Premium Shop GuideHướng dẫn Sử dụng Premium Shop

Các Chỉ huy thân mến, các bạn đang có cơ hội tuyệt vời gửi tặng những món quà chào mừng đến cho những người bạn của mình, bao gồm những món vàng nho nhỏ và những chiếc tăng exclusive hoặc premium.

Bạn có thể chọn rất nhiều gói quà tặng trong Worlf of Tanks ở Gift Shop.

Sau khi món quà được thanh toán, bạn của bạn sẽ nhận được một email thông báo. Danh sách quà tặng được đăng trên phần My Gifts ở trang World of TanksAccount Management của người nhận.

Người nhận có thể đồng ý hoặc từ chối nhận quà. Nếu người nhận không phản hồi trong vòng 30 ngày, món quà sẽ tự động coi là bị từ chối. Trong trường hợp bị từ chối, món quà sẽ được trả về tài khoản người gửi.

Nếu đã có đủ gói quà tặng tăng, tài khoản người nhận sẽ tự động được bù một khoản vàng tương ứng với giá trị tăng.


Làm thế nào để mua đồ trong Premium Shop?

Mua vật phẩm và gói vật phẩm trong Premium Shop chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! Để hoàn tất giao dịch cho bản thân hoặc bạn của mình, đầu tiên bạn hãy vào trang chủ Premium Shop, bạn sẽ tìm thấy các vật phẩm giao dịch.

Một số nhóm vật phẩm giao dịch trên Premium Shop bao gồm Vàng, Premium, Warfare, Bộ và Giảm giá. Lưu ý rằng tất cả các vật phẩm có băng % đều đang được giảm giá.

 

Chọn vật phẩm bạn muốn giao dịch. Sau đó, trang sẽ hiện thị thông tin về vật phẩm hoặc gọi vật phẩm đã chọn. Bạn cũng sẽ nhìn thấy lựa chọn "Gửi tặng" với ô đánh dấu bên cạnh. Nếu bạn đang muốn chọn mua đồ cho một Chỉ huy khác, hãy chọn ô này!

Tiếp theo, 2 ô mới sẽ xuất hiện để bạn nhập tên người nhận quà. Bạn có thể chọn ô "Message" để gửi một tin nhắn ngắn đến người nhận.

Để hoàn tất giao dịch, chọn phương thức thanh toán và nhấn nút "Purchase".

Lưu ý: Ngoài giao dịch trực tuyến trực tiếp qua thẻ tín dụng, chúng tôi cũng hỗ trợ thanh toán qua thẻ trả trước/E-Pin.


Phân loại Vật phẩm Premium Shop

Vàng

Vàng là loại tiền trong game giúp bạn tận dụng các lợi ích bổ sung như chiến xa Premium, thời hạn tài khoản Premium, đạn và các vật phẩm khác. Vàng có thể chuyển thành tiền nếu cần.

Để mua Vàng, chọn mục tương ứng.

 

Chọn vật phẩm muốn mua, nhấn "Purchase" và thực hiện hướng dẫn thanh toán.


Premium

Tài khoản premium sẽ được tặng thêm 50% Tiền và Điểm kinh nghiệm mỗi trận đấu, nhờ đó bạn sẽ nâng cấp tăng nhanh hơn trên cây tăng hệ thống và sớm đạt được chiến xa bạn muốn.

Để mua thời hạn tài khoản Premium, chọn mục tương ứng.

Chọn vật phẩm muốn mua, nhấn "Purchase" và thực hiện hướng dẫn thanh toán.


Cỗ máy Chiến tranh

Bạn không thể nâng cấp chiến xa Premium qua cây tăng hệ thống hay mua bằng tiền. Sử dụng chiến xa Premium, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn so với sử dụng tăng thường cùng cấp độ.

Để mua chiến xa Premium, chọn mục tương ứng.

Choose the desired items, click “Purchase” and follow the payment instructions.


Gói vật phẩm

Gói vật phẩm cho phép bạn đồng thời mua nhiều vật phẩm từ Premium Shop với giá rẻ hơn mua vật phẩm đơn lẻ.

Để mua gói vật phẩm Premium, chọn mục tương ứng.

 

Chọn vật phẩm muốn mua, nhấn "Purchase" và thực hiện hướng dẫn thanh toán.


Giảm giá

Nhiều vật phẩm như chiến xa, bộ vật phẩm và thời hạn tài khoản Premium đều được giảm giá. Mỗi vật phẩm đều có đồng hồ đếm ngược chỉ thời gian giảm giá còn lại.

Để mua vật phẩm giảm giá, chọn mục tương ứng.

Chọn vật phẩm muốn mua, nhấn "Purchase" và thực hiện hướng dẫn thanh toán.


Vật phẩm Giới hạn

Khi bạn sử dụng các phương thức thanh toán đặc biệt, các vật phẩm độc đáo, giới hạn thời gian trong mục này sẽ tặng thêm bạn: vàng, thời hạn tài khoản Premium hoặc chiến xa đặc biệt. Giá trị phần thưởng phụ thuộc vào tổng lượng thanh toán hoặc một số điều kiện khác. Thời hạn còn lại của mỗi vật phẩm hiện thị dưới tên vật phẩm.

Để mua vật phẩm giới hạn, chọn mục tương ứng.

Chọn vật phẩm muốn mua, nhấn "Purchase" và thực hiện hướng dẫn thanh toán.

 

Xem Premium Shop ngay   

Đóng