คำศัพท์

รายได้จังหวัด

จำนวนทองที่จังหวัดมอบให้กองทัพที่ครอบครองเป็นเวลา 24 ตาเดิน ทองจะถูกเพิ่มเข้าคลังกองทัพเป็นจำนวน 1/24 ของรายได้จังหวัดในแต่ละตาเดิน กองทัพสามารถเพิ่มรายได้ของจังหวัดด้วยการใช้ค่าอิทธิพล

การปล้นสะดม

เป็นการหารายได้ที่มีค่าเท่ากับรายได้จังหวัดรวมกันหลายวันเป็นจำนวนหนึ่งครั้ง จังหวัดจะสามารถถูกปล้นสะดมได้โดยเจ้าของเท่านั้น การปล้นสะดมอาจจะไม่สามารถทำได้ในบางแนวรบ

กองบัญชาการ

ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ของกองทัพ จะมีเพียงจังหวัดที่เชื่อมกับกองบัญชาการเท่านั้นที่จะมอบทองให้กอทัพ กองทัพแต่ละกองทัพจะมีกองบัญชาการได้เพียงกองเดียว

เวลารบหลัก

เวลาเมื่อการรบชิงจังหวัดเริ่มขึ้น แต่ละแนวรบจะมีกลุ่มจังหวัดหลายกลุ่มที่รวมเข้าไว้ด้วยเวลารบหลักเดียวกัน การดำเนินการทั้งหมดในจังหวัดจะถูกพักหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลารบหลัก การดำเนินการจะทำได้อีกครั้งภายหลังการรบสิ้นสุดลง กองทัพจะสามารถลดระดับความไม่สงบของจังหวัดที่ครอบครองและตั้งหรือโยกย้ายกองบัญชาการในช่วงเวลานี้เท่านั้น


กฏหลัก

เมื่อจังหวัดถูกยึด กองทัพของคุณสามารถทำการปล้นสะดมจังหวัดดังกล่าวเพื่อเก็บทองเป็นจำนวนเท่ากับรายได้จังหวัดเป็นเวลาหลายวันรวมกัน

การปล้นสะดมจะไม่มีผลต่อระดับของรายได้จังหวัด อย่างไรก็ตาม รายได้จังหวัดจะไม่สามารถถูกเพิ่มได้เมื่อจังหวัดถูกปล้นสะดมไป

จังหวัดจะสามารถถูกปล้นสะดมได้ถ้าครบเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • กองบัญชาการกองทัพไม่ได้ถูกตั้งบนแผนที่โลก และกองทัพไม่ได้ทำการสมัครเพื่อทำการตั้งกองบัญชาการเอาไว้
 • จังหวัดเป็นของกองทัพที่กำลังจะทำการปล้นสะดม
 • จังหวัดที่จะทำการปล้นสะดมไม่ได้เป็นจังหวัดยกพลขึ้นบก
 • จังหวัดถูกยึดเป็นเวลาน้อยกว่า 24 ตาเดินที่ผ่านมา
 • การรบชิงจังหวัดสิ้นสุดแล้ว และเวลารบหลักถัดไปยังไม่เริ่มขึ้น
 • กองทัพไม่ได้ทำการปล้นสะดมจังหวัดในช่วง 24 ตาเดินที่ผ่านมา

มีเพียงเจ้าหน้าที่กองทัพดังต่อไปนี้เท่านั้นที่สามารถออกคำสั่งปล้นสะดมจังหวัดได้:

 • ผู้บังคับการ
 • รองผู้บังคับการ
 • นายทหารกำลังพล
 • นายทหารยุทธการ

ในการปล้นสะดมจังหวัด:

 1. เลือกจังหวัดที่จะทำการปล้นสะดมแล้วคลิก  (ปล้นสะดมจังหวัด). กล่องข้อความเปิดจะระบุจำนวนทองที่จะได้รับสำหรับการปล้นสะดมและวันสิ้นสุดของช่วงพักการปล้นสะดม
 2. คลิก ปล้นสะดมจังหวัด.

ทองจากการปล้นสะดมจังหวัดจะถูกโอนไปยังคลังกองทัพเมื่อทำการประมวลตาเดินแล้ว เมื่อคุณได้ทำการออกคำสั่งปล้นสะดมจังหวัดแล้ว คุณจะยังสามารถยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ก่อนที่จะจบตาเดินปัจจุบัน

จังหวัดที่ถูกปล้นสะดมไปจะถูกทำเครื่องหมาย  เอาไว้และจะไม่มอบรายได้ให้กับกองทัพใดๆที่ครอบครองจังหวัดจนกว่าจะหมดช่วงพักการปล้นสะดม 

ปิด