การโจมตีจังหวัด

คำศัพท์

จังหวัด

อาณาเขตเล็กที่สุดที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีกบนแผนที่โลก การดำเนินการในเกมทั้งหมดจะเกิดขึ้นในจังหวัด

กองพล

หน่วยรบที่กองทัพใช้ในการโจมตีจังหวัดของข้าศึกและปกป้องดินแดนของตนเอง กองทัพจะสามารถได้รับการเสริมจากชิ้นส่วนได้ จะเป็นต้องใช้ค่าอิทธิพลในการจัดตั้งกองพลขึ้นมา

การโจมตี

การโจมตีจังหวัดเพื่อยึดพื้นที่ ถ้ากองทัพฝ่ายโจมตีใดเอาชนะเจ้าของจังหวัดได้ จังหวัดจะตกเป็นของผู้ชนะ

เวลารบหลัก

เวลาเมื่อการรบชิงจังหวัดเริ่มขึ้น แต่ละแนวรบจะมีกลุ่มจังหวัดหลายกลุ่มที่รวมเข้าไว้ด้วยเวลารบหลักเดียวกัน การดำเนินการทั้งหมดในจังหวัดจะถูกพักหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลารบหลัก การดำเนินการจะทำได้อีกครั้งภายหลังการรบสิ้นสุดลง กองทัพจะสามารถลดระดับความไม่สงบของจังหวัดที่ครอบครองและตั้งหรือโยกย้ายกองบัญชาการในช่วงเวลานี้เท่านั้น


กฎหลัก

การโจมตีจังหวัดของศัตรูมี 3 วิธี:

วิธีที่คุณสามารถโจมตีจังหวัดขึ้นอยู่กับประเภทของจังหวัด

 • ทั่วไป
 • ประมูล
 • การขึ้นฝั่ง
ทั่วไป
โจมตีทางภาคพื้นดิน
การประมูล  
การขึ้นฝั่ง  
ประมูล
โจมตีทางภาคพื้นดิน
การประมูล
การขึ้นฝั่ง  
การขึ้นฝั่ง
โจมตีทางภาคพื้นดิน
การประมูล  
การขึ้นฝั่ง

 

ในบางแนวรบ จังหวัดประมูลและ/หรือ จังหวัดยกพลขึ้นบกไม่สามารถถูกโจมตีจากพื้นที่ติดกันได้

โจมตีทางภาคพื้นดิน

กองทัพของคุณสามารถโจมตีจังหวัดติดกันทางบกได้หาครบเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • จังหวัดที่ตกเป็นเป้าหมายอยู่ในภูมิภาคของคุณ (ถ้าเปิดใช้งานภูมิภาค) หรืออยู่ในแนวรบเดียวกัน (หากภูมิภาคถูกปิดใช้งาน) กองทัพไม่สามารถโจมตีจังหวัดนอกภูมิภาค/แนวรบได้
 • พรมแดนระหว่างจังหวัดจะเปิดอยู่

  พรมแดนระหว่างจังหวัดบางแห่งในแนวหน้าเดียวกันสามารถปิดได้ กองทัพไม่สามารถข้ามพรมแดนที่ปิดได้

 • จะเหลือเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนถึงช่วงไพรม์ไทม์ของจังหวัด ในช่วง 1 ชั่วโมงก่อนไพรม์ไทม์ ระบบจะวางตัวผู้ท้าชิงทั้งหมดและจัดเตรียมการรบเพื่อชิงจังหวัด

ในการโจมตีจังหวัดที่อยู่ติดกัน ให้โยกย้ายกองพลของคุณไปยังจังหวัดดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกการสมัครขอโจมตีได้ทุกเมื่อก่อนที่ตาเดินปัจจุบันจะสิ้นสุดลง

สัญลักษณ์บนแผนที่

 • ผู้ท้าชิง
 • เจ้าของจังหวัด
 • อยู่นอกการรบเพื่อชิงจังหวัด
ผู้ท้าชิง
สัญลักษณ์
ความหมาย

กองพลฝ่ายกองทัพของคุณกำลังโจมตีจังหวัดศัตรูร่วมกับผู้ท้าชิงรายอื่นๆ

ขอบสีเขียว: กองพลฝ่ายกองทัพของคุณ

ขอบสีแดง: กองพลของศัตรู

จำนวนกองพลฝ่ายโจมตีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะกองพล โปรดดูในส่วนศูนย์บัญชาการ กองพล และกองยานพาหนะ

เจ้าของจังหวัด
สัญลักษณ์
ความหมาย

ผู้ท้าชิง 12 คนกำลังโจมตีจังหวัดของกองทัพคุณ

อยู่นอกการรบเพื่อชิงจังหวัด
สัญลักษณ์
ความหมาย

กองทัพของคุณไม่มีข่าวกรองเกี่ยวกับจังหวัดนั้น คุณจะเห็นแค่จำนวนผู้ท้าชิงทั้งหมดที่กำลังโจมตีจังหวัดอยู่เท่านั้น

 


รายละเอียดที่คุณเห็นบนแผนที่จะขึ้นอยู่กับสเกลของแผนที่ 
ใช้ปุ่มสครอลของเมาส์เพื่อซูมแผนที่เข้าออกและดูสถานการณ์เชิงยุทธวิธีที่เกิดขึ้นบนพรมแดนของคุณ

ลูกศรบนแผนที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ของกองพล:

  ลูกศรสีเขียว: การเคลื่อนที่ของกองพลของคุณ

  ลูกศรสีแดง: การเคลื่อนที่ของกองพลศัตรูt

ปิด