Tìm hiểu thêm về Pháo đài

Tìm hiểu thêm về Bản đồ Chiến sự

Pháo đài

 • Nâng cấp tài sản Clan
 • Tranh chấp tài nguyên
 • Nhận thưởng sau mỗi trận

Bản đồ Chiến sự

video
 • Chiếm đóng vùng lãnh thổ
 • Giành quyền bá chủ thế giới
 • Lấy vàng và xe tăng độc đáo

Video giới thiệu Bản đồ Chiến sự

Clan Mạnh nhất

Xếp hạng Clan
Xếp hạng Clan
Số trận mỗi Ngày
Số trận mỗi Ngày  
Tỉ lệ thắng/Số trận trung bình
Chỉ số Bản đồ Chiến sự  

Số trận trung bình mỗi ngày của mỗi người chơi trong mọi chế độ

Chỉ số xếp hạng Elo trung bình của Clan trên Bản đồ Chiến sự

 1. 13.456 [MYTH] Morality Yearning Towards Hope

  Morality Yearning Towards Hope

 2. 13.418 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

 3. 13.052 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

 4. 12.953 [GVN-D] GVN-Dragon

  GVN-Dragon

 5. 12.554 [ESLMN] ESport League Mongolia

  ESport League Mongolia

Chi tiết
 1. 35,93 [NAIBA] NAIBA

  NAIBA

 2. 20,08 [VPA] Viet Nam People's Army

  Viet Nam People's Army

 3. 18,44 [P-F] Players Flashed

  Players Flashed

 4. 17,86 [TR_08] THAITHANARAK_2508

  THAITHANARAK_2508

 5. 17,80 [GVN-D] GVN-Dragon

  GVN-Dragon

Chi tiết
 1. 2.327 [MYTH] Morality Yearning Towards Hope

  Morality Yearning Towards Hope

 2. 2.195 [STEAM] Hot Headed

  Hot Headed

 3. 2.060 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

 4. 2.013 [BLIGE] Noblesse Oblige

  Noblesse Oblige

 5. 1.987 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

Chi tiết
Đóng