กองบัญชาการ, กองพล, และโมดุลย์

คำศัพท์

ศูนย์บัญชาการ

ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ของกองทัพ เฉพาะจังหวัดที่เชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการเท่านั้นที่จะได้รับรายได้เป็นทอง กองทัพมีศูนย์บัญชีการได้เพียงแห่งเดียว

กองพล

หน่วยรบที่ใช้โดยกองทัพเพื่อทำการโจมตีจังหวัดข้าศึกและป้องกันเขตแดนตนเองในภูมิภาค (ถ้าเปิดใช้ภูมิภาค) หรือภายในแนวรบ (ถ้าภูมิภาคถูกปิด) กองพลสามารถถูกเสริมได้โดยชิ้นส่วน ค่าอิทธิพลจะถูกใช้ในการจัดการกองพล

โมดุลย์

วิธีการของการเสริมกำลังกองพลที่เปลี่ยนคุณลักษณะของกองพลและทำให้กองทัพสามารถใช้กำลังสำรองรบในการรบชิงจังหวัดได้ ถ้ากองพลรอดจากการรบ ก็จะรักษาชิ้นส่วนไว้ใช้งานต่อไป คุณสามารถเพิ่มชิ้นส่วนสามชิ้นในชนิดที่แตกต่างกันเข้ากองพลได้พร้อมกัน

กำลังสำรองรบ

ยุทธปัจจัยที่สามารถใช้ในการรบเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือกองทัพคู่ต่อสู้

การเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการ

เส้นทางจากจังหวัดของคุณไปยังกองบัญชาการผ่านดินแดนที่กองทัพของคุณครอบครอง ถ้าภูมิภาคถูกเปิดใช้งาน การเชื่อมจังหวัดกับกองบัญชาการจะมีให้เฉพาะเขตแดนของภูมิภาค การเชื่อมกับกองบัญชาการจะเพิ่มการประมูลขั้นต่ำของจังหวัดและทำให้ได้รับและสามารถเพิ่มรายได้จังหวัดได้


กฎหลัก

การดำเนินการด้วยกองบัญชาการ กองพล และชิ้นส่วนจะมีให้สำหรับเจ้าหน้าที่กองทัพบางนายเท่านั้น สำหรับรายละเอียด ดูที่  กองทัพบนแผนที่โลก

ศูนย์บัญชาการ

คุณสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้กับศูนย์บัญชาการบนแผนที่โลก:

 • การจัดตั้ง กองทัพสามารถจัดตั้งศูนย์บัญชาการในจังหวัดได้ฟรี
 • การโยกย้าย กองทัพสามารถโยกย้ายศูนย์บัญชาการระหว่างจังหวัดได้ถ้ามีการเปิดพรมแดนร่วมกัน

กฎสำหรับศูนย์บัญชาการ:

 • คุณสามารถใช้การดำเนินการกับศูนย์บัญชาการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาการรบในจังหวัด

  ศูนย์บัญชาการจะไม่สามารถโยกย้ายได้เมื่ออยู่ระหว่างช่วงคูลดาวน์ของการโยกย้าย

 • ศูนย์บัญชาการจะได้รับการจัดตั้งและโยกย้ายเมื่อถึงตาเดินถัดไป
 • การดำเนินการกับศูนย์บัญชาการสามารถยกเลิกได้ก่อนที่ตาเดินปัจจุบันจะสิ้นสุดลง
 • คุณไม่สามารถลบศูนย์บัญชาการออกจากแผนที่ได้ ศูนย์บัญชาการจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อกองทัพออกจากแผนที่โลกหรือสูญเสียจังหวัดที่มีศูนย์บัญชาการตั้งอยู่
 • หลังจากการโยกย้ายหรือลบออกแต่ละครั้ง ศูนย์บัญชาการต้องใช้เวลาคูลดาวน์ 24 ตาเดินก่อนที่จะดำเนินการต่อได้
 • การเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการจะทำให้ได้รับทองจากจังหวัดของกองทัพ และเพิ่มราคาเสนอขั้นต่ำสำหรับจังหวัดในการประมูล

ความเป็นเจ้าของศูนย์บัญชาการ

ศูนย์บัญชาการกองทัพของคุณ
ศูนย์บัญชาการของศัตรู

สถานะศูนย์บัญชาการ

พร้อมสำหรับการโยกย้าย
อยู่ระหว่างช่วงคูลดาวน์ของการโยกย้าย
ส่งใบสมัครขอโยกย้ายแล้ว

กองพล

มี 3 วิธีในการได้รับกองพล:

 • เข้าร่วมการประมูลขึ้นฝั่ง ราคาเสนอในการประมูลจะรวมค่าใช้จ่ายกองพลอยู่แล้วโดยปริยาย
 • สมัครขอขึ้นฝั่ง คุณจะได้รับกองพลฟรีในการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์
 • ซื้อกองพล

