอันดับพาหนะในแต่ละคันจะไม่มีจำนวนจำกัดในช่วงด่าน
 • อันดับพาหนะแต่ละอันดับจะขึ้นกับพาหนะเฉพาะคันโดยมีความก้าวหน้าของตัวรถเอง
 • อันดับพาหนะจะไม่สามารถถูกลดได้ในฤดูกาล Beta
 • จำนวนบั้งที่ต้องใช้ในการได้รับอันดับพาหนะถัดไปในฤดูกาล Beta:
  • อันดับพาหนะ I — 5 บั้ง
  • อันดับพาหนะ II — 5 บั้ง
  • อันดับพาหนะถัดไปทั้งหมด — 7 บั้ง

ระบบจับคู่

 • ระบบจับคู๋จะพยายามจัดทีมผู้เล่นที่มีอันดับส่วนตัวเหมือนกัน ถ้าทำไม่ได้จะทำการขยายระยะอันดับให้กว้างขึ้น (เพื่อลดเวลาในการจัดทีม)
 • ทีมจะประกอบด้วยผู้เล่นจำนวนเท่ากันแต่มีอันดับต่างกันเสมอ
 • ระบบจับคู่จะไม่พิจารณาอันดับพาหนะในการจัดทีม
 • ถ้าระบบจับคู่ล้มเหลวในการจัดทีมภายใน 6 นาที เวลาที่แสดงในตารางด้านล่าง จะไม่มีการรบจัดอันดับ ผู้เล่นจะถูกโอนกลับไปยังโรงรถ

แต้มอันดับ

 • ได้รับ 1 คะแนนอันดับสำหรับทุกๆการเลื่อนขั้นไปยังอันดับส่วนตัวถัดไป
 • ได้รับ 1 คะแนนอันดับสำหรับทุกๆการเลื่อนขั้นไปยังอันดับพาหนะถัดไป
 • จะมอบคะแนนเมื่อมีการเลื่อนอันดับไปเป็นอันดับส่วนตัว/พาหนะถัดไปครั้งแรกเท่านั้น จะไม่ทำการมอบคะแนนซ้ำถ้าหากตกอันดับแล้วเลื่อนอันดับกลับมาได้

ผู้นำฤดูกาล

 • ตำแหน่งผู้เล่นในผู้นำฤดูกาลจะกำหนดโดยจำนวนคะแนนรวมที่ได้ในฤดูกาล
 • ในกรณีที่ผุ้เล่นสองคนหรือมากกว่ามีคะแนนเท่ากัน จะทำการเปรียบเทียบค่าในฤดูกาล Beta ดังต่อไปนี้:
  •  ประสิทธิภาพ
  •  ความเสียหายเฉลี่ยที่ทำในรูปแบบการรบ
  • ประสบการณ์เฉลี่ยที่ได้ในรูปแบบการรบ (รวมเวลาบัญชีพิเศษ)
  •  ความเสียหายเฉลี่ยที่ผู้เล่นช่วยทำ
 • ในกรณีที่ค่าทั้งห้าเท่ากัน ผู้เล่นจะถูกรวมเข้าในลีกของคนที่มีตำแหน่งสูงสุด
 • กระดานผู้นำฤดูกาลจะมีให้ใน วันที่11 มิถุนายน @17:00 เวลาไทย
 • ถ้ามีผู้เล่นต่ำกว่า 10 คนเข้ากระดานผู้นำฤดูกาล จะไม่มีการจัดอันดับ
 • กระดานผู้นำจะทำการอัพเดตหลายครั้งต่อวัน
 • ในการรักษาตำแหน่งของผู้นำฤดูกาล ผู้เล่นต้องทำคะแนนในจำนวนที่กำหนดตลอดช่วงฤดูกาล Beta
 • คะแนนที่กำหนดจะขึ้นกับแต่ละด่าน: เพิ่มจากตารางด้านล่าง
 • ด่าน 1
 • ด่าน 2
 • ด่าน 3
 • ด่าน 4 (จบฤดูกาล)
ด่าน 1
 • 2 แต้ม

ด่าน 2
 • 4 แต้ม
ด่าน 3
 • 8 แต้ม
 • ผู้นำฤดูกาลจะถูกแบ่งเป็น 4 ลีกด้วยกัน:
  • League I: 10% แรกของผู้เล่น
  • League II: ของผู้เล่นถัดมา
  • League  III: ผู้เล่น 25% ถัดไป
  • ผู้เล่นที่ไม่ได้เข้าลีกของฤดูกาล

รางวัล

รางวัลอันดับส่วนตัว

 • อันดับ I — เงิน 50,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานด้วยตัวเอง 3 เครื่อง, ชุดปฐมพยาบาลเล็ก 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมเล็ก 3 ชุด
 • อันดับ II — เงิน 100,000 เหรียญ, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +100% ประสบการณ์พลรถถัง 2 ชั่วโมง, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +200% ประสบการณ์อิสระเป็นเวลา 2 ชั่วโมง, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 3 ชุด, ชุดปฐมพยาบาล 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 3 ชุด
 • อันดับ III — เงิน 150,000 เหรียญ, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +50% ประสบการณ์ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 3 ชุด, ชุดปฐมพยาบาล 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 3 ชุด
 • อันดับ IV — เงิน 200,000 เหรียญ, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +50% เงินเป็นเวลา 2 ชั่วโมง, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 5 ชุด, ชุดปฐมพยาบาล 5 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 5 ชุด
 • อันดับ V — 1 วันเวลาบัญชีพิเศษ, 1 ช่องเก็บในโรงรถ, เงิน 250,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 5 ชุด, ชุดปฐมพยาบาล 5 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 5 ชุด

รางวัลที่ได้รับเหล่านี้มีไว้สำหรับการไปถึงแต่ละอันดับภายในด่านเป็นครั้งแรก

“รางวัลแห่งความุ่งมั่น” รางวัลภารกิจ

 • เงิน 75,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานอัตโนมัติ 3 ชุด, ชุดปฐมพยาบาล 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมใหญ่ 3 ชุด.

