9.17.1 เนื้อหาอัพเดท


เนื้อหาทั่วไป

  1. เหรียญตราประสิทธิภาพการรบ:
   - ใช้งานการแสดงของตราสองอันหรือมากกว่า สำหรับกิจกรรมการรบที่ระบุไว้ เช่น,เมื่อสร้างดาเมจไปยังสองรถถัง ด้วยกระสุนหนึ่งนัด (หรือสร้างดาเมจด้วยการยิงไปยังสองรถถังที่แตกต่าง ภายในระยะเวลาที่สั้นมากๆ),ระบบจะแสดงสองตราที่แตกต่างกัน แทนที่หนึ่งตรา ที่แสดงดาเมจโดยรวมและชื่อรถถัง
   - ถ้ารถถังศัตรูถูกทำลาย ผู้เล่นจะไม่ต้องการเห็นตราที่มีจำนวนของโมดุลย์ดาเมจ ในรถถังที่ถูกทำลายไป(แสดงหลังตราการทำลาย). ตราการยิงที่รุนแรง ในกรณีนี้จะปิดลงไป
   -เพิ่มตราใหม่ Wrecked (เมื่อสร้างดาเมจไปยังรถถังศัตรู โดยใช้พื้นที่ (การกระทบ).เช่นในกรณีที่แสดงการแยกในรายละเอียดของดาเมจ ตรานี้จะเพิ่มเข้ามาในการตั้งค่า เพื่อผู้เล่นจะได้ปรับแต่งในการแสดงผลได้.
  2.  ตัวชี้ทิศทางการยิง:
   1. เปลี่ยนรูปแบบกราฟฟอก ของตัวชี้ทิศทางดาเมจ (ไปยัง "ไม่บรรจุ" อินเตอร์เฟซการรบ)
   2. เพิ่มตัวเลือกในการเปิดและปิด ตัวชี้การยิงไดนามิก (ความกว้างตัวบ่งชี้ เปลี่ยนไปขึ้นกับ จำนวนของการได้รับ/บล็อคดาเมจได้).โดยตั้งต้น ตัวเลือกนี้จะปิดลง ทิศทางการยิงมีความกว้างเท่าเดิม
   3. เปลี่ยนเวลาของการชี้ทิศทาง และเพิ่มภาพเคลื่อนไหว
  3. เพิ่มรายละเอียดเสริมในการตั้งค่า ซึ่งอธิบายที่มาที่ไปของบางตัวเลือกของผลตอบรับ
  4. เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับดาเมจ หรือการยิงที่รุนแรงไปยัง:
   1. ตราประสิทธิภาพการรบ
   2. แผงรายละเอียดดาเมจ
  5. ดาเมจหรือการยิงที่รุนแรงที่ได้รับจากเพื่อนในทีม จะแสดงในตราประสิทธิภาพ และแผงรายละเอียดดาเมจ สีของประสิทธิภาพดาเมจ และค่าของรายละเอียดดาเมจจะเหมือนกันสำหรับ ทั้งดาเมจที่ได้รับจากศัตรู และจากเพื่อนในทีม (สีแดง สำหรับการได้รับดาเมจ สีส้มสำหรับดาเมจที่รุนแรง).
  6. เพิ่มประเภทกระสุน ไปยังแผงรายละเอียดดาเมจ กระสุนพรีเมี่ยมจะแสดงด้วยสีทอง ตัวบ่งชี้กระสุน พรีเมี่ยมจะเป็นแบบถาวร ตราประสิทธิภาพการรบ จะไม่แสดงประเภทกระสุน ประเภทกระสุนจะแสดงเฉพาะในรายการของแผงรายละเอียดดาเมจ ในกรณีต่อไปนี้:
   1. ดาเมจได้รับ
   2. ความเสียหายรุนแรงที่ได้รับ
   3. การบล็อคดาเมจโดยเกราะ
  7. สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกของแผงรายะเลียดดาเมจ:
   1. เพิ่มตัวเลือกในการแสดงแผงรายละเอียดดาเมจ: ได้รับดาเมจ ความเสียหายรุนแรง และบล็อคดาเมจด้วยเกราะ
   2. เพิ่มตัวเลือกที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่างของแผงรายละเอียดดาเมจได้: การได้รับดาเมจ ความเสียหายรุนแรง และการบล็อคดาเมจด้วยเกราะ สามารถแสดงได้ทางฝั่งขวาของส่วนทีมพันธมิตร
  8. ปรับปรุงอักษรของตราประสิทธิภาพ และแผงดาเมจ
  9. ปรับปรุงอักษร และพื้นหลังของค่าของแผงรายละเอียดดาเมจ
  10. ปรับปรุงข่อความในหน้าต่างตั้งค่าแผงดาเมจ
  11. เมื่อค่าโดยรวมทั้งหมดของแผงรายละเอียดดาเมจปิดลง แผงรายละเอียดดเามจ สามารถแสดง (ในเวอร์ชั่น 9.16 และ9.17, เมื่อปิด ค่าโดยรวมหมดทั้งสามแบบ, แผงรายละเอียดดาเมจ จะถูกบังคับผนึก).
  12. สำหรับปืนยิงที่ไว ตราประสิทธิภาพการรบ และรายการในแผงรายละเอียดดาเมจ จะแสดงค่าโดยรวมของชุดการยิง
 • ปรับปรุงกลไกของการจัดเรียงสมาชิกพลาทูน เมื่อการรบเริ่มการโหลด (สมาชิกพลาทูนจะจัดตำแหน่งในแผนที่ใกล้ๆกัน\พิจารณาในแผนที่เฉพาะ จำนวนของพลาทูน
 • ปรับปรุงกลไกของการสับเปลี่ยนมุมกล้อง ในโหมดสังเกตุการณ์:
  1. ก่อนอื่น กล้องจะสลับไปยังรถถังของสมาชิกในพลาทูน
  2. ต่อมา กล้องสลับระหว่างผู้เล่น ตามตำแหน่งของแผงทีม
 • เปลี่ยนรูปแบบทูลทิปส์
 • เพิ่มจำนวนอิทธิพลของโบนัสที่มี ตามคุณสมบัติทางเทคนิค ในทูลทิปส์ที่ตอบสนอง
 • อิทธิพลของภาพ ของอุปกรณ์ที่ใช้งาน (Binocular Telescope และ Camouflage Net) หลังคุณสมบัติทางเทคนิคแบบง่ายในอินเตอร์เฟซ
 • เปลี่ยนการแสดงรูปแบบสำหรับการเจาะ และคุณลักษณะดาเมจ ของกระสุนมาตรฐานจากระยะของค่าไปยังค่าเฉลี่ยในโรงรถ และ ในหน้าต่างการพรีวิวรถถัง ระยะของค่าสามารถพบได้ในทูลทิปส์.
 • เพิ่มตัวชี้วัดกระสุนมาตรฐานในทูลทิปส์กระสุน
 • ใช้งานการเทียบของพารามิเตอร์กระสุน ในทูลทิปส์ ที่สัมพันธ์กับกระสุนมาตรฐาน
 • ปรับปรุงตัวกรองในแผงรถถังในโรงรถ
  • เพิ่มตัวเลือกในการค้นหารถถังโดยชื่อ ในแผงตัวกรอง
  • เพิ่มตัวเลือกของการเปลี่ยนรูปแบบแผงรถถังจากแผงตัวกรอง
  • เพิ่มสถิติเสริม ไปยังช่องรถถัง: ตรา Victories และ Mastery Badge. สถิติจะแสดง ซ้อนเหนือช่องรถถัง และสามารถปิดได้ในการตั้งค่า
  • เพิ่มตัวเลือกในการแสดงแผงสองแถว ปรับแต่ง และย่อส่วนได้
 • ปรับปรุงอินเตอร์เฟซของการแจ้งภารกิจ และหน้าต่างภารกิจ

