รายได้จังหวัด

คำศัพท์

คลัง

ทองที่เป็นของกองทัพ ทองในคลังจะได้รับการเติมด้วยรายได้ที่ได้รับจากจังหวัดของกองทัพบนแผนที่โลก

รายได้ของจังหวัด

จำนวนทองที่จังหวัดมอบให้กับกองทัพที่เป็นเจ้าของในช่วงเวลา 24 ตาเดิน ในแต่ละตาเดิน ทองจะถูกเพิ่มลงในคลังของกองทัพเป็นจำนวน 1/24 ของรายได้ของจังหวัด กองทัพสามารถเพิ่มรายได้ของจังหวัดตัวเองได้โดยการใช้อิทธิพล


กฎหลัก

แต่ละกองทัพจะได้รับรายได้เป็นทองจากเขตแดนของตัวเอง รายได้ของจังหวัดสามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้าตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • กองทัพเป็นเจ้าของจังหวัด
 • จังหวัดเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการ

เจ้าหน้าที่กองทัพดังต่อไปนี้ที่ได้รับอนุญาตในการเพิ่มรายได้ของจังหวัด:

 • ผู้บังคับการ
 • รองผู้บังคับการ
 • นายทหารกำลังพล

รายได้ของจังหวัดมีกฎที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้:

 • ในตอนแรก ทุกจังหวัดจะมีรายได้อยู่ในระดับพื้นฐาน
 • ระดับรายได้พื้นฐานนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละแนวหน้า
 • กองทัพสามารถเพิ่มรายได้ของจังหวัดได้อีก 10 ระดับจากระดับพื้นฐานสำหรับจังหวัดของตัวเอง
 • กองทัพต้องใช้ค่าอิทธิพลในการเพิ่มรายได้ของจังหวัด
 •  กองทัพควรจะมีลำดับ Eloที่ต้องการ เพื่อเพิ่มรายได้จังหวัด
 •  ในการเพิ่มรายได้จังหวัดหลายระดับในทันที กองทัพควรจะมีลำดับ Elo ที่เหมาะสมและจ่ายค่าอิทธิพลที่จำเป็นสำหรับแต่ละระดับ
 • ในการเพิ่มรายได้ของจังหวัดให้ได้ทีละหลายระดับ กองทัพต้องจ่ายค่าอิทธิพลตามจำนวนที่กำหนดสำหรับแต่ละระดับ
 • ระดับรายได้ของจังหวัดจะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของจังหวัด แต่จะไม่ลดลงต่ำกว่าระดับพื้นฐาน
 • การเพิ่มระดับรายได้ของจังหวัดจะเพิ่มจำนวนทองที่จังหวัดมอบให้แก่กองทัพที่เป็นเจ้าของด้วย จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากันหมดสำหรับทุกจังหวัดที่อยู่ในแนวหน้าเดียวกัน
 • การเพิ่มรายได้ของจังหวัดยังเพิ่มราคาขั้นต่ำที่ต้องใช้สำหรับการประมูลเพื่อชิงจังหวัดนั้นๆ อีกด้วย
 • รายได้ของจังหวัดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ตาเดินถัดไป 
 • กองทัพไม่สามารถเพิ่มรายได้จังหวัดได้ถ้าจังหวัดถูกปล้นสะดมไป
ปิด