บทลงโทษสำหรับการขาดการรบ

คำศัพท์

ไม่แสดงในการรบ

สถานการณ์ที่กองทัพ ล้มเหลวในการนำทีมเข้าไปในการรบ หรือ ขาดจำนวนสมาชิกในทีม

ระยะการพิจารณา

ช่วงเวลาสำหรับการไม่แสดงตัวในการรบ จะถูกปรับโทษกองทัพที่กำหนด

แต้มชัยชนะ

แต้มของกองทัพ ที่ได้รับสำหรับการเข้าร่วมการรบ ระหว่างซีซั่น

แต้มชื่อเสียงกองทัพ

แต้มของกองทัพที่ได้รับ เมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นระหว่างกิจกรรม

ค่าอิทธิพล

สกุลเงินแผนที่โลก ใช้ในการซื้อกองพลและชิ้นส่วน เพิ่มระดับรายได้จังหวัด เข้าร่วมการประมูลและจ่ายสำหรับการดำเนินการอื่นๆ กองทัพสามารถได้รับอิทธิพลจากการเข้าร่วมการรบบนแผนที่โลกเท่านั้น

สมัครเข้าร่วมการขึ้นฝั่ง

เป็นวิธีการยกพลขึ้นบกบนแผนที่โลก กองทัพที่ได้สมัครเข้าร่วมยกพลขึ้นบกจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์และแข่งขันเพื่อชิงโอกาสในการยกพลขึ้นบกบนแผนที่โลก

กองพล

หน่วยรบที่กองทัพใช้ในการโจมตีจังหวัดของข้าศึกและปกป้องดินแดนของตนเอง กองทัพจะสามารถได้รับการเสริมจากชิ้นส่วนได้ จะเป็นต้องใช้ค่าอิทธิพลในการจัดตั้งกองพลขึ้นมา


กฏหลัก

 • มีเพียงทีมที่มีจำนวนผู้เล่นตามกำหนดที่เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลกได้ ทีมที่ขาดผู้เล่นไปจะถือว่าไม่มาปรากฏตัวในการรบ จำนวนผู้เล่นขั้นต่ำ นั้นจะขึ้นกับคุณลักษณะของแต่ละแนวรบ
 • บทลงโทษที่ดำเนินต่อกองทัพนั้นจะขึ้นกับจำนวนการรบที่ไม่ได้เข้าร่วม จะทำการพิจารณาเฉพาะการรบที่ขาดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งและทำการกำหนดช่วงพิจารณาเท่านั้น บทลงโทษจะมีผลในตาเดินถัดไป

การรบที่ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องด้วยปัญหาทางเทคนิคจะไม่ถูกนับและจะไม่มีการปรับโทษใดๆ

 • กองทัพจะได้รับคะแนนลงโทษหนึ่งคะแนนต่อการขาดการรบ
 • การลงโทษต่อไปนี้ จะใช้งานในกองทัพ:
 • หลังการประมวลผลการรบ
 • ในตาต่อไป
หลังการประมวลผลการรบ
 • ลดจำนวนการสมัครเข้าร่วมยกพลขึ้นบก
 • เพิ่มค่าใช้จ่ายกองพล
ในตาต่อไป
 • การลดคะแนนชัยชนะ
 • การลดคะแนนชื่อเสียงกองทัพ
 • การลดค่าอิทธิพล

การป้องกันที่ใช้งานอยู่และราคาประมูลยกพลขึ้นบกจะถูกยกเลิกก่อนทำการดค่าอิทธิพล

 

หากกองทัพไม่เข้าสู่การรบที่ถูกโอน จะได้รับบทลงโทษที่ไม่ปรากฏตัวควบคู่ไปกับกองทัพที่ย้ายการรบ (ดู การโอนการรบ)

หากขบวนฝ่ายป้องกันพลาดการรบ จะไม่มีบทลงโทษใด ๆ (ดู การโจมตีขบวน)

ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษ

จำนวนคะแนนบทลงโทษจะแสดงที่แผงกองทัพด้านมุมขวาบน

ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับบทลงโทษ กดที่   และ ผงบทลงโทษสำหรับการไม่เข้ารบ จะเปิดขึ้น

แผงจะถูกแบ่งเป็นสองแถบด้วยกัน:

 • บทลงโทษที่มีผลอยู่  รายการบทลงโทษที่กองทัพได้รับ
 • บันทึกบทลงโทษ ข้อมูลโดยละเอียดของบทลงโทษที่มีผลและผ่านไป
ปิด