การรบอันดับ - กติกาฤดูกาลที่ 1

1. นิยาม

ฤดูกาล เป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้ให้สามารถทำการรบจัดอันดับได้ ฤดูกาลแต่ละฤดูกาลจะมีของรางวัลและกติกาที่แตกต่างกัน

ด่าน: ในแต่ละฤดูกาลจะมีการแบ่งย่อยเป็นด่าน ซึ่งใช้เวลาในการแข่งขันระยะหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดด่าน จะทำการบันทึกผลกระดานผู้นำฤดูกาลในขณะที่อันดับถูกตั้งใหม่

อันดับ เป็นองค์ประกอบความคืบหน้าของผู้เล่นในช่วงด่าน โดยอันดับจะเชื่อมกับบัญชี: ซึ่งจะไม่ผูกกับพาหนะที่ใช้เล่นเพื่อให้ได้รับอันดับ

บั้งยศ เป็นองค์ประกอบความคืบหน้าที่กำหนดระยะในการไปสู่อันดับหรือคะแนนอันดับพาหนะถัดไป ผู้เล่นจะสามารถได้รับบั้งยศ รักษาไว้ หรือเสียไปโดยขึ้นกับผลการรบแต่ละครั้ง จำนวนบั้งยศระหว่างอันดับส่วนตัวและคะแนนอันดับพาหนะอาจจะแตกต่างกันไป

อันดับที่ลดลงได้: อันดับที่ผู้เล่นสามารถเสียได้ (ทำให้ถูกลดอันดับลง) เมื่อเสียบั้งไป

อันดับถาวร: อันดับที่มอบให้ผู้เล่นและไม่สามารถเสียได้ (ในช่วงด่านที่กำลังแข่ง) แม้จะเสียบั้งยศก็ตาม

คะแนน: อันดับหรือคะแนนอันดับพาหนะใหม่แต่ละขั้นจะทำให้ผู้เล่นได้รับคะแนนจำนวนหนึ่ง ซึ่งผลรวมจะกำหนดตำแหน่งของผู้เล่นในผู้นำฤดูกาล

ผู้นำฤดูกาล เป็นกระดานจัดอันดับซึ่งผู้เข้าร่วมการรบจัดอันดับจะถูกจัดเรียงตามคะแนนที่ได้รับและผลการเล่นอื่นๆ ในการจะได้รับคัดเข้าสู่ผู้นำฤดูกาล ผู้เล่นควรจะต้องได้รับคะแนนตามจำนวนที่กำหนดในฤดูกาลปัจจุบัน

ลีก: กระดานผู้นำฤดูกาลจะมีลีกอยู่สามลีกโดยจะทำการจัดผู้เล่นตามผลการรบของผู้เล่นที่ได้รับคัดเลือก

ช่วงหยุดยิง:ช่วงเวลาระหว่างวันที่รูปแบบการรบจัดอันดับจะไม่มีให้เข้าร่วมในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน

ลังใส่รางวัล เป็นลังที่จะมอบรางวัลที่หลากหลายให้เมื่อทำการเปิด

เวลารบหลัก เป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่รูปแบบการรบจัดอันดับจะมีให้เข้าร่วมในเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ

ประสิทธิภาพการรบจัดอันดับ เป็นอัตราส่วนจำนวนการรบที่ได้รับบั้งยศกับการรบที่เข้าร่วมทั้งหมดในช่วงฤดูกาล

ปฏิทินการรบจัดอันดับ แสดงช่วงระยะเวลาของด่านและเวลารบหลักบนเซิร์ฟเวอร์

ค่าประสบการณ์ฐาน เป็นประสบการณ์ที่ได้รับในการรบโดยไม่นับโบนัสจากเวลาบัญชีพิเศษ กำลังสำรองกองทัพและกำลังสำรองส่วนตัว โดยจะแสดงในแถบผลของทีมในหน้าจอผลการรบ

โล่อันดับ เป็นการใช้งานที่ทำให้สามารถรักษาอันดับบางอันดับในกรณีที่มีการเสียบั้งยศได้ (โล่มีความทนทานเช่นกัน)

 