  • เพิ่มตัวแจ้งสำหรับภารกิจการฝึกฝน สำหรับผู้เล่นใหม่
  • ปรับปรุงการเตือนเกี่ยวกับภารกิจใหม่ ในหน้าต่างภารกิจ
 • นำออกในโบนัสผู้บัญชาการที่ไม่เกี่ยวข้อง ("nulls") จากหน้าต่างการตกแต่งภายนอก
 • ทำการย้ายไปยังเวอร์ชั่น Wwise 2016.2 ใหม่
 • ขยายกลไก และการสนับสนุนของโหมดเสียง (ที่มาด้วยโครงสร้าง รวบรวมใหม่เท่าที่เป็นไปได้ เอกสาร และการทำเสียงอีกนับไม่ถ้วน )
 • การเปลี่ยนแปลงโหมดฐานที่มั่น
  • การรบของโหมดรอง ฐานที่มั่น แทนที่ด้วยสิ่งใหม่ ชื่อคือ Advance, ซึ่งจะยังคงชุดของการรบในแบบ tug-of-war format ด้วยสามแนวป้องกัน แต่มีจำนวนของเนื้อหาพิเศษ:

   • ฐานที่มั่น ไม่สามารถปล้นได้อีกต่อไป: ในกรณีที่แพ้ ผู้ชนะ จะได้รับ สิ่งที่ขึ้นกับระดับของฐานที่มั่นนั้นๆโดยตรง

   • ฐานที่มั่นไม่ต้องการป้องกันในทุกๆวัน การรบในโหมดจะไม่จำเป้นอีก
   • การรบในโหมดเริ่มต้นในเวลาเฉพาะ คู่แข่งจะเลือกอัตโนมัติจากคิว
  • ปิดการปล้น และการป้องกันที่จำเป็นในฐานที่มั่น ในการเปลี่ยนแปลงสำคัญในโหมดเศรฐกิจ ส่วน War Department, ซึ่งตอนนี้ใช้งานโดยกองทัพระดับท๊อปที่ได้รับชื่อเสียงในการรบ จะใช้งานได้ในกองทัพจำนวนมาก  ซึ่งส่งผลให้ไม่สมดุลในค่าเศรษฐกิจของเกมโดยรวม

