กองทัพบนแผนที่โลก

คำศัพท์

กองทัพ

หน่วยรบของผู้เล่นภายในสามเกมสงครามของ Wargaming.net เป็นหน่วยรบหลักบนแผนที่โลก เฉพาะสมาชิกกองทัพเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการรบบนแผนที่โลกได้

อิทธิพล

สกุลเงินแผนที่โลก ใช้ในการซื้อกองพลและชิ้นส่วน เพิ่มระดับรายได้จังหวัด เข้าร่วมการประมูลและจ่ายสำหรับการดำเนินการอื่นๆ กองทัพสามารถได้รับอิทธิพลจากการเข้าร่วมการรบบนแผนที่โลกเท่านั้น อิทธิพลที่สะสมไว้จะถูกตั้งใหม่เมื่อฤดูกาลใหม่เริ่มขึ้น

คลัง

ทองที่เป็นของกองทัพ ทองในคลังจะได้รับการเติมด้วยรายได้ที่ได้รับจากจังหวัดของกองทัพบนแผนที่โลก

ลำดับ Elo

ลำดับของกองทัพบนแผนที่โลกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรบของกองทัพ ลำดับ Elo จะคำนวณแยกกันสำหรับแนวหน้าระดับ VI, VIII, X ลำดับ Elo ของกองทัพจะเปลี่ยนไปหลังจากการรบแต่ละครั้ง: ผู้ชนะจะได้ลำดับ Elo เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้แพ้จะได้ลำดับลดลง


กฎหลัก

มีเฉพาะกองทัพเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในการรบบนแผนที่โลกได้ ผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในกองทัพจะไม่สามารถเล่นบนแผนที่โลกได้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกองทัพที่แสดงบนแผนที่โลก:

 • ชื่อกองทัพ
 • ป้ายชื่อกองทัพ ชื่อย่อของกองทัพ
 • ตราสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ของกองทัพที่แสดงถึงยานพาหนะของกองทัพในการรบและจังหวัดของกองทัพบนแผนที่โลก
 • สี สีของกองทัพที่แสดงถึงอาณาเขตของกองทัพบนแผนที่โลก
 • ลำดับ Elo รวม ลำดับ Elo รวมจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการรบของกองทัพในแนวหน้าต่างๆ โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน แต่ละส่วนจะสัมพันธ์กับตัวเลข 2 หลักแรกของลำดับ Elo ที่คำนวณแยกกันสำหรับแนวหน้าระดับ VI, VIII และ X
 • อัตราชัยชนะ อัตราชัยชนะของกองทัพในการรบบนแผนที่โลก
 • จำนวนการรบ จำนวนการรบที่กองทัพเข้าร่วมต่อสู้บนแผนที่โลก

ทรัพย์สินของกองทัพบนแผนที่โลก:

 • ทอง จำนวนทองในคลังของกองทัพ
 • อิทธิพล จำนวนอิทธิพลที่กองทัพมี
 • จังหวัด อาณาเขตของกองทัพบนแผนที่โลก
 • กองพลและกองยานพาหนะ หน่วยรบของกองทัพและกำลังเสริม
 • ศูนย์บัญชาการ ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ของกองทัพ

ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทัพอื่นอาจไม่แสดง

กองทัพได้รับการจัดการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์แตกต่างกันไป สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่จะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง.

 • Commander
 • Executive Officer
 • Personnel Officer
 • Intelligence Officer
 • Quartermaster
 • สัสดี
 • เจ้าหน้าที่การรบ
 • นายทหารชั้นผู้น้อย
 • พลทหาร
 • ทหารเกณฑ์
 • กองหนุน
Commander
 • ดำเนินการเรื่องการเสนอราคาในการประมูล
 • ซื้อกองยานพาหนะเมื่อทำการประมูลเพื่อขึ้นฝั่ง
 • เพิ่มรายได้ของจังหวัด
 • ซื้อ ยุบ และโยกย้ายกองพล
 • แก้ไขกองพล
 • ส่งและยกเลิกการสมัครขอขึ้นฝั่ง
 • จัดตั้งและโยกย้ายศูนย์บัญชาการ
 • เริ่มทำการปล้นสะดมจังหวัด
 • การส่งและยกเลิกใบสมัครเพื่อทำการเปลี่ยนเวลาการรบ
 • ส่งและยกเลิกการสมัครเพื่อออกจากแผนที่โลก
 • เข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของกองทัพบนแผนที่โลก
 • เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
Executive Officer
 • ดำเนินการเรื่องการเสนอราคาในการประมูล
 • ซื้อกองยานพาหนะเมื่อทำการประมูลเพื่อขึ้นฝั่ง
 • เพิ่มรายได้ของจังหวัด
 • ซื้อ ยุบ และโยกย้ายกองพล
 • แก้ไขกองพล
 • เปลี่ยนลำดับความสำคัญของผู้เล่นที่สามารถจัดการกองหนุน
 • ส่งและยกเลิกการสมัครขอขึ้นฝั่ง
 • จัดตั้งและโยกย้ายศูนย์บัญชาการ
 • เริ่มทำการปล้นสะดมจังหวัด
 • การส่งและยกเลิกใบสมัครเพื่อทำการเปลี่ยนเวลาการรบ
 • ส่งและยกเลิกการสมัครเพื่อออกจากแผนที่โลก
 • เข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของกองทัพบนแผนที่โลก
 • เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
Personnel Officer
 • ดำเนินการเรื่องการเสนอราคาในการประมูล
 • ซื้อกองยานพาหนะเมื่อทำการประมูลเพื่อขึ้นฝั่ง
 • เพิ่มรายได้ของจังหวัด
 • ซื้อ ยุบ และโยกย้ายกองพล
 • แก้ไขกองพล
 • เปลี่ยนลำดับความสำคัญของผู้เล่นที่สามารถจัดการกองหนุน
 • ส่งและยกเลิกการสมัครขอขึ้นฝั่ง
 • จัดตั้งและโยกย้ายศูนย์บัญชาการ
 • เริ่มทำการปล้นสะดมจังหวัด
 • การส่งและยกเลิกใบสมัครเพื่อทำการเปลี่ยนเวลาการรบ
 • เข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของกองทัพบนแผนที่โลก
 • เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
Intelligence Officer
 • เข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของกองทัพบนแผนที่โลก
 • เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
Quartermaster
 • เข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของกองทัพบนแผนที่โลก
 • เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
สัสดี
 • เข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของกองทัพบนแผนที่โลก
 • เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
เจ้าหน้าที่การรบ
 • โยกย้ายกองพล
 • จัดตั้งและโยกย้ายศูนย์บัญชาการ
 • เริ่มทำการปล้นสะดมจังหวัด
 • การส่งและยกเลิกใบสมัครเพื่อทำการเปลี่ยนเวลาการรบ
 • เข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของกองทัพบนแผนที่โลก
 • เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
นายทหารชั้นผู้น้อย
 • เข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของกองทัพบนแผนที่โลก
 • เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
พลทหาร
 • เข้าถึงข้อมูลหวงห้ามของกองทัพบนแผนที่โลก
 • เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก
ทหารเกณฑ์

เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก

กองหนุน

เข้าร่วมการรบบนแผนที่โลก

ปิด