Tìm hiểu thêm về Pháo đài

Tìm hiểu thêm về Bản đồ Chiến sự

Pháo đài

 • Nâng cấp tài sản Clan
 • Tranh chấp tài nguyên
 • Nhận thưởng sau mỗi trận

Bản đồ Chiến sự

 • Chiếm đóng vùng lãnh thổ
 • Giành quyền bá chủ thế giới
 • Lấy vàng và xe tăng độc đáo

Clan Mạnh nhất

Xếp hạng Clan
Xếp hạng Clan
Số trận mỗi Ngày
Số trận mỗi Ngày  
Tỉ lệ thắng/Số trận trung bình
Chỉ số Bản đồ Chiến sự  

Số trận trung bình mỗi ngày của mỗi người chơi trong mọi chế độ

Chỉ số xếp hạng Elo trung bình của Clan trên Bản đồ Chiến sự

 1. 14.435 [CHN] 远征军

  远征军

 2. 14.240 [IMPCT] Impact everything for victory

  Impact everything for victory

 3. 13.972 [EMPIR] 帝国魔盗团

  帝国魔盗团

 4. 13.907 [LEM0N] Life Sucks Lemons

  Life Sucks Lemons

 5. 13.895 [PANDA] 熊猫

  熊猫

Chi tiết
 1. 21,54 [59] CHINA 59

  CHINA 59

 2. 15,92 [F2A] 克哈霓虹为我闪烁

  克哈霓虹为我闪烁

 3. 15,44 [NSND] Nghệ sĩ nhân dân

  Nghệ sĩ nhân dân

 4. 15,01 [PANDA] 熊猫

  熊猫

 5. Thất bại khi tải dữ liệu Clan.
Chi tiết
 1. 2.027 [IMPCT] Impact everything for victory

  Impact everything for victory

 2. 2.010 [CHN] 远征军

  远征军

 3. 1.964 [LEM0N] Life Sucks Lemons

  Life Sucks Lemons

 4. 1.961 [NSND] Nghệ sĩ nhân dân

  Nghệ sĩ nhân dân

 5. 1.895 [JDOGE] JINDOGE

  JINDOGE

Chi tiết
Đóng