Tìm hiểu thêm về Pháo đài

Tìm hiểu thêm về Bản đồ Chiến sự

Pháo đài

 • Nâng cấp tài sản Clan
 • Tranh chấp tài nguyên
 • Nhận thưởng sau mỗi trận

Bản đồ Chiến sự

video
 • Chiếm đóng vùng lãnh thổ
 • Giành quyền bá chủ thế giới
 • Lấy vàng và xe tăng độc đáo

Video giới thiệu Bản đồ Chiến sự

Clan Mạnh nhất

Xếp hạng Clan
Xếp hạng Clan
Số trận mỗi Ngày
Số trận mỗi Ngày  
Tỉ lệ thắng/Số trận trung bình
Chỉ số Bản đồ Chiến sự  

Số trận trung bình mỗi ngày của mỗi người chơi trong mọi chế độ

Chỉ số xếp hạng Elo trung bình của Clan trên Bản đồ Chiến sự

 1. 12.993 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

 2. 12.987 [LIFE] Life Is Hard

  Life Is Hard

 3. 12.630 [PUBG] Winner Winner Chicken Dinner

  Winner Winner Chicken Dinner

 4. 12.255 [PYRO] Pyromaniacs

  Pyromaniacs

 5. 12.108 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

Chi tiết
 1. 21,88 [AT_GM] AT_Gaming

  AT_Gaming

 2. 21,29 [TTNR] THAITHANARAK 2508 CO., LTD .

  THAITHANARAK 2508 CO., LTD .

 3. 20,59 [VPA] Viet Nam People's Army

  Viet Nam People's Army

 4. 20,57 [POS-X] Pirates of Siam X-Treme

  Pirates of Siam X-Treme

 5. 20,01 [VAE] Vietnam's Army Elite

  Vietnam's Army Elite

Chi tiết
 1. 2.192 [PUBG] Winner Winner Chicken Dinner

  Winner Winner Chicken Dinner

 2. 2.021 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

 3. 2.003 [YETI] YETI

  YETI

 4. 1.955 [WAFKS] We Are Fighting for Kaiser's Satisfaction

  We Are Fighting for Kaiser's Satisfaction

 5. 1.943 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

Chi tiết
Đóng