การขึ้นฝั่งบนแผนที่ - การประมูล

คำศัพท์

จังหวัดในการประมูล

จังหวัดที่กองทัพสามารถขึ้นฝั่งได้โดยการเข้าร่วมประมูลเท่านั้น

อิทธิพล

สกุลเงินแผนที่โลก ใช้ในการซื้อกองพลและชิ้นส่วน เพิ่มระดับรายได้จังหวัด เข้าร่วมการประมูลและจ่ายสำหรับการดำเนินการอื่นๆ กองทัพจะสามารถได้รับอิทธิพลจากการเข้าร่วมการรบบนแผนที่โลกเท่านั้น อิทธิพลที่สะสมไว้จะถูกตั้งใหม่เมื่อฤดูกาลใหม่เริ่มขึ้น

อิทธิพลที่สะสมจะถูกรีเซ็ตเมื่อฤดูกาลใหม่เริ่มต้นขึ้น

การประมูล

วิธีในการขึ้นฝั่งบนแผนที่โลก ระหว่างการประมูล กองทัพจะเสนอราคาในสกุลเงินพิเศษที่เรียกว่า "อิทธิพล"

ราคาเสนอ

จำนวนของอิทธิพลที่กองทัพใช้เพื่อเข้าร่วมการประมูล ถ้าราคาเสนอแพ้ประมูล กองทัพจะได้รับอิทธิพลคืนทั้งหมดหรือบางส่วน

ราคาเสนอขั้นต่ำ

จำนวนของอิทธิพลที่กองทัพต้องจ่ายเพื่อเข้าร่วมการประมูลเพื่อขึ้นฝั่ง ไม่สามารถเสนอราคาที่น้อยกว่าราคาเสนอขั้นต่ำได้

ราคาเสนอที่ชนะครั้งก่อน

ราคาเสนอที่ชนะการประมูลก่อนหน้านี้ของจังหวัด จะไม่มีการระบุไว้ถ้าไม่มีการประมูลก่อนหน้านี้สำหรับจังหวัดดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถใช้ค่านี้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับการประมูลรอบปัจจุบัน ราคาเสนอที่ชนะครั้งก่อนไม่มีผลกับราคาเสนอขั้นต่ำ

อิทธิพลอิสระ

อิทธิพลที่ใช้ในการเสนอราคาเพื่อขึ้นฝั่งในส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายกองพล อิทธิพลอิสระสามารถนำไปซื้อกองยานพาหนะให้กองพลได้

ผู้ชนะการประมูล

หนึ่งหรือหลายกองทัพที่ได้ส่งราคาประมูลสูงสุดและได้รับสิทธิ์ในการเข้ารบชิงจังหวัดกับผู้ท้าชิงคนอื่นๆ

ผู้ท้าชิง

กองทัพที่เกี่ยวข้องในทัวร์นาเมนต์เพื่อแย่งชิงจังหวัด ผู้ท้าชิงสำหรับจังหวัดในการประมูลประกอบด้วยกองทัพที่โจมตีจากเขตแดนที่อยู่ติดกันและผู้ชนะการประมูล

กองพล

หน่วยรบที่กองทัพใช้ในการโจมตีจังหวัดของข้าศึกและปกป้องดินแดนของตนเอง กองทัพจะสามารถได้รับการเสริมจากชิ้นส่วนได้ จะเป็นต้องใช้ค่าอิทธิพลในการจัดตั้งกองพลขึ้นมา

กองยานพาหนะ

วิธีการของการเสริมกำลังกองพลที่เปลี่ยนคุณลักษณะของกองพลและทำให้กองทัพสามารถใช้กำลังสำรองรบในการรบชิงจังหวัดได้ ถ้ากองพลรอดจากการรบ ก็จะรักษาชิ้นส่วนไว้ใช้งานต่อไป คุณสามารถเพิ่มชิ้นส่วนสามชิ้นในชนิดที่แตกต่างกันเข้ากองพลได้พร้อมกัน


กฎหลัก

นการค้นหาจังหวัดที่เหมาะกับการยกพลขึ้นบก คลิก  (จังหวัดแผนที่โลก) และเลือกตัวเลือกการค้นหาที่ต้องการ

