9.2 เนื้อหาการอัพเดท

เนื้อหาใหม่

 • โหมดเกมใหม่: ป้อมปราการ
 • ระบบใหม่: โหมดออบเซิฟ
 • รถถังแบบ HD: IS, SU-100, StuG III Ausf. G, Churchill I
 • 6 รางวัลใหม่สำหรับการรบแบบทีม

แผนที่

 • ทำใหม่ในแผนที่ Prokhorovka กับการปรับปรุงรายละเอียด และใช้ชื่อว่า Fiery Salient.
 • ปรับปรุง และแก้ไขในแผนที่ต่อไปนี้: Sacred Valley, Cliff, Sand River, Hidden Village, Erlenberg (in Assault mode), El Halluf, Airfield, และ Komarin.
 • รูปร่างที่มีปัญหา และการแก้ไขบั๊กสำหรับแผนที่ต่อไปนี้: Kharkov, Winter Himmelsdorf, Karelia, Abbey, Windstorm.
 • แผนที่ Komarin ตอนนี้สามารถใช้งานระดับสูง (ใช้ได้กับเทียร์ I-VIII สำหรับ)
 • Ruinberg on Fire ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในทีมการรบ
 • Winter Himmelsdorf ตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้ในการรบเทียร์ต่ำ
 • ผลของอากาศแบบหายุหิมะปรับปรุงใหม่ในแผนที่ Kharkov
 • กลิชท์เมื่อรถถังพุ่งไปในอากาศ ปะทะกับสิ่งก่อสร้างบางอย่างในแผนที่ Pearl River
 • ประสิทธิภาพของเกมบนแผนที่ Komarin ได้รับการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติรถถัง

รถถังฝรั่งเศส

AMX 50 B:
 • เวลาเล็งสำหรับ 120 mm SA46 ในป้อมปืน AMX 50 B ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 3 วินาที เป็น 2.5 วินาที.

รถถังเยอรมัน

Aufklärungspanzer Panther:
 • เวลาโหลดสำหรับ 7.5/5.5 cm Waffe 0725 ปืน สำหรับ VK 28.01 Ausf. C ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 4 วินาที เป็น 3.4 วินาที.
Indien-Panzer:
 • เวลาโหลดสำหรับ 9 cm Bordkanone ปืน สำหรับ Indien-Panzer ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 2.9 วินาที เป็น 2.7 วินาที
 • เวลาโหลดสำหรับ 9 cm Bordkanone ปืน สำหรับ Indien-Panzer ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 7.5 วินาที เป็น 7.2 วินาที
Leopard 1:
 • เวลาโหลดสำหรับ 10.5 cm Bordkanone L7A3 ปืน สำหรับ Leopard 1 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 9 วินาที เป็น 8.7 วินาที.
Leopard Prototyp A:
 • เวลาโหลดสำหรับ 10.5 cm L7A1 ปืน สำหรับ Leopard Prototyp A2 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 14 วินาที เป็น 13 วินาที.
 • เวลาโหลดสำหรับ 9 cm Bordkanone ปืน สำหรับ Leopard Prototyp A2 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 2.9 วินาที เป็น 2.5 วินาที.
 • เวลาโหลดสำหรับ 10.5 cm L7A1 ปืน สำหรับ Porsche Standardpanzer ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 12 วินาที เป็น 11.1 วินาที.
Rhm.-Borsig Waffenträger:
 • เวลาโหลดสำหรับ 12.8 cm Kanone 44 L/55 ปืน สำหรับ Rhm.-Borsig Waffenträger ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 10.9 วินาที เป็น 11.5 วินาที.
Waffenträger auf E 100:
 • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ Waffenträger auf E 100 กันกระเทือน เพิ่ม 25%.
 • การกระจายระหว่างย้อนหลังสำหรับWaffenträger auf E 100 กันกระเทือน เพิ่ม 25%.
 • เวลาโหลดสำหรับ 12.8 cm Kanone L/61 ปืนสำหรับ Waffenträger auf E 100 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 60 วินาที เป็น 58 วินาที.
 • จำนวน กระสุนs ในรังปืนของ 12.8 cm Kanone L/61 ปืนสำหรับ Waffenträger auf E 100 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 6 เป็น 5.
Waffenträger auf Pz. IV:
 • เวลาโหลดสำหรับ 12.8 cm Kanone L/61 ปืน สำหรับ Waffenträger auf Pz. IV für 12.8 cm ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 10.9 วินาที เป็น 11.6 วินาที.
 • เวลาโหลดสำหรับ 12.8 cm Kanone 44 L/55 ปืน สำหรับ Waffenträger auf Pz. IV für 12.8 cm ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 10 วินาที เป็น 10.6 วินาที.
 • เวลาโหลดสำหรับ 15 cm Pak L/29.5 ปืน สำหรับ Waffenträger auf Pz. IV für 15 cm ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 16 วินาที เป็น 17 วินาที.
 • เวลาโหลดสำหรับ 15 cm Pak L/38 ปืน สำหรับ Waffenträger auf Pz. IV für 15 cm ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 16 วินาที เป็น 17 วินาที.
VK 45.02 (P) Ausf. B:
 • เกราะของแผ่นคลุมส่วนบน เปลี่ยนจาก 170 mm เป็น 200 mm.
 • เกราะของแผ่นคลุมส่วนบน เปลี่ยนจาก 150 mm เป็น 200 mm.
 • เกราะของหลังคาส่วนหน้าของ VK 45.02 (P) Ausf. B Schwerer Turm เปลี่ยนจาก 40 mm เป็น 60 mm.
StuG III Ausf. G:
 • น้ำหนักจุของ StuG III Ausf. F กันกระเทือน เปลี่ยนจาก 19,800 kg เป็น 22,940 kg.
 • น้ำหนักจุของ StuG III Ausf. G กันกระเทือน เปลี่ยนจาก 22,400 kg เป็น 25,690 kg.
 • น้ำหนักตัวถัง เปลี่ยนจาก 12,000 kg เป็น 15,140 kg.
 • มุมเกราะของ StuG III Ausf. G ทำเส้นด้วยการจัดเกราะแบบรถถังในของจริง