2. วิธีการเข้าร่วม

 • ฤดูกาลที่ 1 ของการรบจัดอันดับจะมีให้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
 • ต้องใช้พาหนะระดับ X เพื่อเข้าร่วมรูปแบบการรบ
 • ในการไปยังการรบจัดอันดับ เลือกรูปแบบดังกล่าวจากรายการรูปแบบการรบในโรงรถ
 • การรบจัดอันดับจะมีให้เฉพาะในช่วงเวลาการรบหลักบนเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถถูกเปลี่ยนได้ในช่วงฤดูกาลการแข่ง:
 • จันทร์—พฤหัสบดี:
  1. SG: 14:00 – 17:00 เวลาไทย & 19 :00 - 21:00 เวลาไทย
 • ศุกร์—อาทิตย์:
  1. SG: 14:00 – 17:00 เวลาไทย & 19 :00 - 21:00 เวลาไทย
  2. ANZ: 18:00 – 21:00 AEDT

3. รูปแบบ และระยะเวลา

รูปแบบ

 • การรบจัดอันดับจะจัดเป็นช่วงฤดูกาล
 • การรบจะเป็นในรูปแบบ 15x15 (การรบมาตรฐาน)
 • ระยะเวลาการรบ: 15 นาที
 • เงื่อนไขการชนะ: ทำลายพาหนะข้าศึกทั้งหมดหรือยึดฐานข้าศึกให้ได้
 • ระบบจับคู่จะเหมือนกับการรบแบบสุ่ม และจะยังทำการพิจารณาอันดับในระหว่างการจัดทีมด้วย
 • แผนที่ที่มีให้: คาเรเลีย มาลินอฟกา ฮิมเมลสดอร์ฟ โพรโครอฟกา เอนสก์ หมู่บ้านทะเลสาบ เหมือง มูโรแวงกา แนวซีคฟรีด สำนักสงฆ์ เวสต์ฟิลด์ แม่น้ำทราย เอล ฮัลลัฟ สนามบิน ฟยอร์ด อ่าวชาวประมง พื้นที่อาร์คติก ทางหลวง ชายฝั่งเงียบสงบ ทุนดรา ลมพายุ ปารีส และพิลเซน
 • ไม่มีหมวดรถถังให้เข้าร่วม
 • ค่าทางเศรษฐกิจจะเหมือนกับการรบแบบสุ่ม

ฤดูกาล

 • ฤดูกาลที่หนึ่งจะใช้เวลา 21 วันในการทำการแข่งและจะไม่ถูกแบ่งเป็นด่านย่อย
 • โหมดจะใช้งานได้ตั้งแต่ 19.02.2018 5:00 (ของไทย)ถึง 12.03.2018 5:00 (เวลาไทย). 
 • กำหนดเวลาที่แน่นอนของรูปแบบจะสามารถดูได้บนไคลเอนต์ WoT 

บั้งยศ

 • อันดับ I–III ของทีมที่ชนะจะได้รับบั้งยศ 2 บั้ง
 • อันดับ IV–X ของทีมที่ชนะและอันดับที่ I ของทีมที่แพ้จะได้รับบั้งยศ 1 บั้ง
 • อันดับ XI–XV ของทีมที่ชนะและอันดับ II–V ของทีมที่แพ้จะรักษาบั้งยศไว้ได้
 • อันดับ VI–XV ของทีมที่แพ้จะเสียบั้งยศ 1 บั้ง
 • เกมที่จบด้วยการเสมอจะถือว่าทั้งสองทีมเป็นฝ่ายแพ้
 • ถ้าผู้เล่นหลายคนได้รับประสบการณ์จำนวนเท่ากัน ผู้เล่นดังกล่าวจะได้รับ/รักษาบั้งยศ (กล่าวคือ ผู้เล่นที่มีจำนวนประสบการณ์หาได้จากการรบเท่ากัน)
 • ในกรณีที่ผลการรบต่ำมาก (จำนวนประสบการณ์ที่ได้รับเป็น 0) ผู้เล่นจะเสียบั้งยศหนึ่งบั้งโดยไม่คำนึงว่าผลการรบของทีมจะออกมาในรูปแบบใด