ในการยกพลขึ้นบกในจังหวัด กองทัพจะสามารถทำการส่งราคาประมูลเพื่อเข้าร่วมการประมูล กองทัพจะสามารถส่งราคาประมูลได้ถ้ากองทัพไม่มีจังหวัดและกองพลบนแผนที่โลก

การประมูลบนแผนที่โลกจะจัดขึ้นตามกฎต่อไปนี้:

 • การประมูลทั้งหมดบนแผนที่โลกจะปิดประมูลเมื่อ: กองทัพไม่รู้จำนวนผู้เข้าร่วมหรือมูลค่าราคาเสนอของตัวเอง
 • การประมูลจะจัดขึ้นได้เฉพาะการขึ้นฝั่งในจังหวัดที่มีการประมูลเท่านั้น
 • ผลลัพธ์เบื้องต้นจะถูกคำนวณระหว่างการประมูล หลังจากนั้นการประมูลที่น้อยที่สุดจะออกจากการประมูล
 • คุณสามารถเสนอราคาหรือถอนราคาเสนอออกภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนถึงช่วงการรบหลักของจังหวัด
 • ระบบจะตัดสินผู้ชนะการประมูลภายใน 1 ชั่วโมงก่อนถึงช่วงการรบหลักของจังหวัด
 • ผู้ชนะการประมูลจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ร่วมกับกองทัพอื่นๆ ที่โจมตีจังหวัดจากเขตแดนที่อยู่ติดกัน
 • ทันที่ที่สรุปผลการประมูล กองพลของผู้ชนะการประมูลจะถูกโยกย้ายไปยังจังหวัด และกองทัพจะได้รับข่าวกรองเกี่ยวกับกองพลของศัตรู

ในบางแนวรบ จังหวัดประมูลจะไม่สามารถถูกโจมตีจากพื้นที่ติดกันได้

การเสนอราคาในการประมูลเป็นไปตามกฎดังนี้:

 • กิจกรรมการประมูลทั้งหมดเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ จึงไม่จำเป็นต้องรอตาเดินถัดไป
 • จำนวนเงินราคาเสนอไม่สามารถแก้ไขได้ หากคุณต้องการเพิ่มหรือลดราคาเสนอ ให้ถอนราคาเสนอปัจจุบันออกแล้วเสนอราคาใหม่
 • ถ้าราคาเสนอมีมูลค่าเท่ากัน กองทัพที่เสนอราคาก่อนจะชนะ
 • ราคาประมูลนั้นรวมราคากองพลอยู่แล้ว กองทัพสามารถใช้ค่าอิทธิพลที่มีในการซื้อชิ้นส่วนได้
 • การเสนอราคาขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนของดิวิชั่นพื้นฐาน
 • ถ้าการส่งราคาประมูลถูกถอนภายหลังการคำนวณผลสุดท้าย จำนวนอิทธิพลทั้งหมดที่ถูกใช้ไปในการส่งราคาประมูลจะถูกคืนไปให้กองทัพ ไม่ว่าจะมีการซื้อชิ้นส่วนเอาไว้หรือไม่ก็ตาม

 เจ้าหน้าที่กองทัพดังต่อไปนี้จะสามารถทำการส่งการประมูลได้

 • ผู้บังคับการ
 • รองผู้บังคับการ
 • นายทหารกำลังพล
 • นายทหารกำลังรบ

ตัวแปรที่ส่งผลในการเสนอราคาขั้นต่ำ:

 • เลเวลรายได้จังหวัด
 • การเชื่อมต่อไปยังกองบัญชาการ
 • ดิวิชั่นที่มีในจังหวัด
 • จำนวนของกองทัพเพื่อนบ้าน

กองทัพสามารถยกพลบนแผนที่โลกโดยไม่ต้องรบ หากได้รับจังหวัดจากอำนาจหลักหรืออำนาจรองโดยตรงในกลุ่มพันธมิตร (ดู การโอนจังหวัด)

ค่าสมดุล

เวลาในการคำนวณผลลัพธ์สุดท้าย: 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลารบหลัก

จำนวนผู้ชนะการประมูล: 1

เปอร์เซนต์ของค่าอิทธิพลที่ถูกคืนไปยังกองทัพเมื่อราคาประมูลตกจากการประมูล: 100%

ปิด