คำศัพท์

ปฎิบัติการ

ชุดการดำเนินการทางทหารบนแผนที่โลก ในช่วงปฏิบัติการ กองทัพจะได้รับชุดงานจำนวนหนึ่ง

งาน

ภารกิจพิเศษที่มอบให้กองทัพ กองทัพได้รับรางวัลต่างๆสำหรับการปฏิบัติงานสำเร็จ

จุดตรวจ

เป้าหมายจำเพาะของงาน ในการปฏิบัติงานสำเร็จ กองทัพต้องผ่านจุดตรวจทั้งหมด

ลำดับ Elo

ลำดับกองทัพบนแผนที่โลกที่สะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะการรบของกองทัพ ลำดับ Elo นั้นจะถูกคำนวณสำหรับแนวรบระดับ VI VIII และ X โดยแยกจากกัน ลำดับ Elo กองทัพจะเปลี่ยนตามการรบแต่ละครั้ง: ชัยชนะจะเพิ่มลำดับ Elo ในขณะที่การแพ้จะลดมัน


กฏหลัก

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการกองทัพหลายปฏิบัติการสามารถเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลบนแผนที่โลก การปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในแนวรบที่ตรงตามข้อกำหนดของระดับพาหนะสูงสุดและจำนวนผู้เล่นต่อทีม ปฏิบัติการจะมีเวลาจำกัดเอาไว้

ในการดูรายการปฏิบัติการปัจจุบันทั้งหมดบนแผนที่โลก คลิก  (งานกองทัพ).

งาน

ปฏิบัติการแต่ละปฏิบัติการจะรวมจำนวนของงานที่กองทัพควรปฏิบัติสำเร็จในระยะเวลาหนึ่ง ถ้าปฏิบัติการสิ้นสุดลง งานที่ไม่สำเร็จจะถูกยกเลิกและกองทัพจะไม่ได้รับรางวัลจากงานดังกล่าว

กฏของการรับงาน:

 • ทันทีที่ปฏิบัติการเริ่มขึ้นในแนวรบ กองทัพจะได้รับงานปฏิบัติการทั้งหมดที่ตรงกับลำดับ Elo ของตน
 • กองทัพสามารถส่งการสมัครยกพลขึ้นบกหรือส่งการประมูลในการประมูลยกพลขึ้นบกในแนวรบ ในกรณีนี้ กองทัพจะได้รับงานทั้งหมดที่ตรงกับลำดับ Elo ของตน งานจะมอบให้เมื่อตาเดินถัดไปได้รับการประมวลแล้ว การรบทัวร์นาเมนต์ยกพลขึ้นบกจะนับเมื่อทำการคำนวณความคืบหน้างาน

งานบางงานจะมอบให้ต่อเมื่องานปัจจุบันปฏิบัติสำเร็จแล้วเท่านั้น

กองทัพสามารถได้รับงานเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ถ้าในขณะทำงาน กองทัพไม่สามารถทำตามข้อกำหนดการเข้าร่วมได้ งานปัจจุบันจะไม่ถูกยกเลิกแต่กองทัพจะไม่สามารถรับงานเดียวกันได้อีกในอนาคต

กองทัพได้รับงานดังต่อไปนี้สำหรับการปฏิบัติงานสำเร็จ

 • ทอง
 • อิทธิพล
 • คะแนนชัยชนะ

ในการดูงานปฏิบัติการทั้งหมด คลิกที่ชื่อของงานในรายการปฏิบัติการ

จุดตรวจ

งานถือว่าสำเร็จหากจุดตรวจทั้งหมดสำเร็จแล้ว ความคืบหน้างานจะถูกอัพเดตภายหลังการรบแต่ละครั้ง

จะไม่นับชัยชนะทางเทคนิคและจะไม่มีผลต่อความคืบหน้าของกองทัพ แต่ในทางกลับกัน ความล้มเหลวทางเทคนิคจะมีผลต่อสถิติชัยชนะ

ในการดูจุดตรวจงานทั้งหมด คลิกที่ลูกศร   ถัดจากชื่อในรายชื่องาน ถ้างานไม่มีให้กองทัพของคุณ ข้อกำหนดที่กองทัพของคุณต้องมีเพื่อรับงานจะแสดงขึ้นแทนจุดตรวจ

จุดผ่านจะสามารถทำให้สำเร็จได้ในจังหวัดบางจังหวัดเท่านั้น ในการดูจังหวัดทั้งหมดสำหรับจุดตรวจที่เลือกไว้ คลิก   (จังหวัดเป้าหมาย)

ชนิดจุดตรวจ:

 • ยึดจังหวัดเป้าหมายหรือคงเป็นเจ้าของจังหวัดจนการรบสิ้นสุดลง
 • ปล้นสะดมจังหวัดเป้าหมาย
 • เข้าร่วมการรบทัวร์นาเมนต์ N ครั้งในจังหวัดเป้าหมาย
 • ชนะการรบ N ครั้งในจังหวัดเป้าหมาย

 • ชนะการรบติดต่อกัน N ครั้งในจังหวัดเป้าหมาย การแพ้ในจังหวัดไม่ใช่เป้าหมายจะไม่จบการชนะติดต่อกัน
 • ชนะการรบ N ครั้งในจังหวัดเป้าหมาย
 • ทำความเสียหายกองทัพรวมกัน N หน่วยในการรบในจังหวัดเป้าหมาย
 • ชนะการรบทัวร์นาเมนต์ N ครั้งในจังหวัดเป้าหมาย การแพ้ในจังหวัดไม่ใช่เป้าหมายจะไม่จบการชนะติดต่อกัน
 • ได้รับค่าประสบการณ์กองทัพ N หน่วยในการรบในจังหวัดเป้าหมาย
 • ทำลายรถถังกองทัพข้าศึกเป็นจำนวนรวม N คันในการรบในจังหวัดเป้าหมาย
ปิด