  • ในการชดเชย สำหรับประโยชน์ของ War Department, ระบบการแข่งขัน War Games จะเข้ามาใช้งาน ซึ่งกองทัพ ที่เข้าร่วมในการปะทะ และการเดินทัพ จะสามารถทำสำเร็จได้โดยตำแหน่งผู้นำในหมวดแยกย่อย ผู้ชนะจะได้รับรางวัลทอง กองหนุนต่างๆ และรางวัลอื่นๆ
  • สำคัญ:  Game Wars จะเริ่มต้นหลังใช้งานเวอร์ชั่น 9.17.1.
   ห้องการรบ(ทั้งการปะทะ และการเดินทัพ) สามารถปลดล็อคได้ด้วยกองทหาร ที่จะสามารถเข้าร่วมในการใช้งานของท่าน(ทั้งในทีมการฝึก และการรบกองร้อยรถถัง). 
   รายการของห้องการรบที่ปลดล็อค จะมีให้รับทราบในอินเตอร์เฟซพิเศษ
  • ขยายรายการของเพศชายหญิง ในชื่อและสกุล ของแต่ละสัญชาติ
  • นำออกในคุณลักษณะทางเทคนิค ที่แสดงอย่างง่าย ในตัวเลือกโรงรถ จากการตั้งค่า
  • แก้ไขปัญหาเมื่อตรา Kolobanov ไม่ได้รับในตอนจบของการรบ
  • แก้ไขปัญหาของการนับไม่ถูกต้องของค่าความเสียหายหลังถูกส่องพบ  เมื่อดาเมจในรถถังที่ถูกส่องนั้นเกิดขึ้นภายในเวลาไม่นานหลังถูกส่อง.
  • นำออกในโหมดการรบอันดับจากไคลเอนต์เกม; ผู้เล่นจะสามารถชมสถิติในโหมดนี้ได้ในแถบบันทึกการใช้งาน
  • สับเปลี่ยนตัวเลือก โหมด และ ขนาดหน้าจอ ในหน้าต่าง กราฟฟิก; เพิ่มตัวเลือกความละเอียดสำหรับ หน้าต่างไรขอบ, ซึ่งจะใช้ได้ดีสำหรับนักสตรีม ผู้ที่มีหน้าจอเดีย
  • ใช้งานตัวเลือกอัตโนมัติ ของอัตราหน้าจอ; ดังนั้น นำออกในตัวเลือกที่ตอบสนอง จากเมนูกราฟฟิก
  • ปรับการเทียบรถถัง: เนื้อหาใหม่จะนำการเทียบรถถัง ที่จะพิจารณาในเรื่องความเชี่ยวชาญ และทักษะ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง  กระสุนที่บรรจุ และลายพราง
  • เพิ่มตัวเลือกใหม่ของการปรับแต่งที่สำคัญในเกม: ทุกเนื้อหา ของแต่ละการปรับแต่ง จะรวมไว้ในไฟล์เดี่ยว
  • ใช้งานการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในองค์ประกอบอินเตอร์เฟซ:
   1. เหรียญตราประสิทธิภาพการรบ:
   2. - ใช้งานการแสดงของตราสองอันหรือมากกว่า สำหรับกิจกรรมการรบที่ระบุไว้ เช่น,เมื่อสร้างดาเมจไปยังสองรถถัง ด้วยกระสุนหนึ่งนัด (หรือสร้างดาเมจด้วยการยิงไปยังสองรถถังที่แตกต่าง ภายในระยะเวลาที่สั้นมากๆ),ระบบจะแสดงสองตราที่แตกต่างกัน แทนที่หนึ่งตรา ที่แสดงดาเมจโดยรวมและชื่อรถถัง
   3. - ถ้ารถถังศัตรูถูกทำลาย ผู้เล่นจะไม่ต้องการเห็นตราที่มีจำนวนของโมดุลย์ดาเมจ ในรถถังที่ถูกทำลายไป(แสดงหลังตราการทำลาย). ตราการยิงที่รุนแรง ในกรณีนี้จะปิดลงไป
   4. -เพิ่มตราใหม่ Wrecked (เมื่อสร้างดาเมจไปยังรถถังศัตรู โดยใช้พื้นที่ (การกระทบ).เช่นในกรณีที่แสดงการแยกในรายละเอียดของดาเมจ ตรานี้จะเพิ่มเข้ามาในการตั้งค่า เพื่อผู้เล่นจะได้ปรับแต่งในการแสดงผลได้.
   5. ตัวชี้ทิศทางการยิง
    1. เปลี่ยนรูปแบบกราฟฟอก ของตัวชี้ทิศทางดาเมจ (ไปยัง "ไม่บรรจุ" อินเตอร์เฟซการรบ)
    2. เพิ่มตัวเลือกในการเปิดและปิด ตัวชี้การยิงไดนามิก (ความกว้างตัวบ่งชี้ เปลี่ยนไปขึ้นกับ จำนวนของการได้รับ/บล็อคดาเมจได้).โดยตั้งต้น ตัวเลือกนี้จะปิดลง ทิศทางการยิงมีความกว้างเท่าเดิม
    3. เปลี่ยนเวลาของการชี้ทิศทาง และเพิ่มภาพเคลื่อนไหว
   6. เพิ่มรายละเอียดเสริมในการตั้งค่า ซึ่งอธิบายที่มาที่ไปของบางตัวเลือกของผลตอบรับ
   7. เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับดาเมจ หรือการยิงที่รุนแรงไปยัง:
    1. ตราประสิทธิภาพการรบ
    2. แผงรายละเอียดดาเมจ
   8. ดาเมจหรือการยิงที่รุนแรงที่ได้รับจากเพื่อนในทีม จะแสดงในตราประสิทธิภาพ และแผงรายละเอียดดาเมจ สีของประสิทธิภาพดาเมจ และค่าของรายละเอียดดาเมจจะเหมือนกันสำหรับ ทั้งดาเมจที่ได้รับจากศัตรู และจากเพื่อนในทีม (สีแดง สำหรับการได้รับดาเมจ สีส้มสำหรับดาเมจที่รุนแรง)
   9. เพิ่มประเภทกระสุน ไปยังแผงรายละเอียดดาเมจ กระสุนพรีเมี่ยมจะแสดงด้วยสีทอง ตัวบ่งชี้กระสุน พรีเมี่ยมจะเป็นแบบถาวร ตราประสิทธิภาพการรบ จะไม่แสดงประเภทกระสุน ประเภทกระสุนจะแสดงเฉพาะในรายการของแผงรายละเอียดดาเมจ ในกรณีต่อไปนี้:
    1. ดาเมจได้รับ
    2. ความเสียหายรุนแรงที่ได้รับ
    3. การบล็อคดาเมจโดยเกราะ
   10. สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกของแผงรายะเลียดดาเมจ:
    1. เพิ่มตัวเลือกในการแสดงแผงรายละเอียดดาเมจ: ได้รับดาเมจ ความเสียหายรุนแรง และบล็อคดาเมจด้วยเกราะ
    2. เพิ่มตัวเลือกที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่างของแผงรายละเอียดดาเมจได้: การได้รับดาเมจ ความเสียหายรุนแรง และการบล็อคดาเมจด้วยเกราะ สามารถแสดงได้ทางฝั่งขวาของส่วนทีมพันธมิตร
   11. ปรับปรุงอักษรของตราประสิทธิภาพ และแผงดาเมจ
   12. ปรับปรุงอักษร และพื้นหลังของค่าของแผงรายละเอียดดาเมจ
   13. ปรับปรุงข่อความในหน้าต่างตั้งค่าแผงดาเมจ
   14. เมื่อค่าโดยรวมทั้งหมดของแผงรายละเอียดดาเมจปิดลง แผงรายละเอียดดเามจ สามารถแสดง (ในเวอร์ชั่น 9.16 และ9.17, เมื่อปิด ค่าโดยรวมหมดทั้งสามแบบ, แผงรายละเอียดดาเมจ จะถูกบังคับผนึก).
   15. สำหรับปืนยิงที่ไว ตราประสิทธิภาพการรบ และรายการในแผงรายละเอียดดาเมจ จะแสดงค่าโดยรวมของชุดการยิง
  • ปรับปรุงกลไกของการจัดเรียงสมาชิกพลาทูน เมื่อการรบเริ่มการโหลด (สมาชิกพลาทูนจะจัดตำแหน่งในแผนที่ใกล้ๆกัน\พิจารณาในแผนที่เฉพาะ จำนวนของพลาทูน
  • ปรับปรุงกลไกของการสับเปลี่ยนมุมกล้อง ในโหมดสังเกตุการณ์:
   1. ก่อนอื่น กล้องจะสลับไปยังรถถังของสมาชิกในพลาทูน
   2. ต่อมา กล้องสลับระหว่างผู้เล่น ตามตำแหน่งของแผงทีม
  • เปลี่ยนรูปแบบทูลทิปส์
  • เพิ่มจำนวนอิทธิพลของโบนัสที่มี ตามคุณสมบัติทางเทคนิค ในทูลทิปส์ที่ตอบสนอง
  • อิทธิพลของภาพ ของอุปกรณ์ที่ใช้งาน (Binocular Telescope และ Camouflage Net) หลังคุณสมบัติทางเทคนิคแบบง่ายในอินเตอร์เฟซ
  • เปลี่ยนการแสดงรูปแบบสำหรับการเจาะ และคุณลักษณะดาเมจ ของกระสุนมาตรฐานจากระยะของค่าไปยังค่าเฉลี่ยในโรงรถ และ ในหน้าต่างการพรีวิวรถถัง ระยะของค่าสามารถพบได้ในทูลทิปส์.
  •  เพิ่มตัวชี้วัดกระสุนมาตรฐานในทูลทิปส์กระสุน
  • ใช้งานการเทียบของพารามิเตอร์กระสุน ในทูลทิปส์ ที่สัมพันธ์กับกระสุนมาตรฐาน
  • ปรับปรุงตัวกรองในแผงรถถังในโรงรถ
   • เพิ่มตัวเลือกในการค้นหารถถังโดยชื่อ ในแผงตัวกรอง
   • เพิ่มตัวเลือกของการเปลี่ยนรูปแบบแผงรถถังจากแผงตัวกรอง
   • เพิ่มสถิติเสริม ไปยังช่องรถถัง: ตรา Victories และ Mastery Badge. สถิติจะแสดง ซ้อนเหนือช่องรถถัง และสามารถปิดได้ในการตั้งค่า
   • เพิ่มตัวเลือกในการแสดงแผงสองแถว ปรับแต่ง และย่อส่วนได้
  • ปรับปรุงอินเตอร์เฟซของการแจ้งภารกิจ และหน้าต่างภารกิจ

