การเปลี่ยนแปลงหลัก

การรบจัดอันดับ

 • เราได้เพิ่มลวดลายความก้าวหน้าพิเศษ—ตามระดับอันดับ โดยการผ่านเงื่อนไขของระดับที่กำหนดในการรบจัดอันดับ ระดับลวดลายของคุณจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติและรูปแบบจะถูกเปลี่ยนแปลงเอง
 • ตัวแปรของสถานะ "Teamkiller" (ทำความเสียหาย/ทำลายเพื่อน) จะถูกปรับใหม่ ตอนนี้ผู้เล่นที่ทำให้เพื่อนมึนงงซ้ำๆจะได้รับสถานะ "Teamkiller" เร็วกว่าเดิม
 • เราได้ปรับหน้าต่างการใช้งานของโหมดนี้

การปรับปรุงกับอุปกรณ์ 2.0

 • อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับพาหนะระดับ II – VII จะถูกถอนจากพาหนะหลังจากอัพเดตได้ถูกใช้งาน
 • หน้าต่างการตั้งค่าพาหนะได้รับการปรับปรุง ตอนนี้จะแสดงราคากระสุนและตัวบ่งบอกที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับชนิดกระสุนที่ต่างกัน
 • เราได้ทำการเพิ่ม "ลากและปล่อย" ในการเปลี่ยนการตำแหน่งของกระสุนในรางกระสุน
 • หน้าต่างอื่นๆได้รับการปรับปรุงและแก้ไขบัค

การเปลี่ยนแปลงของระบบการสื่อสารระหว่างการรบ 

 • การตั้งค่าพิเศษเพื่อปิดสัญลักษณ์บนแผนที่ได้เพิ่มขึ้นมา เมื่อปิด สัญลักษณ์ที่แสดงสำหรับ "ดูที่" "ไปยัง" "กำลังยิง" (ปืนอัตาจร) และ "สัญลักษณ์ก่้อนเริ่มการรบ" จะไม่ถูกแสดง สัญลักษณืรี้จะยังคงแสดงในแผนที่ย่อและจะยังตอบโต้ได้
 • ขนาดสัญลักษณ์ในแผนที่ย่อถูกลดขนาดลง
 • ความสูงของสัญลักษณ์ที่อยู่ในแผนที่จะมีขนาดที่สูงขึ้นเพื่อให้เห็นในระยะไกล, หลังสิ่งก่้อสร้าง, หรือระหว่างพาหนะได้ง่ายขึ้น

กองทัพ

รอบปฏิบัติการ (ฟังก์ชั่นใหม่สำหรับผู้เล่นกองทัพ) ได้ถูกเพิ่มเข้ามา

เปลี่ยนขนาดมุมการมอง (FoV) สำหรับหน้าจอภาพกว้าง

ระบบมุมการมอง (FoV) สำหรับหน้าจอกว้างได้รับการอัพเดต: หน้าจอแบบนี้จะได้รับการปรับปรุงเรื่องคุณภาพและข้อมูลที่แสดง

 • ผู้เล่นที่มีหน้าจอภาพกว้างจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของการแสดงข้อมูล(ทั้งแนวตั้งและแนวนอน) ภาพโดยรวมทั้งหมดจะสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้น
 • ผู้เล่นที่ยังคงใช้อัตราส่วนหน้าจอ 16: 9 และ 4: 3 จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้

ระบบควบคุมใหม่าำหรับหน้าต่างแบบเต็มหน้าจอ (ขอเรียกว่าระบบ FI) ได้เพิ่มเข้ามา:

 • ระบ FI จะแสดงในเลเยอร์ใหม่
 • FI จะเเพิ่มเข้าไปยังคิวและแสดงจากมันอัตโนมัติ (หรือด้วยผู้เล่นจากศูนย์แจ้งเตือน)
 • เราได้เพิ่มกลไกที่สามาระเปิดกล่องข้อความและคำแนะนำจาก FI ได้
 • เราได้เพิ่มกลไกที่สามารถดู FI ได้จากศูนย์แจ้งเือนหลังจากการเปลี่ยนเซิฟเวอร์

แก้ไข:

 • แก้ไข FI ในบางส่วนนั้นมีขั้นตอนการเล่นเสียงและการเคลื่อนไหวที่ต่างกันสามารถเปิดได้ในเวลาเดียวกัน
 • แก้ไข FI แจ้งเตือนและกล่องข้อความที่ซ้อนกัน

แผนที่

 • การรบเผชิญหน้าได้เพิ่มไปยังแผนที่ในการรบบแบสุ่มต่อไปนี้: คาเรเลีย, เวสต์ฟีลด์, สตุดยางกี, พิลเซ็น
 • ในอัพเดต 1.10.1 เราได้ทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยกับสามแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุล: เบอร์ลิน, เออร์เลนเบิร์ก, และเวสต์ฟีลด์
 • แก้ไขปัญหาในแผนที่ต่อไปนี้: แม่น้ำทราย, ชายฝั่งเงียบสงบ, เรดไชร์, ดรีมแลนด์, อัลซาเกีย 4.04
 • แก้ไขสมการสำหรับการทำลายพาหนะในแผนที่ ตอนนี้ วัตถุเหล่านี้สามารถดูดซับลูกกระสุนระเบิดแรงสูง (รวมถึง HESH) และกระสุนระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถัง ส่วนกระสุนชนิดอื่นนั้นจะเสียค่าเจาะเกราะเท่านั้น วัตถุต่อไปนี้: รถ, รถบบรทุก, รถไถ, รถบัส, เฮลิคอปเตอร์, เครื่องบิน, อื่นๆ 

ป้ายชื่อ

ป้ายชื่อ คุณสมบัติพิเศษที่มาจาก Tank Festival ปีที่แล้วจะกลับมาอีกครั้งแบบถาวร

 • ป้ายชื่อของคุณจะถูกแสดงให้กับข้าศึกที่พาหนะถูกทำลายโดยคุณ คุณจะเห็ยป้ายชื่อของผู้เล่นข้าศึกเมื่อผู้เล่นข้าศึกคนนั้นได้ทำลายพาหนะของคุณ
 • ป้ายชื่อที่ได้รับการอัพเดตจะมีอยู่สองส่วนต่อไปนี้: ภาพพื้นหลังและการสลัก
 • การสลักนั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเนื่องจากมันจะแสดงข้อมูลหลักที่ข้าศึกที่ถูกทำลายโดยคุณจะเห็น การสลักจะมีอยู่สามหมวดหมู่ (ทักษะ, มุ่งมั่น และความสำเร็จ) แต่ละหมวดหมู่นั้นถูกออกแบบให้แสดงความเหนือชั้นให้กับคู่ต่อสู้ของคุณ แต่ละหมวดหมู่นั้นมีเงื่อนไขในการปลดล็อคของมันเพื่อการสลักชนิดใหม่
 • การสลักนั้นจะมีระดับที่สามารถเพิ่มได้จากระดับ I ถึง X: ระดับนั้นจะเป็นจัวชี้ว่ารูปลักษณ์ของการสลักนั้นเป็นอย่างไร เพื่อปลกล็อคระดับการสลักใหม่ คุณจะต้องผ่านเงื่อนไขที่กำหนด

เอนจินเสียง Wwise เวอร์ชั่นใหม่

คุณสมบัติในเกม:

 • ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถเพิ่มในพัฒนาเสียงในเกมเพิ่มเติมได้่
 • การใช้งานหน่วยความจำจะลดลง (ถึง 15MB)
 • ประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้งานแบบต่ำสุดและการตั้งค่าคุณภาพเสียงต่ำสุด (สูงสุดที่ 2.5%)

ปรับเปลี่ยนภารกิจประจำวัน

กลไกของภารกิจประจำวันได้ถูกปรับเปลี่ยน รางวัลที่ทำภารกิจสำเร็จจะดีขึ้นและมีค่ามากขึ้น รายการของรางวัลได้ถูกเพิ่มขึ้น นั้นรวมถึง:

 • กำลังสำรอง
 • อุปกรณ์พื้นฐาน
 • ลายพลรถ

ความยากของภารกิจได้เ้พิ่มขึ้นตามเพื่อสะท้อนถึงรางวัลใหม่ที่มีค่ามากขึ้น ภารกิจที่ยากขึ้นนี้อาจใช้เวลาในการทำสำเร็จนานขึ้น

การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิคของพาหนะต่อไปนี้

ตัวปรับเสถียรแนวตั้งและอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงสามารถติดตั้งได้บน  Crusader, Covenanter, และ A-20

สหราชอณาจักร

เพิ่มพาหนะต่อไปนี้าสำหรับการทดสอบโดยผู้เล่น Supertest: 

 • Cobra (เพิ่มไปยังในตัวเกม, งดทดสอบชั่วคราว)
 • GSOR 1008 (สามารถทำการทดสอบได้)

เยอรมนี

เปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของพาหนะต่อไปนี้: 

Panther mit 8,8 cm L / 71

 • แทนที่ปืน 8,8 cm Kw.K. 43 L / 71 ด้วยปืน 8.8 cm Kw.K. 43 L / 71 mod.Vlt .:
 • เปรียบเทียบกับปืนเก่า, มีเพียงแค่ค่าความเสียหายกระสุนที่เปลี่ยนจาก 240/240/295 เป็น 280/280/370 หน่วย

E 50

 • เปลี่ยนเวลาบรรจุของปืน 8,8 cm Kw.K. L / 100 gun ในป้อม E 50 Ausf. B จาก 5 เป็น 6 วินาที
 • ปรับปรุงเกราะให้กับทั้งสองป้อม
 • เปลี่ยนค่าเจาะเกราะของกระสุน PzGr 39 G ของปืน 10,5 cm Kw.K. L / 52 Ausf. B จาก 220 เป็น 230 มม.
 • เปลี่ยนค่าความเสียหายจากกระสุน Sprgr 18 L ของปืน 8,8 cm Kw.K. L / 100 จาก 295 เป็น 370 หน่วย
 • เปลี่ยนค่าความเสียหายจากกระสุน Pzgr 40 L ของปืน 8,8 cm Kw.K. L / 100 จาก 240 เป็น 280 หน่วย
 • เปลี่ยนค่าความเสียหายจากกระสุน Pzgr 39 L ของปืน 8,8 cm Kw.K. L / 100 จาก 240 to 280 หน่วย

Panther ii

 • เปลี่ยนค่าความเสียหายจากกระสุน Sprgr 18 L ของปืน 8,8 cm Kw.K. L / 100 จาก 295 เป็น 370 หน่วย
 • เปลี่ยนค่าความเสียหายจากกระสุน Pzgr 40 L ของปืน 8,8 cm Kw.K. L / 100 จาก 240 เป็น 280 หน่วย
 • เปลี่ยนค่าความเสียหายจากกระสุน Pzgr 39 L ของปืน 8,8 cm Kw.K. L / 100 จาก 240 to 280 หน่วย

E 50 Ausf. M

 • ปรับปรุงเกราะให้กับป้อม

Leopard Prototyp A

 • เพิ่มความเบี่ยงเบนระหว่างเคลื่อนที่ของช่วงล่าง Leopard Prototyp A1 โดย 22%
 • เพิ่มความเบี่ยงเบนระหว่างเคลื่อนที่ของช่วงล่าง Leopard Prototyp A2 โดย 25%
 • เพิ่มความเบี่ยงเบนระหว่างหมุนตัวของช่วงล่าง Leopard Prototyp A1 โดย 22%
 • เพิ่มความเบี่ยงเบนระหว่างหมุนตัวของช่วงล่าง Leopard Prototyp A2 โดย 25%
 • เพิ่มค่าความเบี่ยงเบนระหว่างหมุนป้อมของปืน 10.5 cm L7A1 ในป้อม Porsche Standardpanzer โดย 20%
 • เปลี่ยนระยะเวลาการเล็งของปืน 10,5 cm L7A1 ในป้อม Porsche Standardpanzer จาก 1.9 เป็น 2 วินาที

อิตาลี

เพิ่มพาหนะต่อไปนี้าสำหรับการทดสอบโดยผู้เล่น Supertest: 

 • Carro da Combattimento 45t
 • Progetto C45 mod. 71

จีน

เปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของพาหนะต่อไปนี้: 

