การออกจากแผนที่โลก

คำศัพท์

กองพล

หน่วยรบที่กองทัพใช้ในการโจมตีจังหวัดของข้าศึกและปกป้องดินแดนของตนเอง กองทัพจะสามารถได้รับการเสริมจากชิ้นส่วนได้ จะเป็นต้องใช้ค่าอิทธิพลในการจัดตั้งกองพลขึ้นมา

กองบัญชาการ

ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ของกองทัพ มีเพียงจังหวัดที่เชื่อมกันกับกองบัญชาการเท่านั้นที่จะมอบรายได้เป็นทองให้ กองทัพสามารถมีกองบัญชาการได้เพียงแห่งเดียว

เวลารบหลัก

เวลาเมื่อการรบชิงจังหวัดเริ่มขึ้น แต่ละแนวรบจะมีกลุ่มจังหวัดหลายกลุ่มที่รวมเข้าไว้ด้วยเวลารบหลักเดียวกัน การดำเนินการทั้งหมดในจังหวัดจะถูกพักหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลารบหลัก การดำเนินการจะทำได้อีกครั้งภายหลังการรบสิ้นสุดลง กองทัพจะสามารถลดระดับความไม่สงบของจังหวัดที่ครอบครองและตั้งหรือโยกย้ายกองบัญชาการในช่วงเวลานี้เท่านั้น

รายได้จังหวัด

จำนวนทองที่จังหวัดจะมอบให้กับกองทัพที่เป็นเจ้าของในช่วง 24 ตาเดิน ทองจะถูกเพิ่มไปยังคลังกองทัพในจำนวน 1/24 ของรายได้จังหวัดในแต่ละตาเดิน กองทัพสามารถเพิ่มรายได้จังหวัดด้วยการใช้อิทธิพล


กฏหลัก

กองทัพสามารถออกจากแผนที่โลกเมื่อใดก็ได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ในกรณีดังกล่าวดังต่อไปนี้:

 • กองทัพสามารถออกจากแผนที่โลกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นทองหรือค่าอิทธิพล
 • กองทัพสามารถออกจากแผนที่โลกที่ “ถูกแช่ไว้” ได้
 • ใบขอออกจะได้รับการประมวลผลอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนการรบกองทัพจะเริ่มต้นหรือหลังจากการรบตามกำหนดการสิ้นสุดลง
 • เมื่อทำการส่งใบสมัครเพื่อออก ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องยืนยันรหัสผ่านของตนหากรหัสผ่านถูกกรอกเมื่อเวลา 10 นาทีก่อนหน้านี้
 • เมื่อทำการส่งใบสมัครออกแล้ว จะไม่สามารถทำการดำเนินการทั้งหมดของกองทัพบนแผนที่โลก กองทัพสามารถทำได้เพียงยกเลิกการสมัครขอออกจากแผนที่โลก
 • บันทึกกองทัพจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาของการออก

เงื่อนไขของการออกจากแผนที่โลก

เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะมีผลเมื่อกองทัพตัดสินใจที่จะออกจากแผนที่โลก:

 • ใบสมัครการออกสามารถถูกส่งได้แม้ว่ากองทัพจะไม่ได้ครอบครองจังหวัดใดๆ แต่ได้ทำการสมัครยกพลขึ้นบกในจังหวัดหรือเข้าร่วมการประมูลไปแล้ว
 • ใบสมัครออกจะสามารถถูกส่งได้โดยผู้เล่นที่่มีตำแหน่งต่อไปนี้
  • ผู้บังคับการ
  • รองผู้บังคับการ

ใบสมัครสำหรับการออกจากแผนที่โลก

ในการส่งใบสมัครออก:

 1. บนแผงกองทัพ คลิก (ออกจากแผนที่โลก).
 2. ในหน้าต่างเปิด คลิก ออกจากแผนที่โลก ใบสมัครการออกจะถูกส่ง

ถ้าใบสมัครการออกยังไม่ได้รับการประมวล มันจะถูกยกเลิก

ผลจากการออกจากแผนที่โลก

เมื่อกองทัพออกจากแผนที่โลก จะมีผลดังต่อไปนี้:

 • กองพลของกองทัพจะถูกยุบ และค่าการตั้งกองพลจะไม่ถูกชดเชย
 • กองบัญชาการจะถูกย้ายออกจากแผนที่โลกภายในช่วงพัก 24 ตาเดินก่อนการดำเนินการอื่นๆ
 • จังหวัดทั้งหมดของกองทัพจะไม่มีการครอบครอง (ไม่มีเจ้าของ)
 • รายได้จังหวัดจะไม่เปลี่ยนแปลง
 • ใบสมัครและการส่งประมูลของกองทัพจะถูกยกเลิก การลงทุนทั้งหมดจะถูกชดเชยคืนไปยังคลังกองทัพ
 • จังหวัดทั้งหมดของกองทัพจะไม่ถูกยึดครอง (โดยไม่มีเจ้าของ) และคะแนนการบริหารที่ลงทุนในจังหวัดเหล่านี้จะถูกส่งกลับไปยังกองทัพ
 • คะแนนการบริหารจะคืนให้กับกองทัพสำหรับใบสมัครการโอนการรบที่ถูกยกเลิกทั้งหมด

 

ปิด