คุณสามารถใช้การดำเนินการต่อไปนี้กับกองพลบนแผนที่โลก:

 • การซื้อ
  • กองทัพสามารถซื้อกองพลได้เฉพาะในกรณีที่มีศูนย์บัญชาการอยู่บนแผนที่โลกเท่านั้น
  • หลังจากที่ซื้อแล้ว กองพลจะถูกจัดให้อยู่ในจังหวัดที่มีศูนย์บัญชาการ
  • เป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อกองพลและสมัครขอโยกย้ายศูนย์บัญชาการในตาเดินเดียวกัน
  • กองทัพจำเป็นต้องมีอิทธิพลในการซื้อกองพลและชิ้นส่วน
 • การเสริมกำลังด้วยกองยานพาหนะ
  • กองทัพสามารถเสริมกำลังให้กับกองพลได้โดยการเพิ่มกองยานพาหนะ
  • กองพลสามารถใช้กองยานพาหนะได้พร้อมกันไม่เกิน 3 หน่วย แต่ห้ามใช้ประเภทเดียวกันมากกว่า 1 หน่วย
  • ชิ้นส่วนที่เพิ่มเข้ากองพลจะสามารถเปลี่ยนได้ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนจะถูกลบไปโดยไม่มีชดเชย
   ชิ้นส่วนจะถูกเปลี่ยนได้ถ้ากองพลนั้นอยู่ในจังหวัดของกองทัพ ชิ้นส่วนจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนได้ถ้ากองพลโจมตีจังหวัดข้าศึกและยังอยู่ในดินแดนของข้าศึก
  • การเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นมีให้ในขณะที่การรบชิงจังหวัดจบลงและไม่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลารบหลักถัดไป
 • การโยกย้าย
  • กองพลสามารถเคลื่อนพลข้ามจังหวัดของกองทัพและโจมตีจังหวัดของกองทัพอื่นๆ ได้
  • กองพลสามารถเคลื่อนพลข้ามจังหวัดผ่านพรมแดนเปิด
  • หลังจากโยกย้ายกองพลแล้ว ต้องใช้เวลาคูลดาวน์สำหรับการโยกย้าย 24 ตาเดิน
 • การยุบ
  • กองพลจะถูกยุบเมื่อถึงตาเดิน
  • เมื่อกองพลถูกยุบ คุณจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายกองพลคืน

กฎสำหรับกองพล:

 • กองพลตั้งอยู่ในจังหวัดเปิดให้เจ้าของจังหวัดในการป้องกันดินแดน จากการโจมตีโดยกองทัพศัตรู ถ้ากองพลของกองทัพไม่ได้ตั้งในจังหวัด, จังหวัดเป็นของกองทัพที่โจมตีโดยไม่มีการรบ
 • จังหวัดหนึ่งสามารถมีกองพลของกองทัพได้เพียงหน่วยเดียวเท่านั้น
 • การดำเนินการกับกองพลสามารถทำได้ตั้งแต่การรบชิงจังหวัดสิ้นสุดลง และไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนถึงช่วงไพรม์ไทม์ถัดไป
 • การดำเนินการกับกองพลสามารถยกเลิกได้ก่อนที่ตาเดินปัจจุบันจะสิ้นสุดลง
 • ถ้ากองพลของเจ้าของจังหวัดตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีการประมูล ราคาเสนอขั้นต่ำสำหรับจังหวัดนั้นจะเพิ่มขึ้น

ความเป็นเจ้าของกองพล

กองพลฝ่ายกองทัพของคุณ
กองพลของศัตรู

สถานะกองพล

พร้อมสำหรับการโยกย้าย
อยู่ระหว่างช่วงคูลดาวน์ของการโยกย้าย
ส่งใบสมัครขอโยกย้ายแล้ว
ส่งใบสมัครขอยุบแล้ว

โดยค่าเริ่มต้น ผู้เล่นที่มีตำแหน่งสูงสุดในทีมจะสามารถใช้กองหนุนสำหรับการรบใน World of Tanks ได้ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับเจ้าหน้าที่การรบ ซึ่งมีลำดับความสำคัญสูงสุดในการรบ ถ้ามีผู้เล่นหลายคนอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน สิทธิ์ในการใช้กองหนุนจะเป็นของผู้เล่นที่เข้าร่วมกองทัพมาก่อน

แต่ละกองทัพสามารถกำหนดลำดับความสำคัญเองได้โดยการวางตัวสมาชิกในลำดับที่ต้องการ การเปลี่ยนลำดับความสำคัญไม่มีผลกับการรบซึ่งได้กำหนดเวลาไว้แล้วสำหรับกองทัพ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าด้วยตนเองดังกล่าวจะมีผลกับการรบครั้งต่อๆ ไปทั้งหมด

กองทัพสามารถใช้ชิ้นส่วนสามชิ้นส่วนได้ถึงสามชิ้นพร้อมกันแต่ต้องไม่มากกว่าชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นของแต่ละชนิด

ปิด