เปลี่ยนเวลาการรบ

คำศัพท์

เวลารบหลัก

เวลาเมื่อการรบชิงจังหวัดเริ่มขึ้น แต่ละแนวรบจะมีกลุ่มจังหวัดหลายกลุ่มที่รวมกันไว้ด้วยเวลารบหลักเดียวกัน การดำเนินการในจังหวัดจะถูกหยุดลงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลารบหลัก การดำเนินการจะทำได้อีกครั้งภายหลังการรบสิ้นสุดลง กองทัพจะสามารถลดระดับความไม่สงบของจังหวัดและตั้งหรือย้ายกองบัญชาการในช่วงเวลานี้

อิทธิพล

สกุลเงินของแผนที่โลก ใช้ในการซื้อกองพลและชิ้นส่วน เพิ่มรายได้จังหวัด เข้าทำการประมูล และจ่ายสำหรับการดำเนินการอื่นๆ กองทัพสามารถได้รับอิทธิพลจากการเข้าร่วมการรบบนแผนที่โลกเท่านั้น


กฏหลัก

กองทัพที่มีจังหวัดหลายจังหวัดบนแผนที่โลกอาจจะต้องทำการป้องกันจังหวัดดังกล่าวในระยะเวลาเดียวกัน ในการทำให้สมาชิกกองทัพกลุ่มเดียวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรบสองจังหวัดในช่วงระยะเวลารบหลักเดียวกัน กองทัพสามารถย้ายเวลาการรบสำหรับหนึ่งในจังหวัดดังกล่าว 

มีเพียงเจ้าของจังหวัดที่จะทำการย้ายเวลารบได้

กฏต่อไปนี้จะมีผลต่อการย้ายเวลารบ:

 • การสมัครสามารถถูกส่งได้ภายหลังสิ้นสุดการรบและไม่ช้ากว่าสามตาเดินก่อนเวลารบหลักถัดไป
 • การสมัครจะถูกประมวลสามตาเดินก่อนเวลารบหลัก ถ้าการสมัครยังไม่ได้รับการประมวล ก็จะถูกยกเลิกไป
 • กองทัพจะจ่ายค่าอิทธิพลในการย้ายเวลาการรบ ถ้ากองทัพยกเลิกการสมัคร ค่าอิทธิพลจะกลับสู่คลังกองทัพ
 • การสมัครที่ไม่ได้ประมวลจะเห็นได้เฉพาะเจ้าของจังหวัดเท่านั้น ภายหลังการสมัครถูกประมวลแล้ว ข้อมูลของการเปลี่ยนเวลารบจะมีให้ทุกกองทัพเห็น.
 • การเปลี่ยนเวลารบจะมีผลจนกว่าการรบครั้งต่อไปเท่านั้น ในการเปลี่ยนเวลาการรบของวันถัดไป กองทัพจะต้องส่งการสมัครใหม่

ในช่วงฤดูกาลบางฤดูกาล การเลื่อนเวลารบอาจจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ในการส่งการสมัครย้ายเวลาการรบ:

 1. เลือกหนึ่งในจังหวัดของคุณบนแผนที่โลก
 2. คลิก  (เปลี่ยนเวลาการรบ) หน้าต่างพร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเริ่มการรบจะปรากฏขึ้น
 3. คลิก เปลี่ยนเวลาการรบ. การสมัครจะถูกส่ง

เจ้าหน้าที่กองทัพดังต่อไปนี้สามารถส่งหรือยกเลิกการสมัครเปลี่ยนเวลาการรบได้:

 • ผู้บังคับการ
 • รองผู้บังคับการ
 • นายทหารกำลังพล
 • นายทหารยุทธการ

ค่าสมดุล

 • แนวรบ VI
 • แนวรบ VIII
 • แนวรบ X 
แนวรบ VI

การเปลี่ยนเวลาการรบ

15 นาที

จำนวนการรบก่อนเวลารบหลักเมื่อการสมัครเปลี่ยนเวลาการรบไม่สามารถถูกส่งได้อีก

3

แนวรบ VIII

การเปลี่ยนเวลาการรบ

15 นาที

จำนวนการรบก่อนเวลารบหลักเมื่อการสมัครเปลี่ยนเวลาการรบไม่สามารถถูกส่งได้อีก

3

แนวรบ X 

การเปลี่ยนเวลาการรบ

15 นาที

จำนวนการรบก่อนเวลารบหลักเมื่อการสมัครเปลี่ยนเวลาการรบไม่สามารถถูกส่งได้อีก

3

 

ปิด