ภารกิจสามารถปฏิบัติให้สำเร็จได้หนึ่งครั้งต่อวันในการรบจัดอันดับเท่านั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ เป็นหนึ่งใน 10 ผู้เล่นแรกตามประสบการณ์ที่ได้รับของทีมคุณในการรบ 10 ครั้ง

รางวัลอันดับรถถัง ระหว่างด่าน:

 • ด่าน 1 — เครื่องดับเพลิงใช้งานด้วยตัวเอง 5 เครื่อง, ชุดปฐมพยาบาลเล็ก 5 ชุด, และชุดซ่อมแซมเล็ก 5 ชุด
 • ด่าน 2 — เงิน 75,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานด้วยตัวเอง 3 เครื่อง, ชุดปฐมพยาบาลเล็ก 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมเล็ก 3 ชุด
 • ด่าน 3 — เงิน 75,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานด้วยตัวเอง 3 เครื่อง, ชุดปฐมพยาบาลเล็ก 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมเล็ก 3 ชุด
 • ด่าน 4 — เงิน 100,000 เหรียญ, เครื่องดับเพลิงใช้งานด้วยตัวเอง 3 เครื่อง, ชุดปฐมพยาบาลเล็ก 3 ชุด, และชุดซ่อมแซมเล็ก 3 ชุด

รางวัลอันดับส่วนตัวสูงสุด ระหว่างด่าน

ในการได้รับรางวัลเหล่านี้ โปรดลงชื่อเข้าโปรแกรมลูกข่ายเกมไม่ช้ากว่า 180 วันหลังจากสิ้นสุดด่านที่ทำการแข่ง

 • อันดับ I — พันธบัตร 100 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่ม
 • อันดับ II — พันธบัตร 200 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่ม
 • อันดับ III — พันธบัตร 300 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่ม
 • อันดับ IV — พันธบัตร 400 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่ม
 • อันดับ V — พันธบัตร 500 ใบพร้อมด้วยลังใส่รางวัลแบบสุ่ม

รางวัลจะได้รับเมื่อสิ้นสุดด่าน ลังใส่รางวัลสุ่มอาจจะมีของรางวัลดังต่อไปนี้:

 • ยุทธปัจจัย
 • เงินในเกม
 • กำลังสำรองส่วนตัว

รางวัลฤดูกาล

รางวัลฤดูกาลจะมอบให้ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดฤดูกาล หลังทำการปลดผู้เล่นที่ละเมิดกฎของเกมจากรายชื่อผู้ที่สามารถรับรางวัลไปแล้ว

ในการได้รับรางวัล ให้ลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมลูกข่ายเกมไม่ช้ากว่า 180 วันหลังสิ้นสุดฤดูกาล

รางวัลจะแตกต่างกันโดยขึ้นกับลีกผู้นำฤดูกาลที่ผู้เล่นได้รับการคัดเข้า:

 • League I I — พันธบัตร 5,750 ใบ, ตรา “ทอง, ฤดูกาล Beta” และลังใส่รางวัล: 7 วันบัญชีพิเศษ, ทอง 2,000 แท่ง, กำลังสำรองส่วนตัว 10 ชุดสำหรับ +50% เงินที่ได้รับ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
 • League  II — พันธบัตร 3,250 ใบ, ตรา “เงิน, ฤดูกาล Beta” และลังใส่รางวัล: 7 วันบัญชีพิเศษ, ทอง 1,000 แท่ง, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +50% เงินที่ได้รับ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
 • League  III — พันธบัตร 1,500 ใบ, ตรา “ทองแดง, ฤดูกาล Beta” และลังใส่รางวัล: 1 วันบัญชีพิเศษ, 1 ช่องเก็บโรงรถ, ทอง 500 แท่ง, กำลังสำรองส่วนตัว 5 ชุดสำหรับ +50% เงินที่ได้รับ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

นอกจากนั้น ผู้เล่นทุกคนที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 4 คะแนนในช่วงฤดูกาล Beta จะได้รับที่ระลึก “นักบุกเบิกการรบจัดอันดับ” อีกด้วย


การละเมิดกฎ และบทลงโทษ

การรบจัดอันดับจะใช้กฎเดียวกันกับการรบแบบสุ่ม โดยจะทำการลงโทษตาม กฎของเกม และ End User License Agreement.

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อที่ 2.1.2 หรือ 2.1.5 ของกฎในเกม (การล้มมวย); ข้อที่ 2.1.7 ของกฎในเกม (การใช้หุ่นยนต์); ข้อที่ 4.2.9 ของ ข้ออนุญาตใช้สิทธิ์ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย (การใช้ตัวดัดแปลงผิดกฎเกม); ข้อ 2.1.3 ของกฎในเกม (“ช่วยเพิ่ม” ผลการเล่นบัญชีผู้อื่น); หรือการละเมิดร้ายแรงอื่นๆ ผู้เล่นจะถูกปลดจากรายชื่อผู้รับรางวัลในช่วงระหว่างและสิ้นสุดการรบจัดอันดับฤดูกาล Beta แม้กระทั่งก่อนที่จะมอบรางวัลตามผลฤดูกาลด้วย

ปิด