   • เพิ่มตัวแจ้งสำหรับภารกิจการฝึกฝน สำหรับผู้เล่นใหม่
   • ปรับปรุงการเตือนเกี่ยวกับภารกิจใหม่ ในหน้าต่างภารกิจ
  • นำออกในโบนัสผู้บัญชาการที่ไม่เกี่ยวข้อง ("nulls") จากหน้าต่างการตกแต่งภายนอก
  • ทำการย้ายไปยังเวอร์ชั่น Wwise 2016.2 ใหม่
  • ขยายกลไก และการสนับสนุนของโหมดเสียง (ที่มาด้วยโครงสร้าง รวบรวมใหม่เท่าที่เป็นไปได้ เอกสาร และการทำเสียงอีกนับไม่ถ้วน )
  • การเปลี่ยนแปลงโหมดฐานที่มั่น
   • การรบของโหมดรอง ฐานที่มั่น แทนที่ด้วยสิ่งใหม่ ชื่อคือ Advance, ซึ่งจะยังคงชุดของการรบในแบบ tug-of-war format ด้วยสามแนวป้องกัน แต่มีจำนวนของเนื้อหาพิเศษ:

    • ฐานที่มั่น ไม่สามารถปล้นได้อีกต่อไป: ในกรณีที่แพ้ ผู้ชนะ จะได้รับ สิ่งที่ขึ้นกับระดับของฐานที่มั่นนั้นๆโดยตรง

    • ฐานที่มั่นไม่ต้องการป้องกันในทุกๆวัน การรบในโหมดจะไม่จำเป็นอีก

    • การรบในโหมดเริ่มต้นในเวลาเฉพาะ คู่แข่งจะเลือกอัตโนมัติจากคิว

   • ปิดการปล้น และการป้องกันที่จำเป็นในฐานที่มั่น ในการเปลี่ยนแปลงสำคัญในโหมดเศรฐกิจ ส่วน War Department, ซึ่งตอนนี้ใช้งานโดยกองทัพระดับท๊อปที่ได้รับชื่อเสียงในการรบ จะใช้งานได้ในกองทัพจำนวนมาก  ซึ่งส่งผลให้ไม่สมดุลในค่าเศรษฐกิจของเกมโดยรวม

   • ในการชดเชย สำหรับประโยชน์ของ War Department, ระบบการแข่งขัน War Games จะเข้ามาใช้งาน ซึ่งกองทัพ ที่เข้าร่วมในการปะทะ และการเดินทัพ จะสามารถทำสำเร็จได้โดยตำแหน่งผู้นำในหมวดแยกย่อย ผู้ชนะจะได้รับรางวัลทอง กองหนุนต่างๆ และรางวัลอื่นๆ

   • สำคัญ:  Game Wars จะเริ่มต้นหลังใช้งานเวอร์ชั่น 9.17.1.

   • ห้องการรบ(ทั้งการปะทะ และการเดินทัพ) สามารถปลดล็อคได้ด้วยกองทหาร ที่จะสามารถเข้าร่วมในการใช้งานของท่าน(ทั้งในทีมการฝึก และการรบกองร้อยรถถัง). 

