คำศัพท์

การปฏิวัติ

การลุกฮือต่อกองทัพที่ครอบครองจังหวัด การปฏิวัติจะเกิดขึ้นในจังหวัดปกติเท่านั้น ในช่วงการปฏิวัติ

จะเกิดทัวร์นาเมนต์ในจังหวัด จังหวัดที่กำลังทำการปฏิวัติจะถูกทำเครื่องหมายพิเศษไว้บนแผนที่ .

กำลังต่อต้าน                                                            

กองกำลังสามารถเริ่มการปฏิวัตในจังหวัดได้หากทำค่าได้ถึงค่าสูงสุด การเพิ่มของกำลังต่อต้านประจำวันนั้นขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย.

ระดับความไม่สงบ

หนึ่งในปัจจัยของการเพิ่มของกองกำลังต่อต้าน ยิ่งระดับความไม่สงบสูงเท่าใด กำลังต่อต้านก็จะเริ่มทำการปฏิวัติได้เร็วขึ้นเท่านั้น

เวลารบหลัก

เวลาเมื่อการรบชิงจังหวัดเริ่มขึ้น แต่ละแนวรบจะมีกลุ่มจังหวัดหลายกลุ่มที่รวมกันไว้ด้วยเวลาการรบเดียวกัน การดำเนินการในจังหวัดจะถูกพักไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนเวลารบหลัก การดำเนินการจะทำได้อีกครั้งภายหลังสิ้นสุดการรบแล้ว กองทัพจะสามารถทำได้เพียงลดระดับความไม่สงบในจังหวัดของตน และตั้งหรือย้ายกองบัญชาการในช่วงเวลานี้.

รายได้จังหวัด

จำนวนทองที่จังหวัดมอบให้กองทัพที่ครอบครองเป็นเวลา 24 ตาเดิน ทองนั้นจะเพิ่มเข้าคลังกองทัพในจำนวน 1/24 ของรายได้จังหวัดในแต่ละตาเดิน กองทัพสามารถเพิ่มระดับรายได้ของจังหวัดด้วยการใช้ค่าอิทธิพล


กฏหลัก

กำลังต่อต้านจะมีอยู่ในจังหวัดปกติแต่ละจังหวัด และด้วยทรัพยากรที่เพียงพอ กำลังต่อต้านจะสามารถก่อการปฏิวัติได้

การปฏิวัติจะเป็นไปตามกฏดังต่อไปนี้:

 • การปฏิวัติจะเริ่มขึ้นได้ในจังหวัดปกติเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลต่อจังหวัดยกพลขึ้นบกและจังหวัดประมูล
 • หากกองทัพมีจังหวัดเพียงแห่งเดียวในแผนที่โลก ระดับการปฏิวัติและความไม่สงบจะไม่เพิ่มขึ้นในจังหวัดนี้
 • กำลังต่อต้านจะเพิ่มขึ้นแต่ละวันภายหลังการสิ้นสุดการรบชิงจังหวัด
 • การปฏิวัติเริ่มขึ้นเมื่อกำลังต่อต้านเพิ่มถึงระดับสูงสุด
 • ภายหลังการปฏิวัติเริ่มขึ้น จังหวัดจะกลายเป็นจังหวัดยกพลขึ้นบก
 • การปฏิวัติจะจบลงพร้อมกับการรบชิงจังหวัด
 • ทันทีที่การปฏิวัติสิ้นสุดลง กำลังต่อต้านและระดับความไม่สงบจะถูกปรับเป็นศูนย์

กองทัพสามารถเพิ่มระดับความไม่สงบในจังหวัดศัตรูด้วยการเพิ่มรายได้ชั่วคราว เร่งการเติบโตของการปฏิวัติ หากแนวต้านถึงระดับสูงสุดตามเวลาที่จังหวัดกลายเป็นปกติ ปฏิวัติจะเริ่มขึ้น

ปัจจัยการเพิ่มกำลังต่อต้าน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มกำลังต่อต้านในจังหวัด

 • รายได้จังหวัด. ยิ่งรายได้จังหวัดสูงขึ้นเท่าใด การต่อต้านก็จะเพิ่มขึ้นเร็วเท่ากัน ถ้าจังหวัดไม่ได้มอบรายได้ให้ เช่น ภายหลังการปล้นสะดม ปัจจัยนี้ก็จะไม่มีผลต่อการเพิ่มกำลังต่อต้าน.
 • จำนวนจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นของกองทัพเดียวกัน  ยิ่งมีจังหวัดใกล้เคียงเป็นของกองทัพมากเท่าใด กำลังต่อต้านก็จะเพิ่มขึ้นเร็วตามกัน
 • จำนวนจังหวัดทั้งหมดที่กองทัพเดียวกันครอบครอง. ยิ่งกองทัพครอบครองจังหวัดมากเท่าใด กำลังต่อต้านก็จะเพิ่มขึ้นเร็วตามกัน
 • ระดับความไม่สงบ .ยิ่งระดับความไม่สงบในจังหวัดมีมากเท่าใด กำลังต่อต้านก็จะเพิ่มขึ้นเร็วตาม ภายหลังการรบชิงจังหวัดสิ้นสุดลง ระดับความไม่สงบจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติหนึ่งระดับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  • การปฏิวัติไม่ได้เริ่มขึ้นภายหลังสิ้นสุดการรบ
  • จังหวัดไม่ได้เป็นเพียงจังหวัดเดียวที่กองทัพครอบครอง

