นโยบายการชดเชย

กฏการชดเชยสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่มีผลต่อการเล่นสงครามกองทัพและการใช้งานของกองทัพ

 1. กฏเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการให้บริการที่มีคุณภาพอย่าง สม่ำเสมอต่อผู้เล่นที่เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
 2. ผู้เล่นจะสามารถได้รับการชดเชยได้ถ้ามีปัญหาทางเทคนิคกับการใช้งานกองทัพ การเล่นบนแผนที่โลกหรือเซิร์ฟเวอร์การเล่นเกมของ World of Tanks ที่ทำให้เกิดความสูญเสียในรูปตัวเงินหรือวัตถุในเกม
 3. การชดเชยจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม: กลุ่มคน และ รายบุคคล
  1. การชดเชยกลุ่ม จะมีให้ถ้ามากกว่า 5% ของกองทัพได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเทคนิคในช่วงวันดังกล่าว

   การชดเชยจะรวมทองในจำนวนดังต่อไปนี้:

   • 15 เท่าของค่าวันบัญชีพิเศษสำหรับกองทัพที่เล่นอยู่บนแนวรบ X
   • 10 เท่าของค่าวันบัญชีพิเศษสำหรับกองทัพที่เล่นอยู่บนแนวรบ VIII

   ทองจะถูกโอนเข้าคลังของกองทัพ

   ค่าอิทธิพลที่เสียเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคจะถูกคืนให้บัญชีของกองทัพ

   จำนวนค่าอิทธิพลที่เท่ากับราคากองพลที่ถูกยุบไป จะถูกคืนเข้าบัญชีของกองทัพโดยอัตโนมัติ

  2. การชดเชยรายบุคคล จะทำก็ต่อเมื่อมีกองทัพบางกองทัพได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเทคนิค ปัญหาทางเทคนิคบนเซิร์ฟเวอร์เกมบางครั้งจะไม่นับอยู่ในการชดเชยนี้ (ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์เกมจะนับเป็นการชดเชยกลุ่ม)

   การชดเชยจะร่วมทองในจำนวนดังต่อไปนี้:

   • 15 เท่าของค่าวันบัญชีพิเศษสำหรับกองทัพที่เล่นอยู่บนแนวรบ X
   • 10 เท่าของค่าวันบัญชีพิเศษสำหรับกองทัพที่เล่นอยู่บนแนวรบ VIII

   ทองจะถูกโอนเข้าคลังของกองทัพ

   ค่าอิทธิพลที่เสียเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคจะถูกคืนให้บัญชีของกองทัพ

   จำนวนค่าอิทธิพลที่เท่ากับราคากองพลที่ถูกยุบไป จะถูกคืนเข้าบัญชีของกองทัพโดยอัตโนมัติ

   ถ้ากองบัญชาการถูกลบออกจากแผนที๋โลกเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค กองทัพจะสามารถตั้งกองบัญชาการได้อีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมง

 4. การชดเชยเป็นกลุ่มจะทำตามความริเริ่มของ Wargaming ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทัพที่ได้รับผลกระทบ
 5. การชดเชยส่วนบุคคลนั้นจะดำเนินการตามคำขอที่ส่งไปยัง บริการลูกค้า
  กฎต่อไปนี้จะถูกใช้กับคำขอของผู้เล่น:
  • คำขอจะต้องถูกส่งไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบ
  • คำขอจะต้องถูกส่งโดยผุ้บังคับการหรือรองผู้บังคับการ
  • กองทัพจะต้องให้ข้อมูลมากเท่าที่จะเป็นไปได้กับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
  • กองทัพจะต้องให้ภาพจากหน้าจอเพื่อพิสูจน์ว่ามีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นจริง (ภาพจากหน้าจอของแผนที่โลก ในโปรแกรมลูกข่าย World of Tanks หรืออื่นๆ)
  • ถ้าเป็นไปได้ คำขอจะต้องรวมบันทึกการรบที่แสดงปัญหาดังกล่าวด้วย
 6. การชดเชยจะไม่นับรวมกรณีดังต่อไปนี้:
  • การรบที่ได้เข้าร่วม
  • ผู้เล่นต่างคนต่างไม่สามารถเข้าร่วมการรบได้
  • ปัญหาที่เกิดจากศูนย์ข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่
  • ปัญหาจากฝั่งผู้ให้บริการอินเตอร์เนท
  • ไฟดับ
  • เหตุการณ์อื่นๆที่นอกเหนือการควบคุมและไม่ได้เกิดจาก Wargaming เอง
 7. ถ้าการรบล้มเหลวลงเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค จะไม่ทำการชดเชยให้กับงานกองทัพบนแผนที่โลก:
  • ความคืบหน้างานจะคงเดิม
  • สถิติชัยชนะต่อเนื่องจะไม่หยุดลง
 8. การชดเชยจะไม่มีให้หากการยืนยันได้ว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงนั้นยากเกินไป แบ่งปันในสื่อสังคม
ปิด