   • รายการของห้องการรบที่ปลดล็อค จะมีให้รับทราบในอินเตอร์เฟซพิเศษ

   • ขยายรายการของเพศชายหญิง ในชื่อและสกุล ของแต่ละสัญชาติ

   • นำออกในคุณลักษณะทางเทคนิค ที่แสดงอย่างง่าย ในตัวเลือกโรงรถ จากการตั้งค่า

   • แก้ไขปัญหาเมื่อตรา Kolobanov ไม่ได้รับในตอนจบของการรบ

   • แก้ไขปัญหาของการนับไม่ถูกต้องของค่าความเสียหายหลังถูกส่องพบ  เมื่อดาเมจในรถถังที่ถูกส่องนั้นเกิดขึ้นภายในเวลาไม่นานหลังถูกส่อง


พาหนะ

การเปลี่ยนแปลงในสายวิจัยเยอรมัน: 

 • เพิ่ม VK 100.01 (P) ในระดับ VIII. รถถังสามารถทำการวิจัยได้หลังจาก Tiger (P).
 • เพิ่ม Mäuschen ไปยังระดับ IX. รถถังสามารถทำการวิจัยได้หลังจาก  VK 100.01 (P).
 • ย้าย Maus ไปยังสายวิจัยรถถังหนักใหม่: รถถังสามารถทำการวิจัยได้หลังจาก VK 100.01 (P) และ Mäuschen. ทุกค่าประสบการณ์ที่ได้รับใน VK 45.02 (P) Ausf. B ยังคงเดิม และไม่ย้ายไปไหน
 • พิ่ม Pz.Kpfw. VII ไปยังระดับ X. รถถังสามารถทำการวิจัยได้หลังจาก  VK 45.02 (P) Ausf. B.

ทำใหม่ในรถถังต่อไปนี้ในคุณภาพ HD:

  • E 50
  • VK 45.02 (P) Ausf. A
  • T-15
  • Indien-Panzer
  • AMX 38
  • Hotchkiss H35
  • Renault FT
  • ARL V39
  • Type 4 Chi-To
  • Type 64
  • WZ-111 (model 1-4)
  • 59-16
  • TOG II*
  • AT 2
  • AT 7
  • T14
  • Т21
  • A-32
  • Object 140
  • Object 268
  • Object 263
  • Object 907
  • Е50 M
  • Panther II
  • Pz.Kpfw. IV Schmalturm
  • VK 30.02 (D)
  • E 75
 • เพิ่มรถถังต่อไปนี้ให้กับ super testers:
  • Strv 81
  • Jagdtiger (H)
  • T-44-85M
  • T-44-100M
  • Tiger II (H)
 • เปลี่ยนคุณสมบัติทางเทคนิคของรถถังต่อไปนี้:
  • Centurion Mk. I
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุของ OQF 20-pdr Gun Type A Barrel สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 8 วิ เป็น 7.5 วิ
   • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 40 กม/ชม. เป็น 50 กม/ชม.
  • Centurion Mk. 7/1 
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุของ ปืน 105 mm Royal Ordnance L7A1 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 12 s เป็น 11.2 s
   • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 40 กม/ชม. เป็น 50 กม/ชม.
  • FV4202 
   • ปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 40 กม/ชม. เป็น 50 กม/ชม.
   • เปลี่ยนชื่อจาก FV4202 (P) เป็น FV4202
  • Panther 
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุของ ปืน 7,5 cm Kw.K. L/100 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 4.4 วิ เป็น 4 วิ
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุของ ปืน 7,5 cm Kw.K. L/100 สำหรับป้อมปืนที่สอง เปลี่ยนจาก 4.6 วิ เป็น 4.2 วิ
  • Tiger I 
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
   • เพิ่มเกราะของเกราะปืนสำหรับทุกปืน ของป้อมปืนที่สอง
  • Tiger (P)  
   • เพิ่มเกราะของเกราะปืน สำหรับทุกปืน ของทั้งสองป้อมปืน
   • เพิ่มความหนาของเกราะ สำหรับห้องผู้บังคับการ สำหรับป้อมปืนที่สอง จาก 95 เป็น 125 mm
  • Krupp-Steyr Waffenträger 
   • เปลี่ยนพลังเครื่องยนต์ของ 12 cylinder Boxer-Motor จาก 140 h.p. เป็น 220 h.p.
  • Grille 15 
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุสำหรับ 15 cm Pak L/63 ปืน จาก 16.5 วิ เป็น 18 วิ
   • เปลี่ยนมุมกดของปืนสำหรับ 15 cm Pak L/63 ปืน จาก -8 องศา เป็น -7 องศา
   • เปลี่ยนความเร็วถอยหลัง จาก 20 กม/ชม. เป็น 15 กม/ชม.
   • เปลี่ยนพลังเครื่องยนต์ของ Maybach NL 234 จาก 900 h.p. เป็น 850 h.p.
   • ลดความเร็วของกระสุน  Pzgr.  สำหรับปืน 5 cm Pak L/63 จาก 1350 เป็น 1200
  • VK 36.01 (H) 
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
  • Jagdpanzer IV 
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Pak L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
  • Jagdpanther 
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Pak L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
  • VK 30.02 (D) 
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ ป้อมปืนที่สอง จาก 30 องศา/วิ เป็น 45 องศา/วิ
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ ป้อมปืนแรก จาก 32 องศา/วิ เป็น 45 องศา/วิ
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
   • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 56 กม/ชม. เป็น 60 กม/ชม.
   • เปลี่ยนพลังเครื่องยนต์ของ MB 507 จาก 720 h.p. เป็น 800 h.p
  • VK 30.01 (P) 
   • ลดการกระจายของทุกปืน ระหว่างเคลื่อนที่ สำหรับ กันกระเทือนแรก จาก 0.28 เป็น 0.25
   • ลดการกระจายของทุกปืน บนตัวถังเคลื่อนที่ สำหรับ กันกระเทือนแรก จาก 0.28 เป็น 0.25
   • ลดการกระจายของทุกปืน ระหว่างเคลื่อนที่ สำหรับ กันกระเทือนที่สอง จาก 0.25 เป็น 0.22
   • ลดการกระจายของทุกปืน บนตัวถังเคลื่อนที่ สำหรับกันกระเทือนที่สอง  จาก 0.25 เป็น 0.22
   • ลดการกระจายของป้อมปืนเคลื่อนที่สำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ปืนสำหรับ ป้อมปืนแรก จาก 0.18 เป็น 0.16
   • ลดการกระจายของป้อมปืนเคลื่อนที่สำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 0.16 เป็น 0.15
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
   • เปลี่ยนความทนทานของรถถัง, เมื่อ ป้อมปืนแรก ติดตั้ง, จาก 610 เป็น 650
   • เปลี่ยนความทนทานของรถถัง, เมื่อ ป้อมปืนที่สอง ติดตั้ง, จาก 710 เป็น 750
   • เพิ่มเกราะของเกราะปืนสำหรับทุกปืน ของป้อมปืนที่สอง
  • Pz.Kpfw. III/IV 
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุของ the 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 gun สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 4.3 วิ เป็น 4 วิ
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุของ the 7,5 cm Kw.K. 40 L/43 gun สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 4.3 วิ เป็น 4 วิ
   • เปลี่ยนระยะการมองของ ป้อมปืนแรก จาก 320 m เป็น 340 m
   • เปลี่ยนระยะการมองของ ป้อมปืนที่สอง จาก 320 m เป็น 350 m
   • เปลี่ยนความทนทานของรถถัง, เมื่อป้อมปืนแรก ติดตั้ง, จาก 380 เป็น 420
   • เปลี่ยนความทนทานของรถถัง, เมื่อ ป้อมปืนที่สอง ติดตั้ง, จาก 440 เป็น 480
  • Nashorn
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Pak L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
  • Maus
   • ลดการกระจายระหว่าเคลื่อนที่ จาก 0.22 เป็น 0.2
   • ลดการกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ จาก 0.22 เป็น 0.2
   • ลดการกระจายของ ปืน จาก 0.38 m เป็น 0.36 m
   • เปลี่ยนการกระจายของป้อมปืนเคลื่อนที่ จาก 0.06 เป็น 0.05
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุ จาก 14.9 วิ เป็น 12 วิ
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง จาก 2.3 วิ เป็น 2.1 วิ
   • เพิ่มความหนาของเกราะป้อมปืนส่วนหน้า จาก 240 mm เป็น 260 mm
   • เพิ่มความหนาของแผ่นเกราะล่างบนด้านข้าง จาก 80 mm เป็น 140 mm
   • เพิ่มความหนาของตัวถังที่ยื่น จาก 200 mm เป็น 250 mm
   • เพิ่มความทนทานจาก 3,000 เป็น 3,200
  • E 50
   • ลดการกระจายของ 8,8 cm Kw.K. L/100 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 0.3 เป็น 0.29
   • เปลี่ยนการกระจายของป้อมปืนเคลื่อนที่ ของปืน 8,8 cm Kw.K. L/100 สำหรับป้อมปืนที่สอง จาก 0.12 เป็น 0.1
   • เปลี่ยนการกระจายของป้อมปืนเคลื่อนที่ ของปืน 8,8 cm Kw.K. L/100 สำหรับ ป้อมปืนแรก จาก 0.12 เป็น 0.1
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุ ของปืน 8,8 cm Kw.K. L/100 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 6.6 วิ เป็น 5.5 วิ
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุ ของปืน 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 7 วิ เป็น 5.5 วิ
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุ ของปืน 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 ปืนสำหรับ ป้อมปืนแรก จาก 7.3 วิ เป็น 6.9 วิ
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง ของ 8,8 cm Kw.K. L/100 ปืนสำหรับป้อมปืนที่สองจาก 2.9 วิ เป็น 2 วิ
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง ของ 8,8 cm Kw.K. L/100 ปืนสำหรับ ป้อมปืนแรก จาก 2.9 วิ เป็น 2.2 วิ
   • เปลี่ยนมุมกดของทุกปืน สำหรับทั้งสองป้อมปืนจาก -5 องศา เป็น -8 องศา
  • E 75
   • ลดการกระจายระหว่าเคลื่อนที่ for กันกระเทือนแรก จาก 0.24 เป็น 0.22
   • ลดการกระจายระหว่าเคลื่อนที่ for กันกระเทือนที่สอง จาก 0.22 เป็น 0.21
   • ลดการกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ for กันกระเทือนแรก จาก 0.24 เป็น 0.22
   • ลดการกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ for กันกระเทือนที่สอง จาก 0.22 เป็น 0.21
   • ลดการกระจายของ 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 gun สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 0.38 m เป็น 0.37 m
   • ลดการกระจายของป้อมปืนเคลื่อนที่สำหรับ 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 0.18 เป็น 0.11
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง สำหรับปืน 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 2.9 s เป็น 2.4 s
  • E 100
   • ลดการกระจายของ 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 ปืน จาก 0.38 m เป็น 0.36 m
   • ลดการกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ สำหรับ 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 ปืน จาก 0.1 เป็น 0.07
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุ สำหรับ 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 ปืน จาก 14.3 s เป็น 13.3 s
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง สำหรับ  the 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 ปืน จาก 2.9 วิ เป็น 2.3 วิ
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 42 กระสุนสำหรับ 15 cm Kw.K. L/38 ปืน จาก 235 mm เป็น 246 mm
  • VK 45.02 (P) Ausf. B
   • ลดการกระจายระหว่าเคลื่อนที่ สำหรับ  กันกระเทือนแรก จาก 0.23 เป็น 022
   • ลดการกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ สำหรับ กันกระเทือนที่สอง จาก 0.23 เป็น 022
   • ลดการกระจายของปืน 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 0.38 m เป็น 0.37 m
   • ลดการกระจายของป้อมปืนเคลื่อนที่สำหรับปืน 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 0.16 เป็น 0.13
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง ของปืน 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 2.9 s เป็น 2.6 s
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง ของปืน 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 2.9 s เป็น 2.6 s
   • ลดความหนาของแผ่นเกราะส่วนล่าง จาก 200 mm เป็น 170 mm
   • เพิ่มความหนาของเกราะตัวถังด้านข้าง จาก 100 mm เป็น 120 mm
   • นำออกในจุดเปราะบาง ในแผ่นเกราะเอียงด้านบน
   • เพิ่มความหนาของเกราะหน้า สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 252 เป็น 265 mm
  • Panther II
   • เพิ่ม  8,8 cm Kw.K. L/100 ปืนสำหรับ ป้อมปืนที่สอง
  • VK 45.02 (P) Ausf. A
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
   • เปลี่ยนมุมยก และกด ของทุกปืน สำหรับสองป้อมปืน จาก +17..-6 เป็น +15...-8
   • เปลี่ยนความหนาของ ในแผ่นเกราะเอียงด้านบน จาก 120 mm เป็น 150 mm
  • Pz.Sfl. IVc
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Flak 37 L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
  • Pz.Kpfw. IV Schmalturm
   • ลดการกระจายระหว่าเคลื่อนที่ จาก 0.2 เป็น 0.15
   • ลดการกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ จาก 0.2 เป็น 0.15
   • ลดการกระจายของ ปืน จาก 0.35 m เป็น 0.32
   • เปลี่ยนการกระจายของป้อมปืนเคลื่อนที่ จาก 0.16 เป็น 0.11
   • ลดการกระจายของปืนหลังจากยิงจาก 4.0 เป็น 2.0
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุ จาก 4.6 วิ เป็น 4.2 วิ
   • เพิ่ม 5-mm สกรีนด้านข้าง
  • Panther/M10
   • ลดการกระจายระหว่าเคลื่อนที่ จาก 0.19 เป็น 0.15
   • ลดการกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ จาก 0.19 เป็น 0.15
   • เปลี่ยนการกระจายปืน จาก 0.35 m เป็น 0.32 m
   • ลดการกระจายของปืนหลังจากยิงจาก 4 เป็น 2
   • ลดการกระจายของป้อมปืนหมุน จาก 0.12 เป็น 0.11
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุ จาก 4.5 วิ เป็น 4 วิ
   • เปลี่ยนระยะการมอง จาก 350 m เป็น 365 m
   • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 46 กม/ชม. เป็น 55 กม/ชม.
   • เพิ่มสกรีนของตัวถังส่วนหน้า ข้าง และหลัง (โดยการเทียบป้อมปืน),และส่วนหน้าของเกราะปืน สกรีนหน้า: 5 mm
  • VK 30.01 (D)
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ กันกระเทือนที่สอง จาก 38 เป็น 40
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุ of the 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 gun สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 4.4 s เป็น 4.2 s
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ of ป้อมปืนแรก จาก 32 องศา/วิ เป็น 35 องศา/วิ
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ ป้อมปืนที่สอง จาก 32 องศา/วิ เป็น 45 องศา/วิ
   • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 56 กม/ชม. เป็น 60 กม/ชม.
  • Indien-Panzer
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง of the 9 cm Kanone ปืนสำหรับป้อมปืน Indien-Panzer จาก 2.7 วิ เป็น 2.5 วิ
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง of the 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 ปืนสำหรับป้อมปืน Indien-Panzer จาก 2.9 วิ เป็น 2.7 วิ
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
  • Leopard Prototyp A
   • เปลี่ยนมุมการกดของทุกปืนสำหรับสองป้อมปืน จาก -6 องศา เป็น -8 องศา
  • VK 72.01 (K)
   • ลดการกระจายระหว่าเคลื่อนที่ จาก 0.23 เป็น 0.21
   • ลดการกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ จาก 0.23 เป็น 0.21
   • ลดการกระจายของป้อมปืนหมุน จาก 0.16 เป็น 0.1
   • เปลี่ยนเวลาการบรรจุ จาก 22 วิ เป็น 20 วิ
   • เปลี่ยนเวลาเล็ง จาก 3.4 วิ เป็น 2.9 วิ
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 42 ปืนสำหรับ the 15 cm Kw.K. L/38 จาก 235 mm เป็น 246 mm
   • เปลี่ยนขนาดการจุกระสุน จาก 24 เป็น 35
   • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 43 กม/ชม. เป็น 33 กม/ชม.
   • เพิ่มความหนาของแผ่นเกราะด้านบนจาก 200 เป็น 240 mm
   • เพิ่มความหนาของพื้นที่ระหว่างแผ่นเกราะบน และล่างจาก 200 เป็น 300 mm
   • เพิ่มความหนาของแผ่นเกราะล่างจาก 200 เป็น 230 mm
  • VK 30.02 (M)
   • ลดการกระจายของป้อมปืนเคลื่อนที่สำหรับ 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 gun สำหรับป้อมปืนที่สองจาก 0.2 เป็น 0.12
   • ลดการกระจายของ 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 ปืนสำหรับ ป้อมปืนที่สอง หลังการยิง จาก 4.0 เป็น 3.0
   • ลดการกระจายของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ปืนสำหรับ ป้อมปืนที่สอง หลังการยิง จาก 4.0 เป็น 3.0
   • เพิ่มความหนาของแผ่นเกราะด้านบนจาก60 เป็น 85 mm.
   • ลดความหนาของแผ่นเกราะล่างจาก60 เป็น 50 mm.
  • Waffenträger auf Pz. IV
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr 42 กระสุนสำหรับ 15 cm Pak L/38 ปืน จาก 235 mm เป็น 246 mm
  • T-34-85M
   • กระสุนแทนที่ด้วย กระสุนของ Т-34-85 Rudy
   • กระสุน UBR-365K แทนที่ด้วย UBR-365KBM (180/144)
   • กระสุน UBR-365P แทนที่ด้วย UBR-365PBM (180/194)
   • กระสุน UOF-365K แทนที่ด้วย UOF-365BM (300/44)
   • เปลี่ยนระยะการมอง จาก 350 m เป็น 360 m
   • ลดการกระจายระหว่าเคลื่อนที่ จาก 0.24 เป็น 0.22
   • ลดการกระจายบนตัวถังเคลื่อนที่ จาก 0.24 เป็น 0.22
   • ลดการกระจายปืน จาก 0.42 m เป็น 0.37 m
   • ลดเวลาการยิง จาก 2.5 s เป็น 2.2 s
  • T28
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ T28VVSS T46 จาก 18 เป็น 20