การลดระดับความไม่สงบ

กองทัพไม่สามารถหยุดการเพิ่มของกำลังต่อต้านในจังหวัดของตนได้ แต่กองทัพสามารถทำให้การเพิ่มช้าลงอย่างมากด้วยการลดระดับความไม่สงบในจังหวัด

กฏของการลดระดับความไม่สงบ:

 • กองทัพสามารถส่งใบสมัครเพื่อลดระดับความไม่สงบเมื่อใดก็ได้ (แม้ในระหว่างการรบ) จนกว่าการปฏิวัติจะเริ่มขึ้น
 • ความไม่สงบจะลดได้หลายระดับในเวลาเดียวกันไปจนถึงระดับศูนย์
 • กองทัพจ่ายค่าอิทธิพลเพื่อลดระดับความไม่สงบ
 • ถ้ามีกองบัญชาการตั้งไว้หรือมีกองพลอยู่ในจังหวัด กองทัพจะได้รับส่วนลดในการลดระดับความไม่สงบ ส่วนลดจะเพิ่มขึ้นหากกองทัพมีทั้งกองบัญชาการและกองพลในจังหวัดนั้นๆ

ในการลดระดับความไม่สงบ:

 1. เลือกจังหวัดบนแผนที่โลก
 2. คลิก  (ลดระดับความไม่สงบ). หน้าต่างพร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับระดับความไม่สงบปัจจุบันจะเปิดขึ้น.
 3. เลื่อนแถบเลื่อนไปยังระดับที่ต้องการ
 4. คลิก ลดระดับความไม่สงบ. การสมัครเพื่อลดระดับความไม่สงบจะถูกส่ง ระดับความไม่สงบจะลดลงเมื่อทำการประมวลตาเดินแล้ว

การเพิ่มความไม่สงบ

กองทัพสามารถเพิ่มระดับความไม่สงบโดยไม่เปิดเผยตัวในจังหวัดข้าศึกได้ เพื่อเร่งการโตของกำลังต่อต้าน

กฏของการเพิ่มระดับความไม่สงบ

 • กองทัพสามารถส่งใบสมัครเพื่อเพิ่มระดับความไม่สงบภายหลังสิ้นสุดการรบและถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลารบหลักของจังหวัด
 • กองทัพสามารถเพิ่มความไม่สงบได้เพียงหนึ่งระดับต่อวัน
 • กองทัพจ่ายอิทธิพลเพื่อเพิ่มระดับความไม่สงบ
 • ความไม่สงบจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นเกินระดับสูงสุดได้ ถ้ากองทัพส่งใบสมัครเพื่อเพิ่มความไม่สงบมากเกินไป ใบสมัครที่ถูกส่งก่อนจะถูกยกเลิกและค่าอิทธิพลจะถูกส่งคืนกองทัพเมื่อทำการประมวลตาเดินแล้ว
 • ใบสมัครเพิ่มระดับความไม่สงบจะไม่สามารถส่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้:
  • มีการปฏิวัติในจังหวัดแล้ว
  • จังหวัดเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่กองทัพครอบครองอยู่

ในการเพิ่มระดับความไม่สงบ:

 1. เลือกจังหวัดบนแผนที่โลก
 2. คลิก  (เพิ่มระดับความไม่สงบ). หน้าต่างพร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับระดับความไม่สงบปัจจุบันจะเปิดขึ้น
 3. คลิก เพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ. ใบสมัครเพิ่มระดับความไม่สงบจะถูกส่ง ระดับความไม่สงบจะเพิ่มขึ้นเมื่อประมวลผลตาเดินเรียบร้อยแล้ว

ใบสมัครจะถูกประมวลตามลำดับต่อไปนี้

 1. ใบสมัครลดระดับความไม่สงบ
 2. ใบสมัครเพิ่มระดับความไม่สงบ

ค่าสมดุล

ค่าของกำลังต่อต้านในจังหวัดที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติ 1000 
ระดับความไม่สงบสูงสุด 10
ส่วนลดสำหรับการลดระดับความไม่สงบหนึ่งระดับ สำหรับกองพลที่อยู่ในจังหวัด 25%
สำหรับกองบัญชาการที่ตั้งในจังหวัด 50%

 

ปิด