กระดานผู้นำประจำฤดูกาล

ปทานุกรม

กระดานผู้นำประจำฤดูกาล

กิจกรรมประจำฤดูกาลจะมีชุดงานกองทัพให้ กองทัพจะได้รับคะแนนชัยชนะภายหลังปฏิบัติงานสำเร็จและถูกจัดลำดับในกระดานผู้นำ

ด่าน

กระดานผู้นำประจำฤดูกาลจะประกอบด้วยด่านหลายด่าน เมื่อสิ้นสุดของแต่ละด่าน กองทัพจะได้รับทองตามอันดับที่ตนเองได้

การจัดลำดับ

จะมีการจัดลำดับแยกในด่านแต่ละด่าน กระดานผู้นำทั้งหมดจะทำการตั้งใหม่เมื่อเริ่มด่านใหม่ กองทัพจะถูกจัดลำดับตามจำนวนคะแนนชัยชนะที่ได้ในช่วงด่านนั้นๆ


กฎหลัก

ในการตรวจสอบลำดับของคุณในกระดานผู้นำประจำฤดูกาล คลิกที่ 

อย่างไรก็ตามไอคอนจะไม่คลิกไม่ได้ถ้ากระดานผู้นำประจำฤดูกาลไม่มีการแข่ง

โดยมาตรฐาน ผู้เล่นสามารถเข้าดูกระดานผู้นำประจำด่านที่กำลังแข่งได้ พวกเขายังสามารถดูผลของด่านที่ผ่านๆมาในช่วงไหนของฤดูกาลก็ได้

กฎต่อไปนี้มีผลต่อกระดานผู้นำประจำฤดูกาล:

  • กระดานผู้นำนั้นเป็นไปตามแนวรบ กล่าวคือ จะมีการจัดลำดับแยกสำหรับแต่ละแนวรบบนแผนที่โลก
  • ถ้ากองทัพของคุณทำการเล่นพร้อมกันในหลายแนวรบ กองทัพจะถูกจัดลำดับในกระดานผู้นำแยกกัน
  • ถ้ากองทัพของคุณจบฤดูกาลโดยได้รับอันดับต้นๆในหลายกระดาน กองทัพก็จะได้รับรางวัลจำนวนมาก
  • ถ้ากองทัพทำคะแนนชัยชนะเท่ากับผู้แข่งขันอันดับสูงสุด กองทัพทั้งสองกองทัพจะได้รับทองจำนวนเท่ากัน
ปิด