T-34-1

 • เปลี่ยนค่าความเบี่ยงของปืน 100 mm 44-100JT ในป้อม T-34-1 model 2 จาก 0.42 เป็น 0.4 ม.
 • ลดค่าความเบี่ยงเบนระหว่างหมุนป้อมของปืน 100 mm 44-100JT ในป้อม T-34-1 model 2 โดย 12%
 • เปลี่ยนระยะเวลาการเล็งของปืน 100 mm 44-100JT ในป้อม T-34-1 model 2 โดย 2.9 เป็น 2.7 วินาที
 • เปลี่ยนค่าความทนทานของพาหนะที่ติดตั้งป้อม T-34-1 จาก 960 เป็น 1,050 หน่วย 
 • เปลี่ยนค่าความทนทานของพาหนะที่ติดตั้งป้อม T-34-1 model 2 จาก 1,050 เป็น 1,150 หน่วย

T-34-2

 • แทนที่ปืน 122 mm 37-122JT ในป้อม T-34-2 model 2 ด้วยปืน 122 mm 371-122JTX
 • เปรียบเทียบกับปืนเก่า:
  • ค่าความเสียหายกระสุนที่เปลี่ยนจาก 390/390/530 เป็น 360/360/530 หน่วย
  • ค่าการเจาะเกราะเปลี่ยนจาก 175/250/61 เป็น 190/250/61 มม.
  • เปลี่ยนเวลาบรรจุจาก 15 เป็น 12 วินาที
  • เป็นเวลาการเล็งจาก 3.1 เป็น 2.9 วินาที
  • เปลี่ยนค่าเบี่ยงเบนจาก 0.48 เป็น 0.44 เมตร
 • เปลี่ยนค่าความเบี่ยงของปืน 100 mm 44-100JT ในป้อม T-34-2 model 2 จาก 0.42 เป็น 0.4 ม.
 • เปลี่ยนระยะเวลาการเล็งของปืน 100 mm 44-100JT ในป้อม T-34-2 model 2 turret จาก 2.9 เป็น 2.7 วินาที
 • ปรับปรุงเกราะตัวถัง
 • เปลี่ยนค่าความทนทานของพาหนะที่ติดตั้งป้อม T-34-2 จาก 1,200 เป็น 1,300 หน่วย
 • เปลี่ยนค่าความทนทานของพาหนะที่ติดตั้งป้อม T-34-2 model 2 จาก 1,300 เป็น 1,400 หน่วย
 • ลดค่าความเบี่ยงเบนระหว่างเคลื่อนที่ของช่วงล่าง T-34-2 โดย 9% 
 • ลดค่าความเบี่ยงเบนระหว่างเคลื่อนที่ของช่วงล่าง T-34-2 model 2 โดย 10%
 • ลดค่าความเบี่ยงเบนระหว่างหมุนตัวของช่วงล่าง T-34-2 โดย 9%
 • ลดค่าความเบี่ยงเบนระหว่างหมุนตัวของช่วงล่าง T-34-2 model 2 โดย 10%

WZ-120

 • ลดค่าความเบี่ยงเบนของปืน 122 mm 60-122T ระหว่างหมุนป้อม  WZ-120-1 โดย 12%
 • เปลี่ยนเวลาการบรรจุกระสุนของปืน 122 mm 60-122T ในป้อม WZ-120-1 จาก 12 เป็น 11 วินาที
 • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 56 เป็น กม./ชม
 • เปลี่ยนค่าความทนทานของพาหนะที่ติดตั้งป้อม WZ-120 จาก 1,550 เป็น 1,650 หน่วย
 • เปลี่ยนค่าความทนทานของพาหนะที่ติดตั้งป้อม WZ-120-1 จาก 1,650 เป็น 1,750 หน่วย

121

 • ปรับปรุงเกราะตัวถัง
 • เพิ่มความเร็วของกระสุน Chuan bei-472 โดย 12%
 • ลดความเร็วของกระสุน Po-122 โดย 9%
 • ลดความเร็วของกระสุน Sha bao-472 โดย 9%
 • เปลี่ยนค่าเจาะเกราะของกระสุน Chuan bei-472 จาก 258 เป็น 262 มม.
 • เปลี่ยนกำลังเครื่องยนต์ของ 580 เป็น 650 แรงม้า
 • เปลี่ยนค่าความทนทานของพาหนะจาก 1,950 เป็น 2,050 หน่วย

USSR

เพิ่มพาหนะต่อไปนี้าสำหรับการทดสอบโดยผู้เล่น Supertest: 

 • Object 274a

เปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของพาหนะต่อไปนี้: 

Object 140

 • เปลี่ยนความหน้าของเกราะตัวถังจาก 100 เป็น 110 มม.
 • เปลี่ยนองศามุมกดปืนจาก -6 เป็น -7 วินาที

U.S.A.