รถถังญี่ปุ่น

Type 97 Te-Ke:
 • ค่าซ่อม ลดลง 5%.

รถถังอังกฤษ

Churchill I:
 • เกราะจัดใหม่ ให้เหมาะสมมากขึ้น (เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย).
FV215b (183):
 • การเจาะเกราะของHESH Mk.1 กระสุน สำหรับ 183 mm L4 ปืน เปลี่ยนจาก 275 mm เป็น 230 mm.
FV4202:
 • เวลาโหลดสำหรับ 105 mm Royal Ordnance L7A1 ปืน สำหรับ FV4202 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 9.3 วินาที เป็น 8.6 วินาที.

American Vehicles

M46 Patton:
 • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ M46T80E1 กันกระเทือน ลดลง 7%.
 • การกระจายระหว่างย้อนหลังสำหรับM46T80E1 กันกระเทือน ลดลง 7%.
 • การกระจายระหว่างเคลื่อนที่ของ M46T81 กันกระเทือน ลดลง 8%.
 • การกระจายระหว่างย้อนหลังสำหรับM46T81 กันกระเทือน ลดลง 8%.
 • การกระจายของ 105 mm Gun T5E1M2 บนป้อมปืนหมุน ลดลง 14%.
 • การกระจายของ 105 mm Gun T5E1M2 เปลี่ยนจาก 0.42 m เป็น 0.4 m.
 • การกระจายของ 105 mm Gun T5E1M2 บนป้อมปืนหมุน ลดลง 17%.
 • การกระจายของ 105 mm Gun T5E1M2 เปลี่ยนจาก 0.42 m เป็น 0.4 m.
M8A1:
 • การจัดเกราะใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น (เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย).

รถถังโซเวียต

IS:
 • การจัดเกราะใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น (เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย).
Object 263:
 • เวลาโหลดสำหรับ 130 mm S-70A ปืน สำหรับ Object 263 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 11 วินาที เป็น 10.7 วินาที.
SU-100M1:
 • เวลาโหลดสำหรับ 100 mm LB-1C ปืน สำหรับ SU-100M1 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 6.9 วินาที เป็น 5.9 วินาที.
SU-101:
 • เวลาโหลดสำหรับ 100 mm D-54S ปืน สำหรับ Turret_1_SU-101 เปลี่ยนจาก 7.1 วินาที เป็น 6.7 วินาที.
 • การกระจายของ 100 mm D-54S ปืน เปลี่ยนจาก 0.36 เมตร เป็น 0.35 เมตร.
SU-122-54:
 • เวลาโหลดสำหรับ 100 mm D-54S ปืน สำหรับ SU-122/54 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 6.8 วินาที เป็น 6.5 วินาที.
 • การกระจายของ 100 mm D-54S ปืน เปลี่ยนจาก 0.36 เมตร เป็น 0.35 เมตร.
 • เวลาโหลดสำหรับ 122 mm М62-C2 ปืน สำหรับ SU-122/54 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 10 วินาที เป็น 9.2 วินาที.
 • การกระจายของ 122 mm М62-C2 ปืน เปลี่ยนจาก 0.36 เมตร เป็น 0.35 เมตร.
Т-44:
 • เวลาโหลดสำหรับ 100 mm LB-1 สำหรับ Т-44-100 ป้อมปืน เปลี่ยนจาก 8.6 วินาที เป็น 8.1 วินาที.