อันดับ

 • จะมีอันดับทั่วไปให้ 15 อันดับ
 • อันดับที่ 1 และ 15 นั้นจะถาวร
 • จำนวนบั้งยศที่ต้องใช้ในการไต่อันดับ: 
 • - อันดับ 1 = 1 บั้งยศ
  - อันดับ 2 = 2 บั้งยศ
  - อันดับ 3 = 2 บั้งยศ
  - อันดับ 4 = 2 บั้งยศ
  - อันดับ 5 = 2 บั้งยศ
  - อันดับ 6 = 3 บั้งยศ
  - อันดับ 7 = 3 บั้งยศ
  - อันดับ 8 = 3 บั้งยศ
  - อันดับ 9 = 4 บั้งยศ
  - อันดับ 10 = 4 บั้งยศ
  - อันดับ 11 = 4 บั้งยศ
  - อันดับ 12 = 5 บั้งยศ
  - อันดับ 13 = 5 บั้งยศ
  - อันดับ 14 = 6 บั้งยศ
  - อันดับ 15 = 6 บั้งยศ

โล่ห์

 • ถ้าอันดับปัจจุบันมีการป้องกันของโล่และโล่มีความทนทานมากพอ ผู้เล่นสามารถรักษาอันดับได้แม้จะเสียบั้งยศหนึ่งบั้งก็ตาม
 • ความทนทานของโล่จะลดลงเมื่อเสียบั้งยศหนึ่งบั้งในการรบ
 • บั้งยศที่ได้รับจะคืนความทนทานของโล่จนเต็ม
 • ที่อันดับ 5 โล่จะเสียความทนทานทั้งหมดภายหลังแพ้การรบสามครั้งซึ่งทำให้เสียอันดับไป
 • ที่อันดับ 10 โล่จะเสียความทนทานทั้งหมดภายหลังแพ้การรบสองครั้งซึ่งทำให้เสียอันดับไป
 • ที่อันดับ 13 โล่จะเสียความทนทานทั้งหมดภายหลังแพ้การรบหนึ่งครั้งซึ่งทำให้เสียอันดับไป

การจับคู่

 • ระบบจับคู่จะพยายามจัดทีมผู้เล่นที่มีอันดับส่วนตัวเหมือนกัน ถ้าทำไม่ได้จะทำการขยายระยะอันดับให้กว้างขึ้น
 • ทีมจะประกอบด้วยผู้เล่นอันดับๆหนึ่งจำนวนเท่ากันเสมอ
 • ระบบจับคู่จะไม่พิจารณาคะแนนในการจัดทีม 
 • ถ้าระบบจับคู่ไม่สามารถจัดทีมได้ภายใน 5 นาที จะไม่มีการสร้างการรบจัดอันดับขึ้น: ผู้เล่นจะถูกส่งกลับไปยังโรงรถ

แต้ม

 • อันดับพาหนะใหม่แต่ละอันดับจะทำให้ได้รับคะแนน 1 คะแนน
 • อันดับใหม่แต่ละอันดับจะทำให้ได้รับคะแนน 1 คะแนน
 • จะได้รับคะแนนหนึ่งคะแนนต่ออันดับใหม่ที่ได้รับเท่านั้น ถ้าได้รับตำแหน่งซ้ำ จะไม่มีการมอบคะแนนให้

คะแนนะดับดับพาหนะ

 • เมื่อไต่ถึงอันดับ 15 ผู้เล่นจะสามารถได้รับคะแนนอันดับพาหนะ
 • ไม่มีจำนวนจำกัดคะแนนอันดับพาหนะที่สามารถรับได้
 • ภายหลังได้รับคะแนนอันดับพาหนะแต่ละคะแนน ความคืบหน้าบั้งยศจะเริ่มใหม่ที่อันดับเดิม
 • คะแนนอันดับพาหนะจะไม่ถูกผูกกับพาหนะคันใดเป็นการเฉพาะแต่จะใช้ร่วมกับพาหนะทุกคัน
 • จำนวนบั้งยศระหว่างคะแนนอันดับพาหนะนั้นคือห้าบั้งยศ