เพิ่มพาหนะต่อไปนี้าสำหรับการทดสอบโดยผู้เล่น Supertest: 

 • М24Е2 Super Chaffee

การแก้ไขและการปรับปรุง:

 • แก้ไขเมื่อพาหนะกระทบกับพื้นโดยไม่มีความเสียหายกับชิ้นส่วน เสียงเตือนืี่ได้รับจากความเสียหายไม่เล่นอีกต่อไป
 • แก้ไขคำอธิบายของตัวหล่อลื่นตัวปรับเสถียร
 • แถบแรกของผลของการรบตอนนี้แสดงชิ้นส่วนที่สามารถวิจัยได้ในอนาคตอันใกล้
 • หน้าต่างรางวัลของบัตรผ่านการรบได้รับการปรับปรุง
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มผู้ติดต่อที่ชื่อนั้นใช้ตัวอักษรไม่ใช่ภาษาลาติร
 • แก้ไขปํญหาเมื่อติดตั้งตาข่ายพรางตัวไม่นับไปยังเงื่อนภารกิจส่วนตัวเพิ่มเติม
 • แก้ไขเมื่อรายละเอียดของคุณลักษณะทางเทคนิคไม่แสดงโบนัสของตัวปรับเสถียรรางวัล
 • แก้ไขปัญหาเมื่อซูมผ่านโหมดเล็งปราณีตถูกตั้งไว้ x8 ในแต่ละการรบ
 • องค์ประกอบตกแต่งจะไม่แสดงบนพาหนะที่ถูกทำลายอีกต่อไป
 • คำเชิญไปยังหมวดรถถังระหว่างการรบจะไม่แสดงหลังจากการเข้าร่วมการรบ
 • แก้ไขปัญหาเมื่อจุดซ่อมแซมในโหมดแนวหน้าไม่แสดงในบางองศาการมอง
 • บางวัตถุในแผนที่ได้แก้ไขให้สัมพันธ์กับตัวลูกข่าย-เซิฟเวอร์
 • แก้ไขปัญหารการปิงบนแผนที่หลายครั้งๆ

ปัญหาที่พบ:

 • ในบางกรณี สัดส่วนของรายงานความเสียหายนั้นไม่เป็นระเบียบ
 • ตัวลูกข่ายไม่สามารถขยายให้เต็มจอได้เมื่อผู้เล่นกำลังมีการโทรผ่าน Skype
 • วงการเล็งสั่นในการขยาย 16x และ 25x ในโหมดยิงเร็วในระหว่างการรบแนวหน้า
 • เป้าเล็งจะยังคงอยู่บนตัวปืนใหญ่อัตาจรเมื่อเปลี่ยนไปยังโหมดปืนใหญ่ถ้าหากตัวพาหนะทับเส้นสีแดง
 • เหตุการณ์ในตอนจบของการรบไม่สัมพันธ์กับข้อความของผลการรบ
 • ในบางกรณี การซ่อมแซม/เติมกระสุนและยุทธปัจจัยอัตโนมัติหลังจากการรบไม่เกหิดขึ้น แม้ว่ามีเครดิตเพียงพอในบัญชี
 • ในบางกรณี ต้นไม้ร่วงผ่านพื้นผิวเกม
 • ยุทธปัจจัยจะไม่ถูกเติมจากโรงเก็บถ้าหากผู้เล่นมีคำนวนเครดิตไม่พอกับการเติมกระสุนอัตโนมัติ 
 • เมื่อผ่านภารกิจ พันธมิตร-14 ในปฏิบัติการ Chimera สัญลักษณ์ไม่ผ่านจะแสดงหลังจบการรบ 
 • เครื่องหมายเชิดชูเกรียติบนพาหนะบางคันปรากฏเป็นสองเท่าเมื่อซุมกล้องออก
 • เวลาในการย้ายไปยังโรงรถเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานองค์ประกอบตกแต่ง
ปิด