ย้อนไปด้านบน

ระบบการเล่น


 • แก้ไขบั๊กที่มีในกล่องความเสียหายของรถถังต่อไปนี้: Т32, IS, T54E1, M8A1, Object 430.
 • เส้นเขียว/แดง ในโหมดอัตตาจรปรับใหม่แล้ว ตอนนี้รถถังที่ข้ามเส้นกำหนดกระสุน ในระยะการเล็ง เส้นจะเป็นสีแดง
 • ปัญหาของรถถังเปลี่ยนการหมุนได้รับการแก้ไข
 • เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยความเเสียหายสำหรับ สำหรับ Marks of Excellence, แสดงในช่องแนะนำ, เปลี่ยนจาก สูงสุด เป็น ปัจจุบัน
 • ความเสียหายของ HVAP M93 กระสุนพรีเมี่ยมยิงจาก 76 mm Gun M1A1 และ 76 mm Gun M1A2 ตั้งค่าเท่ากันสำหรับความเสียหาย สำหรับกระสุนมาตรฐาน สำหรับปืนเหล่านี้ (จาก 110 เป็น 115). เดิมกระสุนพรีเมี่ยมทำ 5 แต้มน้อยกว่ากระสุนมาตรฐาน
 • การรบตามประวัติศาสตร์ถูกปิดปรับปรุง:
  • ตราที่ได้รับแล้วในการเข้าร่วมในการรับตามประวัติศาสตร์ จะยังคงแสดงอยู่
  • ขั้นตอนการทำในค่าความสำเร็จ ที่ยังทำไม่สำเร็จ จะถูกรีเซ็ต

กราฟฟิก


 • แก้ไขบั๊กที่มีในรูปร่างของรถถังต่อไปนี้: T-34-85, Pz.Kpfw. III, Pz.Kpfw. IV Ausf. A, ISU-152, SU-122А, M18 Hellcat, M3 Lee, M8A1, M4A3E2 Sherman Jumbo, Tortoise, Black Prince, Conqueror Gun Carriage, Pz.Kpfw. IV Ausf. D, Sturmpanzer I Bison, Pz.Kpfw. B2 740 (f), Tiger, Type 4 Chi-To.
 • การแสดงภาพรถถัง HD เปลี่ยนไป คุณภาพสูงสุดของภาพ HD จะแสดงสำหรับรถถังของผู้เล่นเท่านั้น
 • รูปร่างและภาพ HD  สำหรับทุกคันที่ทำใหม่เพื่อภาพที่แสดงที่ดีกว่าในแบบกลางและการตั้งค่าแบบต่ำของกราฟฟิก - เลเวลรายละเอียดของรถถัง  HD ปรับ สำหรับ การมองระยะไกล
 • พื้นผิว สำหรับ รถถังโมเดลเก่าได้รับการปรับปรุง
 • ผลของกระาุนรถถังที่เด้งออกถูกเพิ่มเข้ามา
 • ผลของกระสุนระเบิดได้ทำใหม่
 • ผลของ กระสุนในการกระทบพื้นผิวถูกทำใหม่
 • ตัวเลือกสำหรับ การปิดความโปร่างใส ระหว่างมุมกล้อง และ รถถังผู้เล่นถูกเพิ่มในการตั้งค่ากราฟฟิก (ปรับปรุงคุณภาพในการตั้งค่าของ PC ระดับไม่ดีมากนัก)

เสียง

 • การปรับระดับเสียงของการยิงของรถถัง ปรับตามระยะของการยิง
 • เสียงของรถถังระเบิด ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของรถถัง

ย้อนไปด้านบน

Other Bugfixes and Changes

 • แก้ไขการปิดตัวลงของเกมในบางกรณี
 • กลิทช์ของการระเบิดป้อมปืนออกในการหล่นลงพื้นได้รับการแก้ไข
 • แก้ไขการ ข้ามกันของตำแหน่งรถถังระหว่างเซิฟเวอร์ และตัวเกม
 • แก้ไขปัญหาความจำไม่พอระหว่างเข้า หรือออกเกม
 • แก้ไขบั๊กที่มีในระหว่างเล่นรีเพลย์การรบ
 • แก้ไขเรื่องการทับซ้อนของการยิงเพื่อนร่วมทีมแบบอัตราจร
 • กลิทช์กับรถถังสัตรูที่ปรากฎในแผนที่ตอนจบของเกมได้รับการแก้ไข
 • แก้ไขเรื่องของการเตือนที่ผิดพลาดในบางกรณี ที่รถถังศัตรูติดไฟ
 • แก้ไข ความไม่ถูกต้องของเสียงการหมุนป้อมปืนในบางรถถัง
 • เส้นแดงที่ตัดผ่านจุดของพื้นแผนที่ ซึ่งกรากฎเมื่อใช้ภาพแบบเก่าที่มีการปรับภาพอยู่ได้รับการแก้ไ
 • แก้ไขตัวเกมค้างในระหว่างโหลดการรบในกรณีที่พบได้ยาก
 • ไอเทมของเมนูรถถังที่มีในโรงรถเปลี่ยนให้สอดคล้อง
 • แก้ไขปัญหาที่มีในการครวจพบภาพในการตั้งค่า
 • แก้ไขบั๊กตามลำดับของการเปลี่ยน การต่อในโหมด Postmortemได้รับการแก้ไข
 • แก้ไขเรื่องของการเล็งอัตโนมัติ ที่ต่ำมาก ต่ำกว่าแนวรถถัง
 • แก้ไขบั๊กหน้าจอเล็กน้อย
 • รถถังพรีเมี่ยม SU-85i จะเพิ่มในรายการรถถังที่มีขายในร้านค้าในเกม

ย้อนไปด้านบน

ปิด