   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ T28VVSS T56 จาก 20 เป็น 24
   • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 18 กม/ชม. เป็น 22 กม/ชม.
   • เปลี่ยนความเร็วถอยหลัง จาก 7 กม/ชม. เป็น 10 กม/ชม
   • เพิ่มพลังเครื่องยนต์ Ford GAF จาก 440 h.p. เป็น 670 h.p.
   • เพิ่มพลังเครื่องยนต์  Ford GAFM2A1 จาก 510 h.p. เป็น 780 h.p.
  • T95
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ T95HVSS จาก 16 เป็น 20
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ T95HVSSM2 จาก 18 เป็น 24
   • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 13 กม/ชม. เป็น 20 กม/ชม.
   • เปลี่ยนความเร็วถอยหลัง จาก 6 กม/ชม. เป็น 10 กม/ชม.
   • เพิ่มพลังเครื่องยนต์ Ford GAF จาก 440 h.p. เป็น 670 h.p.
   • เพิ่มพลังเครื่องยนต์ Ford GAFM2A1จาก 510 h.p. เป็น 780 h.p.
  • T28 Prototype
   • เปลี่ยนความเร็วสูงสุดจาก 18 กม/ชม. เป็น 28 กม/ชม.
   • เปลี่ยนความเร็วถอยหลัง from 7 กม/ชม. เป็น 10 กม/ชม.
  • T110E5
   • ลดความหนาของเกราะในส่วนของผู้บังคับการ
   • ลดความหนาของเกราะด้านข้าง ในพื้นที่หลังพวงมาลัย จาก 254 เป็น 76.2 mm
  • Heavy Tank No. VI
   • เปลี่ยนจากเจาะของ Pzgr. 40 กระสุนสำหรับ 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ปืน จาก 171 mm เป็น 194 mm
   • เพิ่มความหนาของเกราะแผ่นกั้นปืน
  • Type 5 Heavy
   • เพิ่ม ปืน15 cm/45 41st Year Type
   • เพิ่มเกราะให้ตัวถัง และป้อมปืน
  • Type 4 Heavy
   • เพิ่มปืน 15 cm/45 41st Year Type
   • เปลี่ยนความจุของกันกระเทือน Type 4 Heavy Kai จาก 165.000 กก. เป็น 170.000 กก.
   • เพิ่มความหนาของเกราะตัวถัง
  • Pz. 58 Mutz + Pz. 58 + Schwarzpanzer 58
   • ปรับปรุงมุมกดของปืน (นำออกในโซนยกนะดับเหนือมุมองกระจกหลัง)
  •  Object 907:
   • เพิ่มความหนาของเกราะของ ตัวถังด้านข้าง จาก 85 เป็น 100 mm
   • เพิ่มความหนาของเกราะของ ป้อมปืนท๊อปจาก 30 เป็น 40 mm
  • E 50 Ausf. M
   • เพิ่มความหนาของแผ่นเกราะด้านล่างจาก 100 เป็น 120 mm
  • Indien-Panzer
   • เปลี่ยนเวลาเล็งของปืน 8,8 cm Kw.K. 43 L/71 จาก 2.9 เป็น 2.5 วิ
   • เปลี่ยนเวลาเล็งของปืน 9 cm Kanone จาก 2.7 เป็น 2.3 วิ   
  • Panther mit 8,8 cm L/71
   • ปรับปรุงเกราะของแผ่นกั้นปืน
  • Pz.Kpfw. IV Ausf. H
   • ปรับปรุงมุมกดของปืน ของทุกปืนสำหรับสองป้อมปืน
  • Pz.Kpfw. V Berge-Panther Alpha
   • เปลี่ยนการกระจายของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ปืน สำหรับ ป้อมปืน Pz.Kpfw. V/IV จาก 0.39 m เป็น 0.37 m
   • เปลี่ยนการกระจายของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ปืน สำหรับ ป้อมปืน Pz.Kpfw. V/IV หลังการยิง 2.3 เป็น 2 วิ
   • เปลี่ยนเวลาเล็งของปืน 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ปืน สำหรับ ป้อมปืน Pz.Kpfw. V/IV จาก 2.3 วิ เป็น 2 วิ
   • เปลี่ยนระยะการมองของ Pz.Kpfw. V/IV จาก 350 m เป็น 365 m
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ Pz.Kpfw. V/IV จาก 30 องศา/วิ เป็น 44 องศา/วิ
   • แทนที่ Pzgr 39 กระสุนเจาะเกราะ (110/110) ด้วยกระสุน  Pzgr 39 L (150/135)
   • แทนที่ Pzgr 40 AP เปลือกแข็ง ด้วยกระสุน  Pzgr 40 L (194/135)
   • แทนที่ Sprgr 18 กระสุนระเบิดแรงสูง (38/175)  ด้วยกระสุน Sprgr 18 L (38/175)
  • Pz. V Berge-Panther
   • เปลี่ยนการกระจายของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ปืน สำหรับ ป้อมปืน Pz.Kpfw. V/IV จาก 0.39 m เป็น0.37 m
   • เปลี่ยนการกระจายของ 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ปืน สำหรับ ป้อมปืน Pz.Kpfw. V/IV หลังการยิง 2.3 เป็น 2 วิ
   • เปลี่ยนเวลาเล็งของปืน 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ปืน สำหรับ ป้อมปืน Pz.Kpfw. V/IV จาก 2.3 วิ เป็น 2 วิ
   • เปลี่ยนระยะการมองของ Pz.Kpfw. V/IV จาก 350 m เป็น 365 m
   • เปลี่ยนความเร็วการเคลื่อนที่ของ Pz.Kpfw. V/IV จาก 30 องศา/วิ เป็น 44 องศา/วิ
   • แทนที่ Pzgr 39 กระสุนเจาะเกราะ (110/110) ด้วยกระสุน Pzgr 39 L (150/135)
   • แทนที่ Pzgr 40 AP เปลือกแข็ง ด้วยกระสุนPzgr 40 L (194/135)
   • แทนที่ Sprgr 18 กระสุนระเบิดแรงสูง (38/175) ด้วยกระสุน Sprgr 18 L (38/175)
  • Object 263:
   • ลดขนาดของช่องระหว่างปืน (การเจาะแผ่นกั้นปืนนั้นจะยากกว่าก่อน)
  • เปลี่ยนระยะสัญญาณของวิทยุ 10RKM จาก 440 เป็น 730 เมตร การเปลี่ยนส่งผลกับรถถังต่อไปนี้:
   • ISU-130
   • IS-5 (Object 730)
   • ISU-122S
   • KV-122
   • KV-5
   • IS-6
   • IS-2
   • IS-6 B

 

แผนที่

แผนที่ย่อ

 • ทำใหม่ในคุณภาพภาพของแผนที่ย่อต่อไปนี้:
  • Training area
  • Overlord
  • Sacred Valley
  • Stalingrad
  • Fiery Salient 
ปิด