ผู้นำฤดูกาล

 • ตำแหน่งผู้เล่นในผู้นำฤดูกาลจะกำหนดโดยจำนวนคะแนนรวมที่ได้ในฤดูกาล
 • ในกรณีที่ผุ้เล่นสองคนหรือมากกว่ามีคะแนนเท่ากัน จะทำการเปรียบเทียบค่าตามลำดับต่อไปนี้:
  - ประสิทธิภาพการรบจัดอันดับ
  - ความเสียหายเฉลี่ยที่ทำในรูปแบบการรบ
  - ประสบการณ์เฉลี่ยที่ได้ในรูปแบบการรบ (รวมโบนัสจากบัญชีพิเศษ)
  - ความเสียหายเฉลี่ยที่ผู้เล่นช่วยทำ
 • ในกรณีที่ค่าทั้งห้าเท่ากัน ผู้เล่นทุกคนจะอยู่ในลีกของตำแหน่งร่วมกันสูงสุด
 • กระดานผู้นำของผู้นำฤดูกาลจะมีให้ในโปรแกรมลูกข่ายเกมและเวบไซต์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 16:00 เวลาไทย
 • จะมีการสร้างกระดานผู้นำถ้าหากมีผู้เล่นอย่างน้อย 10 ผ่านเกณฑ์ในการได้เข้ากระดาน
 • กระดานผู้นำจะทำการอัพเดตต่อวัน
 • ในการถูกจัดเข้ากระดานผู้นำ จะต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย 5  แต้ม ในช่วงฤดูกาลนี้
 • ผู้นำฤดูกาลจะถูกแบ่งเป็น 4 ลีกด้วยกัน :
  - League I: 10% ของผู้เล่นระดับท๊อป
  - League II: 15% ของผู้เล่นถัดมา
  - League III: 25% ของผู้เล่นถัดมา
  - ผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในผู้นำฤดูกาล

รางวัล

รางวัลสำหรับอันดับ

 • อันดับ 1:50,000, Manual Fire Extinguisher, Small First Aid Kit, Small Repair Kit, กองหนุนส่วนตัว + 200% EXP อิสระ สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 2: 50 พันธบัตร,100,000, 2 Manual Fire Extinguishers, 2 Small First Aid Kits, 2 Small Repair Kits, กองหนุนส่วนตัว + 100% EXP ลูกเรือ สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 3: 100 พันธบัตร,100,000, 3 Manual Fire Extinguishers, 3 Small First Aid Kits, 3 Small Repair Kits, 2 กองหนุนส่วนตัว + 200% Free EXP สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 4: 100 พันธบัตร, 150,000, 3 Manual Fire Extinguishers, 3 Small First Aid Kits, 3 Small Repair Kits, 2 กองหนุนส่วนตัว +100% EXP ลูกเรือ สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 5: 150 พันธบัตร, 150,000, 1 day of Premium Account time, 1 Garage slot.
 • อันดับ 6: 200,000, Automatic Fire Extinguisher, Large First Aid Kit, Large Repair Kit, กองหนุนส่วนตัว +50% เครดิต สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 7: 300 พันธบัตร, Automatic Fire Extinguisher, Large First Aid Kit, Large Repair Kit, กองหนุนส่วนตัว +50% EXP สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 8: 350 พันธบัตร, 250,000, Automatic Fire Extinguisher, Large First Aid Kit, Large Repair Kit, 2 กองหนุนส่วนตัว +50% เครดิต สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 9: 400 พันธบัตร, Automatic Fire Extinguisher, Large First Aid Kit, Large Repair Kit, 2 กองหนุนส่วนตัว +50% EXP สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 10: 450 พันธบัตร, 250,000, 1 day of Premium Account time, 1 Garage slot.
 • อันดับ 11: 300,000, 3 Automatic Fire Extinguishers, 3 Large First Aid Kits, 3 Large Repair Kits, 5 กองหนุนส่วนตัว +50% EXP สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 12: 150 พันธบัตร, Automatic Fire Extinguishers, 3 Large First Aid Kits, 3 Large Repair Kits, 5 กองหนุนส่วนตัว +50% เครดิต สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 13: 600 พันธบัตร, 350,000, 5 กองหนุนส่วนตัว +50% ไปยังเครดิต สำหรับ 2 ชั่วโมง, 5 กองหนุนส่วนตัว +50% EXP สำหรับ 2 ชั่วโมง, 5 กองหนุนส่วนตัว +200% EXP ลูกเรือ สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 14: 500,000 , 5 กองหนุนส่วนตัว +50% เครดิต สำหรับ 2 ชั่วโมง, 5 กองหนุนส่วนตัว +50% EXP สำหรับ 2 ชั่วโมง, 5 กองหนุนส่วนตัว +200% EXP ลูกเรือ สำหรับ 2 ชั่วโมง, 5 กองหนุนส่วนตัว +300% Free EXP สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • อันดับ 15: 1,000 พันธบัตร, 1,000,000 , 3 วันบัญชีพิเศษ, 1 ช่องโรงรถ, 5 กองหนุนส่วนตัว +50% เครดิต สำหรับ 2 ชั่วโมง, 5 กองหนุนส่วนตัว +50% EXP สำหรับ 2 ชั่วโมง

