Tìm hiểu thêm về Pháo đài

Tìm hiểu thêm về Bản đồ Chiến sự

Xem Bản đồ

Giao tranh trên Bản đồ Chiến sự đang tạm ngưng.

Dõi theo các tin tức trên website của chúng tôi.

Pháo đài

 • Nâng cấp tài sản Clan
 • Tranh chấp tài nguyên
 • Nhận thưởng sau mỗi trận

Bản đồ Chiến sự

 • Chiếm đóng vùng lãnh thổ
 • Giành quyền bá chủ thế giới
 • Lấy vàng và xe tăng độc đáo

Clan Mạnh nhất

Xếp hạng Clan
Xếp hạng Clan
Số trận mỗi Ngày
Số trận mỗi Ngày  
Tỉ lệ thắng/Số trận trung bình
Chỉ số Bản đồ Chiến sự  

Số trận trung bình mỗi ngày của mỗi người chơi trong mọi chế độ

Chỉ số xếp hạng Elo trung bình của Clan trên Bản đồ Chiến sự

 1. 14.092 [PAKIN] CHI PU PU

  CHI PU PU

 2. 13.813 [FLSBK] Phenomenal FLASHBACK

  Phenomenal FLASHBACK

 3. 13.685 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

 4. 13.585 [FORT] Fortress

  Fortress

 5. 13.560 [WAFKS] We Are Fighting for Kaiser's Satisfaction

  We Are Fighting for Kaiser's Satisfaction

Chi tiết
 1. 23,64 [WTN] World of Tanks NC

  World of Tanks NC

 2. 19 [DARK7] 黑暗

  黑暗

 3. 17,36 [MUSE-] 会飞的猪

  会飞的猪

 4. 16,63 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

 5. 16,43 [OPI] Glamorous Valley

  Glamorous Valley

Chi tiết
 1. 2.040 [OPA] EX-欧根欧根欧

  EX-欧根欧根欧

 2. 2.033 [PAKIN] CHI PU PU

  CHI PU PU

 3. 2.003 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

 4. 1.971 [FLSBK] Phenomenal FLASHBACK

  Phenomenal FLASHBACK

 5. 1.959 [L_J_J] 陆军水友团

  陆军水友团

Chi tiết
Đóng