Tìm hiểu thêm về Pháo đài

Tìm hiểu thêm về Bản đồ Chiến sự

Pháo đài

 • Nâng cấp tài sản Clan
 • Tranh chấp tài nguyên
 • Nhận thưởng sau mỗi trận

Bản đồ Chiến sự

 • Chiếm đóng vùng lãnh thổ
 • Giành quyền bá chủ thế giới
 • Lấy vàng và xe tăng độc đáo

Clan Mạnh nhất

Xếp hạng Clan
Xếp hạng Clan
Số trận mỗi Ngày
Số trận mỗi Ngày  
Tỉ lệ thắng/Số trận trung bình
Chỉ số Bản đồ Chiến sự  

Số trận trung bình mỗi ngày của mỗi người chơi trong mọi chế độ

Chỉ số xếp hạng Elo trung bình của Clan trên Bản đồ Chiến sự

 1. 13.363 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

 2. 13.338 [LEM0N] Life Sucks Lemons

  Life Sucks Lemons

 3. 13.322 [OPA] EX-欧根欧根欧

  EX-欧根欧根欧

 4. 13.228 [PANDA] 熊猫

  熊猫

 5. 13.154 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

Chi tiết
 1. 23,34 [-Q-MX] All stars go forward

  All stars go forward

 2. 21,04 [JACKY] 野生88JACKY88幼崽聚居地

  野生88JACKY88幼崽聚居地

 3. 19,20 [BTFFA] 红茶灭火协会

  红茶灭火协会

 4. 17,28 [CLONE] 克隆人军团

  克隆人军团

 5. 16,19 [WTN] World of Tanks NC

  World of Tanks NC

Chi tiết
 1. 2.013 [OPA] EX-欧根欧根欧

  EX-欧根欧根欧

 2. 1.944 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

 3. 1.863 [V3-XX] лучшая 3 тактика X

  лучшая 3 тактика X

 4. 1.860 [LEM0N] Life Sucks Lemons

  Life Sucks Lemons

 5. 1.839 [TANOC] たのしい霊園2

  たのしい霊園2

Chi tiết
Đóng