รางวัลจะได้รับหลังเข้าสู่อันดับนั้นๆ เป็นครั้งแรก ภายในด่าน.

ภารกิจ: Reward for Commitment

 • 50,000 

ภารกิจสามารถปฏิบัติให้สำเร็จได้ 3 ครั้งต่อวันในการรบจัดอันดับเท่านั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ เป็นหนึ่งใน 10 ผู้เล่นอันดับสูงสุดตามค่าประสบการณ์ที่ได้รับของทีมคุณในการรบ 7 ครั้ง

รางวัล และเงื่อนไข สำหรับการได้รับ

ตรา: ผู้เข้าร่วมการรบจัดอันดับฤดูกาลที่ 1

 

เงื่อนไข:

 • ชนะ 10 การรบในการรบอันดับฤดูกาล 1.
 • ได้รับเมื่อสำเร็จ ในการรบอันดับฤดูกาลn 1.
 • ตราจะมอบให้หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลที่ที่ 1 พร้อมกันกับรางวัลลีก.

ตรา: วีรบุรุษการรบจัดอันดับ

 

เงื่อนไข:

 • ได้อันดับหนึ่ง ในการรบอันดับฤดูกาลที่ 1.
 • ได้รับเมื่อเสร็จสิ้น การรบอันดับฤดูกาลที่ 1.
 • ตราจะมอบให้หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลที่ที่ 1 พร้อมกันกับรางวัลลีก.

รางวัลสำหรับแต้มอันดับพาหนะ

ที่อันดับ 15, เมื่อได้รับคะแนนอันดับพาหนะ ผู้เล่นจะได้รับพันธบัตรเพิ่มอีก 25 ใบ

รางวัลฤดูกาล

รางวัลฤดูกาลจะมอบให้ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดฤดูกาล หลังทำการปลดผู้เล่นที่ละเมิดกฎของเกมจากรายชื่อผู้ที่สามารถรับรางวัลไปแล้ว  ในการได้รับรางวัล ให้ลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมลูกข่ายเกมไม่ช้ากว่า 180 วันหลังสิ้นสุดฤดูกาล

 • League I: 3,500 พันธบัตร, รูปแบบการรบอันดับลีก I, เหรียญ Gold, Season 1, 7 วันบัญชีพิเศษ, 2,000, 10 กองหนุนส่วนตัว +50% เครดิต สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • League II: 1,750 พันธบัตร, รูปแบบการรบอันดับลีก II เหรียญ  Silver, Season 1, 7 วันบัญชีพิเศษ, 1,000, 5 กองหนุนส่วนตัว +50% เครดิต สำหรับ 2 ชั่วโมง.
 • League III: 1,000 พันธบัตร, รูปแบบการรบอันดับลีก III, เหรียญ  Bronze, Season 1, 1 วันบัญชีพิเศษ500 , 5 กองหนุนส่วนตัว +50% เครดิต สำหรับ 2 ชั่วโมง.

การละเมิดกฎและบทลงโทษ

การรบจัดอันดับจะใช้กฎเดียวกันกับการรบแบบสุ่ม โดยจะทำการลงโทษตาม กฎของเกม และ ข้ออนุญาตใช้สิทธิ์ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย

ในกรณีที่มีการละเมิดกฎเกมหรือข้ออนุญาตใช้สิทธิ์ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย ผู้เล่นจะถูกปลดจากกระดานผู้นำทั้งหมดไม่ว่าจะหลังจบฤดูกาลที่ 1 หรือก่อนจะได้รับรางวัลฤดูกาลวันบัญชีพิเศษ

ปิด